</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Subventiile acordate de stat - somajul tehnic si alte masuri de sprijin

by MIhaela Colesnic , 06 nov 2020 COVID-19
Subventiile acordate de stat - somajul tehnic si alte masuri de sprijin

Subventiile acordate de stat - somajul tehnic si alte masuri de sprijin

Contextul epidemiologic in care ne aflam a determinat prelungirea starii de alerta si impunerea unor restrictii noi, in diferite sectoare de activitate, din unele localitati sau judete din tara, si au dus la blocarea unor activitati economice. La acestea se adauga cursurile scolare in varianta exclusiv online, din multe localitati. In aceasta situatie, Guvernul a prevazut alocarea unor subventii si a altor masuri de sprijin, cu scopul de a sustine angajatii si angajatorii.

Somajul tehnic si stimulentul de revenire in activitate

Criza sanitara a impus necesitatea unui cadru legislativ adaptat la situatia speciala, provocata de pandemia de COVID-19, in care statul intervine activ, cu scopul declarat de a pastra locurile de munca si de a sustine angajatii si angajatorii aflati in situatii exceptionale, ca urmare a restrictiilor impuse de masurile necesare pentru limitarea raspandirii infectiei.

O situatie deosebita, care si-a dovedit din plin eficienta, a fost aceea a somajului tehnic, ca solutie alternativa la incetarea contractului de munca pentru angajatii din sectoarele cu activitate restrictionata. Astfel, statul plateste 75% din valoarea salariului brut (limitat la 75% din castigul salarial mediu brut, pe tara), angajatilor care sunt in somaj tehnic, ca urmare a restrictiilor impuse de situatia epidemiologica. Plata se face in acord cu prevederile Ordonantei de Urgenta 30/2020 si are aceleasi reguli ca si cele aplicate in perioada martie-aprilie, anul acesta, in timpul starii de urgenta.

Potrivit articolului 24 din Legea nr. 59/2020, prevederile OUG 30/2020 se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictiile sau se impun unele noi, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020 (limitarea la aceasta data este impusa de cadrul bugetar ce permite aplicabilitatea acestor masuri, care foarte probabil vor fi extinse si in exercitiul bugetar al anului viitor).

Accesarea acestei masuri de sprijin nu este conditionata de marimea firmei sau de numarul de angajati, singura conditie fiind aceea ca activitatea sa fie blocata din motive sanitare - asa cum este cazul angajatilor din industria HORECA sau al celor din cultura, de exemplu, dar este aplicabila tuturor sectoarelor economice care se afla intr-o situatie similara.

Mai mult, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile din OUG 30/2020, precum si cei ai caror angajati au avut contractele individuale de munca suspendate, dar nu au accesat masurile de sprijin prevazute de Ordonanta mentionata, au dreptul la decontarea unei parti din cheltuielile de salarizare, in procent de 41,5%, incepand cu data de 1 iunie 2020.

Suma care se deconteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj reprezinta 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu poate sa fie mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut pe anul 2020.

Pentru a beneficia de aceasta masura, angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca ale salariatilor pana la 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri si a situatiilor in care incetarea contractului individual de munca intervine din motive independente de vointa angajatorului.

Pentru decontarea cotei de 41,5%, angajatorii suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor, dupa care, incepand cu data de intai pana pe 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, acestia depun documentele prevazute pentru a primi sumele alocate.

Reducerea programului de lucru - modelul Kurzarbeit

OUG 132/2020 este actul normativ care instituie si in Romania munca flexibila dupa un model de inspiratie germana, numit Kurzarbeit, ce are ca scop reducerea impactului negativ pe piata muncii, produs de criza santiara, si mentinerea masurilor obligatorii ce vizeaza reducerea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Ordonanta este conceputa astfel incat sa acorde suport atat angajatilor, cat si angajatorilor.

Conform acesteia, daca cifra de afaceri a intreprinderii a scazut cu cel putin 10%, fata de luna anterioara aplicarii masurii sau, cel mult, in luna de dinaintea lunii anterioare, comparativ cu perioada similara a anului anterior,angajatorul poate dispune unilateral, pentru cel putin 10% dintre salariati, reducerea timpul de lucru al angajatilor. In aceste conditii el poate primi de la stat, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o indemnizatie de 75%, care reprezinta diferenta dintre salariul de baza brut, prevazut in contractul individual de munca, si salariul de baza brut aferent orelor de munca prestate, ca urmare a reducerii timpului de munca.

Indemnizatia de 75% este transferata angajatorului dupa ce acesta isi indeplineste obligatiile declarative si pe cele de plata aferente veniturilor din salarii, din perioada pentru care se face solicitarea de subventie.

Angajatorului ii este interzis sa angajeze personal, pentru activitati similare sau identice cu cele desfasurate de angajatii afectati de masura, precum si subcontractarea de activitati care ar putea fi desfasurate de salariatii al caror timp de lucru a fost redus, in perioada in care primeste acest suport financiar de la stat. Interdictia se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau la alte sectii secundare. Concedierea colectiva este de asemenea interzisa, iar angajatii nu pot face munca suplimentara. Este interzis ca, in perioada de Kurzarbeit, segmentul ce reprezinta managementul intreprinderii sa primeasca bonusuri, majorari sau oricare alte beneficii, indiferent de natura lor.

Oferta de sustinere nu este accesibila angajatorilor in faliment, celor care au activitatile suspendate si nici angajatorilor inregistrati in paradisuri fiscale.

Reducerea programului de munca se poate face pe o perioada de cel putin cinci zile.

Sustinerea zilierilor si a muncii pe durata determinata

Pentru zilierii care activeaza in domeniile afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii, ca urmare a efectelor epidemiei cu SARS-CoV-2, se acorda, de la bugetul de stat, o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca, pentru o perioada de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020.

Beneficiarii de lucrari vor plati acesti bani lucratorilor zilieri din bugetul propriu si, ulterior, vor deconta sumele prin Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si prin agentiile judetene.

In cazul angajatilor incadrati cu contract de munca pe perioada determinata, Guvernul le aloca o indemnizatie de 41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut pe economie aferent perioadei lucrate. Facilitatea este accesibila pana la 31 decembrie 2020, pentru cel mult trei luni, la alegerea angajatorului, numai pentru angajatii care au contracte de munca pe o perioada determinata de cel mult trei luni.

Pentru aceste subventii, dar si pentru celelalte mentionate anterior, decontarea catre angajator se face in termen de zece zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete pentru fiecare forma de ajutor in parte.

Incurajarea telemuncii

O masura ce are ca scop impulsionarea angajatorilor sa utilizeze telemunca, in domeniile de activitate unde acest lucru este posibil, ca modalitate de sustinere economica si de respectare a regulilor de distantare fizica, sau ca mijloc de continuare a activitatii, este aceea de acordare, o singura data, a sumei de 2.500 lei pentru fiecare angajat care a lucrat in acest mod in perioada starii de urgenta, pentru cel putin 15 zile, cu scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

Masura este reglementata de OUG 132/2020, si are ca scop incurajarea desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

Aceasta masura se adreseaza angajatorilor care au facut dovada utilizarii telemuncii in perioada stariide urgenta. Banii se acorda prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita bugetului alocat, pana la 31 decembrie 2020. Este important de precizat ca suma se acorda in ordinea primirii solicitarilor, fondurile fiind disponibile pentru 10.000 de cereri individuale.

Bunurile ce pot fi achizitionate trebuie sa fie noi si sa faca parte din urmatoarele categorii: sisteme de calcul tip laptop/notebook, tablete, smartphone, echipamente periferice si necesare conectarii la internet, precum si licente de operare a aplicatiilor de software.

Subventiile sunt disponibile numai angajatorilor care au facut precizarea in REVISAL a lucrului in sistem de telemunca, in perioada starii de urgenta. Angajatorii sunt obligati sa trimita documentele care dovedesc achizitia produselor, in termen de 30 de zile de la primirea banilor, iar neregulile se sanctioneaza cu amenda si obligarea restituirii banilor.

Concediul pentru supravegherea copilului

Conform legii, in cursul anului scolar 2020-2021, angajatorii sunt obligati sa accepte cererile de concediu pentru supravegherea copilului, formulate de angajati, in cazul in care cursurile scolare se intrerup, inclusiv din cauza restrictiilor provocate de padimia de COVID-19, pe toata perioada restrictiilor, indiferent de durata acestora. Cadrul legal este asigurat de OUG 147/2020. Refuzul reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda (poate ajunge la 20.000 de lei).

Zilele libere pot fi acordate doar unuia dintre parinti sau tutorelui, daca:

 • are copii cu varsta de pana la 12 ani, respectiv de pana la 26 de ani (cu dizabilitati), care sunt inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara;
 • celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

Concediul poate fi acordat si parintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, nescolarizat, in cazul in care activitatea serviciului de zi de care beneficiaza este limitata sau suspendata, in contextul restrictiilor sanitare impuse de pandemie.

Parintii nu pot beneficia de zile libere platite, daca unul dintre ei se afla in una din umatoarele situatii:

 • beneficiaza de concediu de crestere a copilului;
 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;
 • se afla in concediu de odihna sau fara plata;
 • raporturile de munca sunt suspendate - somaj tehnic, somaj;
 • nu realizeaza venituri supuse impozitului;
 • este angajat in sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in penitenciar sau in unitatile sanitare publice si nu reprezinta familie monoparentala.

Lucratorul care se afla in concediu pentru supravegherea copilului este platit de catre angajator cu 75% din salariul de baza (fara sporuri), in limita a 185 de lei pe zi (brut), reprezentand 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Acest drept este supus impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca, pentru veniturile din salarii si asimilate acestora.

Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere. Fac exceptie familiile monoparentale. Persoanele care nu pot primi zile libere, din institutiile mentionate, au dreptul la o majorare a drepturilor salariale in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare si numarului de zile lucratoare din perioada in care activitatile didactice sunt limitate sau suspendate. Majorarea nu poate depasi 185 de lei brut pe zi si reprezinta suma impozabila.

Angajatorul poate deconta sumele pentru plata indemnizatiei acordate parintelui aflat in concediu. Cererea si documentele justificative se transmit in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii, iar decontarea se facein termen de 15 zile de la data inregistrarii documentelor.

Stimulente pentru angajarea somerilor

Reglementarile si suportul financiar acordat de stat, pentru sustinerea reangajarii somerilor, vin in contextul reducerii activitatii pentru unele unitati economice, ca urmare a reducerii sau incetarii activitatii in contextul masurilor impuse de combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2, ceea ce a dus la desfacerea unui numar important de contracte individuale de munca. Cadrul legal este cel din OUG 92/2020.

Aceasta prevede ca firmele private si alti angajatori pot obtine subventii de pana la 2.500 de lei pe luna pentru fiecare somer pe care il angajeaza, din anumite categorii de varsta. Subventiile lunare acordate de stat, timp de un an, acopera jumatate din salariul persoanei nou angajate.

Banii se aloca pentru doua categorii de varsta:

 • someri care au implinit varsta de 50 de ani, pentru angajatorii care in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 ii incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga; cei in cauza trebuie sa nu se faca vinovati de incetarea raporturilor de munca, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta si sa fie inregistrati ca someri; pentru fiecare dintre acestia, angajatorii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, 50% din salariu, dar nu mai mult de 2.500 lei, lunar;
 • someri cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani, pentru angajatorii care ii incadreaza in munca, cel mai tarziu la 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga; cei in cauza trebuie sa fie inregistrati ca someri, in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; angajatorii urmeaza sa primeasca lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

De aceste beneficii se pot bucura si angajatorii care incadreaza in munca cetateni romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini.

Acte necesare si date suplimentare

Toate aceste subventii acordate de Guvern se platesc la solicitarea angajatorilor, in functie de fiecare situatie in parte. Toate documentele necesare accesarii acestor masuri se pot descarca si transmite ulterior agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca pe platforma www.aici.gov.ro. (La momentul redactarii acestui material platforma este in curs de actualizare pentru prevederile din OUG 147/2020)

ANOFM pune la dispozitia celor interesati un numar unic de telefon (021.444.00.00), la care cetatenii pot suna pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la somajul tehnic, la facilitatile acordate prin prevederile Legii nr.19/2020, precum si prin cele ale OUG 92/2020. Call-centerul functioneaza in intervalul orar 09:00 – 16:00, de luni pana joi si vineri intre 09:00 – 13:00.

Angajatorii care acceseaza aceste subventii pot trimite solicitarile online, in baza unei declaratii pe proprie raspundere, ghidul de utilizare, clarificand procedura.

De la caz la caz, solicitantul trebuie sa incarce in portal diferite tipuri de documente:

 • Descarca aici documentele pentru somajul tehnic.
 • Descarca aici cererea si documentele necesare decontarii indemnizatiei de 75% aferente reducerii timpului de munca conform OUG 132/2020
 • Descarca aici cererea si declaratia pe propria raspundere pentru decontarea a 41,5% din salariul angajatilor care au incheiate contracte individuale de munca pe perioada determinata, conform OUG 132/2020.
 • Descarca aici cererea si pe propria raspundere pentru profesionisti si persoane care au incheiate conventii individuale de munca conform OUG 132/2020.
 • Descarca aici cererea si declaratia pe proprie raspundere pentru accesarea subventiei pentru zilieri conform OUG 132/2020.

Sistemul subventiilor se dovedeste a fi extrem de util, angajatorii reusind sa-si pastreze angajatii, iar acestia primind venituri care sa le asigure depasirea, in mod decent, a perioadei critice prin care trecem.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide