</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

CALCULATOR SALARII - SOLUTIA TA PENTRU CALCULAREA SALARIULUI NET IN FUNCTIE DE BRUT

Calculatorul de venituri are la baza un produs software (mai exact, un calculator de salarii) care a fost dezvoltat si care este in permanenta actualizat de Romanian Software. Cu ajutorul acestui calculator de salariu puteti face oricand calcule pe baza de formula de calcul avansata, de la brut la net si invers, dar puteti vedea si ce impozit pe venit aveti de platit pentru un anumit salariu. De asemenea, solutia noastra de calcul salariu va poate furniza totalul cheltuielilor suportate de angajator si puteti vedea oricand, in functie de ce fel de venit calculati, o prezentare defalcata: salariu brut, salariu net, fiecare impozit pe salariu platit de angajat, fiecare impozit pe salariu platit de angajator . Tu ne spui baza de calcul si beneficiile acordate, noi iti punem de la dispozitie un o formula si un calculator venituri cu functionalitati complexe pentru a gasi cea mai mai buna varianta pentru salarizarea personalului tau!
155498
calcule efectuate pe site-ul nostru

Noutati

Contractul colectiv de munca este o conventie in forma scrisa incheiata intre un angajat si un anagajor si trebuie c...

Conflictele de munca apar atunci cand exista conflicte intre salariati si angajatori in ceea ce priveste interesele ...

Reglementarea impozitului pe profit reprezinta o discutie separata de cea referitoare la impozitul pe venit si un subiect care ridica numeroase intrebari...

Din data de 1 august 2017, autoritatile au decis modificari la nivelul contractelor part-time pentru care se vor pla...

Cele mai citite articole

Reglementarea impozitului pe profit reprezinta o discutie separata de cea referitoare la impozitul pe venit si un subiect care ridica numeroase intrebari...
Ucenicia reprezinta un tip de formare profesionala a unei persoane care are cel putin 16 ani. Formarea profesionala...

Dividendele fac parte din vocabularul companiilor listate la bursa si reprezinta cota-parte din profit care se plateste...

Diurna reprezinta un drept ce poate fi acordat conform legii oricarui salariat angajat pe ba...

Intrebari & raspunsuri

Cum se stabileste venitul impozabil lunar din pensii?

Venituri salarii 8/23/2017 4:17:32 PM
 • Calculator Venituri 8/23/2017 4:18:33 PM

  Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea, in ordinea, a urmatoarelor:

  - contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii;

  - suma neimpozabila lunara de 1.050 lei.

  Suma neimpozabila lunara de 1.050 lei se majoreaza cu 50 lei in fiecare an fiscal, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, pana ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.

Pentru cine trebuie sa se efectueze examenul medical la angajare ?

Venituri salarii 8/21/2017 6:00:23 PM
 • Calculator Venituri 8/21/2017 6:00:42 PM

  Potrivit Codului muncii, examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:
  a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata
  b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati
  c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.

Care sunt aspectele de care salariatii detasati in strainatate trebuie sa fie informati in scris?

Venituri salarii 8/18/2017 5:43:54 PM
 • Calculator Venituri 8/18/2017 5:52:05 PM

  In scopul detasarii in strainatate, trebuie incheiat un contract de prestari servicii cu societatea unde urmeaza sa fie detasati salariatii. Ulterior incheierii acestui contract este necesara informarea, in scris a salariatilor ce urmeaza a fi detasati, cu privire la:

  - durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainitate;

  - moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;

  - prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in strainatate;

  - conditiile de clima;

  - reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;

  - obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;

  - conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Care sunt contractele speciale de formare profesionala?

Venituri salarii 8/17/2017 4:34:04 PM
 • Calculator Venituri 8/17/2017 4:42:56 PM

  Sunt considerate contractele speciale de formare profesionala sunt urmatoarele:

  Contractul de calificare profesionala este cel in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobandirea unei calificari profesionale.

  Contractul de adaptare profesionala se incheie in vederea adaptarii salariatilor debutanti la o functie noua, la un loc de munca nou sau in colectivul nou, in conditiile legii.

  Contractul de ucenicie are caracter particular, prin care angajatorul se obliga ca, pe langa plata salariului sa asigure si formarea profesionala a salariatului intr-o anumita meserie, iar salariatul ucenic se obliga sa urmeze cursurile profesionale si sa munceasca la angajatorul respectiv. Durata acestui contract nu poate fi mai mare de 3 ani, iar persoana care urmeaza sa fie ucenic sa nu fi implinit varsta de 25 ani.

Sporul de vechime in munca se acorda persoanelor care in urma pensionarii din sistemul bugetar s-au angajat cu contract individual de munca?

Venituri salarii 8/16/2017 2:36:42 PM
 • Calculator Venituri 8/16/2017 2:36:56 PM

  Potrivit prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.

  Pe perioada in care, dupa pensionare, o persoana s-a incadrat cu contract individual de munca, are dreptul la sporul de vechime in munca.

CIM-ul cu norma de tip partiala presupune o vechime in munca proportionala cu perioada de timp lucrata sau in raport cu orele prestate ?

Venituri salarii 8/16/2017 2:35:12 PM
 • Calculator Venituri 8/16/2017 2:35:28 PM

  Potrivit art. 16 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.

  In conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.

  Vechimea in munca se raporteaza la totalitatea perioadelor in care o persoana a desfasurat o activitate in temeiul unui contract individual de munca, astfel aceasta se calculeaza in raport de intreaga perioada de timp lucrata ca salariat, si nu in raport de orele de munca prestate efectiv de acesta.

Care este numarul maxim de tichete de masa care poate fi acordat lunar?

Venituri salarii 8/11/2017 11:06:13 AM
 • Calculator Venituri 8/11/2017 11:06:26 AM

  Art. 15 din H.G. nr. 5/1999 stabileste ca numarul de tichete utilizate de un salariat intr-o luna este cel mult egal cu numarul de zile lucratoare in care acesta este prezent la lucru in unitate si nu poate depasi numarul de zile lucrate.

Cand nu poate fi dispusa concedierea salariatilor?

Venituri salarii 8/10/2017 2:37:29 PM
 • Calculator Venituri 8/10/2017 2:45:54 PM

  Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa in urmatoarele cazuri:

  - pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;

  - pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;

  - pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

  - pe durata concediului de maternitate;

  - pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

  - pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

  - pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;

  - pe durata efectuarii concediului de odihna.

Care sunt beneficiile muncii de noapte?

Venituri salarii 8/9/2017 12:53:13 PM
 • Calculator Venituri 8/9/2017 1:01:07 PM

  Este considerata munca de noapte munca prestata in intervalul 22.00 - 6.00, iar salariatul care efectueaza cel putin trei ore de munca in interiorul acestui interval sau care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

  - fie reducerea programului de lucru fata de durata normala a zilei de lucru cu o ora, fara afectarea salariului de baza;

  - fie de un spor de minim 25% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.

  - examen medical gratuit inainte de inceperea activitatii;

  - examen medical periodic;

  - posibilitatea trecerii la o munca de zi daca au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu munca de noapte.

Ce se intampla daca la sfarsitul anului concediul de odihna nu este efectuat integral?

Venituri salarii 8/8/2017 12:08:40 PM
 • Calculator Venituri 8/8/2017 12:10:10 PM

  Conform Art. 146 al Codului Muncii, concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. 

  In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual. 

  Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Promovarea personalului cu studii superioare pe functii si grade profesionale este obligatorie la finalizarea studiilor universitare?

Venituri salarii 8/3/2017 2:49:29 PM
 • Calculator Venituri 8/3/2017 2:49:39 PM

  Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Capitolul II lit. L al Anexei nr. I la Legea cadru 284/2010, absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional imediat superior gradului de debutant numai in masura in care atributiile din fisa postului au fost modificate in mod corespunzator, pastrandu-si gradatia avuta la data promovarii.

Personalul cu studii universitare superioare de licenta de trei ani absolvite, pot fi incadrati pe posturi ce ce prevad studii superioare?

Venituri salarii 8/3/2017 2:48:38 PM
 • Calculator Venituri 8/3/2017 2:48:55 PM

  Potrivit prevederilor art.27 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S).

Ce categorii de venituri sunt supuse contributiilor de asigurari sociale?

Venituri salarii 8/2/2017 5:08:25 PM
 • Calculator Venituri 8/2/2017 5:11:16 PM

  (1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136 , datoreaza, dupa caz, contributii de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri:

  a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;

  b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 ;

  c) indemnizatii de somaj;

  d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

  (2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari sociale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.

Care este stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului medical?

Venituri salarii 7/26/2017 6:38:49 PM
 • Calculator Venituri 7/26/2017 6:42:38 PM

  Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului medical este de o luna realizata in ultimele 12 luni sau de 22 de zile anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Potrivit O.U.G. nr. 158/2005, sunt exceptati de la conditia privind stagiul de cotizare asiguratii care au sufert:

  - un accident de munca

  - o boala profesionala

  - o urgenta medico-chirurgicala

  -boli grave: tuberculoza, boli infecto-contagioase.

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru incheierea unui contract de munca?

Venituri salarii 7/25/2017 5:06:48 PM
 • Calculator Venituri 7/25/2017 5:13:14 PM

  Pentru angajator: statut legal de persoana juridica, sau existenta capacitatii de exercitiu pentru persoanele fizice.

  Pentru salariat: 

  - varsta minima de 16 ani pentru dobandirea capacitatii depline de exercitiu pentru contract individual de munca;

  - intre 15-16 ani, persoana fizica poate incheia contractul individual de munca numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.

Ce sunt fluturasii de salariu ?

Venituri salarii 7/24/2017 10:04:03 AM
 • Calculator Venituri 7/24/2017 10:05:01 AM

  Fluturasul de salariu nu este prevazut in legislatie ca fiind obligatoriu, dar este un document util, prin care angajatii sunt informati cu privire la toate elemente salariale, de exemplu:

  ·         numar de ore lucrate

  ·         ore suplimentare

  ·         concediu

  ·         salariu brut – cu toate componentele sale : salariu de baza, prime, sporuri avantaje in natura, etc. 

  ·         contributiile si impozitul retinut

  ·         deducerea personala si salariul net rezultat.

  Fiecare companie poate sa isi configureze fluturasul de salariu in functie de necesitatile proprii.

Cand se poate intrerupe concediul de odihna al salariatului?

Venituri salarii 7/21/2017 4:37:24 PM
 • Calculator Venituri 7/21/2017 4:38:17 PM
  • Concediul de odihna se poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz, angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de oihna.

Care sunt caracteristicile contractului individual de munca?

Venituri salarii 7/20/2017 11:58:06 AM
 • Calculator Venituri 7/20/2017 12:19:09 PM

  Caracteristicile contractului individual de munca sunt urmatoarele:

  - act juridic bilateral - se incheie intre doua parti: salariatul si angajatorul

  - contract consensual - se incheie printr-un acord de vointa al partilor

  - cu titlu oneros, comutativ - fiecare parte ii aduce celeilalte un folos patrimonial

  - cu executare succesiva - deoarece prestatiile sunt posibile de executat numai in timp si sunt platite tot in timp

  - constitutiv de drepturi - da nastere la drepturi si obligatii inexistente pana la acel moment pentru partile contractante

  - sinalagmatic - partile se obliga reciproc una fata de cealalta, ceea ce da nastere la drepturi si obligatii reciproce intre parti, cauza obligatiei uneia dintre ele o constituie executarea obligatiei celeilalte.

  - implica obligatia de a face

  - este un contract cu titlu personal - nu este posibila transmiterea contractului prin mostenire iar cel incadrat nu-si poate efectua atributiile prin alte persoane sau cu ajutorul lor

  - raport de subordonare - salariatul se afla sub autoritatea angajatorului si se subordoneaza acestuia

Ce este un stat de functii?

General 7/17/2017 10:33:05 AM
 • Calculator Venituri 7/17/2017 10:35:48 AM

  Statul de functii este o reprezentare detaliata a informatiilor cuprinse in organigrama. Acesta trebuie sa cuprinda denumirea departamentelor, denumirea functiei, numarul de posturi si gradul lor de ocupare. Organigrama si statul de functii sunt aprobate de administratorul/reprezentantul legal al societatii.

Ce este ponderea ierarhica din structura organizatorica?

Venituri salarii 7/13/2017 12:47:50 PM
 • Calculator Venituri 7/13/2017 12:50:43 PM

  Ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de catre un cadru de conducere si inregistreaza valori diferite ; astfel, pe verticala structurii organizatorice, creste catre nivelurile inferioare, pe orizontala structurii organizatorice, se amplifica pe masura trecerii de la compartimente cu activitate tehnico-economica spre compartimente cu activitate operationala.

Cum este salarizat personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare?

Venituri salarii 7/13/2017 11:59:29 AM
 • Calculator Venituri 7/13/2017 11:59:47 AM

  Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare beneficiaza de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatii pentru fiecare proiect, indiferent de numarul de proiecte, fara a depasi durata normala a timpului de lucru, aceasta problematica fiind reglementata de art. 34 din Legea – cadru nr. 284/2010.

Care sunt principalele atributii pentru reprezentatii salariatilor?

Venituri salarii 7/11/2017 4:23:39 PM
 • Calculator Venituri 7/11/2017 4:28:15 PM

  - Sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern;

  - Sa participe la elaborarea regulamentului intern;

  - Sa promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de munca;

  - Sa sesizeze inspectoratul de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil;

  - Sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii. (conform art. 223 al Codului Muncii)

Pot sa ii compensez unui angajat concediul de odihna in bani ?

Venituri salarii 7/11/2017 2:59:09 PM
 • Calculator Venituri 7/11/2017 2:59:26 PM

  Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Cum este mai bine sa platesti salariul: o transa sau doua ?

Venituri salarii 7/7/2017 5:53:47 PM
 • Calculator Venituri 7/7/2017 5:55:02 PM

  Una dintre cele mai importante decizii in ce priveste managementul salariilor este in cate transe sa il platesti angajatilor.
  Fiecare transa necesita munca suplimentara din partea angajatilor responsabili: colectarea de informatii privind timpul lucrat, calcularea sumelor de plata finale, corectarea erorilor, dispunerea platilor, etc.

  Un argument in favoarea platilor bilunare este ca aceasta modalitate are un impact pozitiv asupra motivatiei angajatilor.
  O problema apare in situatia in care angajatii au fost platiti pana la un moment dat in doua transe si apoi se trece la o singura transa, fiindca ar putea exista plangeri in partea unora privind probleme de cash flow, pana la obisnuirea cu noua ritmicitate a platilor.
  O alta problema poate sa apara atunci cand o companie utilizeaza transe diferite pentru categorii diferite. De exemplu angajatii direct productivi pot primi doua transe in timp ce indirectii primesc doar una.Aceasta poate crea presiune pe angajatii din HR care vor fi prinsi mereu in calcule salariale, ramanandu-le timp foarte putin pentru alte activitati.
  Aceeasi problema poate sa apara in cazul unei fuziuni sau a achitiei unei alte companii in cadrul careia exista un alt flux de plati.
  De aceea este recomandat sa se aplice un sistem unitar pentru toti angajatii.

Poate un angajat sa fie concediat pentru refuzul semnarii unui act aditional?

Venituri salarii 7/7/2017 4:30:49 PM
 • Calculator Venituri 7/7/2017 5:20:44 PM

  Refuzul de a semna un act aditional, care prin natura sa inglobeaza acordul de vointa al ambelor parti, nu poate reprezenta motiv legal de concediere.

  Angajatorul are totusi la dispozitie un cadru legal prin care poate dispune unilateral modificarea anumitor elemente din contractul individual de munca, si anume delegarea.

  Art.43. - Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

  Art.44. - Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul nu atrage dupa sine o sanctionare disciplinara.

  Asadar, impunerea semnarii unui act aditional sau refuzul modificarii elementelor din contractul de munca genereaza un conflict. Depinde de abilitatile de negociere si de diplomatia partilor de cum se finalizeaza situatia creata.


Calculator Venituri
Inchide
Inchide
Real Time Analytics