CALCULATOR SALARII - SOLUTIA TA PENTRU CALCULAREA SALARIULUI NET IN FUNCTIE DE BRUT

Calculatorul de venituri are la baza un produs software (mai exact, un calculator de salarii) care a fost dezvoltat si care este in permanenta actualizat de Romanian Software. Cu ajutorul acestui calculator de salariu puteti face oricand calcule pe baza de formula de calcul avansata, de la brut la net si invers, dar puteti vedea si ce impozit pe venit aveti de platit pentru un anumit salariu. De asemenea, solutia noastra de calcul salariu va poate furniza totalul cheltuielilor suportate de angajator si puteti vedea oricand, in functie de ce fel de venit calculati, o prezentare defalcata: salariu brut, salariu net, fiecare impozit pe salariu platit de angajat, fiecare impozit pe salariu platit de angajator . Tu ne spui baza de calcul si beneficiile acordate, noi iti punem de la dispozitie un o formula si un calculator venituri cu functionalitati complexe pentru a gasi cea mai mai buna varianta pentru salarizarea personalului tau!

Noutati

Varsta de pensionare este un subiect complex, ce ridica multe semne de intrebare persoanelor cu o vechime mare in campul muncii...

Toti angajatii din Romania au dreptul la concediu medical, iar compania este obligata prin lege sa acorde acest dre...

Angajatorii folosesc perioada de proba pentru a vedea modul in care un nou angajat care a trecut printr-un proces de...

Orice salariat poate sa ceara suspendarea contractului individual de munca, din proprie initiativa, in momentul in c...

Intrebari & raspunsuri

Cui trebuie platit salariul in cazul decesului angajatului?

Venituri salarii 4/24/2017 5:00:37 PM
 • Calculator Venituri 4/24/2017 5:04:21 PM

  In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori, in conditiile dreptului comun. (Art. 167, punctul (2) din Codul Muncii)

In ce conditii se poate acorda cumulat repausul saptamanal?

Venituri salarii 4/21/2017 9:52:38 AM
 • Calculator Venituri 4/21/2017 10:02:38 AM

  In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor (conform Art. 137, punctul (4) al Codului Muncii)

De ce drepturi beneficieaza salariatii temporari ?

Venituri salarii 4/20/2017 2:51:56 PM
 • Calculator Venituri 4/20/2017 3:00:46 PM

  (1) Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia.

  (2) Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca, cu exceptia situatiei in care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este in sarcina agentului de munca temporara.

  (3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar (completat prin Legea nr. 12/2015).

  (4) In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului (completat prin Legea nr. 12/2015).

Ce cuprinde contractul individual de munca cu timp partial?

Venituri salarii 4/19/2017 11:15:42 AM
 • Calculator Venituri 4/19/2017 11:22:01 AM

  Conform Art. 105. din Codul Muncii :

  Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele:

  a) durata muncii si repartizarea programului de lucru;

  b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru;

  c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

  (2) In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate elementele prevazute la alin. (1), contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.

De ce beneficiaza salariatii care presteaza munca de noapte?

Venituri salarii 4/18/2017 4:35:18 PM
 • Calculator Venituri 4/18/2017 5:02:07 PM

  Salariatii de noapte beneficiaza de una din urmatoarele:

  - Fie de un program redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza.

  - Fie de un spor de munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Am castigat 4500 de lei pe un site de pariuri in 2016 (bani retrasi in contul meu). Ce impozit trebuie sa platesc, unde si cand? (Bucuresti)

Venituri salarii 4/18/2017 9:41:35 AM
 • Calculator Venituri 4/18/2017 2:17:26 PM

  Pentru suma castigata de dumneavoastra (sub 66.750 RON) impozitul este de 1% din suma retrasa. Din punct de vedere al procedurii va trebui sa completati declaratia 200, cu termen de completare pana pe 25 mai. Dupa ce depuneti declaratia, veti primi o instiintare cu suma pe care va trebui sa o platiti.

  Declaratia se poate depune la sediul ANAF de care apartineti, trimisa prin posta sau online.

Care este prioritatea retinerilor in cazul pluralitatii de creditori ai salariatului?

Venituri salarii 4/13/2017 6:26:55 PM
 • Calculator Venituri 4/13/2017 6:31:43 PM

  Conform articolului 169 din Codul Muncii ordinea retinerilor este urmatoarea: 

  - obligatiile de intretinere, conform Codului familiei

  - contributiile si impozitele datorate catre stat

  - daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite

  - acoperirea altor datorii

  De asemenea mai trebuie mentionat ca retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.

Care este limita pentru perioada de proba aferenta unui contract individual de munca pe durata determinata ?

Venituri salarii 4/12/2017 6:04:39 PM
 • Calculator Venituri 4/12/2017 6:12:21 PM

  Conform articolului 85 din Codul Muncii:


  a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

  b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;

  c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;

  d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadraţi in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

In ce situatii poate fi incheiat un contract individual de munca pe perioada determinata?

Venituri salarii 4/11/2017 4:14:10 PM
 • Calculator Venituri 4/11/2017 4:55:24 PM

  Situatiile sunt urmatoarele:

  a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva

  b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului

  c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier

  d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca

  e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta

  f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului

  g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul

  h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe (conform Codului Muncii, articolul 83)

In ce situatii poate fi suspendat contractul individual de munca la initiativa salariatului ?

Venituri salarii 4/10/2017 2:47:30 PM
 • Calculator Venituri 4/10/2017 2:55:39 PM

  Conform articolului 51 din Codul Muncii:

  a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

  b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

  c) concediu paternal;

  d) concediu pentru formare profesionala;

  e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;

  f) participarea la greva.

  g) concediu de acomodare (Legea nr. 57/2016).

  Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Care sunt termenele de transmitere a revisalului?

Venituri salarii 4/7/2017 6:01:37 PM
 • Calculator Venituri 4/7/2017 6:06:31 PM

  Termenele de depunere a revisalului sunt dupa cum urmeaza:

  - Pentru angajare cel putin cu o zi lucratoare inainte de data inceperii activitatii

  - Pentru incetarea contractului de munca la data incetarii sau la data luarii la cunostinta a evenimentului care a determinat incetarea contractului

  - Pentru modificarea contractului de munca cel tarziu anterior implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

In ce consta contractul de ucenicie?

Venituri salarii 4/6/2017 4:39:22 PM
 • Calculator Venituri 4/6/2017 4:45:57 PM

  Ucenicia la locul de munca se organizeaza in baza contractului de ucenicie. Contractul de ucenicie la locul de munca este contractul individual de munca de tip particular, in temeiul caruia:

  - angajatorul persoana juridica sau persoana fizica se obliga ca, in afara platii unui salariu, sa asigure formarea profesionala a ucenicului intr-o meserie potrivit domeniului sau de activitate

  - ucenicul se obliga sa se formeze profesional si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv

  De asemenea, contractul de ucenicie se incheie pe durata determinata. (conform Codului Muncii, articolul 208)


Cand nu poate fi dispusa concedierea salariatilor ?

Venituri salarii 4/5/2017 4:18:29 PM
 • Calculator Venituri 4/5/2017 4:37:03 PM

  Conform Articolului 60 din codul muncii:


  a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;

  b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;

  c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

  d) pe durata concediului de maternitate;

  e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

  f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

  g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat (abrogat prin Decizia nr. 814/2015;

  h) pe durata efectuarii concediului de odihna.

  (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.

Care este durata maxima a perioadei de proba?

Venituri salarii 4/4/2017 3:43:25 PM
 • Calculator Venituri 4/4/2017 3:47:54 PM

  Conform articolului 31 din codul muncii, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

  Pentru persoanele cu handicap verificarea aptitudinilor se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

In ce situatii angajatorul poate aplica concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului?

Venituri salarii 4/3/2017 12:51:42 PM
 • Calculator Venituri 4/3/2017 1:02:53 PM

  Conform Art. 61 din codul muncii:

  a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;

  b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala (Legea nr. 255/2013);

  c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;

  d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

Care sunt urmarile nerespectarii clauzei de neconcurenta?

Venituri salarii 3/31/2017 5:15:35 PM
 • Calculator Venituri 3/31/2017 5:19:02 PM In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

In ce constau sarcinile principale ale medicului de medicina muncii?

Venituri salarii 3/30/2017 3:51:18 PM
 • Calculator Venituri 3/30/2017 3:57:48 PM

  Conform articolului 189 din medicina muncii:

  a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

  b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanstate in munca;

  c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.

  - In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora.

  - Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.

Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii grele au beneficii la concediul de odihna?

Venituri salarii 3/29/2017 10:24:11 AM
 • Calculator Venituri 3/29/2017 10:51:43 AM

  Conform articolului 147 din codul muncii, salariatii care lucreaza in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar cu minim 3 zile lucratoare.

  Numarul de zile lucratoare aferent concediului de odihna suplimentar pentru aceste categorii se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil si va fi de cel putin 3 zile lucratoare.

Ce este fractiunea de norma?

Venituri salarii 3/28/2017 11:15:27 AM
 • Calculator Venituri 3/29/2017 10:11:42 AM

  Salariul cu fractiune de norma este salariul acordat unui salariat al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil (art. 103 din codul muncii).

Care sunt zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza?

Venituri salarii 3/27/2017 6:11:28 PM
 • Calculator Venituri 3/27/2017 6:14:33 PM

  Conform Codului Muncii articolul 138:

  1 si 2 ianuarie;

  - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;

  - prima si a doua zi de Pasti;

  - 1 mai;

  - prima si a doua zi de Rusalii;

  - Adormirea Maicii Domnului;

  - 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;

  - 1 decembrie;

  - prima si a doua zi de Craciun;

  - doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de

  cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora."

  (2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator.

Cand poate fi incheiat contractul individual de munca pe durata determinata?

Venituri salarii 3/27/2017 12:30:35 PM
 • Calculator Venituri 3/27/2017 12:37:00 PM Conform Codului Muncii art. 83:

  a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu excepţia

  situatiei in care acel salariat participa la greva;

  b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;

  c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

  d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a

  favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;

  e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste

  conditiile de pensionare pentru limita de varsta;

  f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al

  organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

  g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

  h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari,

  proiecte sau programe.

Care este durata maxima a unui contract individual de munca pe durata determinata?

Venituri salarii 3/24/2017 9:47:42 AM
 • Calculator Venituri 3/24/2017 9:52:45 AM Conform articolului 84 din codul muncii, contractul individual de munca  pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. In cazul in care contractul individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

In ce conditii nu se poate dispune concedierea salariatilor?

Venituri salarii 3/22/2017 6:54:12 PM
 • Calculator Venituri 3/22/2017 7:02:16 PM

  Conform articolului 60 din codul muncii concedierea nu se poate face in urmatoarele situatii:

  a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;

  b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;

  c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

  d) pe durata concediului de maternitate;

  e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

  f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

  g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat (abrogat prin Decizia nr. 814/2015;

  h) pe durata efectuarii concediului de odihna.

Care este varsta la care o persoana fizica poate incepe munca?

Venituri salarii 3/21/2017 10:44:19 AM
 • Calculator Venituri 3/21/2017 10:51:56 AM

  Conform articolului 13 al codului muncii, persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.

  - Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

  - Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.

  - Incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa.

  - Incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 18 ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Care sunt sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara ?

Venituri salarii 3/20/2017 1:06:30 PM
 • Calculator Venituri 3/20/2017 1:14:12 PM

  Conform articolului 248 din codului muncii:

  a) avertismentul scris;

  b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a

  dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

  c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

  d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o

  perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

  e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

  (2)In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un

  alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

  (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca

  salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor

  disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Calculator Venituri
Inchide
Inchide
Real Time Analytics