CALCULATOR SALARII - SOLUTIA TA PENTRU CALCULAREA SALARIULUI NET IN FUNCTIE DE BRUT

Calculatorul de venituri are la baza un produs software (mai exact, un calculator de salarii) care a fost dezvoltat si care este in permanenta actualizat de Romanian Software. Cu ajutorul acestui calculator de salariu puteti face oricand calcule pe baza de formula de calcul avansata, de la brut la net si invers, dar puteti vedea si ce impozit pe venit aveti de platit pentru un anumit salariu. De asemenea, solutia noastra de calcul salariu va poate furniza totalul cheltuielilor suportate de angajator si puteti vedea oricand, in functie de ce fel de venit calculati, o prezentare defalcata: salariu brut, salariu net, fiecare impozit pe salariu platit de angajat, fiecare impozit pe salariu platit de angajator . Tu ne spui baza de calcul si beneficiile acordate, noi iti punem de la dispozitie un o formula si un calculator venituri cu functionalitati complexe pentru a gasi cea mai mai buna varianta pentru salarizarea personalului tau!

Noutati

Concedierea pe motive care tin de persoana salariatului se refera la desfacerea contractului individual de munca (CI...

Beneficiile extrasalariale reprezinta o parte importanta a castigului lunar al angajatilor, contribuind la fidelizar...

Varsta de pensionare este un subiect complex, ce ridica multe semne de intrebare persoanelor cu o vechime mare in campul muncii...

Toti angajatii din Romania au dreptul la concediu medical, iar compania este obligata prin lege sa acorde acest dre...

Cele mai citite articole

Concedierea pe motive care tin de persoana salariatului se refera la desfacerea contractului individual de munca (CI...

Beneficiile extrasalariale reprezinta o parte importanta a castigului lunar al angajatilor, contribuind la fidelizar...

Varsta de pensionare este un subiect complex, ce ridica multe semne de intrebare persoanelor cu o vechime mare in campul muncii...

Toti angajatii din Romania au dreptul la concediu medical, iar compania este obligata prin lege sa acorde acest dre...

Intrebari & raspunsuri

Care este valoarea deducerii personale de baza?

Venituri salarii 5/26/2017 3:37:26 PM
 • Calculator Venituri 5/26/2017 3:41:58 PM

  Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:

  1. pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 300 lei;

  2. pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 400 lei;

  3. pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 500 lei;

  4. pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 600 lei;

  5. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 800 lei.

  Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

Poate un angajat sa detina mai multe contracte de munca la aceeasi societate?

Venituri salarii 5/23/2017 5:57:35 PM
 • Calculator Venituri 5/23/2017 6:01:12 PM

  Conform Codului Muncii art.35, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac excepţie situaţiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

Care este baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator?

Venituri salarii 5/22/2017 5:20:09 PM
 • Calculator Venituri 5/22/2017 5:36:51 PM

  Conform Codului Fiscal art. 158, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate (pentru persoanele prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f)) o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 157 asupra carora se datoreaza contributia individuala.

  In baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se includ si urmatoarele venituri:

  a) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele suportate de angajator;

  b) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, numai pentru zilele suportate de angajator.

Ce obligatii are agentul de munca temporara in cazul concedierii salariatului inainte de finalizarea termenului prevazut in contract ?

Venituri salarii 4/28/2017 10:12:45 AM
 • Calculator Venituri 4/28/2017 10:15:49 AM

  Agentul de munca temporara care concediaza salariatul temporar inainte de termenul prevazut in contractul de munca temporara, pentru alte motive decat cele disciplinare, are obligatia de a respecta reglementarile legale privind incetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului. (Conform articolului 100 din Codul Muncii)

Care sunt veniturile supuse contributiilor de asigurari sociale de sanatate?

Venituri salarii 5/18/2017 11:00:52 AM
 • Calculator Venituri 5/18/2017 11:45:02 AM

  Conform art. 155 din Codul Fiscal, veniturile supuse contributiilor de asigigurari sociale de sanatate sunt urmatoarele:

  a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76

  b) venituri din pensii, definite conform art. 99

  c) venituri din activitati independente, definite conform art. 67

  d) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III , pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9)

  e) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83

  f) venituri din investitii, definite conform art. 91

  g) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103

  h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117

  i) indemnizatii de somaj

  j) indemnizatii pentru cresterea copilului

  k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

  l) indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale.

Care e modul de calcul al impozitului pe venit si care este termenul de plata?

Venituri salarii 5/16/2017 4:23:42 PM
 • Calculator Venituri 5/16/2017 4:31:24 PM

  Conform Codului Fiscal art.115, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a) - k), precum si in normele metodologice elaborate in aplicarea art. 114. 

  Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.

  Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Cum se compenseaza munca suplimentara prestata de un angajat ?

Venituri salarii 5/15/2017 5:59:08 PM
 • Calculator Venituri 5/15/2017 6:02:44 PM

  Conform Art. 122 din Codul Muncii :

  Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.

  In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

  In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

Care este venitul impozabil lunar in cazul unei pensii?

Venituri salarii 5/11/2017 5:38:13 PM
 • Calculator Venituri 5/11/2017 5:39:01 PM

  Conform art. 100 din Codul Fiscal, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie, in ordine, a urmatoarelor:

  - contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit legii;

  - suma neimpozabila lunara de 1.050 lei.

  Suma neimpozabila lunara de 1.050 lei se majoreaza cu 50 lei in fiecare an fiscal, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie, pana ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.

Care sunt cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate?

Venituri salarii 5/10/2017 11:20:05 AM
 • Calculator Venituri 5/10/2017 11:23:25 AM Cota de contributie pentru angajat este 5,5% iar cea pentru angajator de 5,2%

Care sunt categoriile de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate?

Venituri salarii 5/18/2017 10:29:04 AM
 • Calculator Venituri 5/18/2017 10:53:07 AM

  Conform Codului Fiscal art. 154, categoriile de persoane sunt urmatoarele:

  - copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri datoreaza contributie

  - tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri datoreaza contributie

  - sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate

  - persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 - 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi

  - persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  - bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia

  - femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara. In cazul in care venitul lunar realizat depaseste nivelul salariului de baza minim brut pe tara, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste acest nivel.

Care sunt veniturile excluse de la plata contributiilor de asigurari sociale?

Venituri salarii 5/9/2017 2:43:41 PM
 • Calculator Venituri 5/9/2017 2:49:18 PM

  Se excepteaza de la plata contributiilor de asigurari sociale urmatoarele venituri:

  a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit legii;

  b) veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, precum si de catre persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii.

  c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru care se datoreaza contributie individuala la bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

  d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, in cazul decesului personalului din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decedat ca urmare a participarii la actiuni militare, si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participarii la actiuni militare.

Care sunt cotele de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat?

Venituri salarii 5/8/2017 4:47:23 PM
 • Calculator Venituri 5/8/2017 4:54:59 PM

  Cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:

  a) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator;

  b) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator;

  c) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.

Care este temeiul legal in baza cãruia pot pretinde angajatorului compens. pt. drepturi de autor la incetarea CIM (atrib.neprecizate in CIM/ Fp?

Care este temeiul legal in baza cãruia pot pretinde angajatorului compens. pt. drepturi de autor la incetarea CIM ( pt. desf. postului de dir. marketing)? Precizez faptul cã am realizat lucrãri ( slogan, texte, imagini, concepte- pentru site-ul societãtii si pentru promov.) atrib.nepreciz.in CIM .
Venituri salarii 5/6/2017 2:00:41 PM
 • Calculator Venituri 5/8/2017 4:30:02 PM

  In cazul in care operele de creatie fac obiectul unui contract individual de munca si reprezinta indeplinirea sarcinilor de serviciu, utilizarea operei de catre angajator nu necesita autorizarea angajatului. In absenta precizarii unui termen de cesionare, opera poate fi folosita trei ani de la predare, urmand ca la expirare, drepturile sa revina autorului (angajatului).

  Daca opera a rezultat in afara sarcinilor de serviciu si nu exista un contract scris de cesiune a acestora, proba detinerii dreptului de proprietate s-ar putea face doar in instanta.

  Mai multe detalii privind cesiunea drepturilor de autor in baza contractului de munca dar si in afara acestuia veti gasi in Legea nr. 8 din 1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe.

Ce se intampla in cazul in care un salariat nu isi efectueaza concediul de odihna cuvenit pe acel an?

Venituri salarii 5/5/2017 12:40:38 PM
 • Calculator Venituri 5/5/2017 12:48:45 PM

  Conform Art. 146. din Codul Muncii :

  Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

  In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

  Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca (Legea nr. 12/2015).

Cum se stabilieste programul de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru ?

Venituri salarii 5/5/2017 10:42:24 AM
 • Calculator Venituri 5/5/2017 10:45:41 AM

  Conform art. 116 din Codul Muncii:


  (1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul saptamanii de lucru de 40 de ore, precum si in cadrul saptamanii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de munca la nivelul angajatorului sau, in absenta acestuia, va fi prevazut in regulamentul intern.

  (2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai daca este specificat expres in contractul individual de munca.

Care este modalitatea de compensare muncii suplimentare?

Venituri salarii 5/3/2017 6:33:30 PM
 • Calculator Venituri 5/3/2017 6:35:58 PM

  Conform articolului 122 al Codului Muncii, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

  In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.

Ce tipuri de sanctiuni poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara?

Venituri salarii 5/2/2017 5:47:35 PM
 • Calculator Venituri 5/2/2017 5:54:47 PM

  Sanctiunile pot fi urmatoarele:

  a) avertismentul scris;

  b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

  c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

  d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

  e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

  In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta. (Conform Codului Muncii, articolul 248)

Cate perioade de proba se pot stabili pe durata executarii unui contract de munca individual ?

Venituri salarii 4/27/2017 10:20:43 AM
 • Calculator Venituri 4/27/2017 10:39:31 AM

  Conform Art.32 din Codul Muncii:

  (1) Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba.
  (2) Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.
  (3) Perioada de proba constituie vechime in munca.

Cand se poate incheia contractul de adaptare profesionala?

Venituri salarii 4/26/2017 5:55:59 PM
 • Calculator Venituri 4/26/2017 6:01:27 PM

  Contractul de adaptare profesionala se incheie in vederea adaptarii salariatilor debutanti la o functie noua, la un loc de munca nou sau in cadrul unui colectiv nou. Contractul de adaptare profesionala se incheie odata cu incheierea contractului individual de munca sau, dupa caz, la debutul salariatului in functia noua, la locul de munca nou sau in colectivul nou, in conditiile legii (Conform articolului 204 al Codului Muncii).

Ce trebuie sa faca un angajator in cazul in care un salariat i se pensioneaza ?

Venituri salarii 4/25/2017 5:48:06 PM
 • Calculator Venituri 4/25/2017 6:05:10 PM

  Potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii , republicat, contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

  In cazul in care se doreste reangajarea acestuia, salariatul plateste contributii identice ca oricare alt salariat, mai putin contributia pentru somaj.

Cui trebuie platit salariul in cazul decesului angajatului?

Venituri salarii 4/24/2017 5:00:37 PM
 • Calculator Venituri 4/24/2017 5:04:21 PM

  In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista niciuna dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori, in conditiile dreptului comun. (Art. 167, punctul (2) din Codul Muncii)

In ce conditii se poate acorda cumulat repausul saptamanal?

Venituri salarii 4/21/2017 9:52:38 AM
 • Calculator Venituri 4/21/2017 10:02:38 AM

  In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor (conform Art. 137, punctul (4) al Codului Muncii)

De ce drepturi beneficieaza salariatii temporari ?

Venituri salarii 4/20/2017 2:51:56 PM
 • Calculator Venituri 4/20/2017 3:00:46 PM

  (1) Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia.

  (2) Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca, cu exceptia situatiei in care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este in sarcina agentului de munca temporara.

  (3) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar (completat prin Legea nr. 12/2015).

  (4) In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului (completat prin Legea nr. 12/2015).

Ce cuprinde contractul individual de munca cu timp partial?

Venituri salarii 4/19/2017 11:15:42 AM
 • Calculator Venituri 4/19/2017 11:22:01 AM

  Conform Art. 105. din Codul Muncii :

  Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele:

  a) durata muncii si repartizarea programului de lucru;

  b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru;

  c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

  (2) In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate elementele prevazute la alin. (1), contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.

De ce beneficiaza salariatii care presteaza munca de noapte?

Venituri salarii 4/18/2017 4:35:18 PM
 • Calculator Venituri 4/18/2017 5:02:07 PM

  Salariatii de noapte beneficiaza de una din urmatoarele:

  - Fie de un program redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza.

  - Fie de un spor de munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Inchide
Inchide
Real Time Analytics