Calculator salarii

Calcul salariu (simulator salariu) pornind de la salariul brut (brut la net) salariul net (net la brut) sau totalul cheltuielilor suportate de angajator (salariu complet), impreuna cu evidentierea detaliata a tuturor sumelor: salariu brut, net, retineri (cheltuieli) angajat, angajator cu transformare in euro.

Calcule anterioare

Noutati

Remunerarea resurselor umane dintr-o companie, in anumite sectoare de activitate precum sectorul IT, permite alterna...

Proiectul de modificare a Codului Fiscal care prevede modificari ale cotelor de contributii de asigurari sociale a g...

Proiectul de modificare a Codului Fiscal care prevede modificari ale cotelor de contributii de asigurari sociale pe...

Modelele actuale de business sunt in continua schimbare si adaptarea la ceea se intampla in acest moment in piata es...

Intrebari & raspunsuri

Se pot plati salariile in numerar?

Venituri salarii 10/21/2016 10:11:15 AM

  Ce sunt fluturasii de salariu?

  Venituri salarii 10/20/2016 10:04:51 AM
  • Calculator Venituri 10/21/2016 10:11:06 AM

   Fluturașul de salariu este un document eliberat de către angajator pentru informarea angajatului la plata salariatului acestuia, nefiind obligatoriu de dat prin legislație. Pe fluturaș sunt trecute atât salariul brut, cât și cel net.

  Care este dovada ca am platit salariile angajatilor?

  Venituri salarii 10/19/2016 10:11:24 AM
  • Calculator Venituri 10/21/2016 5:28:06 PM

   Dovada plății salariului se face prin semnarea statelor de plată, extras de bancă (în cazul virării banilor pe card) dar și prin alte documente care demonstrează plata către salariat.

  Cate zile de concediu i se cuvine unui angajat cu 4 ore pe zi?

  Venituri salarii 10/18/2016 10:03:28 AM
  • Calculator Venituri 10/21/2016 2:46:48 PM

   Concediul de odihnă pentru un salariat angajat cu contract de muncă individiual cu timp 4 ore pe zi, este de minim 20 de zile lucrătoare atât timp cât în contractul de muncă colectiv nu se stipulează o clauză mai favorabilă pentru salariat.

  Cate zile de concediu de odihna trebuie sa acord anual angajatilor?

  Venituri salarii 10/17/2016 9:58:57 AM
  • Calculator Venituri 10/21/2016 2:46:41 PM

   Trebuie sa acordati angajatilor numarul de zile de concediu specificat si agreat in contractul individual de munca, dar nu mai putin de 20 de zile anual conform Codului Muncii. 

  in iulie am primit avans pentru august, unde se declara acest avans la anaf, in luna iulie sau august?

  venituri declarate la anaf
  Venituri salarii 10/15/2016 4:09:51 PM
  • Calculator Venituri 10/21/2016 2:46:16 PM

   In declaratia 112 prin care se declara veniturile catre ANAF, nu se regasesc informatii despre avans. Avansul primit de dumneavoastra din salariul lunii august a fost inregistrat in calcului salarial aferent lunii august.

  De ce 2 dintre salariatii care au acelasi brut obtin un salariu net diferit?

  Venituri salarii 10/14/2016 10:11:44 AM
  • Calculator Venituri 10/17/2016 9:58:31 AM

   Cauza este faptul ca difera numarul de  persoane aflate in intretinere in functie de care se aplica o deducere  la calculul impozitului pe venitul din salarii.


  Ce taxe platesc in plus daca acord tichete de masa angajatilor?

  Venituri salarii 10/13/2016 10:03:42 AM
  • Calculator Venituri 10/14/2016 4:31:33 PM

   Acordarea tichetelor de masa nu afecteaza contributiile angajatorului. 

   Contravaloarea impozitului pentru suma reprezentand tichete de masa este suportata de catre angajatul care beneficiaza de acest drept in natura.


  Care este valoarea unui tichet de masa pe 2016?

  Venituri salarii 10/12/2016 10:20:06 AM
  • Calculator Venituri 10/13/2016 1:41:52 PM

   Pentru semestrul I din 2016, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,57 de lei.

  Veniturile din activitati de cercetare sunt supuse impozitarii?

  Venituri salarii 10/11/2016 4:13:38 PM
  • Calculator Venituri 10/11/2016 4:15:25 PM

   Potrivit Ordonantei de Urgenta 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal sireglementarea unor masuri financiar-fiscale, sunt exceptate de la impozitare veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei naţionale si cercetarii stiintifice, al ministrului economiei, comertului şi relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor varstnice si al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale.

   Incadrarea in activitati de cercetare , precum si modul de calcul al impozitului pe venit sunt reglementate de Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016.

  Ce documente sunt obligatorii la angajare?

  Venituri salarii 10/11/2016 10:01:24 AM
  • Calculator Venituri 10/12/2016 12:02:13 PM

   Documentele ce trebuie incluse in dosarul personal al salariatului sunt urmatoare:

   1. cartea/buletinul de identitate

   2. acte de studii si calificare

   3. avizul medical

   4. curriculum vitae

   5. acte stare civila

   6. contractul individual de munca

   7. fisa postului

   8. fisa de aptitudini

   9. certificatul de cazier judiciar (daca este cazul)

   10. recomandare de la ultimul loc de munca/nota de lichidare (dupa caz)

   11. pentru deducerea personala copii de pe actele de nastere ale copiilor

   12. declaratie pe proprie raspundere cu privire la functia de baza

   13. declaratie pe proprie raspundere pentru persoane in intretinere

   14. instruirea introductiv-generala

   15. instruirea la locul de munca

   16. dovada luarii la cunostinta a continutului Regulamentului Intern

  Ce procent de taxe se plateste la buget pentru un salariat?

  Venituri salarii 10/10/2016 9:56:52 AM
  • Calculator Venituri 10/11/2016 5:51:55 PM

   Cotele de taxe ce trebuiesc plătite de către angajator și angajat sunt următoarele (conform Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru si Legea bugetului de stat):

   ANGAJATOR:

   CAS: 15,8% – conditii normale de munca, 20,8% – conditii deosebite de munca, 25,8% – conditii speciale de munca

   CASS: 5.2%

   SOMAJ: 0.5%

   CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII: 0.85%

   FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE: 0.25%


   ANGAJAT:

   CAS: 10,5 % – conditii normale de munca, 10,5% – conditii deosebite de munca, 10,5% – conditii speciale de munca

   CASS: 5.5%

   SOMAJ: 0.5%

   IMPOZIT PE VENITURILE DIN SALARIII: 16% din salariul brut fără CAS, CASS, Somaj și deducerea legală

  Orele suplimentare se platesc?

  Venituri salarii 10/7/2016 9:59:15 AM
  • Calculator Venituri 10/10/2016 3:17:27 PM

   Orele de muncă suplimentară efectuata peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza doar cu timp liber corespunzator. (Art. 9 alin. (2) din O.U.G. nr. 103/2013)

  Cum este salarizat personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare?

  Venituri salarii 10/6/2016 10:22:10 AM
  • Calculator Venituri 10/7/2016 2:42:40 PM

   Conform articolului 34 din Legea - cadru nr. 284/2010, personalul personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare au maxim 25 clase de salarizare in plus, proportional cu timpul efectiv alocat realizarii fiecarui proiect, fara depasire a duratei normale a timpului de lucru, indiferent de nr de proiecte. 

  Cum se poate acorda sporul pentru titlul stiintific de doctor?

  Venituri salarii 10/5/2016 9:56:18 AM
  • Calculator Venituri 10/6/2016 4:18:23 PM

   Incepand din ianuarie 2010 acest spor nu se mai acorda, fiind abrogat pentru personalul contractual prin art.14 lit.l) din O.U.G. nr.1/2010, iar pentru functionarii publici prin art.48 alin.(1) pct.13 din Legea-cadru nr.330/2009.

  Cum se realizeaza promovarea in grad/treapta profesionala a personalului din sectorul bugetar?

  Venituri salarii 10/4/2016 10:02:48 AM
  • Calculator Venituri 10/5/2016 4:17:26 PM

   De regula, potrivit art. 26 alin. (5) din Legea – cadru nr. 284/2010, promovarea se face pe un post vacant si, daca statutele si legile  speciale nu prevad altfel, poate fi facuta prin transformarea propriului post.

   Promovarea in grade sau trepte imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.

  Cum se stabilesc beneficiarii tichetelor de masa de catre un operator economic?

  Venituri salarii 10/3/2016 10:12:46 AM
  • Calculator Venituri 10/4/2016 3:44:38 PM

   Numarul salariatilor care pot primi lunar tichetele de masa, valoarea tichetului (in limitele impuse de lege), criteriile de selectie pentru a stabili cine le primesc, numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distrubuie tichetele, tinand seama de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii, sunt toate stabilite prin contractactele colective de munca impreuna cu organizatiile sindicale lega constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz (art. 2 din H.G nr. 5 / 1999 pentru aprobarea normelor de aplicare a legeii nr 12/1998)

  Care este perioada din luna cand trebuie acordate tichetele de masa?

  Venituri salarii 9/30/2016 10:07:28 AM
  • Calculator Venituri 10/3/2016 12:38:01 PM

   Potrivit prevederilor art.5 alin. (1) din Legea nr. 142/1998,  angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima  decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.

  Care este numarul maxim de tichete de masa care poate fi acordat lunar?

  Venituri salarii 9/29/2016 9:58:15 AM
  • Calculator Venituri 9/30/2016 10:14:31 AM

   Art. 15 din H.G. nr. 5/1999 prevede ca numarul de tichete care pot fi acordate unui salariat intr-o luna este cel mult egal cu numarul de zile lucratoare in care acesta este prezent la lucru in unitate si nu poate depasi numarul de zile lucrate.

  Pot beneficia de tichete de masa salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa?

  Venituri salarii 9/28/2016 10:09:15 AM
  • Calculator Venituri 9/29/2016 1:29:50 PM

   Salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa nu primesc tichete de masa in perioada detasarii in aceasta institutie.

  Ce facilitati fiscale ofera statul roman pentru contributiile lunare la fondurile de pensii facultative?

  Venituri salarii 9/27/2016 3:58:45 PM
  • Calculator Venituri 9/27/2016 4:00:33 PM

   Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative este deductibila de la impozit pentru fiecare participant, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, atat pentru angajat cat si pentru angajator.

   Pentru angajatori, pensia privata facultativa poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor si de management al resurselor umane dar si o soluţie avantajoasa din punct de vedere fiscal.

  Cine poate beneficia de tichete de masa in sistemul bugetar?

  Venituri salarii 9/27/2016 10:01:11 AM
  • Calculator Venituri 9/28/2016 10:08:46 AM

   Potrivit OUG 57/2015, in anul 2016, institutiile si autoritatile publice nu acorda personalului propriu tichete de masa. Exceptie fac unitatile finantate integral din venituri proprii, serviciile de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Ilfov.

  In sistemul bugetar de salarizare salariul minim include sporul de vechime?

  Venituri salarii 9/26/2016 9:31:01 AM
  • Calculator Venituri 9/27/2016 1:36:15 PM

   Incepand cu anul 2010 , sporul de vechime a fost inclus in salariul de baza in sistemul bugetar conform OUG 1/2010. Hotararea de de guvern 1017/2015 stabileste „salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata”, salariul de baza care contine sporul de vechime in cazul angajatilor din sistemul bugetar.

  Cui se aplica prevederile legale referitoare la salariul minim brut garantat in plata?

  Venituri salarii 9/23/2016 12:01:24 PM
  • Calculator Venituri 9/26/2016 2:51:30 PM

   Prevederile HG 1017/2015 se aplica pentru  angajatii din sistemul privat si sistemul bugetar (de stat), angajati in baza unui contract individual de munca (nu se aplica pentru alte forme de angajare – exemplu conventii civile, contracte de mandat).

  Ce este deducerea personala de la impozit?

  Venituri salarii 9/21/2016 10:02:08 AM
  • Calculator Venituri 9/21/2016 10:04:41 AM

   Una dintre facilitatile fiscale oferite de catre stat pentru persoanele cu un venit brut sub 3.000 de lei pe luna o reprezinta deducerea personala. Conform art. 56 din Codul fiscal, deducerile personale se acorda pe mai multe niveluri. Astfel, pentru salariatii care au un venit brut mai mic sau egal cu 1.500 de lei si nu au persoane in intretinere declarate angajatorului, deducerea personala este de 300 de lei. Aceasta inseamna ca baza de calcul a impozitului pe salarii se diminueaza, ceea ce determina automat si plata unui impozit mai mic de catre angajat. Principalul beneficiar al acestei prevederi este salariatul, care ramane, datorita micsorarii bazei de impozitare, cu mai multi bani in buzunar – in cazul de mai sus, salariatul nu plateste impozit pentru suma de 300 de lei.

    Deducerea personala este compusa din deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare, in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere. 

   Prin urmare, pentru veniturile mai mici sau egale cu 1500 lei, deducerea personala va fi:

   300 lei – fara persoane in intretinere;

   400 lei – o persoana in intretinere;

   500 lei – doua persoane in intretinere;

   600 lei – trei persoane in intretinere;

   800 lei – patru sau mai multe persoane in intretinere.

   Pentru veniturile salariale care depasesc suma de 3000 lei, beneficiarii de venit nu mai dispun de deducere personala. O alta noutate adusa de noul Cod Fiscal in anul 2016, privind deducerea personala este aceea ca se acorda ambilor parinti, pentru copiii minori care nu realizeaza venituri.


  Inchide
  Inchide