CALCULATOR SALARII - SOLUTIA TA PENTRU CALCULAREA SALARIULUI NET IN FUNCTIE DE BRUT

Calculatorul de venituri are la baza un produs software (mai exact, un calculator de salarii) care a fost dezvoltat si care este in permanenta actualizat de Romanian Software. Cu ajutorul acestui calculator de salariu puteti face oricand calcule pe baza de formula de calcul avansata, de la brut la net si invers, dar puteti vedea si ce impozit pe venit aveti de platit pentru un anumit salariu. De asemenea, solutia noastra de calcul salariu va poate furniza totalul cheltuielilor suportate de angajator si puteti vedea oricand, in functie de ce fel de venit calculati, o prezentare defalcata: salariu brut, salariu net, fiecare impozit pe salariu platit de angajat, fiecare impozit pe salariu platit de angajator . Tu ne spui baza de calcul si beneficiile acordate, noi iti punem de la dispozitie un o formula si un calculator venituri cu functionalitati complexe pentru a gasi cea mai mai buna varianta pentru salarizarea personalului tau!

Noutati

Angajatorul ii poate solicita unui angajat sa isi schimbe temporar locul de munca la un alt angajator, de exemplu, i...

Nu toti angajatii trebuie sa plateasca impozitul pe venit de 16% in anul 2017, potrivit legislatiei in vigoare. Prin...

Tichetele de masa sunt beneficii acordate angajatilor in baza Legii nr. 142/1998. Acestea se acorda in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare.

Primele de instalare, o suma de bani pe care o persoana o primeste la angajare, sunt un stimulent eficient pentru a ...

Cele mai citite articole

Angajatorul ii poate solicita unui angajat sa isi schimbe temporar locul de munca la un alt angajator, de exemplu, i...

Nu toti angajatii trebuie sa plateasca impozitul pe venit de 16% in anul 2017, potrivit legislatiei in vigoare. Prin...

Tichetele de masa sunt beneficii acordate angajatilor in baza Legii nr. 142/1998. Acestea se acorda in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare.

Primele de instalare, o suma de bani pe care o persoana o primeste la angajare, sunt un stimulent eficient pentru a ...

Intrebari & raspunsuri

Cum poate inceta contractul individual de munca?

Venituri salarii 6/23/2017 6:00:36 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 6:03:01 PM

  Conform art. 55 al Codului Muncii contractul individual de munca poate inceta astfel:

  - de drept;

  - ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

  - ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

Care este durata maxima a timpului de munca?

Venituri salarii 6/23/2017 2:19:02 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 2:20:24 PM

  Conform Art.114 din Codul Munci:

  (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

  (2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

  (3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

  (4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.

  (5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)-(4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

  (6) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

Un angajat isi schimba locul de munca. Pe 15 inca lucreaza la firma X, iar de pe 16 la firma Y. Beneficiaza de deducere in ambele locuri ?

Venituri salarii 6/23/2017 1:00:57 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 1:01:27 PM

  Nu, daca nu isi schimba locul de munca incepand cu data de 1 a lunii, atunci deducerea se acorda integral la vechiul loc de munca ( la angajatorul X).

Un angajat are doua contracte de munca cu timp partial, cate 4 ore/zi. Se acorda deducerea personala de baza la fiecare dintre acestea ?

Venituri salarii 6/23/2017 12:28:41 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 12:28:47 PM

  Nu, deducerea se acorda doar acolo unde este functia de baza. Angajatul va declara pe propria raspundere care este locul de munca de baza si doar acolo va beneficia de respectiva deducere.

Angajatii isi pot lua o zi libera pentru ingrijirea sanatatii copilului ?

Venituri salarii 6/22/2017 11:54:26 AM
 • Calculator Venituri 6/22/2017 12:07:28 PM

  Potrivit Legii nr. 91/2014 au dreptul la o zi lucratoare libera, pentru ingrijirea sanatatii copilului, dar atentie, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente.

Un angajat poate solicita concediu de studii si acesta sa fie platit ?

Venituri salarii 6/20/2017 3:46:06 PM
 • Calculator Venituri 6/20/2017 3:46:37 PM

  Art. 154 din Codul muncii prevede ca :
  (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de  concedii pentru formare profesionala.
  (2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

  Art. 155 arata ca :
  (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
  (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

Ce se intampla daca angajatorul la care s-a facut detasarea nu isi indeplineste la timp obligatiile fata de salariatul detasat?

Venituri salarii 6/19/2017 10:48:49 AM
 • Calculator Venituri 6/19/2017 10:53:43 AM

  - Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

  - In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite. (potrivit art. 47 al Codului Muncii)

Care este numarul maxim de zile de concediu medical pe care un angajat poate sa si-l ia intr-un an?

Venituri salarii 6/19/2017 10:28:25 AM
 • Calculator Venituri 6/19/2017 10:41:12 AM

  Numarul maxim de zile de concediu medical este de cel mult 183 intr-un interval de un an, incepand cu prima zi de la imbolnavire. Durata maxima de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul unor boli speciale poate ajunge pana la 1 an si 6 luni, in conditiile legii.

Poate fi modificat unilateral locul muncii pentru un angajat?

Venituri salarii 6/15/2017 11:22:16 AM
 • Calculator Venituri 6/15/2017 11:31:38 AM

  Conform Art. 42 al Codului Muncii, locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

Poate un angajat sa detina mai multe contracte de munca la aceeasi societate?

Venituri salarii 5/23/2017 5:57:35 PM
 • Calculator Venituri 5/23/2017 6:01:12 PM

  Conform Codului Muncii art.35, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac excepţie situaţiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.

Care sunt obligatiile salariatului?

Venituri salarii 6/15/2017 11:03:32 AM
 • Calculator Venituri 6/15/2017 11:09:19 AM

  Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  - obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

  - obligatia de a respecta disciplina muncii;

  - obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

  - obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

  - obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

  - obligatia de a respecta secretul de serviciu;

  - alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile (conform art. 39 (2) al Codului Muncii).

Cine poate beneficia de tichete de masa in sistemul bugetar?

Venituri salarii 6/14/2017 1:18:45 PM
 • Calculator Venituri 6/14/2017 1:19:46 PM

  Conform art. 5 din Ordonanta nr. 29/2013, in sistemul bugetar pot beneficia de tichete de masa numai salariatii care isi desfasoara activitatea la operatori economici sau, dupa caz, la institutiile finantate integral din venituri proprii si in unitatile prevazute la art. 93 alin (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pot beneficia de tichete de masa salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa?

Venituri salarii 6/14/2017 1:16:24 PM
 • Calculator Venituri 6/14/2017 1:17:11 PM

  Salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa nu primesc tichete de masa in perioada detasarii in aceasta institutie.

Care este diferenta dintre salariul nominal si salariul real ?

Venituri salarii 6/13/2017 12:50:30 PM
 • Calculator Venituri 6/13/2017 12:51:18 PM

  Salariul nominal este reprezentat de acea suma de bani pe care angajatul/salariatul o primeste atunci cand lucreaza.

  Salariul real reprezinta cantitatea de bunuri si servicii de consum care poate fi cumparata la un moment dat cu salariu nominal.

Cat concediu medical poate sa isi ia un angajat ?

Venituri salarii 6/12/2017 11:08:12 AM
 • Calculator Venituri 6/12/2017 11:09:07 AM

  Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, luand in considerare prima zi de imbolnavire. Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli mai speciale.

Care sunt obligatiile angajatorului?

Venituri salarii 6/8/2017 6:04:28 PM
 • Calculator Venituri 6/8/2017 6:10:53 PM

  Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  - sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

  - sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

  - sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

  - sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;

  - sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

  - sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

  - sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

  - sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

  - sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Ce se intampla daca acord diurna mai mare decat limita deductibila ?

Venituri salarii 6/7/2017 4:21:36 PM
 • Calculator Venituri 6/7/2017 4:43:51 PM

  Diurna zilnica care depaseste pragul deductibil de 42,5 lei/zi  este  considerata venit salarial si i se aplica contributiile salariale si impozitul pe venitul din salarii.

Care sunt retinerile din indemnizatia de maternitate?

Venituri salarii 6/6/2017 6:08:40 PM
 • Calculator Venituri 6/6/2017 6:10:11 PM

  Din indemnizatia pentru maternitate acordata in baza OUG nr.158/2005, se retine numai contributia de asigurari sociale, calculata potrivit art. 296 din Codul fiscal.

Care sunt cotele de contributii de asigurari pentru somaj?

Venituri salarii 6/2/2017 4:42:38 PM
 • Calculator Venituri 6/2/2017 4:45:49 PM

  - 0,5 % pentru contributia individuala

  - 0,5 % pentru contributia datorata de angajator

Ce taxe se datoreaza in urma acordarii voucherelor de vacanta ?

Venituri salarii 5/31/2017 6:11:06 PM
 • Calculator Venituri 5/31/2017 6:15:56 PM

  1) Impozit pe venit : da, 16%

  2) Contributii sociale : nu, tichetele de cresa sunt exceptate. Conform art.  142 lit r) din  Codul Fiscal, nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale urmatoarele tichetele de masa, voucherele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate potrivit legii.

Care sunt drepturile salariatului?

Venituri salarii 5/30/2017 6:11:43 PM
 • Calculator Venituri 5/30/2017 6:13:12 PM

  Conform articolului 39 al codului muncii drepturile salariatului sunt urmatoarele:

  a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

  b) dreptul la repaus zilnic şi saptamanal;

  c) dreptul la concediu de odihna anual;

  d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

  e) dreptul la demnitate in munca;

  f) dreptul la securitate şi sanatate in munca;

  g) dreptul la acces la formarea profesionala;

  h) dreptul la informare şi consultare;

  i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de munca şi a mediului de munca;

  j) dreptul la protecţie in caz de concediere;

  k) dreptul la negociere colectiva şi individuala;

  l) dreptul de a participa la acţiuni colective;

  m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

  n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Ce este clauza de exclusivitate in contractul de munca ?

Venituri salarii 5/29/2017 10:27:01 AM
 • Calculator Venituri 5/29/2017 10:27:46 AM

  Potrivit acesteia, salariatul se obliga sa nu lucreze pentru nici un alt angajator, in timpul liber. Salariatul care a incheiat o asemenea clauza nu va putea cumula functia detinuta la angajatorul sau cu nici o alta functie.

Se poate cumula dreptul de pensie cu alte venituri ?

Venituri salarii 5/29/2017 10:13:26 AM
 • Calculator Venituri 5/29/2017 10:23:55 AM

  Legea unitara a pensiilor 230/2010 stipuleaza ce categorii pot cumula pensia, platind si contributia pentru asigurare sociala (CAS): “Art. 118. – (1) In sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, in conditiile legii, urmatoarele categorii de pensionari: a) pensionarii pentru limita de varsta; b) nevazatorii; c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionarii de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate; d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b). (2) Sotul supravietuitor, beneficiar al unei pensii de urmas, poate cumula pensia cu venituri din activitati profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, daca acestea nu depasesc 35% din castigul salarial mediu brut prevazut la art. 33 alin. (5)”.

Care este valoarea deducerii personale de baza?

Venituri salarii 5/26/2017 3:37:26 PM
 • Calculator Venituri 5/26/2017 3:41:58 PM

  Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:

  1. pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 300 lei;

  2. pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 400 lei;

  3. pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 500 lei;

  4. pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 600 lei;

  5. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 800 lei.

  Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

Care este baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator?

Venituri salarii 5/22/2017 5:20:09 PM
 • Calculator Venituri 5/22/2017 5:36:51 PM

  Conform Codului Fiscal art. 158, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate (pentru persoanele prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f)) o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 157 asupra carora se datoreaza contributia individuala.

  In baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se includ si urmatoarele venituri:

  a) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele suportate de angajator;

  b) indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, numai pentru zilele suportate de angajator.

Calculator Venituri
Inchide
Inchide
Real Time Analytics