Calculator Salarii - Solutia ta pentru calcularea salariului

Calculatorul de venituri are la baza un produs software (mai exact, un calculator de salarii) care a fost dezvoltat si care este in permanenta actualizat de Romanian Software. Cu ajutorul acestui calculator de salariu puteti face oricand un calcul avansat, de la brut la net si invers , dar puteti vedea si ce impozit pe venit aveti de platit pentru un anumit salariu. De asemenea, solutia noastra de calcul salariu va poate furniza totalul cheltuielilor suportate de angajator si puteti vedea oricand, in functie de ce fel de venit calculati, o prezentare defalcata: salariu brut, salariu net, fiecare impozit pe salariu platit de angajat, fiecare impozit pe salariu platit de angajator. Tu ne spui baza de calcul si beneficiile acordate, noi iti punem de la dispozitie un calculator venituri cu functionalitati complexe pentru a gasi cea mai mai buna varianta pentru salarizarea personalului tau!

Calcule anterioare

Noutati

Romanii sunt cei mai harnici angajati ai Uniunii Europene, pentru ca ei isi petrec cel mult timp la serviciu, in com...

Ai trecut cu brio de interviul de angajare si te afli in fata primului tau loc de munca sau a unei alte provocari pr...

Vrei sa lucrezi independent in domeniul tau si ai nevoie de un PFA? Procedura este relativ simpla si presupune costuri reduse.

Companiile si institutiile care au 50 de angajati au si obligatia legala de a angaja doua persoane cu handicap. Oblig...

Cele mai citite articole

Romanii sunt cei mai harnici angajati ai Uniunii Europene, pentru ca ei isi petrec cel mult timp la serviciu, in com...

Ai trecut cu brio de interviul de angajare si te afli in fata primului tau loc de munca sau a unei alte provocari pr...

Vrei sa lucrezi independent in domeniul tau si ai nevoie de un PFA? Procedura este relativ simpla si presupune costuri reduse.

Companiile si institutiile care au 50 de angajati au si obligatia legala de a angaja doua persoane cu handicap. Oblig...

Intrebari & raspunsuri

In ce conditii nu se poate dispune concedierea salariatilor?

Venituri salarii 3/22/2017 6:54:12 PM
 • Calculator Venituri 3/22/2017 7:02:16 PM

  Conform articolului 60 din codul muncii concedierea nu se poate face in urmatoarele situatii:

  a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;

  b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;

  c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

  d) pe durata concediului de maternitate;

  e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

  f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

  g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat (abrogat prin Decizia nr. 814/2015;

  h) pe durata efectuarii concediului de odihna.

Care este varsta la care o persoana fizica poate incepe munca?

Venituri salarii 3/21/2017 10:44:19 AM
 • Calculator Venituri 3/21/2017 10:51:56 AM

  Conform articolului 13 al codului muncii, persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.

  - Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

  - Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.

  - Incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa.

  - Incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 18 ani; aceste locuri de munca se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Care sunt sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara ?

Venituri salarii 3/20/2017 1:06:30 PM
 • Calculator Venituri 3/20/2017 1:14:12 PM

  Conform articolului 248 din codului muncii:

  a) avertismentul scris;

  b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a

  dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

  c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

  d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o

  perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

  e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

  (2)In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un

  alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

  (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca

  salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor

  disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

De ce beneficiaza salariatii de noapte?

Venituri salarii 3/17/2017 5:17:13 PM
 • Calculator Venituri 3/17/2017 5:19:11 PM

  Conform articolului 126 din codul muncii:

  a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru

  zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea

  salariului de baza;

  b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca
  timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Cat timp este valida clauza de neconcurenta in conditiile in care contractul este incetat?

Venituri salarii 3/16/2017 6:11:00 PM
 • Calculator Venituri 3/17/2017 10:14:22 AM Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maxim 2 ani de la data incetarii  contractului, conform legii.

In ce perioada pot fi formulate cererile in vederea rezolvarii unui conflict de munca?

Venituri salarii 3/15/2017 5:54:43 PM
 • Calculator Venituri 3/15/2017 6:02:01 PM

  Ele pot fi facute dupa cum urmeaza:

  - in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea , modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca

  - in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara

  - in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacrodate sau a unor descpagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator

  - pe toata durata existentei contractului , in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia;

  - in termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune, in cazul neexecutarii contracului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia

Ce stiti despre contractul de calificare profesionala si in ce perioada trebuie sa se incadreze?

Venituri salarii 3/14/2017 10:54:14 AM
 • Calculator Venituri 3/14/2017 4:12:24 PM

  Contractul de calificare profesionala este cel in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobandirea unei calificari profesionale.

  Pot incheia contracte de calificare profesionala salriatii cu varsta minima de 16 ani impliniti, care nu au dobandit o calificare sau au dobandit o calificare ce nu le permite mentinerea locului de munca la acel angajator.

  Contractul de calificare profesionala se incheie pentru o durata cuprinsa intre 6 luni si 2 ani.


Problema concediul de odihna in cazul prelungirii concediului medical.

Venituri salarii 3/13/2017 5:00:26 PM
 • Calculator Venituri 3/13/2017 5:01:26 PM

  Modificarile codului clarifica, de asemenea, faptul ca salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.

In ce situatii contractul individual de munca poate fi suspendat la initiativa salariatului?

Venituri salarii 3/7/2017 11:10:24 AM
 • Calculator Venituri 3/8/2017 10:10:01 AM

  Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele conditii: 

  - concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap 3 ani

  - concediu paternal

  - concediu pentru formare profesionala

  - participarea la greva

  - exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale construite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului

  - concediu de acomodare

  - concediu de ingrijire a copilului in varsta de pana la 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

drepturi autori

Retinerea la fondul de sanatate 5,5% o face platitorul de venit?
Drepturi de autor 3/6/2017 10:14:29 AM

  drepturi de autor

  la drepturi de autor pensionar retinerea la cass 5.5%
  Venituri salarii 3/6/2017 10:12:19 AM

   Ce salariu mediu folosim in luna ianuarie 2017 ?. Dar pana in 19 feb.2017 ?

   Venituri salarii 3/3/2017 9:41:04 AM
   • Calculator Venituri 3/3/2017 3:27:30 PM Pentru luna ianuarie 2017 valoarea salariului mediu a fost 2681 lei. Pentru februarie 2017 valoare lui este 3131 lei. 

   Ce se intampla daca un salariat a primit un bun care nu i se cuvine si nu il mai poate returna?

   Venituri salarii 2/28/2017 6:19:26 PM
   • Calculator Venituri 3/1/2017 10:29:58 AM Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuvineau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

   Aveti varianta de calculator de drepturi de autor pentru venituri obtinute in 2016? Ce aveti acum pe site se aplica la veniturile obtinute in 2017 si care se declara abia anul viitor (daca sunt obtinute din strainatate - D201). Diferenta este ca baza de calcul pentru contibutia de sanatate nu este plafonata in 2016, pe cand in 2017 este plafonata la maxim 5 salarii medii pe economie.

   CASS plafonat in 2017, neplafonat in 2016. Aveti calculator diferit pe ani?
   Drepturi de autor 2/24/2017 4:16:23 PM
   • Calculator Venituri 2/27/2017 6:07:43 PM Varianta de calculator venituri care este in acest moment (cea cu plafoanele pentru CAS si CASS eliminate) este singura accesibila.

   Indemnizatie crestere copil - luare in calcul venituri din alte surse (vechea conventie civila)

   Sunt angajata cu contract de munca pe 2h si am si 1 contract de prestari servicii cu o firma, fara caracter de continuitate (este considerat venit din alte surse). Urmeaza sa am un copil si as vrea sa stiu daca veniturile din alte surse sunt luate in calcul la calculul indemnizatiei. Multumesc!
   Venituri salarii 2/24/2017 2:45:18 PM
   • Calculator Venituri 2/27/2017 6:16:52 PM La stabilirea bazei de calcul pentru concediul de ingrijire a copilului se iau in considerare toate veniturile impozabile (tichete de masa, salarii, activitati independente etc.) dar si veniturile aferente perioadelor asimilate.

   Pentru ce tipuri de venituri obtinute in anul 2016 se depune declaratia 205?

   Venituri salarii 2/14/2017 6:13:49 PM
   • Calculator Venituri 2/28/2017 2:13:35 PM Aceasta declaratie este depusa de catre platitorii de venituri care achita catre persoanele fizice venituri din dividende, venituri din dobanzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finala si venituri din alte surse.

   Cat timp mai ramane valabil dreptul de concediul de odihna pentru un an in care acesta nu s-a luat integral?

   Venituri salarii 2/7/2017 10:39:26 AM
   • Calculator Venituri 2/10/2017 10:30:50 AM In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

   Marius D

   Buna ziua, am lucrat pe drepturi de autor (predare cursuri de limba engleza la companii), dar am inteles ca ele dispar din ianuarie 2017. Acum, pentru a continua colaborarile, exista doar doua posibilitati: sa devin PFA sau sa inchei o conventie civila, dar in care pot fi platiti o data. E adevarat?
   Venituri salarii 1/23/2017 12:06:28 PM
   • Calculator Venituri 2/13/2017 11:09:40 AM

    Concepte precum "conventie" civila sau "venituri obtinute din conventiile civile" nu se mai regasesc in cuprinsul actualului Cod fiscal. Veniturile din drepturi de autor sunt in continuare reglementate.

    Veniturile obtinute in baza unor contracte de prestari servicii pot fi considerate venituri din activitati independente, sau venituri din alte surse in cazul in care activitatile desfasurate nu au caracter de continuitate potrivit art.114 alin.2 lit.g) din Codul fiscal.

   Care e baza de calcul pentru impozitul (final) pe venituri din drepturi de autor?

   DIn cate inteleg, conform noului cod fiscal, Art. 73 (2), Impozit = 16% din (brut - 40% - CAS - CASS); calculatorul de pe site aplica 16% din (brut - 40%). Care ar fi varianta corecta? Multumesc!
   Drepturi de autor 1/13/2017 7:18:14 PM
   • Calculator Venituri 1/17/2017 4:02:54 PM Prima este varianta corecta. Impozitul final pe venituri din drepturi de autor este egal cu 16% din venitul brut realizat la care se deduc cota forfetara si contributiile sociale.

   Care sunt situatiile in care angajatul poate avea mai multe perioade de proba?

   General 1/10/2017 3:31:22 PM
   • Calculator Venituri 1/11/2017 4:50:22 PM

    Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilitadecat o singura perioada de proba.  Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in careacesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa prestezeactivitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

   Cum se impoziteaza tichetele cadou care depasesc suma de 150 lei, oferite angajatilor?

   Venituri salarii 1/10/2017 1:48:50 PM
   • Calculator Venituri 1/10/2017 3:50:13 PM Suma de bani care depaseste 150 de lei va fi considerata ca venit salarial si pe ea se vor aplica impozit pe venit si contributii sociale.

   Angajatorul este obligat sa elibereze salariatului o adeverinţa care sa ateste activitatea desfaşurata şi salariul?

   Venituri salarii 1/3/2017 1:33:01 PM
   • Calculator Venituri 1/3/2017 5:32:12 PM

    Potrivit prevederilor art.34 alin (5) din Legea 53/2003 – Codul Muncii,republicata, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligatsa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durataactivitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate.De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art.8 alin (3) lit.a) si b) din H.G. nr. 500din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, la solicitarea scrisaa salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia: 

    a) copii ale documentelor existente in dosarul personal; 

    b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare lapersoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta,durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cumrezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult15 zile de la data solicitarii. Documentele sunt eliberate in copie certificata dereprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajatorpentru conformitate cu originalul.

   Avansul de salariu se declara in declaratia 112?

   Venituri salarii 12/29/2016 10:48:39 AM
   • Calculator Venituri 12/29/2016 11:00:57 AM

    In declaratia 112, in sectiunea E3 se declara venitul brut, contributiile sociale obligatorii, contravaloarea tichetelor de masa, numarul de persoane in intretinere, deducerile personale, venitul baza de calcul a impozitului si impozitul.

    Informatia despre avansul din salariu nu se regaseste in structura declaratiei si aceasta suma nu se transmite catre ANAF.

   Daca un salariat savarseste o abatere disciplinatara trebuie sa se inceapa neparat si cercetarea disciplinara?

   Venituri salarii 12/20/2016 12:01:37 PM
   • Calculator Venituri 12/20/2016 5:55:46 PM In acest caz cercetarea disciplinara este obligatorie, sub sanctiunea nulitatii absolute.
   Inchide
   Inchide
   Real Time Analytics