</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Totul despre Certificatul fiscal: cum se obtine, cine il poate solicita si care este termenul de valabilitate

Totul despre Certificatul fiscal: cum se obtine, cine il poate solicita si care este termenul de valabilitate

Certificatul de atestare fiscala este un act oficial care arata modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat de catre contribuabil.

 1. Informatii generale despre certificatul fiscal
 2. Cadru legislativ
 3. Ce persoane fizice, juridica/entitati pot solicita certificat fiscal
 4. Cum se obtine - acte/taxe necesare
 5. Metode prin care se depune cererea de eliberare a certificatului fiscal
 6. In cat timp se elibereaza si valabilitate

Informatii generale despre certificatul fiscal

Certificatul de atestare fiscala este actul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare individualizate in titluri executorii, emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central competent.

Cadru legislativ

Ordinul nr. 3654/2015 este actul normativ care reglementeaza procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala si continutul acestuia si al cererii de solicitare a documentului.

Ce persoane fizice, juridice/entitati pot solicita certificatul fiscal

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza la cerere, conform legii, atunci cand este solicitat de:

Contribuabili/platitori

Certificatul se elibereaza la solicitarea contribuabililor/platitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Institutii/autoritati publice

Certificatul se elibereaza, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare, la solicitarea institutiilor/autoritatilor publice, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Detinatori de titluri de participare la o societate

Detinatorii de titluri de participare la o societate efectueaza solicitarea prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Orice persoana fizica/juridica

la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice numai cu acordul scris al contribuabilului in cauza, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala, (nu sunt incluse in aceasta categorie institutiile sau autoritatile publice obligate, conform legii, sa solicite in anumite situatii certificatul de atestare fiscala al unei persoane fizice, care nu au nevoie de acordul contribuabilului).

Din oficiu

In situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege, certificatul se elibereaza din oficiu.

Notari publici

Notarii publici, pentru persoana fizica pentru care se dezbate succesiunea, efectueaza solicitarea prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Cum se obtine - acte/taxe necesare

In cazul persoanelor fizice

Persoanele fizice depun cererea tip de eliberare a certificatului de atestare fiscala la organul fiscal central competent. Cererea trebuie sa contina toate informatiile solicitate de formular. (in cazul persoanelor fizice autorizate se va completa atat codul numeric personal cat si codul de inregistrare fiscala)

Alaturi de cerere, se depun:

 • actul de identitate, original si copie;
 • imputernicire notariala pt. dezbatere succesiune, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii.
 • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii
 • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul;
 • imputernicire in original sau copie legalizata.

In cazul persoanelor juridice

 • cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala;
 • copie xerox CUI/ Certificat de inregistrare
 • Imputernicire pentru persoana desemnata sa reprezinte interesele societatii in relatia cu organul fiscal competent.
 • copie xerox a actului de identitate a persoanei ce reprezinta interesele societatii in relatia cu organul fiscal competent.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala nu este supusa taxelor extrajudiciare de timbru.

Metode prin care se depune cererea de eliberare a certificatului fiscal

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune:

 • la registratura organului fiscal central competent;
 • prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
 • prin intermediul serviciului «Spatiu privat virtual» (In acest caz, inainte de completarea campurilor pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala este obligatoriu sa se realizeze inregistrarea in sistemul ANAF)
 • prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala in vederea furnizarii de servicii;
 • prin intermediul sistemului informatic pus la dispozitia institutiilor de credit, in spatiul privat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

În situatia in care cererea sau adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala a fost depusa la un alt organ fiscal decat cel competent in eliberarea certificatului, acesta comunica de indata solicitantului eroarea si indica organul fiscal central competent la care trebuie sa depuna cererea/adresa.

In cat timp se elibereaza si valabilitate

Varianta clasica de obtinere a certificatului este prin Administratia Finantelor Publice de sector, in cazul in care este vorba de un contribuabil din Bucuresti, iar in cazul oricarui alt oras, la administratia municipiului de provenienta.

In cat timp se elibereaza

Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii de catre solicitant cererii sau adresei de eliberare a acestuia.

În situatia contribuabilului/platitorului supus unei inspectii fiscale si care solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dupa caz.

Valabilitatea atestatului fiscal

Certificatul de atestare fiscala poate fi utilizat de persoana juridica interesata pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. În cazul persoanelor fizice care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide