</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Calculeaza veniturile din pfa

Calculatorul PFA te poate ajuta sa afli taxele pe care le datoreaza o persoana fizica autorizata pentru venituri obtinute in baza unui contract de prestari servicii. Pentru a afla care este suma facturata sau venitul net care ramane dupa plata tuturor contributiilor sociale obligatorii si a impozitului pe venit vei introduce suma, optiunea privind cota de contributii si eventual cheltuielile efectuate anual si calculatorul iti va detalia fiecare baza de calcul si contributie sociala datorata si impozitul pe venit. Calculatorul se poate utiliza atat pentru veniturile independente pentru care impozitul se determina in sistem real, cat si pentru norma de venit. Pentru sistemul real calculatorul permite calcul de la net la brut si de la brut la net. Veniturile independente obtinute de persoane fizice autorizate sunt definite la articolele 67 si 148 din Codul Fiscal.
121390
calcule efectuate pe site-ul nostru

Noutati

Munca temporara le ofera angajatilor flexibilitate, posibilitatea de a experimenta si de a castiga experienta. Dinco...

Stabilit pentru prima oara in Australia si Noua Zeelanda, la sfarsitul secolului al XIX-lea - in plina revolutie ind...

Ucenicia reprezinta un tip de formare profesionala a unei persoane care are cel putin 16 ani. Formarea profesionala...

Exista meserii in care salariatii trebuie sa isi desfasoare activitatea nu numai pe timpul zilei, ci si noaptea. Vor...

Cele mai citite articole

Ucenicia reprezinta un tip de formare profesionala a unei persoane care are cel putin 16 ani. Formarea profesionala...

Diurna reprezinta un drept ce poate fi acordat conform legii oricarui salariat angajat pe ba...

Desi am auzit cu totii de el, fluturasul de salariu este, de multe ori, ignorat, deoarece nu este pe deplin inteles....

Vrei sa lucrezi independent in domeniul tau si ai nevoie de un PFA? Procedura este relativ simpla si presupune costuri reduse.

Intrebari & raspunsuri

Cand se poate intrerupe concediul de odihna al salariatului?

Venituri salarii 7/21/2017 4:37:24 PM
 • Calculator Venituri 7/21/2017 4:38:17 PM
  • Concediul de odihna se poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz, angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de oihna.

Care sunt caracteristicile contractului individual de munca?

Venituri salarii 7/20/2017 11:58:06 AM
 • Calculator Venituri 7/20/2017 12:19:09 PM

  Caracteristicile contractului individual de munca sunt urmatoarele:

  - act juridic bilateral - se incheie intre doua parti: salariatul si angajatorul

  - contract consensual - se incheie printr-un acord de vointa al partilor

  - cu titlu oneros, comutativ - fiecare parte ii aduce celeilalte un folos patrimonial

  - cu executare succesiva - deoarece prestatiile sunt posibile de executat numai in timp si sunt platite tot in timp

  - constitutiv de drepturi - da nastere la drepturi si obligatii inexistente pana la acel moment pentru partile contractante

  - sinalagmatic - partile se obliga reciproc una fata de cealalta, ceea ce da nastere la drepturi si obligatii reciproce intre parti, cauza obligatiei uneia dintre ele o constituie executarea obligatiei celeilalte.

  - implica obligatia de a face

  - este un contract cu titlu personal - nu este posibila transmiterea contractului prin mostenire iar cel incadrat nu-si poate efectua atributiile prin alte persoane sau cu ajutorul lor

  - raport de subordonare - salariatul se afla sub autoritatea angajatorului si se subordoneaza acestuia

Ce este un stat de functii?

General 7/17/2017 10:33:05 AM
 • Calculator Venituri 7/17/2017 10:35:48 AM

  Statul de functii este o reprezentare detaliata a informatiilor cuprinse in organigrama. Acesta trebuie sa cuprinda denumirea departamentelor, denumirea functiei, numarul de posturi si gradul lor de ocupare. Organigrama si statul de functii sunt aprobate de administratorul/reprezentantul legal al societatii.

Ce este ponderea ierarhica din structura organizatorica?

Venituri salarii 7/13/2017 12:47:50 PM
 • Calculator Venituri 7/13/2017 12:50:43 PM

  Ponderea ierarhica reprezinta numarul persoanelor conduse nemijlocit de catre un cadru de conducere si inregistreaza valori diferite ; astfel, pe verticala structurii organizatorice, creste catre nivelurile inferioare, pe orizontala structurii organizatorice, se amplifica pe masura trecerii de la compartimente cu activitate tehnico-economica spre compartimente cu activitate operationala.

Cum este salarizat personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare?

Venituri salarii 7/13/2017 11:59:29 AM
 • Calculator Venituri 7/13/2017 11:59:47 AM

  Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare beneficiaza de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatii pentru fiecare proiect, indiferent de numarul de proiecte, fara a depasi durata normala a timpului de lucru, aceasta problematica fiind reglementata de art. 34 din Legea – cadru nr. 284/2010.

Care sunt principalele atributii pentru reprezentatii salariatilor?

Venituri salarii 7/11/2017 4:23:39 PM
 • Calculator Venituri 7/11/2017 4:28:15 PM

  - Sa urmareasca respectarea drepturilor salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca aplicabil, cu contractele individuale de munca si cu regulamentul intern;

  - Sa participe la elaborarea regulamentului intern;

  - Sa promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu, conditii de munca, timp de munca si timp de odihna, stabilitate in munca, precum si orice alte interese profesionale, economice si sociale legate de relatiile de munca;

  - Sa sesizeze inspectoratul de munca cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de munca aplicabil;

  - Sa negocieze contractul colectiv de munca, in conditiile legii. (conform art. 223 al Codului Muncii)

Pot sa ii compensez unui angajat concediul de odihna in bani ?

Venituri salarii 7/11/2017 2:59:09 PM
 • Calculator Venituri 7/11/2017 2:59:26 PM

  Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Cum este mai bine sa platesti salariul: o transa sau doua ?

Venituri salarii 7/7/2017 5:53:47 PM
 • Calculator Venituri 7/7/2017 5:55:02 PM

  Una dintre cele mai importante decizii in ce priveste managementul salariilor este in cate transe sa il platesti angajatilor.
  Fiecare transa necesita munca suplimentara din partea angajatilor responsabili: colectarea de informatii privind timpul lucrat, calcularea sumelor de plata finale, corectarea erorilor, dispunerea platilor, etc.

  Un argument in favoarea platilor bilunare este ca aceasta modalitate are un impact pozitiv asupra motivatiei angajatilor.
  O problema apare in situatia in care angajatii au fost platiti pana la un moment dat in doua transe si apoi se trece la o singura transa, fiindca ar putea exista plangeri in partea unora privind probleme de cash flow, pana la obisnuirea cu noua ritmicitate a platilor.
  O alta problema poate sa apara atunci cand o companie utilizeaza transe diferite pentru categorii diferite. De exemplu angajatii direct productivi pot primi doua transe in timp ce indirectii primesc doar una.Aceasta poate crea presiune pe angajatii din HR care vor fi prinsi mereu in calcule salariale, ramanandu-le timp foarte putin pentru alte activitati.
  Aceeasi problema poate sa apara in cazul unei fuziuni sau a achitiei unei alte companii in cadrul careia exista un alt flux de plati.
  De aceea este recomandat sa se aplice un sistem unitar pentru toti angajatii.

Poate un angajat sa fie concediat pentru refuzul semnarii unui act aditional?

Venituri salarii 7/7/2017 4:30:49 PM
 • Calculator Venituri 7/7/2017 5:20:44 PM

  Refuzul de a semna un act aditional, care prin natura sa inglobeaza acordul de vointa al ambelor parti, nu poate reprezenta motiv legal de concediere.

  Angajatorul are totusi la dispozitie un cadru legal prin care poate dispune unilateral modificarea anumitor elemente din contractul individual de munca, si anume delegarea.

  Art.43. - Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

  Art.44. - Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul nu atrage dupa sine o sanctionare disciplinara.

  Asadar, impunerea semnarii unui act aditional sau refuzul modificarii elementelor din contractul de munca genereaza un conflict. Depinde de abilitatile de negociere si de diplomatia partilor de cum se finalizeaza situatia creata.


Cine suporta indemnizatia de concediu pentru un angajat bolnav ?

Venituri salarii 7/4/2017 12:33:10 PM
 • Calculator Venituri 7/4/2017 12:35:08 PM

  Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este suportata de urmatoarele entitati:

  A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;

  B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu: ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.

Cand este obligatoriu examenul medical la reluarea activitatii ?

Venituri salarii 7/3/2017 3:41:02 PM
 • Calculator Venituri 7/3/2017 3:41:32 PM

  Acest tip de examen se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii.

Care sunt perioadele de preaviz in cazul concedierilor?

Venituri salarii 6/29/2017 9:23:22 AM
 • Calculator Venituri 6/29/2017 9:26:20 AM

  In caz de concediere perioada de preaviz este de 20 de zile lucratoare. Perioada de preaviz este diferita in cazul demisiei salariatului. Astfel, salariatul care demisioneaza are obligatia sa acorde un preaviz de :

  - 20 zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de executie

  - 45 zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Ce taxe trebuie platite in cazul in care firma acorda tichete de masa angajatilor?

Venituri salarii 6/26/2017 6:20:50 PM
 • Calculator Venituri 6/26/2017 6:23:20 PM

  In cazul firmei aceasta nu plateste taxe pentru tichetele de masa. In cazul angajatilor li se va retine impozitul pe venitul din salarii.

Cum poate inceta contractul individual de munca?

Venituri salarii 6/23/2017 6:00:36 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 6:03:01 PM

  Conform art. 55 al Codului Muncii contractul individual de munca poate inceta astfel:

  - de drept;

  - ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

  - ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

Care este durata maxima a timpului de munca?

Venituri salarii 6/23/2017 2:19:02 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 2:20:24 PM

  Conform Art.114 din Codul Munci:

  (1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

  (2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

  (3) Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni.

  (4) Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.

  (5) La stabilirea perioadelor de referinta prevazute la alin. (2)-(4) nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca.

  (6) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani.

Un angajat isi schimba locul de munca. Pe 15 inca lucreaza la firma X, iar de pe 16 la firma Y. Beneficiaza de deducere in ambele locuri ?

Venituri salarii 6/23/2017 1:00:57 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 1:01:27 PM

  Nu, daca nu isi schimba locul de munca incepand cu data de 1 a lunii, atunci deducerea se acorda integral la vechiul loc de munca ( la angajatorul X).

Un angajat are doua contracte de munca cu timp partial, cate 4 ore/zi. Se acorda deducerea personala de baza la fiecare dintre acestea ?

Venituri salarii 6/23/2017 12:28:41 PM
 • Calculator Venituri 6/23/2017 12:28:47 PM

  Nu, deducerea se acorda doar acolo unde este functia de baza. Angajatul va declara pe propria raspundere care este locul de munca de baza si doar acolo va beneficia de respectiva deducere.

Angajatii isi pot lua o zi libera pentru ingrijirea sanatatii copilului ?

Venituri salarii 6/22/2017 11:54:26 AM
 • Calculator Venituri 6/22/2017 12:07:28 PM

  Potrivit Legii nr. 91/2014 au dreptul la o zi lucratoare libera, pentru ingrijirea sanatatii copilului, dar atentie, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente.

Un angajat poate solicita concediu de studii si acesta sa fie platit ?

Venituri salarii 6/20/2017 3:46:06 PM
 • Calculator Venituri 6/20/2017 3:46:37 PM

  Art. 154 din Codul muncii prevede ca :
  (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de  concedii pentru formare profesionala.
  (2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

  Art. 155 arata ca :
  (1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
  (2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

Ce se intampla daca angajatorul la care s-a facut detasarea nu isi indeplineste la timp obligatiile fata de salariatul detasat?

Venituri salarii 6/19/2017 10:48:49 AM
 • Calculator Venituri 6/19/2017 10:53:43 AM

  - Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

  - In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite. (potrivit art. 47 al Codului Muncii)

Care este numarul maxim de zile de concediu medical pe care un angajat poate sa si-l ia intr-un an?

Venituri salarii 6/19/2017 10:28:25 AM
 • Calculator Venituri 6/19/2017 10:41:12 AM

  Numarul maxim de zile de concediu medical este de cel mult 183 intr-un interval de un an, incepand cu prima zi de la imbolnavire. Durata maxima de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul unor boli speciale poate ajunge pana la 1 an si 6 luni, in conditiile legii.

Poate fi modificat unilateral locul muncii pentru un angajat?

Venituri salarii 6/15/2017 11:22:16 AM
 • Calculator Venituri 6/15/2017 11:31:38 AM

  Conform Art. 42 al Codului Muncii, locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

Care sunt obligatiile salariatului?

Venituri salarii 6/15/2017 11:03:32 AM
 • Calculator Venituri 6/15/2017 11:09:19 AM

  Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

  - obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

  - obligatia de a respecta disciplina muncii;

  - obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

  - obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

  - obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

  - obligatia de a respecta secretul de serviciu;

  - alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile (conform art. 39 (2) al Codului Muncii).

Cine poate beneficia de tichete de masa in sistemul bugetar?

Venituri salarii 6/14/2017 1:18:45 PM
 • Calculator Venituri 6/14/2017 1:19:46 PM

  Conform art. 5 din Ordonanta nr. 29/2013, in sistemul bugetar pot beneficia de tichete de masa numai salariatii care isi desfasoara activitatea la operatori economici sau, dupa caz, la institutiile finantate integral din venituri proprii si in unitatile prevazute la art. 93 alin (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pot beneficia de tichete de masa salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa?

Venituri salarii 6/14/2017 1:16:24 PM
 • Calculator Venituri 6/14/2017 1:17:11 PM

  Salariatii detasati intr-o institutie care nu acorda tichete de masa nu primesc tichete de masa in perioada detasarii in aceasta institutie.

Calculator Venituri
Inchide
Inchide
Real Time Analytics