</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Cererea si documentele necesare decontarii indemnizatiei de 75% aferente reducerii timpului de munca conform OUG 132/2020 au fost publicate

Cererea si documentele necesare decontarii indemnizatiei de 75% aferente reducerii timpului de munca conform OUG 132/2020 au fost publicate

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1.393 din 15 septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii si al documentelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

Acesta va produce efecte in termen de 3 zile de la data publicarii (19.09.2020).

Modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei salariatilor

Au fost aprobate modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere si al listei, prevazute laart. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 719/2020pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in bazaOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, prevazut inanexacare face parte integranta ordin.

In continuare vom aminti cele mai importante prevederi ale OUG/2020 si HG 719/2020 despre aceasta masura de sprijin.

Prin derogare de la prevederile Codului muncii, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

Aceasta reducere a timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive. Angajatorul are obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si se transmite in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.

Pe durata reducerii timpului de munca salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Indemnizatia este suportata de angajator si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

Indemnizatia reprezinta venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale, in conditiile legii.

Pe perioada de aplicabilitate a masurii salariatul beneficiaza de toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca sau in contractul colectiv de munca, proportional cu timpul efectiv lucrat.

Pe perioada de aplicabilitate a masurii reducerii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza si la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile pe care angajatorul trebuie sa le indeplineasca pentru a putea dispune aceasta masura:

a) masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;

b) reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior.

In cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor din categoria persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

Pe perioada aplicarii masurii, salariatii afectati de aceasta masura nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator nu le poate fi redus programul de lucru in temeiul art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acordarea de bonusuri, precum si alte adaosuri la salariul de baza pentru structura de management a angajatorului se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii, iar in lunile in care se aplica reducerea timpului de munca, angajatorul nu poate initia concedieri colective.

Indemnizatia de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj.

Pentru indemnizatia de 75% angajatorii datoreaza contributia asiguratorie pentru munca, care constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj. Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj se utilizeaza si indemnizatia de 75%.

Decontarea indemnizatiei de catre angajator

Indemnizatia se deconteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj la cererea angajatorilor, insotita de:

  1. a) o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de mai sus;
  2. b) lista persoanelor pentru care se solicita decontarea, semnata de reprezentantul legal al angajatorului.

Documentele se depun in format electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii au sediul social, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca. Se poate utiliza platforma aici.gov.ro.

Decontarea se face pentru luna anterioara celei in care se depune cererea, in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.

Citeste aici articolul despre toate masurile de sprijin acordate conform OUG 132/2020

Citeste aici despre procedura de decontare si plata a sumelor prevazute de OUG 132/2020

Sursa foto:unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide