</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Orele suplimentare - cand si cum se platesc

Orele suplimentare - cand si cum se platesc

Orice munca prestata in afara programului normal de munca saptamanala, asa cum este prevazut in articolul nr. 112 din Codul Muncii, constituie ore suplimentare. Mai jos poti afla care este durata maxima a orelor suplimentare, in ce conditii se efectueaza, precum si cum sunt ele recompensate.

Cadru legislativ

Orele suplimentare sunt reglementate prin Titlul III din Codul Muncii privind timpul de munca si timpul de odihna si prin Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Potrivit Codului Muncii, timpul de lucru este reprezentant de perioada in care un salariat presteaza munca prevazuta in contractul individual de munca si in fisa postului si este la dispozitia angajatorului.

Mai mult, se ofera si o serie de prevederi aplicabile orelor suplimentare: contextul in care se lucreaza suplimentar, modul de recompensare si exceptiile de la munca peste program. Articolul nr. 112 prevede durata normala a programului de lucru ca fiind de opt ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Pentru tinerii sub 18 ani, programul normal de munca este de maximum 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

In continuare, articolul 120 defineste munca suplimentara, precum si conditiile de prestare a orelor suplimentare. Astfel, munca suplimentara este acea munca prestata in afara programului normal de munca saptamanala, asa cum este definita prin articolul nr. 112.

De asemenea, orele suplimentare nu pot fi efectuate fara acordul salariatilor, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru a realiza unele lucrari urgente, destinate prevenirii producerii unui accident sau inlaturarii consecintelor unui accident.

Mai apoi, articolul 115 din Codul Muncii trateaza subiectul programului de lucru cu o durata speciala. De exemplu, in anumite sectoare de activitate sau profesii, se poate stabili, individual sau prin contract colectiv de munca, o durata zilnica de munca mai mica sau mai mare de opt ore.

Legea prevede si ca un program de 12 ore de munca trebuie sa fie urmat de o perioada de repaus de 24 de ore. Tot Codul Muncii prevede ca munca obisnuita si orele suplimentare nu trebuie sa depaseasca 48 de ore pe saptamana.

Pe de alta parte, intervine Legea 55/2020, care introduce noi prevederi si conditii de munca pentru starea de alerta asociata COVID-19.

Aceasta prevede ca, pe durata starii de alerta, anumiti angajati din sistemul public trebuie sa fie disponibili pentru a efectua sarcinile de serviciu in functie de volumul de activitate al institutiei si ca numarul maxim de ore de munca saptamanala va fi de 48 de ore, inclusiv orele suplimentare.

Durata normala si orele suplimentare

Potrivit legislatiei in vigoare, durata maxima a programului de lucru, inclusiv orele suplimentare, este de 48 de ore. Exceptie fac situatiile neobisnuite si urgentele.

Conform prevederilor Codului muncii, prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

Pentru anumite activitati sau profesii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinta mai mari de 4 luni, dar care sa nu depaseasca 6 luni. Sub rezerva respectarii reglementarilor privind protectia sanatatii si securitatii in munca a salariatilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de munca pot prevedea derogari de la durata perioadei de referinta astfel stabilite, dar pentru perioade de referinta care in niciun caz sa nu depaseasca 12 luni.

O alta exceptie este in cazul tinerilor sub 18 ani: acestia nu pot presta munca suplimentara, acest lucru fiind interzis prin lege.

Cum se efectueaza orele suplimentare

Orele suplimentare se realizeaza la solicitarea angajatorului, respectand articolele 114 si 115 din Codul Muncii. Astfel, munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul angajatului, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru lucrari urgente care pot preveni aparitia unui accident sau pot inlatura consecintele unui accident.

O mentiune importanta este aceea ca, in cazul salariatilor care lucreaza suplimentar fara ca angajatorul sa le fi cerut in mod explicit acest lucru, angajatorul nu este obligat sa plateasca munca suplimentara prestata.

Reguli in timpul starii de alerta

Conform Legii nr. 55/2020, pe durata starii de alerta, angajatii din sistemul public sunt obligati sa ramana disponibili pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, in functie de volumul de activitate al institutiei si in limita a 48 de ore pe saptamana. Cu exceptia situatiilor urgente, care necesita prezenta la sediul firmei sau pe teren, orele suplimentare se pot realiza si in regim de telemunca.

Tot in cazul institutiilor publice, conducatorii pot dispune unilateral, pe durata starii de alerta, in functie de nevoi si de specificul activitatii, intreruperea concediilor de odihna, a concediilor de odihna suplimentare, a concediilor de studii si de formare profesionala, a concediilor fara plata ale personalului angajat si reluarea activitatii pentru personalul propriu.

Cum sunt recompensate orele suplimentare

Deoarece orele suplimentare reprezinta o munca in plus fata de programul obisnuit, acestea trebuie rasplatite. Recompensarea muncii suplimentare poate fi realizata in doua moduri: prin ore libere platite sau prin adaugarea unui spor la salariu.

Prin ore libere platite

Potrivit articolului nr. 122 din Codul Muncii, munca suplimentara trebuie sa fie recompensata prin ore libere platite. Acest lucru consta in acordarea de ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea lor.

In functie de industrie, daca exista perioade de reducere a activitatii, angajatorul poate propune acordarea de zile libere platite, din care vor fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 6-12 luni.

Prin adaugarea unui spor la salariu

Daca prima varianta nu este posibila in termenul de 60 de zile, recompensarea orelor suplimentare poate fi realizata prin oferirea unui spor la salariu. Acest aspect este reglementat prin articolului nr. 123 din Codul Muncii si presupune ca munca suplimentara realizata sa fie platita in luna urmatoare, prin adaugarea unui spor corespunzator orelor muncite.

Sporul este stabilit prin negociere si este specificat in cadrul contractului colectiv de munca sau in contractul individual de munca si nu poate fi mai mic decat 75% din salariul de baza.

Pentru a proteja sanatatea angajatului si pentru a se evita burnout-ul, Codul muncii prevede regula acordarii timpului liber platit pentru recompensarea orelor suplimentare. Compensarea prin bani este privita drept o solutie secundara, doar in cazul in care acordarea timpului liber nu este posibila.

Exceptie in plata orelor suplimentare

O exceptie semnificativa vizeaza persoanele care ocupa functie de executie sau de conducere in sistemul public. Potrivit OUG nr. 90/2017, care deroga de la dispozitiile Legii salarizarii bugetare nr. 153/2017, munca suplimentara realizata peste durata programului normal de lucru, precum si munca realizata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatorile legale si in alte zile libere, in cadrul schimbului normal de lucru, se compenseaza doar cu timpul liber corespunzator acestor ore.

In cazul celorlalti angajati din mediul public, in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termen de 60 de zile, munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.

De asemenea, in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termen de 60 de zile, munca suplimentara prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 100% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.

La acestea se adauga prevederile OUG nr. 114/2018 cu privire la personalul din sectorul bugetar cu statut special. In aceasta categorie intra:

  • Persoanele cu atributii pentru desfasurarea activitatilor deosebite, care au caracter operativ sau neprevazut, in domeniul ordinii si sigurantei publice;
  • Persoanele cu atributii in respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei;
  • Persoanele cu atributii in situatiile de urgenta;
  • Persoanele cu atributii in personalizarea, emiterea si evidenta generala a documentelor de identitate si a pasapoartelor simple;
  • Persoanele cu atributii in emiterea si evidenta permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare ale autovehiculelor rutiere;
  • Persoanele cu statut special in sistemul de administratie a penitenciarelor.

Conform articolului nr. 35 din OUG nr. 114/2018, munca suplimentara se poate plati doar daca efectuarea sa a fost dispusa de seful ierarhic, in scris, fara a se depasi 180 de ore anual. In cazuri deosebite, se poate depasi plafonul, insa nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, precum si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate.

Recompensarea in timpul starii de alerta

Pe durata starii de alerta, autoritatile au aprobat oferirea unui spor special pentru conditii epidemiologice pentru personalul din cadrul directiilor de sanatate publica.

Astfel, conform OUG 131/2020, directorul executiv si directorii executivi adjuncti beneficiaza de un spor la salariul de baza de 40%, iar functionarii publici incadrati in serviciul de control in sanatate publica beneficiaza de un spor la salariul de baza de 30%.

In plus, OUG nr. 11/2020 prevede ca, pana la incetarea starii de alerta, orele suplimentare efectuate peste programul normal de catre personalul de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica sa fie recompensate prin ore libere platite, iar daca acest lucru nu este posibil, se va acorda in luna urmatoare un spor de 75% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.

Daca munca suplimentara prestata in zi de sarbatoare sau alte zile nelucratoare, iar compensarea prin timp liber nu este posibila, se acorda un spor de 100% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.

Repausul saptamanal

Conform articolului nr. 137 din Codul Muncii, toti salariatii au dreptul la un repaus saptamanal de 48 de ore consecutive, acordate, de regula, in zilele de sambata si duminica. Daca acordarea repausului saptamanal in weekend prejudiciaza interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, acesta poate fi acordat in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca si/sau prin regulamentul intern.

Sporuri acordate de angajator cand repausul saptamanal nu se acorda in zilele stabilite prin lege

Daca trebuie sa lucrezi in weekend, articolul nr. 137 alin. (2) spune ca trebuie sa primesti un spor. Acesta este stabilit prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern.

In cazul in care un salariat al carui program normal de munca include lucrul in zilele de sambata si duminica realizeaza ore suplimentare, va beneficia, pe langa salariu si sporul pentru lucrul in weekend, dar si de rasplata pentru munca suplimentara. Cu alte cuvinte, va fi recompensat cu ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice sau va primi un al doilea spor, care va avea o valoare de cel putin 75% din salariul de baza.

Exista si situatii exceptionale, in care zilele de repaus saptamanal pot fi acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua, ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, insa pentru acest lucru, este nevoie de autorizarea inspectorului teritorial de munca si de acordul sindicatului sau al reprezentantilor salariatilor, conform alin. 4 din articolul nr. 137 din Codul Muncii.

O alta exceptie este reprezentata de lucrarile urgente a caror executare imediata este necesara pentru a salva persoane sau bunurile angajatorului, pentru a evita accidente iminente sau pentru a inlatura efectele acestor accidente asupra unor materiale, instalatii sau cladiri.

Intr-un astfel de caz, se suspenda repausul saptamanal, iar salariatii afectati pot beneficia de un spor de salariu de cel putin 150% (articolul nr. 123 alin. (2), articolul nr. 137 alin. (5) si articolul nr. 138 alin (2) din Codul Muncii).

Neplata sau nerespectarea recompenselor

Nerespectarea legii privind munca suplimentara poate fi amendata, potrivit Codului Muncii, cu amenzi cuprinse intre 1.500 si 3.000 de lei pentru fiecare persoana identificata ca prestand munca suplimentara.

Indiferent daca lucrezi intr-o institutie publica sau in mediul privat, orele suplimentare trebuie recompensate. Conform formei actuale a Codului Muncii, salariatii pot fi rasplatiti prin zile libere sau printr-un spor salarial. Prestarea de ore suplimentare fara ca angajatorul sa iti ceara acest lucru in mod expres si in scris nu asigura recunoasterea lor. De aceea, este foarte important sa iti stii drepturile si indatoririle si sa citesti cu grija contractul de munca, pentru a evita abuzurile.

Sursa foto: Shutterstock

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide