</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Concediul medical. Ce trebuie sa stie angajatorii - lege, calcul, tipuri, drepturi

by Mihaela Colesnic, 07 sept 2018 Data modificarii: 22 ian 2020 Concedii
Concediul medical. Ce trebuie sa stie angajatorii - lege, calcul, tipuri, drepturi

Toti angajatii din Romania au dreptul la concediu medical, iar compania este obligata prin lege sa acorde acest drept. Concediile medicale pot fi de diferite tipuri, iar angajatorii sau persoanele din departamentul de Resurse Umane trebuie sa le cunoasca in amanunt, deoarece difera modul in care este platit angajatul pe durata acestui concediu. Iata mai jos toate informatiile complete despre acordarea concediul medical:

 1. Ce spune legislatia cu privire la concediul medical si care sunt modificarile cu impact in 2018
 2. Cine poate beneficia de concediu medical?
 3. Cum se acorda concediul medical
 4. Model de adeverinta concediu medical 2018
 5. Cum se calculeaza indemnizatia de concediu medical?
 6. Cine plateste concediul medical? Cate zile de concediu medical plateste angajatorul?
 7. Ce tipuri de concedii medicale se acorda?
 8. Cine poate elibera certificatul de concediu medical?
 9. Care este perioada maxima de zile acordate pentru concediu medical?
 10. Acte necesare prelungirii concediului medical
 11. Concediul medical diminueaza numarul zilelor de concediu de odihna?
 12. Cine plateste indemnizatia in cazul in care angajatorul isi suspenda/inceteaza activitatea ?

Ce spune legislatia cu privire la concediul medical si care sunt modificarile cu impact in anul 2018?

Concediile medicale si plata indemnizatiilor pentru ele sunt reglementate prin Ordonanta de Urgenta 158/2005, denumita in continuare “OUG 158/2005”, in vigoare de la 1 ianuarie 2006. La sfarsitul anului 2017 a suferit modificari importante cu mare impact in calculul indemnizatiilor, iar la inceputul anului 2018 a fost modificata din nou.

Normele de aplicare a reglementarilor ordonantei de urgenta s-au modificat si ele in 2018, si au fost republicate in 12.02.2018

In 2018 au fost introduse modificari referitoare la stagiul minim de cotizare, precum si bazele de calcul pentru contributiile sociale obligatorii.

Astfel, la sfarsitul anului 2017, Ordonanta de urgenta 99/2017 stipula un stagiu minim de cotizare pentru acordarea dreptului la concediul medical de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical (exceptie facand concediile medicale pentru care nu este necesar stagiul), majorat de la 22 de zile, astfel cum era prevazut pana la acel moment. In plus, dreptul la concediul medical este conditionat de plata contributiei asiguratorii de munca, destinata suportarii acestei indemnizatii.

Mai mult, in vederea asigurarii facultative pentru concedii si indemnizatii de concediu medical, se va incheia un contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Contributia ce se va achita lunar va fi egala cu 1% aplicat asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Tot prin Ordonanta de urgenta 99/2017 se modifica prevederile Codului Fiscal si baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale devine 25% asupra indemnizatiilor de concediu medical, majorata substantial fata de prevederile anterioare.

Se reglementeaza si modul de calcul a indemnizatiilor de concediu medical in cazul lucrului in ture a salariatilor, precum si eliberarea certificatelor de concediu medical in format electronic.

Ulterior, Ordonanta de urgenta nr. 8/2018 amana aplicarea prevederilor Ordonantei 99/2017 pana la data de 1 iulie 2018.

Astfel, pentru concediile medicale acordate ca si concediu “initial” din data de 1 iulie 2018, stagiul necesar solicitat de medicul emitator precum si de platitorul indemnizatiilor este de 6 luni anterioare. Mai mult, tot incepand cu 1 iulie 2018, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei de 25%si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate. Formula de calcul a contributiei de asigurari sociale aplicabila pana la luna iunie 2018 inclusiv, se va mai utiliza doar in cazul certificatelor de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 iulie 2018.

Exceptie fac doar certificatele de concediu medical acordate pentru maternitate, ingrijire copil bolnav si risc maternal pentru care formula de calcul a contributiei de asigurari sociale se mentine pana la data de 30 septembrie 2018, precum si pe intreaga perioada cuprinsa in certificatele de concediu medical acordate in continuarea concediilor medicale initiale acordate oricand in perioada anterioara datei de 1 octombrie 2018.

Cine poate beneficia de concediu medical?

Legea stipuleaza ca persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii in sistemul de asigurari sociale de sanatate au dreptul la concedii medicale si la plata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate pe perioada in care au domiciliul in Romania, daca:

 • desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu sau act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este parte
 • beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj

De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus, dar sunt:

 • asociati, comanditari sau actionari;
 • administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
 • membri ai asociatiei familiale;
 • persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
 • persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii

Cum se acorda concediul medical

La medic (de familie, primar, specialist din policlinica sau spital) angajatul prezinta adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale completata de catre angajator, care atesta calitatea de asigurat si detaliaza situatia concediilor medicale pe o perioada de 12 luni anterioare lunii in care este necesara eliberarea certificatului de concediu medical. Ulterior, medicul ii va elibera un certificat de concediu medical pe care va completa datele asiguratului, codul de indemnizatie si Casa de Asigurari.

Certificatul se elibereaza pe baza adeverintei pentru eliberarea de concedii medicale, care dovedeste plata asigurarilor de sanatate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, pentru care nu este necesar stagiul.

Model de adeverinta concediu medical 2020

Dupa cum mentionam mai sus, Ordinul din ianuarie 2016 stipuleaza ca platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.

Poti gasi un model de adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale.

Cum se calculeaza indemnizatia de concediu medical?

Concediul medical nu este platit la fel precum cel de odihna si difera in functie de diagnostic. Baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Baza de calcul lunara se plafoneaza la valoarea a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

Pornind de la baza de calcul, se determina media zilnica prin impartirea bazei ultimelor 6 luni la numarul de zile de stagiu din ultimele 6 luni. Indemnizatia se determina apoi prin inmultirea mediei zilnice cu numarul de zile de concediu medical si cu procentul de acordare, in functie de tipul de indemnizatie.

Asadar, un calcul al indemnizatiei de concediul medical pentru un salariat care sufera de o afectiune obisnuita este urmatorul:

(Suma salarii brute ultimele 6 luni/suma zilelor stagiu ultimele 6 luni) x 75% x numar zile de concediu medical

Cum se plateste indemnizatia de concediu medical in cazul mai multor contracte?

Indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de catre fiecare angajator. Primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii certificate de catre medicul prescriptor.

Regulile de calcul sunt aceleasi ca la punctele de mai sus, cu singura diferenta ca asiguratul va primi indemnizatie de la toti angajatorii sai, considerand venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

Codul de indemnizatie/diagnostic

In functie de diagnostic se plateste un anumit procent din salariul brut. Iata care sunt codurile de diagnostic si procentul care se aplica pentru calcularea indemnizatiei:

01 - Boala obisnuita - 75%

02* - Accident in timpul deplasarii la/de la locul de munca - 100%/80%

03* - Accident de munca - 100%/80%

04* - Boala profesionala - 100%/80%

05 - Boala infectocontagioasa din grupa A - 100%

06 - Urgenta medico-chirurgicala - 100%

07 - Carantina - 75%

08 - Sarcina si lauzie - 85%

09 - Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la sapte ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani - 85%

10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru - Fara a depasi 25% din baza de calcul

11 - Trecerea temporara in alta munca - Fara a depasi 25% din baza de calcul

12 - Tuberculoza - 100%

13 - Boala cardiovasculara - 75%

14 - Neoplazii, SIDA - 100%

15 - Risc maternal - 75%

15 - Risc maternal - 75%

Cine plateste concediul medical? Cate zile de concediu medical plateste angajatorul?

Angajatorul plateste indemnizatia aferenta zilelor lucratoare din primele 5 zile caalendaristice de concediu medical, dupa care este suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS).

Sunt suportate integral din FNUASS:

 • indemnizatia de maternitate
 • indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav
 • indemnizatia de risc maternal
 • indemnizatia pentru reducerea timpului de munca
 • indemnizatia pentru carantina

Ce tipuri de concedii medicale se acorda?

Potrivit OUG nr. 158/2015 pot fi acordate urmatoarele tipuri de concedii medicale:

 • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Concediul medical pentru boala obisnuita

Intervine atunci cand angajatul nu mai poate lucra din cauza unei boli obisnuite sau din cauza unui accident minor suferit in timpul liber. In lege il gasim sub denumirea de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii.

Acest tip de concediu si indemnizatia aferenta se pot acorda pentru cel mult 183 de zile in interval de un an, dar pentru unele boli speciale durata este chiar mai mare. Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul unei boli obisnuite este determinat prin aplicarea unui procent de 75% asupra bazei de calcul.

Concediul pentru accidente de munca si boli profesionale

Potrivit Legii 346/2002, asiguratul care a suferit un accident de munca sau boli profesionale beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

Concediul poate fi acordat, de principiu, pentru o perioada de maximum 180 de zile intr-un an, iar indemnizatia este de 80% din media veniturilor salariale brute pe care asiguratul le-a realizat in cele sase luni anterioare accidentarii sau aparitiei bolii (sau de 100%, in cazul urgentelor medico-chirurgicale). Se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale.

Trebuie sa mentionam ca accidentul de munca este, conform Legii 319/2006, vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul muncii sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de minimum trei zile calendaristice, invaliditate sau deces. De asemenea, boala profesionala este afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii/profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca.

Concediul pentru risc maternal

Se acorda gravidelor, femeilor care au nascut recent si celor care alapteaza, pentru protectia sanatatii si securitatii acestora si/sau a fatului/copilului lor si daca la locul de munca exista riscuri pentru securitatea/sanatatea angajatilor ori repercusiuni asupra sarcinii/alaptarii. In aceasta situatie, angajatorii trebuie sa modifice conditiile de munca si/sau programul de lucru. Daca acest lucru nu este posibil, respectivei angajate ar trebui sa i se ofere un alt post considerat fara riscuri (cu acelasi salariu), iar daca nici aceasta varianta nu este posibila, se acorda concediu de risc maternal.

Indemnizatia este 75% din baza de calcul si se acorda fara ca angajata sa fie obligata sa indeplineasca vreun stagiu de cotizare.

Concediul medical pentru sarcina si lauzie

Are o durata totala de 126 de zile calendaristice, cu o durata minima obligatorie a concediului de lauzie de 42 de zile calendaristice. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei este de 85% din baza de calcul.

Atentie! Concediul medical pentru sarcina si lauzie nu este echivalent cu cel de crestere a copilului (cunoscut si sub numele de concediu de maternitate).

Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav

Se acorda doar pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la sapte ani, dar pentru copilul cu handicap se acorda pana la implinirea varstei de 18 ani. Pot beneficia de el ambii parinti, daca au indeplinit stagiu de cotizare.

Indemnizatia lunara este de 85% din baza de calcul si este acordata in baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie, respectiv si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis in temeiul legii.

Concediu medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Asiguratii mai pot beneficia de concediu medical pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca. Acestor persoane li se poate acorda:

 • indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru cu o patrime din durata normala: se acorda asiguratilor care, din motive de sanatate, nu mai pot lucra zilnic atat cat ar trebui in mod obisnuit; indemnizatia este egala cu diferenta dintre baza de calcul precizata la concediul de incapacitate si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca (dar nu poate depasi un sfert din baza de calcul);
 • concediu si indemnizatie pentru carantina: de ea beneficiaza persoanele carora li se interzice munca din cauza unei boli contagioase, iar indemnizatia lunara (bruta) este de 75% din baza de calcul; durata este stabilita printr-un certificat eliberat de directia de sanatate publica;
 • tratament balnear (asa cum este stabilit in programul individual de recuperare): in situatia in care un asigurat este in incapacitate temporara de munca timp de mai mult de 90 de zile, acesta beneficiaza de tratament balnear in baza unui bilet de trimitere; medicul curant este cel care stabileste durata tratamentului balnear, aceasta fiind intre 15 si 21 de zile, iar dupa fiecare etapa din programul de recuperare se face o reexaminare medicala.

Cine poate elibera certificatul de concediu medical?

Certificatul de concediu medical poate fi eliberate de catre orice medic cu autorizatie de libera practica valabila si care a incheiat o conventie in acest sens cu una din casele de asigurari de sanatate si care are in ingrijire bolnavul. Este obligatorie completarea numarului conventiei pe certificatul de concediu medical.

Eliberarea certificatelor de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la angajator/CAS/AJOFM cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A. In adeverinta se mentioneaza daca persoana care solicita certificatul de concediu medical este asigurata in sistemul public de asigurari sociale de sanatate si numarul de zile de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni.

Cate zile de concediu medical poate acorda un doctor de familie?

Medicii de familie pot acorda certificate de concediu medical cu durata de 1-14 zile, in una sau mai multe etape.

Cat concediu medical poate acorda medicul specialist?

Concediul medical se poate prelungi la recomandarea medicilor primari ori a medicilor specialisti din ambulatoriu de specialitate sau spital in etape succesive de maximum 31 de zile pana la totalul de 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.

Care este perioada maxima de zile acordate pentru concediu medical?

Concediile medicale se acorda pe o durata maxima de 180 de zile calendaristice in interval de un an, socotit de la prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 91-a zi calendaristica, concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a concediilor medicale este mai mare in cazul anumitor afectiuni, dupa cum urmeaza:

- un an in ultimii doi ani pentru tuberculoza pulmonara si unele afectiuni cardiovasculare

- un an cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medical expert al asigurarilor sociale in ultimii 2 ani pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusive a glandelor suprarenale, SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii

- un an si 6 luni in ultimii 2 ani pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara

- 6 luni cu posibilitatea de prelungire pana la maxim un an in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale

Concediu medical „in continuare“

Concediul medical se poate prelungi in cazul mentinerii afectiunii, caz in care este obligatoriu ca pe certificatul medical in continuare sa fie inscris acelasi cod de diagnostic. Certificatul medical in continuare va avea inscrise si seria si numarul certificatului initial.

De cele mai multe ori, insa, concediile medicale consecutive nu au acelasi cod de indemnizatie, primul putand fi cod indemnizatie 06 (urgenta medico-chirurgicala), iar al doilea cod indemnizatie 01 (boala obisnuita).

In cazul certificatelor de concediu medical “in continuare”, indemnizatia se va calcula pornind de la media zilnica a certificatului medical initial.

Acte necesare prelungire concediu medical

Pentru prelungirea concediului medical sunt necesare urmatoarele acte:

 • Adeverinta de salariat cu specificarea numarului de zile de concediu medical pe ultimele 12 luni. Poti gasi un model de adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale.
 • Copie xerox dupa concediu medical initial
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie

Pentru prelungirea concediului medical, salariatul trebuie sa se prezinte la medicul curant cu cel putin 24 de ore inainte de expirarea acestuia.

Concediul medical diminueaza numarul zilelor de concediu de odihna?

Perioadele de incapacitate temporara de munca, cele pentru concediul de maternitate, de risc maternal si concediul pentru ingrijirea copilului bolnav nu afecteaza dreptul de concediu de odihna, nu diminueaza numarul de zile de concediu de odihna la care are dreptul fiecare angajat intr-un an.

Informatii despre concediul medical in preaviz

Atat in cazul unei concedieri individuale sau colective din initiativa angajatorului, cat si in cazul demisiei, pe durata concediului medical preavizul este suspendat si se reia dupa incetarea concediului medical.

In cazul unui contract individual de munca pe durata determinata, cauza de incetare de drept va prevala. Asadar, in situatia in care angajatul se afla in concediu medical la data incetarii de drept a contractului de munca incheiat pe perioada determinata, contractul individual nu se va mai prelungi, iar concediul medical ramas la data incetarii contractului va fi preluat pentru plata de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Cine plateste indemnizatia in cazul in care angajatorul isi suspenda/inceteaza activitatea?

In cazul in care angajatorul isi suspenda/inceteaza activitatea plata concediului medical va fi preluata de catre Casa teritoriala de sanatate.

Acestea sunt toate informatiile cu privire la concediul medical de care ar putea avea nevoie angajatorul, respectiv angajatul. In practica pot aparea si cazuri specifice, cu totul deosebite, caz in care ele se vor rezolva dupa o atenta analiza a legislatiei in vigoare.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

 • Rogobete Amelia 06 mar 2020

  Buna ziua,

  cum se calculeaza salariul pe codul de boala 14(neoplazii) pt. un salariu minim pe economie(ce bani ar trebui sa iau pe un astfel de medical)? Multumesc
  • Rares Popescu 06 mar 2020

   Buna ziua,

   Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, boala infectocontagioasa din grupa A sau urgente medico-chirurgicale este de 100% din baza de calcul determinata ca media veniturilor brute lunare realizate in ultimele 6 luni din ultimii 12 luni anteriori producerii riscului.

   Astfel, se va face media veniturilor brute lunare realizate in ultimele 6 luni, se imparte la numarul de zile lucratoare aferente ultimelor 6 luni, iar suma se inmulteste cu procentul de 100%. Din indemnizatia bruta se scade impozit pe venit in cota de 10% si contributia de asigurari sociale (pensii) in cota de 25%.

 • Susan Benson 07 mar 2020

  Buna ziua doamnelor si domnilor.

  Numele meu este Susan Benson, sunt creditor si, de asemenea, consultant financiar. Daca aveti nevoie de stabilitate financiara, sunt persoana potrivita pentru a contacta, nu doar imprumut bani, dar dau si sfaturi financiare oricui. Prioritatea mea cea mai importanta este stabilitatea dvs. financiara, nu ezitati sa-mi trimiteti mesaje si voi fi la dispozitia dvs. 24 de ore.


  Daca aveti nevoie urgenta de consolidare financiara, sunt persoana potrivita pentru a contacta, acordez tot felul de imprumuturi, fie ca este vorba de imprumut personal, imprumuturi comerciale sau aveti nevoie de un imprumut din orice alte motive, va sfatuiesc sa contactati firma prin {Email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau Trimiteti-mi mesaj direct pe WhatsApp prin: +447903159998} si primiti un raspuns intr-o clipa.


  Firma mea este o firma globala de servicii financiare angajata sa va ajute sa va imbunatatiti succesul financiar pe termen lung.


  Caracteristici si beneficii;

  ✓ Puteti solicita un imprumut oricand, oriunde.

  ✓ Puteti imprumuta de la 1.000 de euro la 20 de milioane de euro.

  ✓ Primeste-ti imprumutul in 24 de ore.

  ✓ Rata dobanzii considerabile de 3,0%.

  ✓ Aveti sansa de a selecta data rambursarii, fie saptamanal, lunar sau anual, pe o durata de 1-30 ani.

  ✓ Aplicatie simpla online.

  ✓ Orientare si expertiza personalizata.

  ✓ Consiliere financiara.


  Ati fost atat de dificil sa obtineti un imprumut de la bancile locale sau de la alte institute financiare? Si v-ati ingrijorat ca nu veti putea obtine un imprumut? nu va faceti griji mai mult, deoarece compania mea a ajutat numeroase persoane si organizatii care se confrunta cu dificultati financiare in intreaga lume. Cand aplicati cu noi, aplicati cu o companie de incredere care are grija de nevoile dvs. de finantare. Vei fi ingrijit de-a lungul intregului proces.


  Pentru mai multe informatii despre oferta noastra de imprumut, trimiteti-ne cererea dvs. de imprumut prin:

  E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com

  WhatsApp: +447903159998


  Cand vine vorba de finantare, suntem cea mai buna optiune in acest moment. Nu faceti o greseala de a ne ignora, contactati-ne acum pentru a incepe.

 • Refresh Laptop-Desktop 19 mar 2020 Buna ziua. am si eu o nelamurire in urmatoarea situatie: am acum un cencediu medical de boala obisnuita de 14 zile. Din aceste 14 zile angajatorul imi va plati indemnizatia doar pe numarul de zile lucratoare din aceasta perioada; intrebarea este, in cazul in care voi avea nevoie de inca un concediu medical si va trebui sa duc adeverinta de la angajator la medic, ce trebuie sa scrie anagajatorul pe adeverinta pe care o duc la medic; nr de zile din cele 14 pentru care am primit indemnizatia sau intreaga perioada de 14 zile conform primului certificat?
  • Ioana Vlad 30 mar 2020

   Buna ziua,

   Angajatorul va mentiona pe adeverinta numarul de zile lucratoare de concediu pentru incapacitate temporara de munca din ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare solicitarii concediului.

   Astfel, angajatorul va completa adeverinta incluzand toate zilele lucratoare de concediu medical avute in ultimele 12/24 de luni anterioare solicitarii concediului.

 • Ana Gogorici 30 mar 2020

  Buna ziua!

  Sunt in concediu de sarcina si lauzie (85%) din data de 5 Februarie, preluata de CAS. Ma puteti ajuta cu formula de calcul tinand cont de urmatoarele:

  -in luna Ianuarie am doar 9 zile lucrate;

  -valoarea venitului pe luna Ianuarie este foarte mare, depaseste 12x salarii minime brute (2230x12)

  -celelalte luni anterioare sunt lucrate complet (fara alte intreruperi), de asemenea cotizatia este ‘clasica’.


  Mentionezi ca va solicit acest lucru deoarece saptamana trecuta mi-au fost virati banii pe Ianuarie si am observat ca la calculul indemnizatiei s-au folosit lunile: Decembrie -Iulie (fara sa se tina cont de Ianuarie). Conteaza faptul ca luna Ianuarie nu este completa (20 zile)?
  • Maria Ciudin 30 mar 2020

   Buna ziua,

   Modalitatea de calcul a venitului este urmatoarea:

   • se calculeaza salariul conform orelor lucrate: salariu de baza impartit la numarul de ore lucratoare din luna, inmultit cu numarul de ore pe care l-ati lucrat in luna
   • se calculeaza indemnizatia de concediu medical: se aduna salariul de baza aferent fiecarei luni din ultimele 6 luni anterioare solicitarii concediului; suma se imparte la numarul de zile lucratoare din ultimele 6 luni si se inmulteste cu cota de 85% si cu numarul de zile de concediu medical
   • salariul conform orelor lucrate se aduna cu indemnizatia de concediu medical
   • asupra totalului veniturilor brute se calculeaza contributia de asigurari sociale in cota de 25%
   • din totalul veniturilor brute se scade valoarea indemnizatiei de concediu medical si se aplica cota de 10% aferenta contributiei de asigurari sociale de sanatate (este scutita indemnizatia de concediu medical de la plata acestei contributii)
   • din totalul veniturilor brute se scade suma aferenta contributiei de asigurari sociale si contributiei de asigurari sociale de sanatate
   • indemnizatia de maternitate este neimpozabila


   Asadar, chiar daca luna ianuarie nu este lucrata complet, aceasta se ia in considerare la calculul indemnizatiei, intrucat trebuie sa includa veniturile din ultimele 6 luni din ultimele 12 luni anterioare solicitarii concediului.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide