</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

INTREBARI & RASPUNSURI

Nu s-au gasit intrebari conform cautarii.

4.Cum se determina impozitul pe venit si contributiile sociale in 2018 pentru o PFA cu norma de venit?

Venituri salarii 16 apr 2018
 • Calculator Venituri 4/16/2018 2:54:17 PM

  In cazul unei PFA impozitata pe baza de norma de venit, sunt aplicabile impozit pe venit si contributii sociale, dupa cum urmeaza.

   

  Impozit pe venit

   

  La nivelul anului 2018, impozitul pe venit se determina aplicand cota de 10% la norma de venit ajustata aferenta activitatii respective.

   

  „ART. 692 -
  Stabilirea impozitului pentru veniturile din activitati independente pentru care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit

   

  (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit au obligatia stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

  (2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.”

   

  Conform art. 69, alin. 10 din Codul fiscal si a normelor metodologice aferente, contribuabilii pot ajusta in  declaratia unica normele de venit prin aplicarea, acolo unde este cazul, a coeficientilor de corectie publicati de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti. Coeficientii de corectie sunt stabiliti in functie de anumite criterii precum: vadul comercial si clientela, varsta contribuabilului, timpul afectat desfasurarii activitatii, etc.

   

  Conform prevederilor actuale din Codul fiscal, impozitul pe venitul estimat se declara prin declaratia unica pana la data de 15 martie a anului curent. Prin exceptie, pentru anul 2018, termenul de depunere al declaratiei unice este 15 iulie 2018.

   

  Contributii sociale

   

  CAS (contributia de asigurari sociale)

  Pentru astfel de venituri se datoreaza CAS daca este depasit plafonul anual de 12 salarii de baza minime
  brute pe tara.

  Din perspectiva CAS, incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara se efectueaza
  prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente, a venitului brut realizat in baza contractelor de activitate sportiva, precum si a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuala care se estimeaza a se realiza in anul curent, respectiv pentru anul 2018, se iau in calcul veniturile estimate a fi realizate in 2018.

  Daca este depasit plafonul, se va datora CAS in cota de 25%, la o baza impozabila lunara la alegerea
  contribuabilului, dar care nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie, respectiv 1900 lei. Prin urmare contributia minima lunara datorata va fi 475 lei.

  CASS (contributia de asigurari sociale de sanatate)

  Pentru astfel de venituri se datoreaza si CASS daca este depasit plafonul anual de 12 salarii de baza minime
  brute pe tara.

  La determinarea plafonului pentru CASS, aferent anului 2018, se iau in calcul veniturile estimate a fi obtinute de catre persoana fizica in anul 2018 si sunt cuprinse, pe langa veniturile din activitati independente, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, veniturile din asocieri cu persoane juridice, veniturile din investitii, veniturile din agricultura, piscicultura si silvicultura, veniturile din cedarea folosintei bunurilor si veniturile din alte surse.

  Pentru veniturile impozitate pe baza de norma de venit, suma luata in calcul pentru determinarea plafonului o reprezinta norma de venit (vedeti art. 170 din Codul fiscal).

  In cazul in care prin insumarea acestor venituri estimate a fost depasit plafonul, persoana fizica va datora CASS in cota de 10%, la o baza impozabila lunara situata la nivelul salariului minim brut pe economie, respectiv contributia lunara va fi de 190 lei. 

Cum se calculeaza concediul medical daca nu am avut venituri in ultimele 6 luni? Precizez ca am cod 14 la diagnostic.

Buna ziua.
cum se calculeaza concediul medical,daca nu am avut venituri in ultimele 6 luni? Precizez ca am cod 14 la diagnostic.
Venituri salarii 12 apr 2018
 • Calculator Venituri 4/13/2018 8:29:01 AM

  In general, pentru a beneficia de concediu medical, trebuie sa fie indeplinita conditia de stagiu de cotizare.

  Conform OUG 158/2005 si a normei de aplicare actualizata in ianuarie 2018, stagiul minim de cotizare pentru acordarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical (potrivit art. 7 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si a art. 6 din norma aferenta de aplicare). Cele 6 luni in ultimele 12 luni pot fi 6 luni complete sau se pot determina ca fiind un numar de zile echivalent a 6 luni, in cazul in care nu s-a contribuit 6 luni complete.

  Conform art. 8 alin. (1) din OUG 158/2005, stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.

  Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de OUG 158/2005 actualizata in 2018 (adica concedii medicale, de maternitate, etc).

  De asemenea, se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:

  a)     a beneficiat de pensie de invaliditate;

  b)     a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

  c)      a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Asiguratii audreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Diagnosticul cu cod 14 s-ar incadra la neoplazii.

   

  Astfel, conform art. 10 din OUG 158/2005, actualizata, daca aveti 6 luni de stagiu de cotizare in ultimele 12 luni, indemnizatia pentru concediul medical se va calcula ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

   

  Daca ati beneficiat de indemnizatie de somaj, atunci indemnizatia pentru concediul medical se va determina ca medie a veniturilor brute lunare reprezentand indemnizatie de somaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

   

  Daca ati avut contract individual de asigurare cu CNASS, indemnizatia pentru concediul medical se va determina ca medie a veniturilor asigurate, inscrise in contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

   

  Daca ati beneficiat de indemnizatiile prevazute de OUG 158/2005 (pentru concediu de maternitate, concedii medicale, etc), atunci acestea vor fi luate in baza de calcul.

   

  Daca ati beneficiat de pensie de invaliditate sau ati urmat cursurile invatamantului universitar, atunci baza de calcul va fi salariul de baza minim brut pe tara.

   

  In cazul in care nu ati avut stagiul complet, dar ati cotizat o perioada, deoarece va incadrati la neoplazii, chiar daca nu ati avut stagiul de cotizare complet de 6 luni in ultimele 12 luni, se va lua in calcul media veniturilor lunare pe care le-ati avut in perioada in care ati cotizat sau venitul lunar din prima luna de activitate.

   

  Daca nu ati avut deloc venituri in ultimele 12 luni si nici nu va incadrati la cei care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de invatamant superior, OUG 158/2005 nu precizeaza o baza de calcul pentru indemnizatia de concedii medicale, ceea ce ar putea fi interpretat ca chiar daca aveti dreptul la concediu medical, indemnizatia este zero. Daca sunteti in acest caz, ar fi bine sa reverificati cu CNASS.

   

  Conform art. 17, alin. 2 din OUG 158/2005, in cazul neoplaziilor, cuantumul indemnizatiei de concedii medicale este de 100% din baza de calcul.

Venituri din salarii, dividende, chirii si dobanzi

Daca am salariu minim pe economie, incasez dividende, si am si incasari din chirii pe termen lung, incasari din chirii in regim hotelier la norma de venit, si dobanzi de la banci, ce impozite si contributii voi plati dupa ce completez declaratia unica?
Venituri salarii 10 apr 2018
 • Calculator Venituri 4/10/2018 1:15:48 PM

  a)     Venituri realizate in 2017

   

  Pentru veniturile realizate in 2017 obligatiile fiscale sunt cele de la data realizarii veniturilor (art. 133 alin. 9 din Codul fiscal actual, valabil la data de 4 aprilie 2018).

   

  Pentru veniturile din salarii au fost retinute deja la sursa impozit pe venit si contributii sociale – nu mai datorati nimic acum.

   

  Pentru dobanzile incasate in 2017 v-a fost retinut la sursa impozit pe venit in cota de 16% (art. 97, alin. 1 Cod fiscal).

   

  Pentru dividende v-a fost retinut la sursa impozit pe venit 5% (art. 97, alin. 7 Cod fiscal).

   

  Pentru incasarile din chirii in regim hotelier impozitate la norma de venit ati platit deja 16% la norma de venit, care este impozit final (art. 85, alin. 6 si art. 118 alin. 6 Cod fiscal).

   

  Dupa ce veti depune declaratia unica veti datora 16% impozit pe venit pentru incasarile din chirii pe termen lung. Cota de 16% se aplica la o baza impozabila determinata ca fiind venitul din contract aferent anului 2017, indiferent de momentul incasarii, minus cota forfetara de 40% (art. 84, alin. 2 Cod fiscal). Daca cumva ati optat pentru impozitarea in sistem real, atunci baza impozabila se va determina ca atare, conform art. 68 din Codul fiscal.

   

  Veti mai datora si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) 5,5% la o parte din aceste venituri, dupa cum urmeaza:

   

  -         Pentru dividende si dobanzile bancare nu veti mai datora CASS, deoarece aveti si venituri salariale (art. 176, alin. 7 din Codul fiscal valabil in 2017).

  -         Pentru veniturile din chirii veti datora CASS 5,5%, la o baza impozabila determinata ca fiind norma de venit pentru chiriile in regim hotelier si venitul din contract minus cota forfetara de 40% pentru chiriile pe termen lung (art. 173,alin. 1 din Codul fiscal valabil in 2017). Daca pentru chiriile pe termen lung ati optat pentru impozitarea in sistem real, baza impozabila o va reprezenta diferenta dintre venitul brut si cheltuielile efectuate, exclusiv cheltuiala cu CASS.

   

  b)     Venituri estimate a fi obtinute in 2018

   

  Presupunand ca veti obtine aceleasi tipuri de venituri si in 2018, conform prevederilor fiscale actuale (si daca nu vor fi schimbate din nou), sunt aplicabile urmatoarele.

   

  Pentru dobanzi si dividende se prevede in continuare retinerea la sursa a impozitului pe venit de catre platitorul de venit, cota fiind de 10% in cazul dobanzilor si 5% in cazul dividendelor.

   

  Pentru venitul din chirii pe termen lung veti datora impozit pe venit in cota de 10%, aplicat la o baza impozabila determinata ca fiind venitul aferent anului 2018, conform contractului de inchiriere, minus cota forfetara de 40%. Daca ati optat pentru impozitare in sistem real, baza impozabila va fi determinata conform art. 68 din Codul fiscal.

   

  Pentru venitul din chirii in regim hotelier impozitate la norma de venit, impozitul pe venit se va determina aplicand cota de 10% la norma de venit, impozitul fiind final.

   

  In cazul in care veniturile din dividende, dobanzi si din chirii, estimate a fi obtinute la nivelul anului 2018, insumate depasesc plafonul de 12 salarii minime brute pe economie, respectiv 22.800 lei, atunci veti datora si CASS pentru acestea (vedeti art. 170 din Codul fiscal valabil actualmente in 2018).

   

  In acest caz CASS lunara va fi determinata aplicand cota de 10% la o baza impozabila lunara situata la nivelul salariului minim brut pe economie, respectiv va fi de 190 lei lunar.

   

  Sunt prevazute si bonificatii de pana la 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului si pentru depunerea declaratiei unice 212 prin intermediul spatiului virtual privat, astfel, conform art. 133 din Codul fiscal actual:

   

  „(15) In anul 2018, se acorda urmatoarele bonificatii:

  a) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018 inclusiv, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual platit;

  b) pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018, inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat platit.

  (16) In cazul in care conditiile prevazute la alin. (15) sunt indeplinite cumulativ se aplica ambele bonificatii.”

VENITURI DREPTURI DE AUTOR:

In cazul in care doresc sa am colaboratori pe drepturi de autor pe un ONG cu un onorariu de 600 de lei in mana, ce taxe si contributii trebuie sa platesc ?Daca aveti si un model de contract de drepturi de autor, ar fi perfect. Multumesc.
Drepturi de autor 05 apr 2018
 • Calculator Venituri 4/13/2018 1:25:31 PM

  Da, este aplicabila si cota forfetara de 40% care se scade din baza impozabila a impozitului pe venit.

  Iar pentru a determina remuneratia bruta se poate aplica urmatoarea formula de calcul :

  RB –[RB*(1-40%)*10%] = RN

  Unde :

  RB reprezinta remuneratia bruta, iar

  RN reprezinta remuneratia neta

  Prin urmare, pentru a determina remuneratia bruta pe contract pornind de la remuneratia neta, puteti utiliza formula:

  RB = RN* 1,06383

  Si rezulta o remuneratie bruta de 638 lei, cum ati zis dvs.

  Remuneratia fiind sub plafon, nu se datoreaza CAS si CASS - vedeti articolele 151 si 174 din Codul fiscal.

Inchide
Inchide
Real Time Analytics