</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Pensia facultativa - ce este, avantaje fiscale, care e diferenta dintre pensia facultativa si cea obligatorie

Pensia facultativa - ce este, avantaje fiscale, care e diferenta dintre pensia facultativa si cea obligatorie

Pensia facultativa sau Pilonul III este destinata cresterii resurselor financiare disponibile dupa retragerea din activitate. Incepand cu iunie 2007, in sistemul pensiilor facultative poate participa orice persoana activa ce are venituri dintr-o activitate profesionala pentru care plateste impozite. La Pilonul III pot cotiza lunar atat salariatii, cat si persoanele care lucreaza pe cont propriu sau care obtin venituri din activitati independente impozitate.

Ce este pensia facultativa

Persoanele care doresc ca, la varsta pensionarii, sa beneficieze de venituri suplimentare fata de cele care le revin din pensia obligatorie (Pilon I si Pilon II), pot beneficia si de o a treia sursa de castig, respectiv pensia facultativa. Aceasta este diferita de sistemele de pensii private care formeaza Pilonul II si, spre deosebire de acestea, nu este conditionata de varsta deponentului. Singura cerinta pentru participarea la fondul facultativ de pensii private este obtinerea de venit impozabil si cotizarea cu maximum 15% din veniturile brute, realizate lunar. Pilonul III este reglementat prin Legea nr. 204/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

Pensia facultativa este administrata privat, sub controlul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Persoana care cotizeaza poate alege fondul de investitii la care adera, precum si suma lunara cu care decide sa participe. Contributiilela un fond de pensii facultative se stabilesc conform unor reguli, se retin si se vireaza de catre angajator sau, dupa caz, de catre participant, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare.

In functie de suma lunara, dar si de randamentul fondului de investitii, care ruleaza si investeste banii din contributii, poti sti ce pensie suplimentara (pe langa cea care vine din Bugetul Asigurarilor de Stat si Pilonul II) poti primi la momentul retragerii din activitate.

Avantajele pensiei facultative

Sunt cateva elemente ce reprezinta, in cazul pensiei facultative, avantaje evidente:

 1. Nu exista limita de varsta pentru participarea la acest sistem de pensii private.
 2. Poti alege fondul de investitii la care contribui, iar pe piata romaneasca sunt multe oferte. Este util sa analizezi cu atentie alegerea facuta si sa gandesti mereu in perspectiva.
 3. Stabilesti, in functie de venituri, care este suma pe care alegi sa o platesti sub forma de cotizatie. Administratorii lasa la libera alegere aceasta valoare, dar impun o suma minima, care se calculeaza, de regula, in functie de varsta deponentului la momentul semnarii contractului si poate ajunge la cel mult 15% din veniturile lunare.
 4. Suma ce reprezinta contributia lunara poate fi modificata, intre cele doua limite, de catre deponent.
 5. Perioada minima de cotizare este de 90 de luni, respectiv sapte ani si jumatate, pentru a putea beneficia de plata unei pensii suplimentare la retragerea din activitate, dar nu exista o durata maxima de contributie. Contributiile obligatorii nu trebuie sa fie consecutive, prin urmare, poti plati cateva luni, apoi sa intrerupi contributia si o vei relua cand vei avea un venit mai mare, dar aceste detalii depind de la un fond la altul. La semnarea contractului, se stabileste si numarul de luni in care poti fi scutit de plata contributiei, fara sa pierzi avantajele.
 6. Banii investiti sunt in siguranta: daca fondul pierde autorizatia de functionare, toate activele sunt transferate automat spre un alt fond, astfel ca banii nu se pot pierde. Legea prevede imposibilitatea ca un fond de pensii facultative sa fie declarat in stare de faliment si sunt instituite masuri de administrare speciala, astfel incat participantii si beneficiarii acestora sa fie protejati. ASF nu intervine in plasamente, dar verifica eficienta acestora, conform unor norme prevazute de lege.
 7. Toate companiile care administreaza fonduri de pensii facultative sunt controlate periodic de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
 8. Rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii trebuie sa fie superioara celei minime a fondurilor din piata. Daca un fond este sub rata minima, activele vor fi transferate altui fond, ca masura de siguranta.
 9. Sumele platite lunar de un salariat la Pilonul III se deduc din baza de calcul al impozitului pe venituri din salarii la locul de munca unde angajatul a declarat functia de baza, in limita a 400 euro pe an.
 10. Fondul facultativ de pensii are o serie de clauze, printre care cele de forta majora, cum ar fi invaliditatea totala, situatie in care primesti toata suma acumulata in contul tau, astfel incat sa poata fi folosita dupa necesitati, sau decesul titularului, situatie in care mostenitorii legali vor primi banii investiti de tine.
 11. Exista situatii in care contributia poate fi achitata in parti egale de angajat si angajator, sau doar de angajator daca exista o astfel de prevedere stabilita prin contractul colectiv de munca sau in baza unui protocol incheiat intre angajat si angajator, acesta fiind considerat un stimulent salarial, care aduce beneficii ambelor parti. Sumele platite de angajator la fondul de pensii facultative nu se impoziteaza si sunt scutite de impozitul pe venit datorat de angajat si de contributiile sociale obligatorii, in limita a pana la 400 de euro/an/angajat.
 12. Virarea lunara a sumelor din salariu catre Pilonul III poate cadea in responsabilitatea angajatorului, daca exista acest fapt mentionat in contractul individual de munca sau in cel colectiv.
 13. Participantii la un fond de pensii facultative pot oricand sa modifice, sa suspende sau sa inceteze contributiile. Daca un participant inceteaza plata contributiei, acesta isi pastreaza drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu exceptia cazului in care a solicitat un transfer de lichiditati banesti catre alt fond de pensii facultative.
 14. Participantul la un fond de pensii facultative din Romania poate continua sa contribuie, daca activeaza intr-o alta tara. In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau a resedintei in alta tara, membra a Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, participantul/beneficiarul isi mentine dreptul la pensia facultativa, castigat in cadrul schemelor de pensii facultative din Romania.
 15. Participantul este proprietarul activului personal din contul sau, iar activul nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite. Contributiile se colecteaza pe baza codului numeric personal in conturile individuale ale participantilor.
 16. Valoarea activelor nete si a unitatii de fond se calculeaza de administrator si de depozitar, in fiecare zi lucratoare, si se comunica ASF in aceeasi zi. Cele doua valori ale unui fond de pensii facultative sunt supuse anual auditarii de catre un membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
 17. Un specific pentru pensiile facultative - orice persoana care intruneste conditiile de eligibilitate specifice poate participa la mai multe fonduri de pensii facultative, cu toate drepturile si obligatiile care decurg de aici, singura conditie fiind ca sumele cotizate sa nu depaseasca 15% din veniturile brute.
 18. Toti participantii/beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii. Nicio persoana nu poate fi supusa unui tratament discriminatoriu si nimanui nu i se poate refuza calitatea de participant, daca acesta este eligibil.

Cine poate sa participe la Pilonul III

Sunt doua conditii unice pentru participarea la Pilonul III privat pentru pensii facultative. Prima este aceea de a avea venituri impozabile, indiferent de domeniul de activitate, atat pentru sistemul privat, cat si pentru cel public. Pot participa persoanele care desfasoara o activitate independenta ori care realizeaza venituri din activitati profesionale sau agricole. A doua conditie este aceea a realizarii a cel putin 90 de contributii pana la implinirea varstei de 60 de ani.

Legea de functionare a sistemului privat de pensii nu poate refuza nicio persoana care se inscrie in conditiile eligibile, astfel ca, daca din diverse motive, nu se acumuleaza 90 de contributii sau suma din cont nu este suficienta pentru o pensie minima, participantului i se acorda o plata unica, la retragerea din activitate sau plati esalonate in rate, pe o perioada de maximum 5 ani, la alegerea sa.

Cum alegi un fond de pensii facultative

Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala. Legea interzice publicitatea pentru aderarea la sistemele de pensii private de tipul Pilonul II sau III. La semnarea actului de aderare, participantii trebuie sa fie informati asupra conditiilor schemei de pensii facultative, cu privire la drepturile si obligatiile partilor, dar si in ceea ce priveste posibilele riscuri financiare, tehnice si de alta natura, precum si asumarea acestora.

La alegerea unui fond pentru pensia facultativa, se poate opta intre unul cu risc mic, mediu sau ridicat. Clasificarea este realizata in functie de normele in vigoare. Beneficiile pe care le poate aduce un fond cu risc ridicat sunt cele mai mari.

Sunt esentiale informatiile cu privire la valoarea penalizarilor, daca rata lunara nu este achitata la timp sau daca este depasita perioada de gratie, in cazul in care exista.

Actul individual de aderare este un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator, si contine acordul persoanei la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii facultative.

Inainte de a alege un fond de pensii, trebuie consultate ofertele cat mai multor administratori autorizati de catre ASF, ideal pe toate. Agentul de marketing care incheie contractul trebuie sa fie autorizat de ASF si verificat daca este abilitat pentru desfasurarea de activitati in sistemul de pensii private. Pe www.asfromania.ro, la sectiunea Supraveghere, pot fi verificate toate aceste informatii.

Contractul si actul de aderare trebuie sa aiba o serie de elemente de siguranta, inclusiv seria si numarul unic alocat, precum si datele de contact ale administratorului. Inainte de semnarea contractului trebuie citite si intelese prospectele schemelor de pensii prezentate de catre fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii. Si, pentru ca unele detalii si informatii pot fi mai greu de inteles de catre nespecialisti, inainte de alegerea unui fond de pensii si de semnarea contractului, trebuie cerute toate informatiile necesare si explicatii referitoare la acestea.

La alegerea unui fond de pensii facultative Pilon III, trebuie luate in calcul: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investitii (gradul de risc), procentele de active aferente investitiilor, comisioanele de transfer, modalitatea de informare si raportare catre participant si, nu in ultimul rand, experienta administratorului. Este util sa ceri lamuriri cu privire la taxele de auditare. Activitatea fondurilor este verificata periodic, conform legii, de auditori financiari independenti, iar comisioanele sunt platite procentual de fiecare investitor la fondul privat de pensii.

Actul individual de aderare este incheiat cu administratorul fondului ales si trebuie semnat atat de catre administrator, cat si de catre agentul de marketing. Alegerea unui fond de pensii facultative Pilon III nu este conditionata de participarea la un fond de pensii administrat privat Pilon II. Forma actului de aderare este aceeasi pentru toti participantii la acel fond de pensii facultative si este stabilita prin norme. Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizatia prealabila a ASF.

Care sunt diferentele dintre pensia facultativa si cea obligatorie

Desi ambele completeaza pensia de stat, intre pensia privata obligatorie si cea facultativa exista cateva diferente. In primul rand, Pilonul II este obligatoriu (pentru persoanele cu o anumita varsta), pe cand aderarea la Pilonul III este facultativ si accesibil oricui. Pentru Pilonul II, contributia va fi colectata din contributia individuala de asigurari sociale, in timp ce pentru Pilonul III, este vorba de o plata distincta.

In cazul pensiei facultative, fiecare salariat poate opta pentru unul sau mai multe fonduri de pensii private si poate decide cu ce suma va contribui la fiecare in parte, in timp ce sistemul Pilonului II presupune ca angajatul sa semneze un singur act de aderare, adica sa adere la un singur fond dedicat pensiei private; suma investita lunar in contul de pensie este procent din salariul brut lunar, iar de acest transfer se ocupa Casa Nationala de Pensii Publice.