</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor 2020: reglementare legala si modalitate de calcul

by Calculator Venituri , 22 iul 2019 Data modificarii: 19 aug 2020 Venituri salariale / Retineri
Impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor 2020: reglementare legala si modalitate de calcul
 1. Reglementare legala – ce este impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor ?
 2. Debitorii obligatiei de plata
 3. Cum se calculeaza impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor ?
 4. Termenul de plata a impozitului
 5. Categoriile de salariati scutiti de la plata impozitului pe venit
 6. Regimul fiscal aplicabil indemnizatiei de somaj tehnic

1. Reglementare legala – ce este impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor ?

Impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor este reglementat in Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV, Capitolul III, art. 76-82, precum si in Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016.

In primul rand, impozitul reprezinta o contributie obligatorie, fara contraprestatie imediata si directa, nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes public.

In al doilea rand, conform Codului Fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

De asemenea, Codul Fiscal prevede ca regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si veniturilor asimilate salariilor care, cu titlu de exemplu, pot fi indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial, sume reprezentand participarea salariatilor la profit, etc.

2. Debitorii obligatiei de plata

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Asadar, contribuabilii sunt persoane fizice ce obtin salariu in temeiul unui raport de munca, iar de calcul si retinere se ocupa angajatorul.

3. Cum se calculeaza impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor ?

Determinarea impozitului pe venituri din salarii si asimilate salariilor este prevazuta in art. 78 din Codul Fiscal, coroborat cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal. Acesta se stabileste in functie de doua situatii:

a) pentru veniturile obtinute la locul unde se afla functia de baza se aplica cota de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:

 • deducerea personala acordata pentru luna respectiva: Deducerea personala este o scutire de impozit, o cota din salariu neimpozitata, si cuprinde deducerea de baza si deducerea suplimentara. Ea se acorda atat in functie de venituri, cat si in functie de numarul persoanelor din intretinere. Valoarea deducerii personale variaza in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere (progresiv pana la venitul lunar brut de 1.950 lei inclusiv si regresiv pana la venitul de 3.600 lei brut), se rotunjeste la 10 lei, in favoarea angajatului.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, astfel:

 1. pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 510 lei;
 2. pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 670 lei;
 3. pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 830 lei;
 4. pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 990 lei;
 5. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 1.310 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc potrivit tabelului prevazut la art. 77 din Codul Fiscal.

 • cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
 • contributiile la fondurile de pensii facultative si cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;
 • primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa.

Exemple de calcul salarial pentru venituri din salarii obtinute la locul unde se afla functia de baza:

 • fara persoane in intretinere:

 • cu o persoana in intretinere:

b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.

Exemplu de calcul pentru venituri din salarii obtinute in afara functiei de baza (asadar, fara deducere personala):

Asadar, cota de impunere este de 10% si se aplica asupra bazei de calcul determinate diferit, dupa cum este vorba de venituri din salarii obtinute la locul unde se afla functia de baza sau pentru venituri din salarii obtinute in afara functiei de baza.

In cazul unui angajat care se muta in cursul anului la un alt angajator unde obtine venituri din salarii la functia de baza, verificarea incadrarii in plafonul anual a sumelor reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, potrivit legii, pentru care se acorda deducerea, se efectueaza in baza documentelor justificative eliberate de catre angajatorul anterior prin care se atest nivelul deducerilor acordate pana la momentul mutarii.

Contributiile sociale obligatorii luate in calcul la determinarea impozitului lunar pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sunt cele datorate potrivit reglementarilor in domeniu, astfel:

a) contributia de asigurari sociale;

b) contributia de asigurarile sociale de sanatate;

c) alte contributii individuale obligatorii, datorate potrivit legii.

4. Termenul de plata a impozitului

Potrivit art. 80 din Codul Fiscal, “platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l plati la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri”.

Prin excepție de la aceste prevederi, impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se plateste, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

c) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Calculul si retinerea impozitului lunar se efectueaza de catre platitori, la data ultimei plati a veniturilor din salarii aferente fiecarei luni, indiferent daca veniturile din salarii se platesc o singura data pe luna sau sub forma de avans si lichidare.

Totodata, in cazul in care un angajat care obtine venituri din salarii la functia de baza se muta in cursul unei luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare sursa de venit (loc de realizare a venitului).

5. Categoriile de salariati scutiti de la plata impozitului pe venit

Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, conform Art. 60 din Codul Fiscal urmatorii contribuabili:

 • persoanele fizice care lucreaza in constructii, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

 1. activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii;
 2. domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:
 • 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;
 • 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;
 • 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;
 • 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
 • 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
 • 2363 - Fabricarea betonului;
 • 2364 - Fabricarea mortarului;
 • 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;
 • 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
 • 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
 • 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;
 • 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;
 • 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
 • 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;
 • 0812 - Extractia pietrisului si nisipului;
 • 2351 - Fabricarea cimentului;
 • 2352 - Fabricarea varului si ipsosului;
 • 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
 1. Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;

d) scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.

 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice;

 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii, in urmatoarele conditii:
  1. scutirea se acorda pentru toate persoanele care sunt incluse in echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare si inovare
  2. scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;
  3. statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect.

 • persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor realizate ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni de catre angajatorul care desfasoara activitati cu caracter sezonier in cursul unui an, corespunzatoare urmatoarelor coduri CAEN:
 • 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare";
 • 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata";
 • 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere";
 • 5590 - "Alte servicii de cazare";
 • 5610 - "Restaurante";
 • 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente";
 • 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.";
 • 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor".

Scutirea se aplica si in situatia in care persoana fizica desfasoara activitate in baza unui contract de munca cu timp partial de lucru.

Puteti calcula aici valoarea impozitului pe venituri din salarii utilizand platforma noastra.

6. Regimul fiscal aplicabil indemnizatiei de somaj tehnic

Printre masurile de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 se numara, dupa cum stim, si acordarea indemnizatiei de somaj tehnic.

Regimul fiscal aplicabil indemnizatiei de somaj tehnic este reglementat la art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020.

Potrivit art. XI, indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, dar nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca. Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la alin. (5) se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (determinarea impozitului in afara functiei de baza).

Astfel, determinarea impozitului se realizeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii.

Puteti calcula aici valoarea neta a somajului tehnic utilizand platforma noastra.

Sursa foto:unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide