</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Pensia de urmas: beneficiari, cuantum, acte necesare

Pensia de urmas: beneficiari, cuantum, acte necesare

Pensia de urmas poate fi acordata copiilor sau sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea oricarui tip de pensie acordata prin sistemul public de pensii. Mai jos, poti afla care sunt beneficiarii pensiei de urmas, in ce conditii se acorda si de ce acte ai nevoie pentru a o obtine.

Cadru legislativ

Pensia de urmas este reglementata prin prevederile Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Aceasta prevede ca sotul supravietuitor sau copiii sa poata beneficia de pensie de urmas, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru a obtine pensia. Foarte important de stiut este ca aceeasi lege, prin articolul nr. 46, mai spune ca pensiile nu se pot cumula. Cu alte cuvinte, se poate beneficia doar de o singura categorie de pensie dintre urmatoarele:

 • Pensia pentru limita de varsta - primita, dupa anii de munca, de catre persoanele care au contribuit la sistemul public de pensie;
 • Pensia anticipata - primita, in anumite conditii prevazute de lege, de cei care au contribuit la sistemul public de pensii;
 • Pensie de urmas;
 • Pensie de invaliditate.

Un alt aspect important il reprezinta si o alta prevedere din Legea nr. 127/2019. Incepand cu anul 2019, sotul supravietuitor care nu doreste pensie de urmas poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor de 25% din pensia sotului decedat, in conditiile in care casatoria a durat mai mult de 10 ani si daca persoana supravietuitoare nu s-a recasatorit.

Cine sunt beneficiarii

Conform legislatiei, pot beneficia de pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, in anumite conditii. Trebuie, in primul rand, ca sustinatorul decedat sa fi fost pensionar sau sa fi indeplinit conditiile necesare pentru a primi pensie. Mai apoi, pensia de urmas poate fi obtinuta in urmatoarele cazuri:

 • Copiii de pana la 16 ani;
 • Tinerii care urmeaza studii universitate pana la terminarea acestora, insa fara a depasi varsta de 26 de ani;
 • Persoane cu invaliditate de orice grad, pe toată durata invalidității, dacă aceasta s-a ivit in perioadele in care se aflau în una dintre situatiile prevazute la punctele anterioare
 • Sotul supravietuitor, pe tot parcursul vietii, din momentul implinirii varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost mai mare de 15 ani.

Exista si exceptii la regulile de mai sus. In primul rand, daca durata casatoriei a fost mai mica de 15 ani, dar cel putin 10 ani, valoarea pensiei de urmas este diminuata cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6% pentru fiecare an de casatorie in minus. De asemenea, sotul supravietuitor primeste pensie de urmas, daca are invaliditate de gradul I sau II (pe toata durata invaliditatii), daca durata casatoriei a fost de cel putin un an. In plus, persoanele cu invaliditate au obligatia de a merge periodic la consult medical si de a urma programe de recuperare, conform reglementarilor in vigoare.

O alta particularitate se refera la cauza decesului. Daca decesul a survenit ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, sotul supravietuitor primeste pensia de urmas pe durata intregii vieti, indiferent de varsta sau de durata casatoriei.

Un alt caz particular este si acela in care sotul supravietuitor poate primi o pensie de urmas pe o perioada de sase luni de la data decesului sotului sustinator, daca in acest interval nu realizeaza venituri brute lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit Codului fiscal sau daca veniturile obtinute sunt mai mici decat salariul mediu brut.

O alta exceptie vizeaza situatia in care sotul supravietuitor are in ingrijire la data decesului unul sau mai multi copii mai mici de sapte ani. Acesta va primi pensie de urmas pana la momentul in care ultimul copil implineste varsta de sapte ani.

Cum se acorda pensia de urmas

In functie de categoria de pensie vizata, aceasta se acorda dupa cum urmeaza:

 • Din prima zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc decesul - in cazul in care cererea a fost depusa in cel mult 30 de zile de la data decesului, pentru pensia de urmas acordata persoanei al carei sustinator era pensionar in momentul decesului;
 • De la data decesului, daca cererea a fost inregistrata in cel mult 30 de zile de la eveniment, in cazul in care pensia de urmas este acordata persoanei al carei sustinator nu era pensionar la data decesului;
 • De la data indeplinirii conditiilor popririi de pensionare, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile, in cazul in care pensia de urmas este acordata persoanei care indeplineste, ulterior decesului sustinatorului, conditiile prevazute de lege referitoare la standardul de pensionare.

Pensia de urmas poate fi primita intr-un cont bancar la una dintre bancile cu care Casa Nationala de Pensii Publice are incheiata o conventie sau prin mandat postal, la domiciliul beneficiarului.

Cuantumul pensiei de urmas

Potrivit legii nr. 127/2019, pensia de urmas este calculata in functie de:

 • Pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat;
 • Pensia de invaliditate de gradul I, acordata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in situatia in care decesul a survenit inainte de implinirea varstei standard de pensionare.

Cuantumul pensiei de urmas se calculeaza ca procent din numarul total de puncte de pensie, obtinut de sustinatorul decedat, in functie de numarul de urmasi indreptatiti, dupa cum urmeaza:

 • 50% daca exista un singur urmas;
 • 75% daca exista doi urmasi;
 • 100% daca exista trei sau mai multi urmasi.

Foarte important de stiut este faptul ca in situatia in care sotul supravietuitor sau copiii sustinatorului decedat au dreptul la pensie proprie si, in acelasi timp, indeplinesc conditiile pentru a primi pensie de urmas, acestia pot alege sa pastreze pensia cea mai avantajoasa dintre cele doua. Mai mult, pentru orfanii de ambii parinti, cuantumul pensiei de urmas se calculeaza prin insumarea drepturilor de pensie de urmas calculate pentru fiecare parinte.

De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2020, cuantumul pensiei de urmas s-a majorat cu 25% in cazul copiilor mai mici de 18 ani, cu conditia sa isi continue studiile in institutii de invatamant la zi. In plus, daca valoarea pensiei de urmas depaseste 2.000 lei, aceasta este supusa impozitului pe venit.

Valorile punctului de pensie in 2020

Valoarea pensiei se calculeaza prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea punctului de pensie stabilit prin lege. Punctajul mediu anual se obtine prin impartirea numarului total de puncte rezultat prin insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare. Potrivit Casei Nationale de Pensii Publice, valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:

 • La data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;
 • La data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;
 • La data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.

Incepand cu anul 2022, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salariului mediu brut realizat.

Acte necesare pentru a obtine pensia de urmas

Conform Casei Nationale de Pensii Publice, ai nevoie de urmatoarele documente pentru a primi pensie de urmas:

 • Cerere pentru inscrierea la pensie de urmas;
 • Acte care dovedesc starea civila a urmasilor si a reprezentantului legal, dupa caz, in copie si original;
 • Decizie medicala asupra capacitatii de munca, in original;
 • Decizie de pensie sau talon de pensie, in cazul in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar, in copie;
 • Adeverinta de studii pentru elevi sau studenti, daca urmasii au peste 16 ani, in original;
 • Actul care dovedeste cauza decesului, cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar, in copie;
 • FIAM (Formularul pentru Inregistrarea Accidentului de Munca), in cazul in care decesul a survenit ca urmare a unui accident de munca, in copie;
 • BP2 (Fisa de declarare a bolilor profesionale), in copie si o copie dupa certificatul medical constatator al decesului, daca decesul a fost cauzat de o boala profesionala;
 • Declaratie pe proprie raspundere, in care sa se precizeze ca urmasul nu a fost condamnat prin sentinta definitiva pentru infractiune de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului decedat.

Daca persoana decedata nu are calitatea de pensionar, mai trebuie depuse si urmatoarele documente:

 • Acte care dovedesc vechimea in munca (adeverinta de vechime in munca sau carnet de munca), in copie si original;
 • Livret militar, in copie si original;
 • Diploma de absolvire a invatamantului universitar si adeverinta care sa demonstreze durata normala, perioada studiilor si faptul ca au fost urmate la zi;
 • Dovada echivalarii unor cursuri in afara tarii, recunoscute de statul roman;
 • Adeverinta care sa demonstreze stagiile de cotizare realizate in alte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public, in original;
 • Adeverinta privind sporurile cu caracter permanent, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca/contractul individual de munca, in original;
 • Adeverinta privind stagiul de cotizare realizat de grupa I de munca, grupa a II-a de munca, in conditii speciale si deosebite, in original;
 • Acte care dovedesc calitatea de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990 sau al Legii nr. 341/2004, referitoare la traume suferite in perioada comunista.

Cazuri in care se suspenda acordarea pensiei de urmas

In cateva cazuri specifice, Casa Nationala de Pensii Publice poate suspenda acordarea pensiei de urmas. Mai jos sunt aceste situatii:

 • Pensionarul si-a schimbat domiciliul pe teritoriul alte tari cu care Romania a incheiat o conventie de reciprocitate prin care pensia va fi platita de noul stat;
 • Persoana care primeste pensie de urmas si care are grad de invaliditate nu merge la control periodic si nu urmeaza terapiile de recuperare recomandate de personalul medical;
 • Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, prevăzut la art. 79 (cel care nu indeplinea conditiile prevazute de lege, dar nu realiza nici venituri), realizează venituri lunare dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit Codului fiscal, dacă acestea sunt mai mari decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • Copilul care primeste pensie de urmas si are o varsta cuprinsa intre 16 si 26 de ani nu are dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant la zi;
 • Persoanele invalide care benefiaza de pensie de urmas conform art. 76 lit. c sau 78 alin. 1 nu prezintă sau nu transmit, înaintea împlinirii termenului de revizuire, documente medicale recente din care să rezulte evoluţia bolilor şi starea de sănătate prezentă, în cazurile care vizează aplicarea instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
 • Persoanele invalide prevazute la punctul anterior care nu se prezintă la convocarea INEMRCM, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau a medicului expert al asigurărilor sociale ori nu prezintă documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor medicale solicitate, suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare neîndeplinirii obligaţiilor
 • Soţul supravieţuitor sau copilul urmaş beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
 • Persoana care primeste pensie de urmas face o cerere pentru suspendarea. Acest lucru intra in vigoare incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Cazuri in care inceteaza plata pensiei de urmas

Incetarea platii pensiei de urmas are loc in urmatoarele cazuri:

 • Pensionarul a decedat;
 • Pensionarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i s-a acordat pensia de urmas;
 • Persoana care primea pensie de urmas si era incadrata in grad de invaliditate si-a redobandit capacitatea de munca;
 • Au trecut 12 luni de la data la care pensionarul urmas incadrat in grad de invaliditate nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicala obligatorie;
 • Au trecut 12 luni de cand pensionarul urmas cu grad de invaliditate nu a mai urmat programele recuperatorii recomandate de medicul expert al asigurarilor sociale;
 • Copilul care beneficia de pensie de urmas a implinit 26 de ani, cu exceptia cazurilor in care acesta e incadrat in grad de invaliditate;
 • Pensionarul urmas a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului.
 • Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit.

De pensia de urmas pot beneficia sotii fara venituri, persoanele care au pensii mici, persoanele cu invaliditate sau copiii care urmeaza studii la zi ori tinerii cu grad de invaliditate, dar care nu urmeaza studii superioare. Pensia de urmas vine ca un ajutor oferit de catre sistemul de pensii publice copiilor sau sotului supravietuitor.

Sursa foto: Shutterstock

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide