</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Top 10 beneficii extrasalariale acordate de angajatori

Top 10 beneficii extrasalariale acordate de angajatori

Intr-o piata a muncii in continua fluctuatie, dar si afectata de lipsa de personal, angajatorii isi motiveaza salariatii oferindu-le diverse beneficii extrasalariale.

Informatii generale despre beneficiile extrasalariale acordate de angajatori

Actuala piata a muncii se confrunta din ce in ce mai mult cu dificultati in ce priveste recrutarea si retentia personalului. Tendinta salariatilor este sa se indrepte spre companii care ofera pachete salariale atractive, care sa cuprinda diverse bonusuri extrasalariale.

Din acest motiv, angajatorii au devenit preocupati cu motivarea si fidelizarea angajatilor prin acordarea anumitor beneficii. Printre cele mai acordate beneficii pentru angajati se numara tichetele de masa, program de lucru flexibil, abonamente medicale, si altele.

Optiunile salariatilor variaza atat de la o industrie la alta, cat si in functie de varsta, iar beneficiile se acorda in urma unei negocieri individuale sau colective cu angajatorul si sunt stabilite in contractul individual sau colectiv de munca.

Top 10 beneficii extrasalariale

Beneficiile extrasalariale oferite angajatilor sunt intr-o continua crestere de la an la an, atat in ceea ce priveste numarul acestora, cat si in privinta bugetelor tot mai mari pe care angajatorii le aloca. In continuare, va prezentam cele mai des acordate beneficii extrasalariale:

1. Tichetele de masa

Cele mai cunoscute si des acordate beneficii acordate salariatilor raman tichetele de masa. Din punct de vedere fiscal, tichetele de masa sunt sunt bilete de valoare acordate angajatilor, lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare, conform Legii nr. 165/2018 privind biletele de valoare. Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15,18 lei, pentru fiecare zi lucrata.

2. Abonamente de servicii medicale

Un alt beneficiu extrasalarial pentru salariati consta in acoperirea cheltuielilor medicale de catre angajator, prin intermediul pachetelor tip abonament de servicii medicale la clinici private. In ce priveste tratamentul fiscal aplicabil acestui beneficiu, art.76, alin. (4), lit. (t) din Codul fiscal prevede ca nu reprezinta venituri impozabile in sensul impozitului pe venit:

„t) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro”.

In situatia in care serviciile medicale sunt suportate de catre angajat, art. 78 din Codul fiscal stabileste ca, in vederea calcularii impozitului pe venit, din venitul brut se vor scadea si primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

In plus, nu se vor cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale primele de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

3. Programe de training si acoperire costuri certificari profesionale

Fie ca este vorba de obtinerea unei calificari profesionale, fie de dobandirea unor cunostinte avansate si perfectionarea pregatirii profesionale, salariatii pot beneficia de programe de training sau acoperirea costurilor acestora de catre angajator. Potrivit prevederilor art. 196 alin. (1) din Codul Muncii, participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.

Codul Fiscal prevede ca nu sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pregatire legata de activitatea desfasurata de persoanele respective pentru angajator/platitor.

Asadar, conditia atasata pentru a beneficia de scutirea de impozit este ca programele de training sau certificare profesionala sa fie legate de activitatea desfasurata de salariat.

4. Program de lucru flexibil sau lucru de acasa

Exista salariati pentru care un program de lucru flexibil sau posibilitatea de a lucra de acasa este mai atractiva decat pachetul salarial. In Codul Muncii este prevazuta expres posibilitatea angajatorului de a stabili programe de lucru individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului, iar rezultatul negocierii va fi prevazut in contractul individual de munca, contractul colectiv de munca sau regulamentul intern.

Programele individualizate de munca presupun un mod de organizare flexibil a timpului de munca. In acest sens, durata zilnica a timpului de munca va fi impartita in doua perioade: o perioada fixa in care personalul se afla simultan la locul de munca si o perioada variabila in care salariatul isi poate alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea timpul de munca zilnic si a programului de 40 de ore pe saptamana.

In acelasi scop, angajatorul poate sa stabileasca si posibilitatea ca salariatul sa lucreze un anumit numar de ore sau de zile pe luna in care acesta poate lucra de acasa, in functie de specificul activitatii si cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.

5. Acces la sali de sport

Un alt beneficiu mult dorit de salariati este abonamentul la sali de sport. Din punct de vedere fiscal, abonamentul la sala de sport nu este mentionat ca venit scutit de impozit, prin urmare se va impozita ca avantaj in natura si va fi supus contributiilor sociale obligatorii, fiind un venit asimilat salariului.

Scopul acestui beneficiu este legat de contributia directa pe care sportul o are asupra productivitatii salariatilor, fapt care ajuta la scaderea numarului de absente nemotivate, reducerea concediilor medicale si evitarea riscului de epuizare profesionala.

6. Bonusuri si prime in functie de performanta

Angajatorii pot oferi angajatilor bonusuri si prime de performanta, criteriile de acordare fiind lasate la latitudinea acestora. Acordarea acestor bonificatii se face in conformitate cu legislatia in vigoare si in functie de ce este stipulat in contractul individual de munca sau in contractul colectiv de munca. Aceste sume acordate ca bonusuri pot fi anuale, trimestriale sau lunare, in functie de performantele angajatilor.

Bonusurile si primele de performanta sunt venituri asimilate salariilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, si supuse impozitului pe venit si contributiilor sociale obligatorii.

7. Masina de serviciu, decontare transport sau asigurare transport pentru angajatii care fac naveta sau vin de departe

Un alt beneficiu acordat angajatilor este legat de transportul la si de la locul de munca, fie prin decontarea combustibilului ori a abonamentelor la transportul in comun, fie prin punerea la dispozitie a unei masini de serviciu. Art. 76 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal prevede ca avantajele in bani sau in natura includ utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau inchiriat de la o terta persoana, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu sau re?edinta la locul de munca/locul desfasurarii activitatii.

Totodata, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului sunt incadrate ca venituri neimpozabile in intelesul impozitului pe venit si nu se includ in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii. Pentru a nu fi considerat venit asimilat salariului, este necesar ca acest tip de beneficiu sa fie inclus in contractul individual sau colectiv de munca.

In cazul salariatilor care au locuinta in alta localitate sunt aplicabile prevederile art. 76 alin. (4) lit. g) din Codul fiscal. Potrivit acestuia, nu constituie venit impozabil, in sensul impozitului pe venit, contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii. Aceste cheltuieli nu sunt incluse in baza de calcul a contributiilor sociale conform art. 142 lit. f) din Codul fiscal.

8. Prime/vouchere de vacanta

Voucherele de vacanta reprezinta un alt beneficiu extrasalarial mult dorit de angajati. Acestea sunt bilete de valoare care se acorda salariatilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern, asadar, nu pot fi folosite pentru o vacanta in strainatate. Nivelul maxim al sumei care poate fi acordata unui angajat in decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanta este de 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, potrivit Legii nr. 165/2018 privind biletele de valoare. In plus, se mentioneaza ca, in situatia in care salariatul beneficiaza de vouchere de vacanta, in decursul aceluiasi an fiscal nu poate beneficia si de prime de vacanta.

Potrivit art. 76 alin. 3 litera h) Codul Fiscal, voucherele de vacanta sunt considerate venituri asimilate salariilor pentru care se va suporta impozit pe venit in cota de 10% si nu se cuprind in baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale daca sunt acordate potrivit legii.

Totodata, potrivit art. 25 alin. 3 litera c) din Codul Fiscal, cheltuielile cu voucherele de vacanta acordate angajatilor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitata pentru determinarea rezultatului fiscal, in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata.

In ceea ce priveste primele de vacanta, acestea sunt venituri asimilate salariilor, prin urmare vor fi supuse atat impozitului pe venit, cat si contributiilor sociale obligatorii. Spre deosebire de voucherele de vacanta care pot fi folosite doar in regim de turism intern, primele de vacanta pot fi folosite si in strainatate.

9. Telefoane mobile si abonamente preferentiale, laptop-uri performante

Salariatii pot beneficia si de telefoane mobile gratuite ori abonamente preferentiale suportate de angajator, precum si laptop-uri performante. Conform art. 76 alin. (4) lit. q) din Codul Fiscal, costul abonamentelor telefonice ?i al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu reprezinta venit neimpozabil, in intelesul impozitului pe venit.

Astfel, abonamentul pentru telefonul mobil utilizat in scop de serviciu si costul convorbirii telefonice sunt neimpozabile pentru angajat, iar angajatorul isi poate deduce aceste cheltuieli.

10. Healthy fruit-bar

In topul beneficiilor extrasalariale acordate salariatilor se afla si healthy fruit-bar-ul. Majoritatea birourilor pun la dispozitie fructe sau diverse gustari bio pentru a asigura proprilor salariati o dieta sanatoasa. Aceste beneficii sunt tratate din punct de vedere fiscal drept avantaje salariale impozitate cu impozit pe venit. De asemenea, aceste avantaje intra in baza de calcul a contributiilor sociale.

Totodata, in baza unor documente justificative si in limite rezonabile, cheltuielile cu apa, cafeaua si fructele pot fi incadrate in categoria cheltuielilor de protocol, caz in care au deductibilitate limitata în limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit ?i cheltuielile de protocol.

Ce beneficii vor angajatii in 2019

Principalele beneficii dorite de salariati in anul 2019 raman biletele de valoare (tichete de masa, tichete culturale, vouchere de vacanta). Abonamentele la servicii medicale, asigurarea de viata sau pensia facultativa se afla, de asemenea, in topul preferintelor salariatilor cand vine vorba de beneficii materiale.

In ce priveste beneficiile nemateriale acordate salariatilor, programul de lucru flexibil, lucrul de acasa sau mai multe zile de concediu de odihna pe an, acestea sunt cele mai ravnite de angajati.

Beneficii in functie de industrie

Studiile realizate pe piata muncii au ilustrat relevanta beneficiilor extrasalariale acordate salariatilor in functie de industria in care activeaza compania. In cele ce urmeaza vom prezenta ponderea beneficiilor acordate de angajatori salariatilor din 7 industrii importante ale economiei romanesti, conform unui studiu realizat de Undelucram.ro:

Banci si institutii financiare

- Beneficii în bani ?i prime - 29.01%

- Servicii medicale - 26.90%

- Pensie - 3.88%

- Educa?ie - 2.45%

- Relaxare - 18.63%

- Program flexibil - 9.02%

- Altele - 10.12%

BPO & servicii

- Beneficii în bani ?i prime - 23.37%

- Servicii medicale - 28.19%

- Pensie - 2.61%

- Educa?ie - 2.68%

- Relaxare - 23.85%

- Program flexibil - 4.90%

- Altele - 14.41%

Consultanta

- Beneficii în bani ?i prime - 29.34%

- Servicii medicale - 14.35%

- Pensie - 1.50%

- Educa?ie - 14.78%

- Relaxare - 18.63%

- Program flexibil - 16.27%

- Altele - 5.14%

IT&C

- Beneficii în bani ?i prime - 22.44%

- Servicii medicale - 12.90%

- Pensie - 1.76%

- Educa?ie - 12.98%

- Relaxare - 32.96%

- Program flexibil - 8.08%

- Altele - 8.86%

Productie

- Beneficii în bani ?i prime - 36.25%

- Servicii medicale - 22.53%

- Pensie - 1.90%

- Educa?ie - 0.70%

- Relaxare - 19.23%

- Program flexibil - 3.07%

- Altele - 16.32%

Retail

- Beneficii în bani ?i prime - 38.94%

- Servicii medicale - 19.57%

- Pensie - 1.02%

- Educa?ie - 10.02%

- Relaxare - 17.23%

- Program flexibil - 2.03%

- Altele - 11.18%

Telecomunicatii

- Beneficii în bani ?i prime -27.14%

- Servicii medicale - 27.60%

- Pensie - 2.39%

- Educa?ie - 1.56%

- Relaxare - 24.10%

- Program flexibil - 5.06%

- Altele - 12.14%

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide