</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Pasii negocierii colective si documente necesare – cazuri practice si modele

Pasii negocierii colective si documente necesare – cazuri practice si modele

OUG 82/2017 a introdus obligativitatea initierii procedurii de negociere colectiva pentru toate persoanele juridice care au angajati, in vederea implementarii prevederilor OUG 79/2017, care stipuleaza transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului.

Intentia acestei ordonante este de a se asigura ca nu scade nivelul salariului net al angajatilor de la 1 ianuarie 2018.

Prin derogare de la unele prevederi ale articolelor 129 si 135 din Legea dialogului social nr. 62/2011, ordonanta prevede ca:

 • Negocierile se vor desfasura in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, in loc de termenul de 60 zile prevazut in Legea dialogului social;
 • Negocierile vor fi initiate si in unitatile care au sub 21 de angajati si pentru care in mod normal nu exista obligativitatea initierii unor astfel de negocieri sau a intocmirii contractului colectiv de munca.

Negocierile colective pot fi initiate atat de catre angajatori, cat si de catre angajati.

Astfel, noi am identificat trei situatii in practica si am descris mai jos pasii care ar fi de urmat pentru fiecare caz in parte si am furnizat si modele de documente necesare:

 • Situatia 1: compania are sub 21 de angajati si in mod normal nu are obligativitatea si nici intentia de a intocmi un CCM.
 • Situatia 2: compania nu are contract colectiv de munca („CCM”), dar doreste intocmirea acestuia;
 • Situatia 3: compania are CCM, caz in care va initia negocierea cu reprezentantii salariatilor si se va face si un act aditional la CCM;

Situatia 1: compania are sub 21 de angajati si in mod normal nu are obligativitatea si nici intentia de a intocmi un CCM.

O situatie aparte o reprezinta unitatile cu mai putin de 21 de salariati, unde nu exista reprezentanti ai salariatilor. Apreciem ca in aceasta situatie partea indreptatita sa participe la negocieri (din partea angajatilor) este reprezentata de salariati.

In cazul in care angajatorul nu initiaza negocierea, aceasta poate incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

Odata sesizat cu o astfel de cerinta, angajatorul este obligat sa-i dea curs. Prin urmare, in termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere, angajatorul are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

Daca angajatorii nu initiaza negocierea, inspectorii de munca, in cazul unui control, au dreptul sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate. Iar neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei (a se vedea art.19 lit.i) si art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii).

Prin urmare, pasii de urmat in cazul societatilor care au sub 21 de salariati ar fi:

 • Sesizare din partea salariatilor (optional)
 • Convocare transmisa de angajator, cu mentiunea ca termenul pentru finalizarea negocierilor este acelasi, 20 decembrie 2017;
 • Realizarea unui proces verbal in care se va consemna modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor de la angajator la angajat (marirea salariului brut astfel incat sa fie mentinut constant salariul net, acordarea de bonusuri de compensare, etc)

Pentru ITM , ar fi bine ca societatea sa dispuna de cele doua documente:

 • Convocator
 • Proces-verbal de constatare a concluziilor negocierilor

Descarca modelele de documente pentru situatia 1 AICI :

Situatia 2: compania nu are CCM, dar doreste intocmirea acestuia

Pasii de urmat sunt descrisi mai jos. Ar fi de mentionat ca in ceea ce priveste OUG 82/2017, aceasta prevede obligativitatea initierii negocierilor, nu neaparat si intocmirea unui CCM. De asemenea, din prevederile Legii 62/2011 reiese acelasi lucru – ca nu este neaparat ca negocierile sa se incheie cu intocmirea unui CCM, ci s-ar putea finaliza si cu un proces-verbal prin care se constata vointa partilor de a finaliza negocierile fara incheierea unui CCM.

Acest proces-verbal ar putea contine doar modalitatile de solutionare a situatiei sau faptul ca nu s-a ajuns la niciun acord.

De tinut cont, totusi, ca daca negocierile nu se finalizeaza din culpa angajatorului, aceasta situatie poate genera conflicte de munca, respectiv greve, atunci cand sunt intrunite conditiile prevazute de lege.

Pasii enumerati de noi prezinta procesul complet, care se finalizeaza cu intocmirea CCM.

Daca negocierea este initiata de catre angajator :

 1. Se face un anunt cu privire la intentia de incepere a negocierilor catre toate partile indreptatite sa negocieze CCM. Legea 62/2011 prevede ca anuntul se face cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii negocierilor. Totusi, tinand cont de conditiile speciale impuse de OUG 82/2017, probabil ca acest termen ar putea fi restrans la jumatate, deoarece termenul total pentru negocieri a fost redus si el de la 60 de zile la o luna.

Anuntul va cuprinde obiectul negocierii (intocmirea unui CCM si punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii salariatilor, sindicat, dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi. Recomandam sa se specifice in anunt si faptul ca la negocierea contractelor, partea care reprezinta salariatii poate fi insotita de reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor sau de un reprezentant al unei federatii reprezentative pentru sectorul de activitate sau al unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

 1. Sindicatul/reprezentantii salariatilor confirma primirea si optiunea de a participa sau nu la negociere;
 2. Se face o Convocare pentru prima sedinta care va fi stabilita pentru o data ulterioara termenului de 15 zile de la data transmiterii invitatiei (sau a termenului agreat). Se va face si o imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati de ambele parti (angajator si angajati) in vederea negocierii si semnarii CCM ;
 3. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor dela angjator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane in continuare valabila.
 4. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017 (in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile);
 5. Se semneaza CCM de catre partile care au participat la negociere. CCM se incheie pe o perioada determinata, cuprinsa intre 12 si 24 de luni.

Daca negocierea este initiata de catre reprezentantii salariatilor sau de catre sindicat:

 1. Se prezinta angajatorului cererea sindicatului/reprezentantilor salariatilor;
 2. Angajatorul face si transmite o Convocare in termen de 5 zile calendaristice;
 3. In cel mult a 10-a zi de la comunicare se stabileste prima sedinta, si se urmeaza in continuare pasii descrisi mai sus.

Continutul dosarului care va fi depus la Institutul Teritorial de Munca („ITM”)

 1. CCM – redactat in atatea exemplare cate parti sunt + 1 ex. pentru ITM;
 2. Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
 3. Imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii CCM;
 4. Dovezi de reprezentativitate ale partilor (pentru sindicat – dovada dobandirii personalitatii juridice si a reprezentativitatii; pentru reprezentantii salariatilor – proces-verbal de alegere, lista semnaturi);
 5. Procesele-verbale ale negocierilor, redactate in atatea exemplare cate parti sunt + 1 ex. pentru ITM; In cazul nostru concret e important sa fie atasat procesul verbal care prevede modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat.

Ar trebui oricum de verificat cu ITM-ul de care tine fiecare unitate documentele suplimentare pe care le-ar putea cere la dosar. S-ar putea sa mai fie necesar si regulamentul de Ordine Interna („ROI”).

In cazul refuzului inregistrarii, partile se pot adresa Instantei de Contencios Administrativ, conform Legii nr. 554/2004.

Descarca modelele de documente pentru situatia 2 AICI :

Situatia 3: compania are CCM, caz in care va initia negocierea cu reprezentantii salariatilor si se va face si un act aditional la CCM;

In cazul in care exista deja CCM la nivel de societate, daca initiativa negocierilor colective porneste de la angajator, pasii de urmat ar fi:

 1. Se face o Convocare care va cuprinde obiectul negocierii colective (punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii salariatilor, sindicat, dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi.

Recomandam, similar ca si la situatia 1, sa se specifice in anunt si faptul ca la negocierea contractelor, partea care reprezinta salariatii poate fi insotita de reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor sau de un reprezentant al unei federatii reprezentative pentru sectorul de activitate sau al unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Se va face si o imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati de ambele parti (angajator si angajati) in vederea negocierii colective a actului aditional la CCM ;

 1. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului transferului contributiilor de la angajator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane in continuare valabila.
 2. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017 (in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile);

Daca negocierea este initiata de catre reprezentantii salariatilor sau de catre sindicat:

 1. Se prezinta angajatorului cererea sindicatului/reprezentantilor salariatilor;
 2. Angajatorul face si transmite o Convocare in termen de 5 zile calendaristice;
 3. In cel mult a 10-a zi de la comunicare se stabileste prima sedinta, si se urmeaza in continuare pasii descrisi mai sus.

Descarca modelele de documente pentru situatia 3 AICI :

Dosarul de depus la ITM va fi similar cu cel prezentat pentru situatia 2, doar ca in loc de CCM va fi depus actul aditional la CCM, redactat in atatea exemplare cate parti sunt + 1 ex. pentru ITM.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

 • petrescu 03 ian 2018 Intai va autentificati, si puteti intra cu parola.
 • Mihai-Daniel Iordan 30 ian 2018 Se pot descarca toate documentele numai prin autentificare. Eu am folosit cont de linkedin si am descarcat documentele din pagina. ;)
 • Ioana Simona 15 nov 2018 buna ziua ! ma puteti ajuta cu o informatie. firma la care lucrez nu are CCM si doreste negocierea colectiva. s-a facut convocarea pentru alegerea persoanei pentru comitet, dar nu s-a ales comitetul si nici angajatii nu vor sa participe la negociere. cum pot face procesul verbal de neprezenta ?
 • Calculator Venituri 16 nov 2018

  Buna ziua,


  Procesul verbal se intocmeste pe baza faptelor efective. Daca nu s-au prezentat salariatii la data convocarii si compania a facut toate diligentele pentru a initia procesul de negociere, acest lucru se va reflecta exact in procesul verbal. Daca doriti asistenta cu redactarea acestuia, va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail contract@calculatorvenituri.ro


  Va multumim, 

  Echipa calculatorvenituri.ro


Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide