</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Credite garantate de stat pentru IMM-uri - cum soliciti unul si ce conditii trebuie indeplinite

by Mihaela Colesnic , 03 iun 2020 Beneficii / COVID-19
Credite garantate de stat pentru IMM-uri - cum soliciti unul si ce conditii trebuie indeplinite

Complicatiile economice produse de pandemia de COVID-19 au determinat guvernul sa adopte unele masuri care urmaresc sustinerea mediului de afaceri si mai ales a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), considerate esentiale. Unul din principalele programe de credit este IMM Invest Romania. Desi este considerat extrem de util, acest program nu a fost scutit de critici, mai ales ca nasterea lui a fost destul de complicata, devenind functional incepand cu data de 28 aprilie 2020.

De la stare de urgenta la OUG pentru IMM-uri

Starea de urgenta, instituita prin Decretul prezidential 195/2020, a dus la limitarea, printre altele, a libertatilor economice, ceea ce a produs intreruperea activitatii pentru multe din firmele mici si mijlociii. Cauzele pentru care activitatea acestora a avut de suferit sunt multiple si depind in general de obiectul activitatii. Cifrele prezentate de Asociatia Patronala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii arata ca, la nivel national, activitatea IMM a fost afectata in proportie de peste 40%, ca urmare a restrictiilor impuse de masurile de prevenire a epidemiei de COVID-19. Perspectiva dupa iesirea din starea de urgenta nu este nici ea mai buna. Administratorii IMM-urilor sustin ca domenii importante de activitate vor fi serios afectate si in viitor.

In urma decretului care instituia starea de urgenta, a fost emisa OUG 29/2020, cu o serie de dispozitii importante pentru IMM-uri, printre care: suspendarea penalitatilor pentru intarzierea platilor, amanarea datei limita pentru plata impozitelor, amanarea platii utilitatilor, suspendarea sau neinceperea executarii silite prin poprire a creantelor bugetare si altele. Dispozitiile acestei ordonante au fost completate si modificate prin OUG 42/2020. Aceasta din urma a adus si adaptari importante, care acopera actualul cadru economic generat de pandemia de coronavirus in Programul de sustinere a intreprinderilor Mici si Mijlocii prevazute de OUG 110/2017. OUG 42 a aprobat si schema ajutorului de stat pentru IMM-urile afectate in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prin programul IMM Invest.

Programul IMM Invest Romania ofera Intreprinderilor Mici si Mijlocii, a caror activitate a fost afectata de restrictiile economice impuse de starea de urgenta, posibilitatea sa beneficieze de resurse financiare pentru derularea activitatii in continuare, dar si pentru investitii. Prin accesarea acestor credite garantate de stat prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), firmele mici si mijlocii din toate domeniile de activitate primesc balonul de oxigen de care au nevoie pentru a depasi aceasta perioada complicata si neprevazuta din punct de vedere economic.

Avantajele creditului garantat de stat

Prevederile ordonantei 42/2020 au largit substantial avantajele creditelor acordate de stat pentru microintreprinderi si IMM-uri. In program sunt inscrise 22 de institutii bancare, care au incheiat parteneriate de creditare cu statul, in conditiile in care acesta din urma va garanta pana la 90% din valoarea creditelor. Acestea nu sunt singurele avantaje pe care le au IMM-urile in cadrul acestui plan de finantare-creditare.

Creditul garantat de stat vine cu o serie importanta de alte facilitati si garantii suplimentare acordate de stat. Astfel, statul garanteaza urmatoarele:

 • Rata dobanzii este compusa din ROBOR la 3 luni, la care se adaugă 2% pe an si este subventionata 100% de la bugetul de stat;
 • Comisionul de garantare si alte costuri de acordare;
 • Costurile finantarii sunt subventionate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitati de prelungire;
 • Costurile de monitorizare si administrare a garantiilor acordate in numele si contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat;
 • Nu se plateste comision de rambursare anticipata;
 • Comisionul de risc cerut de banci.

Aceste avantaje au unele variatii in functie de statutul firmei, microintreprindere sau intreprindere din categoria IMM, in ceea ce priveste perioada de rambursare si intervalul de timp in care statul garanteaza aceste credite, precum si perioadele de prelungire a creditelor luate in calcul de OUG 42/2020.

Cine sunt beneficiarii eligibili si criterii de eligibilitate

Pot beneficia de ajutor de stat, in baza schemei guvernamentale, intreprinderile din toate domeniile de activitate de tipul microintreprinderi sau IMM-uri.

Din motive evidente, sunt excluse de la posibilitatea de a accesa aceste solutii de finantare-creditare firmele din industria jocurilor de noroc si pariurilor, productia sau comercializarea de armament, munitii, explozibili, firmele din industria tutunului si a alcoolului, dar si toate activitatile industriale sau comerciale care privesc substante si preparate stupefiante si psihotrope.

Restul firmelor sunt eligibile, daca indeplinesc un numar minim de conditii de eligibilitate pentru accesarea de fonduri de finantare-creditare garantate de stat:

 • Firmele sunt eligibile daca nu se aflau in dificultate la data de 31 decembrie 2019, in sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19 sau a impunerii limitarii libertatilor economice. Mai concret, sunt eligibile societatile comerciale cu raspundere limitata si societatile pe actiuni, atunci cand nu au pierdut mai mult de jumatate din capitalul social in ultimii doi ani si mai mult de un sfert din acest capital in ultimele 12 luni, conform ultimelor doua situatii financiare anuale. Fac exceptie start-up-urile care nu au nicio situatie financiara anuala depusa, si IMM-ul care nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii: procedura de insolventa, procedura de executare silita declansata de organele fiscale si/sau alti creditori, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala, conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii;
 • Firmele care pot aplica la acest program trebuie sa nu se afle in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice sau cu oricare alta institutie de credit care se afla pe lista celor 22 de institutii financiare incluse in program, ca partenere in a acorda finantarile;
 • Pot accesa credite firmele care nu figureaza cu credite restante in ultimele sase luni anterior datei de 31 decembrie 2019 sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A-C din baza de date a C.R.C (Centralei Riscului de Credit), inclusiv cu privire la finantarile de tip leasing, respectiv cu datorii mai mari de 20.000 de lei, neachitate:
 • Firmele eligibile trebuie sa aiba posibilitatea de a emite cecuri si/sau bilete la ordin;
 • Este necesara prezentarea eventualelor garantii colaterale impuse de institutia financiar bancara care acorda creditul garantat de stat;
 • Intreprinderile IMM sau microintreprinderile trebuie sa nu inregistreaze obligatii fiscale restante la bugetul central sau, daca inregistreaza astfel de datorii, sa se angajeze ca le vor restitui din creditul primit in cadrul acestui program;
 • Este obligatoriu, pentru a fi acceptat in programul IMM INVEST Romania, ca firmele sa depuna, prin administrator, o declaratie scrisa prin care sa se angajeaze ca nu disponibilizeaza personalul existent la data intrarii in vigoare a OUG 42/2020, pana la 31 decembrie 2020. Este, insa, permis angajatorului sa organizeze programul de lucru in functie de evolutia activitatii generale a respectivei intreprinderi.

Ce scheme de ajutor ofera statul si pentru cine

In primul rand, trebuie spus ca, prin programul IMM INVEST Romania, microintreprinderile, firmele mici si mijlocii pot accesa doua tipuri de credite. Pe de o parte, sunt creditele de investitii, pe de alta, creditele de lucru. Creditele pot fi cumulate, dar valoarea maxima a acestora (de lucru si de investitii) poate fi de pana la 10.000.000 de lei pentru investitii si pana la 5.000.000 de lei pentru capital de lucru, pentru o singura intreprindere din segmentul IMM-urilor.

Credite pentru capital de lucru

Acestea se acorda in valoare diferentiata si in conditii specifice pentru fiecare tip de intreprindere din segmentul microintreprinderi, respectiv IMM. Aceste credite pentru firme includ urmatoarele avantaje:

 • Intreprinderile mijlocii - pot aplica pentru unul sau mai multe credite/linii de credit si vor beneficia de finantari in valoare de maximum 5.000.000 de lei. Statul ofera garantii in valoare de maxim 80% din valoarea creditelor. Durata finantarii este de maximum 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 36 de luni, iar rata dobanzii este subventionata integral de la bugetul de stat;
 • Intreprinderile mici si micro - pot aplica pentru unul sau mai multe credite/linii de credit si vor putea beneficia de finantari de maximum 1.000.000 de lei pentru intreprindere mica si pana la 500.000 de lei pentru microintreprindere. Statul ofera garantii de stat de maxim 90% din valoarea creditului. Durata acestor credite pentru firme mici este de maximum 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru alte 36 de luni, iar rata dobanzii este subventionata integral de la bugetul de stat.

Credite pentru investitii

Acestea se acorda, spre deosebire de creditele pentru capital de lucru, in mod egal atat IMM-urilor, cat si microintreprinderilor. Se incearca in acest fel stimularea investitiilor a platilor catre terti si investitia in forta de munca.

Astfel, atat microintreprinderile, cat si cele clasificate in categora intreprinderilor mici si mijlocii, ar putea beneficia, conform programului IMM INVEST Romania, de credite pentru investitii in valoare de pana la 10.000.000 de lei. Garantiile de stat reprezinta maxim 80% din valoarea creditelor, aici fiind incluse si dobanzile, comisioanele, analizele financiare. Durata finantarii este de pana la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maximum 18 luni, iar rata dobanzii este subventionata integral de la bugetul de stat.

Cateva detalii importante

Granturile cu care statul va suporta dobanzile bancare si comisioanele la creditele garantate nu vor depasi un plafon de 800.000 de euro pentru o singura firma beneficiara. Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 781 de milioane de lei (161 de milioane de euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde de lei, echivalentul a 3,1 miliarde de euro.

Pe langa garantiile oferite de stat la creditele de lucru si de investitii, de 80%, respectiv 90%, firmele beneficiare trebuie sa aduca garantii colaterale. In cazul garantiilor acordate de stat institutiile de credit finantatoare trebuie sa incheie contracte pentru garantiile colaterale constituite de beneficiarul finantarii sau de alti giranti, atat in favoarea bancii, cat si a statului, prin Ministerul Finantelor Publice. Garantiile oferite de cei care primesc finantare isi asuma si formalitatile de publicitate a garantiilor, in cazul in care legea prevede efectuarea unor astfel de formalitati.

Beneficiarul trebuie sa prezinte institutiilor de credit garantii colaterale, care, pentru creditele de investitii, trebuie sa acopere integral valoarea finantarii. Din aceste garantii fac parte: garantia de stat si ipoteca legala imobiliara asupra activelor finantate din credit.

Pentru creditele destinate finantarii capitalului de lucru, banca ce acorda creditul garantat de stat are obligatia de a asigura garantii proportional cu procentul de garantare.

In normele de aplicare apare si prevederea conform careia IMM-ul va trebui sa isi asigure bunurile cu care a garantat, precum si activele finantate din credit.

Cele 22 de institutii bancare ce au fost incluse in acest proiect au notificat deja Ministerul de Finante cu privire la costurile totale pe care le vor aplica finantarile de credite de lucru si credite de investitii in cadrul programului.

Programul ar urma să acopere solicitari de creditare pentru ambele tipuri de linii de finantare, pentru un minimum de 40.000 de firme mici si mijlocii, in conditiile in care este de asteptat ca solicitarile sa vina din partea a circa 25.000 de firme. In aceste conditii, inregistrarea online a cererilor se poate face in ritm normal, pentru ca NU functioneaza principiul „primul venit, primul servit”, cererile fiind solutionate pana la epuizarea fondurilor acordate acestui proiect.

Cum te inscrii in program

Site-ul unde se pot face inscrieri pentru a accesa credite de lucru si/sau credite de investitii este www.imminvest.ro. Site-ul a fost preluat de STS si a devenit functional in 28 aprilie 2020. In primele 10 ore se inregistrasera deja peste 7000 de cereri.

Inscrierea se face urmand pasii indicati de aplicatie. Beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia disponibila si sa completeze online datele de identificare. Aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum si un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa verificarea datelor si a elementelor inregistrate de potentialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului.

La cererea de inregistrare se vor atasa urmatoarele documente:

 • copia certificatului de inregistrare;
 • copia buletinului de identitate/cartii de identitate;
 • declaratia IMM descarcata din aplicatie, completata si semnata cu semnatura olografa sau electronica.

Aplicatia permite bifarea unui singur finantator. In cazul in care beneficiarul primeste refuz de la banca pe care a selectat-o, acesta poate transmite o solicitare la adresa de e-mail imminvest@fngcimm.ro.pentru deblocare, astfel incat sa poata accesa programul prin alta banca.

FNGCIMM va pune la dispozitia institutiei de credit selectate de potentialul beneficiar, in format electronic (online), datele si documentele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea aplicantului. Institutia de credit va analiza cererea si va adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/liniei de credit pentru capital de lucru, pe care o va comunica beneficiarului.

Programul este in derulare si nu va suferi modificari dupa incetarea starii de urgenta, urmand sa se deruleze pana la epuizarea fondurilor puse la dispozitie pentru creditele acordate Intreprinderilor Mici si Mijlocii.

Sursa foto: shutterstock.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide