</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ce trebuie sa stii despre clauza de neconcurenta din CIM

Ce trebuie sa stii despre clauza de neconcurenta din CIM

Clauza de neconcurenta este acea clauza contractuala prin care salariatul si angajatorul convin ca, la incetarea contractului de munca, salariatul sa nu presteze in interes propriu sau al unui tert o activitate care se afla in concurenta cu cea realizata de angajatorul sau. Ea reprezinta o masura de protectie luata de angajator pentru a preveni o eventuala concurenta neloiala in domeniul sau de activitate. In schimbul sau, fostul salariat primeste o indemnizatie lunara, numita indemnizatie de neconcurenta. Aceasta clauza poate produce efecte pe o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

Cadru legislativ

Clauza de neconcurenta este reglementata prin articolul nr. 21 din Codul Muncii. Aceasta poate fi stabilita prin contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia, insa cel mai frecvent, este introdusa prin intermediul unui act aditional, in timpul executarii contractului. Potrivit Codului Muncii, conditiile introduse prin clauza de neconcurenta nu pot fi contrare dispozitiilor din contractul colectiv de munca si nu sunt valabile daca nu au fost aduse la cunostinta salariatului in momentul semnarii.

👉 Află mai multe despre CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA de aici.

In acelasi timp, legislatia in vigoare limiteaza cazurile in care partile pot negocia si stabili circumstantele in care urmeaza sa se produca efectele unei clauze de neconcurenta, prevazand in mod expres, limitativ, situatiile in care clauza de neconcurenta nu produce niciun efect, indiferent de vointa partilor. Astfel, clauza de neconcurenta nu produce efecte cazul in care incetarea contractului individual de munca s-a produs de drept, respectiv:

 • In cazul decesului salariatului sau al angajatorului, precum si in cazul dizolvarii persoanei juridice;
 • In cazul unei decizii definitive a unei instante judecatoresti de punere sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
 • In cazul constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca;
 • In cazul interzicerii salariatului de a exercita o profesie sau o functie, ca masura de siguranta sau ca masura complementara;
 • In cazul retragerii acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor care au varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

De asemenea, clauza de neconcurenta nu produce niciun efect, daca incetarea contractului de munca a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de salariat, de exemplu, concedierea ca urmare a desfiintarii postului.

Mai apoi, articolul nr. 23 din Codul Muncii trateaza subiectul clauzei abuzive.Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.In acest caz, salariatul poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Munca sau chiar o instanta pentru a diminua efectele clauzei.

Pe de alta parte, prin articolul nr. 24 din Codul Muncii, se prevede sanctionarea salariatului, daca acesta nu respecta clauza de neconcurenta. Fostul angajat poate fi obligat sa returneze indemnizatia si, dupa caz, sa ofere daune corespunzatoare prejudiciului produs angajatorului.

Cand se poate incheia

Angajatorul este cel care are initiativa aplicarii clauzei de neconcurenta. Insa, pentru a produce efecte, este imperativ ca aceasta sa fie supusa negocierii dintre angajator si salariat. In general, astfel de clauze fac parte din contractul de munca al persoanelor care lucreaza in cercetare, proiectare, al celor care, prin natura profesiei, aduc un beneficiu angajatorului. Clauza poate aparea inclusiv in cazul angajatilor din domeniul financiar-bancar, in IT sau industria comunicatiilor. Alteori, clauza de neconcurenta este intalnita in contractele managerilor de departamente si in cazul angajatilor din pozitii cheie.

Prin aceasta clauza, poate fi interzisa desfasurarea de comert concurent pe cont propriu, achizitia de actiuni sau parti sociale in cadrul unor societati cu acelasi obiect de activitate cu al fostului angajator, contactarea altor salariati ai firmei in vederea desfasurarii alaturi de acestia a unei activitati concurentiale, contactarea furnizorilor sau a beneficiarilor clientilor societatii in nume propriu.

In schimb, legea nu restrictioneaza aplicabilitatea acestei clauze la anumite industrii sau profesii, motiv pentru care angajatorii se pot folosi de aceasta unealta pentru oricare dintre angajatii lor.

Ce prevederi trebuie sa contina clauza

Legislatia este clara in ceea ce priveste continutul clauzei de neconcurenta. Aplicarea prevederilor clauzei se poate face numai daca aceasta a fost redactata in conformitate cu dispozitiile Codului Muncii, cuprinzand anumite elemente obligatorii. In caz contrar, clauza este lovita de nulitate, deoarece vine in contradictie cu unul dintre drepturile fundamentale ale omului: dreptul la munca.

In acelasi timp, clauza de neconcurenta este valabila doar daca este mentionata in contractul individual de munca, daca este adusa la cunostinta angajatului si daca acesta o accepta. Clauza de neconcurenta trebuie sa cuprinda obligatoriu urmataorele elemente:

 • Activitatile interzise salariatului in momentul incetarii contractului de munca,
 • Durata acestei interdictii - potrivit Codului Muncii, interdictia se poate intinde pe cel mult doi ani;
 • Valoarea indemnizatiei lunare pentru respectarea clauzei;
 • Tertii pentru care angajatul nu poate lucra;
 • Aria geografica unde acesta poate reprezenta o competitie reala cu angajatorul

Indemnizatia de neconcurenta

Asa cum am aratat mai sus, in schimbul asumarii obligatiei de a nu presta o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata de angajatorul sau, salariatului i se acorda o indemnizatie de neconcurenta.

Potrivit legii, valoarea indemnizatiei de neconcurenta este de cel putin 50% din valoarea salariului brut pe ultimele sase luni de activitate. In cazul persoanelor care au lucrat mai putin de sase luni, indemnizatia reprezinta cel putin jumatate din media salariilor din perioada in care a lucrat.

In cazul in care partile au negociat si stabilit un cuantum mai mic al indemnizatiei de neconcurenta, clauza nu este lovita de nulitate, insa angajatul are posibilitatea de a solicita in instanta obligarea fostului angajator de a plati diferenta de indemnizatie pana la limita minima de 50%.

Daca angajatorul se crede indreptatit sa pretinda fostului salariat indemnizatia de neconcurenta si, eventual, sa achite daune materiale, acesta le poate solicita in fata instantei de judecata. Angajatorul trebuie sa faca dovada prejudiciului produs si a faptului ca fostul salariat a incalcat clauza de neconcurenta. Astfel, angajatorul va fi obligat sa prezinte probe in masura sa demonstreze in mod concret incalcarea clauzei de neconcurenta. Daca se dovedeste ca angajamentul a fost incalcat, fostul angajat va fi obligat sa restituie suma primita. In ceea ce priveste plata de daune-interese, reclamantul trebuie sa demonstreze prejudiciul.

Aspecte de mentionat

Merita retinute si urmatoarele aspecte referitoare la clauza de neconcurenta:

 • Clauza nu poate interzice exercitarea profesiei, insa poate restrange dreptul fostului angajat de a lucra pentru anumiti terti, pe care angajatorul ii considera concurenti directi si ii numeste in mod explicit in contractul individual de munca;
 • Refuzul fostului salariat de a incasa indemnizatia nu il absolva de obligatiile aferente clauzei;
 • Restrangerea dreptului de angajare nu se poate referi la o suprafata geografica exagerata, ci trebuie sa fie in limite rezonabile. De exemplu, poate interveni nulitatea daca se restrange dreptul de practicare a profesiei la nivelul intregii tari;
 • Clauza este valabila cu toate drepturile si obligatiile care decurg pentru angajat si angajator, indiferent daca a existat un contract pe durata determinata sau nedeterminata;
 • Clauza este obligatorie pentru parti daca a fost cuprinsa in mod legal in contractul individual de munca;
 • Clauza prevazuta in contractul individual de munca nu produce niciun efect, daca nu specifica toate elementele obligatorii: valoarea indemnizatiei pe care angajatorul o va plati la incetarea contractului, durata exacta a perioadei pentru care produce efecte clauza de neconcurenta, activitatile interzise salariatului, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii si aria geografica in care salariatul poate fi in reala concurenta cu angajatorul. .

Tratament fiscal

Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza persoanei fizice beneficiare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Asupra sumei de bani oferite lunar se datoreaza impozit pe venit si contributia de asigurari sociale de sanatate. In acelasi timp, indemnizatia de neconcurenta trebuie declarata prin formularul 112.

Efectele nerespectarii clauzei

Nerespectarea clauzei de neconcurenta atrage dupa sine o serie de consecinte legale, atat pentru angajat, cat si pentru angajator.

Daca fostul angajat nu respecta clauza de neconcurenta, poate fi obligat, de instanta sa plateasca daune pe masura prejudiciului produs. Mai mult, angajatul poate fi obligat sa restituie integral sau partial sumele primite sub forma indemnizatiei de neconcurenta. Angajatorul trebuie sa dovedeasca prejudiciul produs de fostul angajat, pentru a avea de castig de cauza.

De cealalta parte, daca angajatorul nu plateste indemnizatia de neconcurenta, fostul salariat poate pretinde executarea obligatiei de catre angajator in fata instantei competente, litigiul fiind considerat conflict de munca, motiv pentru care poate beneficia de scutire de taxa de timbru si de celeritate in judecarea cauzei (rezolvarea rapida a cazului).

In cazul in care angajatul considera ca prevederile clauzei de neconcurenta sunt prea restrictive, se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Munca. Atat salariatul, cat si Inspectoratul Teritorial de Munca pot sesiza instanta competenta in vederea diminuarii efectelor clauzei de neconcurenta

Alte clauze restrictive

Pe langa clauza de neconcurenta, exista si alte clauze restrictive, care pot fi mentionate in contractul individual de munca. Cele mai des utilizate de angajator sunt clauzele de confidentialitate, clauzele de mobilitate si clauzele de formare profesionala. Toate acestea, insa, au caracter facultativ. Mai jos poti citi despre fiecare.

 • Clauza de confidentialitate - este reglementata prin articolul nr. 26 din Codul Muncii si are rolul de a proteja informatiile confidentiale la care partile au acces pe perioada desasurarii raportului de munca. Prin aceasta caluza, angajatorul poate proteja politicile companiei si pe cele ale clientilor acestuia. Pentru a fi valabila, clauza de confidentialitate trebuie mentionata in mod explicit in contractul individual de munca. Informatiile confidentiale pot fi protejate si prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern. Prin agreatea unei clauze de de confidentialitate, salariatul se obliga ca, pe durata contractului si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii din interiorul firmei. Pentru dreptul roman, clauza de confidentialitate are consacrare si in sfera ilicitului penal, sub aspectul incriminarii infractiunii de divulgare a secretului profesional (articolul nr. 227 din Codul penal);
 • Clauza de mobilitate - este reglementata prin articolul nr. 25 din Codul Muncii. Prin aceasta clauza, partile stabilesc ca, avand in vedere specificul muncii, executarea obligatiilor de serviciu nu se poate realiza intr-un loc stabil de munca. Cu alte cuvinte, activitatea angajatului va implica deplasari pe teren. Salariatul va fi rasplatit prin sume de bani sau in natura (posibilitatea de a beneficia de produsele firmei la preturi mai mici, folosirea autoturismului firmei pentru a indeplini obligatiile de serviciu etc.). Cuantumul prestatiilor in bani sau in natura de care beneficiaza salariatul sunt stabilite prin contractul individual de munca. In acest caz, legea nu precizeaza un cuantum minim. ;
 • Clauza de formare profesionala - este reglementata prin articolul nr. 20 din Codul Muncii si consta in pregatirea salariatului pentru cerintele postului. Modalitatea de participare la cursuri de formare profesionala, durata acestora si obligatiile contractuale ale salariatului sunt stabilite prin acordul partilor si se adauga la contractul de munca prin act aditional.

Model de clauza de neconcurenta

Poti vedea un model de clauza de neconcurenta aici

Clauza de neconcurenta reprezinta o masura de protectie pentru angajator, prin care acesta poate preveni o eventuala concurenta neloiala in domeniul sau de activitate. Aceasta naste, deopotriva, drepturi si obligatii atat pentru angajat, cat si pentru angajator. In schimbul obligatiei de a nu presta activitate in conditiile prevazute de clauza de neconcurenta, fostul salariat primeste o indemnizatie de cel putin 50% din media veniturilor brute pe ultimele sase luni, venit care poate fi adaugat salariului de la noul loc de munca.

Sursa foto: Shutterstock

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide