</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Pensia de invaliditate: in ce conditii se acorda si de ce acte ai nevoie

Pensia de invaliditate: in ce conditii se acorda si de ce acte ai nevoie

Sistemul de pensii din Romania este structurat pe 3 piloni de pensii. Pensia de invaliditate se acorda in cadrul Pilonului 1, care se refera la sistemul public de pensii. Din aceasta categorie mai fac parte pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata (cu penalizari la cuantumul pensiei) si pensia de urmas.

Pensia de invaliditate este reglementata prin Legea 127/2019, iar de ea pot beneficia cei care nu pot iesi la pensie pentru limita de varsta si care nu dispun de capacitatea maxima de munca. Cu toate acestea, Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii urmeaza sa intre in vigoare abia in toamna anului 2021, cand va abroga actuala Lege nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Beneficiarii pensiei de invaliditate

De pensia de invaliditate poate beneficia persoana care a realizat stagii de cotizare in sistemul public de pensii, care nu indeplineste conditiile de pensie pentru limita de varsta, dar care se afla in una din urmatoarele situatii:

 • si-a pierdut cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza unei boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca;
 • si-a pierdut cel putin jumatate din capacitatea de munca in urma unui accident de munca sau a unor boli profesionale, neoplaziilor, schizofreniei sau SIDA; in aceste cazuri, nu conteaza stagiul de cotizare realizat de persoana in cauza;
 • a indeplinit serviciul militar ca militar in termen (a fost chemat sa isi satisfaca stagiul militar) sau ca militar cu termen redus, pe durata stabilita legal, a fost concentrat (chemat sa serveasca in cadrul armatei pentru a obtine un nivel mai inalt de pregatire militara), mobilizat sau luat prizonier;
 • este elev, ucenic sau student, dar si-a pierdut cel putin jumatate din capacitatea de munca in urma unui accident de munca sau in urma unei boli profesionale declansate pe durata practicii profesionale sau din cauza acesteia (nu conteaza stagiul de cotizare realizat de persoana in cauza);
 • si-a pierdut cel putin jumatate din capacitatea de munca in urma evenimentelor revolutionare din decembrie 1989 sau a fost grav mutilata in urma participarii la acestea.

Stagiul de cotizare reprezinta intervalul de timp in care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii, dar si cel in care asiguratii au achitat contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii.

Tipuri de pensii de invaliditate

In functie de nivelul de afectare a capacitatii de munca a persoanei in cauza, pensia de invaliditate este de 3 tipuri.

Pensie de gradul I

Se acorda persoanelor care si-au pierdut in totalitate capacitatea de munca si care nu mai pot sa se autoingrijeasca. Doar in cazul acestui tip de pensie poate fi acordata si o indemnizatie de insotitor. Art. 69 al Legii nr. 127/2019 prevede ca pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor. Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in conformitate cu legislatia in vigoare, aferent lunii pentru care se face plata.

Pensie de gradul II

In acest caz, beneficiarii si-au pierdut in totalitate capacitatea de munca, dar sunt capabili sa se ingrijeasca singuri. Chiar daca nu au nevoie de o persoana care sa aiba in permanenta grija de ei, nu mai sunt apti sa intreprinda activitati profesionale.

Pensie de gradul III

Aceasta se acorda persoanelor care si-au pierdut mai mult de jumatate din capacitatea de munca, dar care sunt apte sa desfasoare o activitate profesionala, care sa corespunda cu cel mult jumatate din timpul de munca normal.

Incadrarea in gradul de invaliditate

Incadrarea intr-unul din cele 3 grade de invaliditate mentionate mai sus se face de catre un medic expert al asigurarilor sociale, la cererea celui care vrea sa beneficieze de pensia de invaliditate.

Cel care vrea sa fie supus expertizei medicale in vederea obtinerii pensiei de invaliditate trebuie sa depuna cererea si documentele necesare la Cabinetul de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca, Cabinet care se afla in subordinea Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

Medicul expert este specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice. Acesta decide daca persoana care a solicitat expertiza indeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de pensie de handicap si, daca le intruneste, in ce grad de invaliditate se incadreaza.

Acte necesare incadrarii in gradul de invaliditate

Persoana care vrea sa solicite o expertiza medicala pentru incadrarea intr-un grad de invaliditate trebuie sa depuna urmatoarele acte:

 • cerere;
 • actul de identitate;
 • adeverinta de la angajator in care sa fie precizat numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, si in care sa fie mentionata si data ultimei zile de concediu medical;
 • document care sa precizeze motivul invaliditatii si data instalarii acesteia, dupa caz;
 • documente medicale care sa dovedeasca afectiunile de care sufera solicitantul si care sa contina rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului.

In functie de caz, pot fi necesare si alte acte specifice situatiei in care se afla solicitantul.

Documente care atesta cauza invaliditatii

In functie de situatia solicitantului, exista mai multe tipuri de documente care pot atesta cauza invaliditatii:

 • fisa BP2 - adeverinta eliberata de Directia de Sanatate Publica, necesara in cazul unei boli profesionale;
 • FIAM/proces verbal incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) prin care sa se confirme caracterul de munca al accidentului sau adeverinta care sa dovedeasca inregistrarea accidentului de munca la ITM, daca este vorba despre un accident de munca;
 • documente medicale care sa confirme diagnosticul, daca este vorba despre schizofrenie, neoplasm sau SIDA; in caz de afectiune neoplazica, trebuie anexat si rezultatul examenului histopatologic;
 • certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, daca solicitantul a suferit un accident sau a contractat o boala in cursul sau din cauza indeplinirii serviciului militar.

Revizuirea medicala

Dupa incadrarea in grad de handicap si obtinerea pensiei de invaliditate, pensionarul trebuie sa mearga periodic la revizuirea medicala.

Aceasta se face, de obicei, la intervale de timp cuprinse intre 1 an si 3 ani, stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale. Revizuirea se poate face, insa, si la cererea pensionarului, daca starea acestuia de sanatate s-a imbunatatit sau s-a agravat. In urma fiecarei revizuiri, medicul expert poate decide mentinerea aceluiasi grad de invaliditate, il poate modifica sau poate retrage pensia de invaliditate a persoanei in cauza, in functie de conditia sa medicala.

Exceptii de la revizuirea medicala

Exista situatii in care pensionarul este scutit de revizuirea medicala periodica. Acest lucru se intampla daca acesta se afla in una din urmatoarele situatii:

 • nivelul de invaliditate in care se afla ii afecteaza capacitatea de munca in mod ireversibil;
 • a implinit varsta standard de pensionare;

De cand se incepe acordarea pensiei de invaliditate

Acordarea pensiei de invaliditate difera in functie de situatia in care se afla beneficiarul. Astfel, aceasta poate incepe:

 • din momentul in care plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca inceteaza;
 • din momentul in care calitatea de asigurat nu mai este valabila, daca cererea a fost inregistrata la cel mult 30 de zile dupa ce medicul expert a emis decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate;
 • din momentul in care cererea a fost inregistrata, daca solicitantul nu se mai afla in activitate profesionala.

Cuantumul pensiei de invaliditate

Decizia medicului expert de incadrare in gradul de invaliditate prevede si acordarea unui punctaj, in functie de afectiunile si conditiile indeplinite de solicitant. Cuantumul pensiei de invaliditate se calculeaza inmultind acest punctaj cu valoarea punctului de pensie.

Pentru stagiul potential, calculul se face luand in considerare urmatorul punctaj lunar:

 • gradul I de invaliditate: 0,70 puncte;
 • gradul II de invaliditate: 0,55 puncte;
 • gradul III de invaliditate: 0,35 puncte.

Stagiul potential reprezinta intervalul de timp calculat ca fiind stagiu de cotizare in cazul pensiilor de invaliditate de gradul I si II, dar care nu a fost dus la bun sfarsit din cauza afectiunilor care au dus la invaliditate.

Cumulul pensiei

Persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau II nu pot cumula valoarea acesteia cu venituri obtinute din activitatea profesionala, dar o pot cumula cu venituri provenite din activitati independente, lucru care este valabil si in cazul celor care primesc pensie de invaliditate de gradul III.

Recalcularea si revizuirea pensiei de invaliditate

Recalcularea pensiei de invaliditate presupune modificarea cuantumului acesteia prin:

 • adaugarea unor venituri sau a unor stagii de cotizare;
 • valorificarea unor documente care sa produca modificari ale drepturilor la pensie;
 • depunerea unor declaratii rectificative, care sa produca modificari ale veniturilor sau ale stagiilor de cotizare.

Revizuirea pensiei se poate face fie la solicitarea beneficiarului, fie din oficiu, in cazul in care exista diferente intre valoarea pensiei primite de pensionar si valoarea care i s-ar cuveni legal. Diferentele trebuie acordate in termenul general de prescriptie de 3 ani de la ziua in care au fost constatate.

Incetarea si reluarea platii pensiei de invaliditate

In anumite situatii, acordarea pensiei de invaliditate poate fi incetata, dar, ulterior, si reluata daca legea permite acest lucru.

Incetarea platii pensiei de invaliditate

Acordarea pensiei de invaliditate poate inceta daca cel care beneficiaza de aceasta se afla in una din urmatoarele situatii:

 • a decedat;
 • si-a recapatat capacitatea de munca;
 • au trecut 12 luni de cand acesta nu s-a prezentat fie la revizuirea medicala periodica obligatorie, fie la convocarea facuta de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau de Centrele Regionale de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca, fara a avea motive intemeiate pentru absenta;
 • au trecut 12 luni de cand beneficiarul nu s-a mai prezentat la programele de recuperare stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale.

Reluarea platii pensiei de invaliditate

Chiar daca plata pensiei de invaliditate a incetat, beneficiarul are dreptul sa depuna o cerere prin care sa solicite reacordarea ei. Pot exista urmatoarele situatii:

 • daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la data la care a fost inlaturata cauza care a dus la incetarea platii pensiei, aceasta va fi reluata incepand cu luna urmatoare lunii in care a fost inlaturata cauza;
 • daca cererea a fost depusa la mai mult de 30 de zile dupa ce cauza a fost inlaturata, reluarea platii se va face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii;
 • daca suspendarea platii pensiei s-a facut la cerere, iar intre data suspendarii si data reluarii platii nu a aparut un alt motiv de suspendare sau de oprire a platii pensiei, reluarea se face incepand cu data suspendarii la cerere.

Pensia de handicap se acorda pana in momentul in care beneficiarul implineste varsta legala standard la care poate iesi la pensie. In acel moment, acestuia i se acorda din oficiu pensia cu valoare mai mare dintre cea de handicap si cea pentru limita de varsta. Indemnizatia pentru insotitor, valabila in cazul celor care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I, se acorda in continuare acestora, chiar si dupa implinirea varstei standard de pensionare.

Sursa foto: shutterstock.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

 • Postu Ana 12 sept 2019

  Buna seara,ma numesc Postu Ana Maria...am gradul 2 de handicap....am anus contra naturii(ileostoma)permanent de la varsta de 13 ani....acum am 22 de ani si am si un copil(normal) de 2 ani si 7 luni....nu am lucrat niciodata/nu am cotizat...daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna daca m.as putea incadra pentru pensia de invaliditate....astept raspuns,va multumesc

  • Maria Ciudin 13 sept 2019

   Buna ziua,

   Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevede ca adultul cu handicap beneficiaza de urmatoarele prestatii sociale:

   1. indemnizatie lunara, indiferent de venituri, in cuantum de 53% din indicatorul social de referinta, pentru adultul cu handicap accentuat (gradul 2) – 265 de lei

   2. buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 22% din indicatorul social de referinta – 110 lei

   Valoarea indicatorului social de referinta este, in prezent, de 500 de lei.

   Dreptul la prestatiile sociale se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in baza documentului care atesta incadrarea in grad de handicap din evidenta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului.

   Speram ca informatiile de mai sus sa va fie utile.

   O zi frumoasa in continuare,

   Echipa calculatorvenituri.ro

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide