</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Noi reglementari privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Noi reglementari privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Prin Ordonanta urgenta 26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 363/8.04.2021, au fost introduse noile reglementari cu privire la concediul si indemnizatia lunara pentru creșterea copiilor anunțate de ministrul muncii.

Principalele modificări aduse OUG nr. 111/2010 privesc următoarele:

  1. Potrivit OUG. 111/2010 pot beneficia de concediu pentru creștere copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum si de o indemnizație lunară, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Prin modificările aduse de OUG 26/2021, cele 12 luni prevăzute mai sus pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile:

  • au avut activitatea suspendată în perioada stării de urgenţă şi a celei de alertă și au beneficiat de indemnizaţia lunară pentru șomaj tehnic in condițiile art. XI din OUG. 30/2020
  • au avut activitatea suspendată în perioada stării de urgenţă şi a celei de alertă și au beneficiat de indemnizația acordată profesioniștilor și celor care au avut încheiate convenții individuale de muncă încheiate în baza legii cooperației, în condițiile art. XV din OUG nr. 30/2020
  • au avut timpul de munca redus și au beneficiat de indemnizația lunară acordată profesioniștilor precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în în condițiile art. 3 din OUG 132/2020.
  1. Sunt introduse noi măsuri pentru stimularea reluării mai devreme a activităţii profesionale:

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, își reiau activitatea profesională și obţin venituri supuse impozitului vor avea dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:

- în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;

- în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

- de stimulentul de 650 lei vor beneficia și persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

- Pentru a beneficia de stimulentul de inserție persoana îndreptațită are obligația de a anunța anagajatorul, în scris, cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

  1. O altă modificare privește condiția prevăzută în OUG 111/2010 potrivit căreia drepturile se acordă dacă solicitantul locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

Potrivit noilor modificări condiţia de mai sus se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară.

În sensul prevederilor de mai sus, prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor în care solicitantul a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate sau a fost trimis în misiune permanentă în străinătate pentru care condiţia se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune.

  1. Se introduc noi cauze de suspendare a plății indemnizației pentru situațiile în care:

- agenţia teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;

- în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de acordare a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului.

Atentie!!! Toate modificările aduse de OUG 26/2021 menționate mai sus vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare.

  1. Pentru a beneficia de stimulentul de inserție persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)au beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor şi/sau de stimulentul de inserţie;

b)realizează venituri supuse impozitului din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

c)copiii nu au împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

În vederea acordării stimulentului de inserţie de la data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, persoanele depun o nouă cerere în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată. În situaţia în care se depăşeşte acest termen, stimulentul de inserţie se acordă de la data depunerii cererii.

Citeste si:https://www.calculatorvenituri.ro/concediul-de-crestere-a-copilului--ce-este-si-de-ce-acte-ai-nevoie

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide