</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Concediul de crestere a copilului - ce este si de ce acte ai nevoie

Concediul de crestere a copilului - ce este si de ce acte ai nevoie

Concediul si indemnizatia de crestere a copilului se acorda parintilor firesti, parintilor adoptivi, persoanelor carora li s-au incredintat copii in vederea adoptiei, tutorilor legali sau persoanelor care au copii in plasament ori in plasament de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, si care locuiesc impreuna cu copilul sau copiii pentru care cer beneficii.

 1. Informatii generale despre concediul de crestere a copilului
 2. Cadru legislativ
 3. Cine are dreptul la CCC
 4. CCC pentru copiii cu handicap
 5. Documente necesare pentru a beneficia de concediu si indemnizatie
 6. CIM pe perioada CCC

In continuare vom raspunde celor mai comune intrebari legate de concediul si indemnizatia de crestere a copilului:

 • Ce este concediul de crestere a copilului?
 • Ce spune legislatia?
 • Cine are dreptul la CCC?
 • Ce conditii trebuie indeplinite?
 • Care sunt documentele necesare pentru a beneficia de CCC?

Informatii generale despre concediul de crestere a copilului

Concediul de crestere a copilului se acorda parintilor care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal. Concediul se acorda pentru maximum primii doi ani din viata copilului. In aceasta perioada parintele beneficiaza de o indemnizatie.

Cuantumul indemnizatiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

Valoarea indicatorului social de referinta in anul 2020 este de 500 lei.

Cuantumul indemnizatiei poate fi calculat cu usurinta utilizand platforma noastra

Cadru legislativ

Ordonanta nr. 111/2010 este actul normativ care reglementeaza concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Aceasta prevede dispozitii cu privire la beneficiarii concediului si ai indemnizatiei de crestere a copilului precum si conditiile de acordare a acestora.

Cine are dreptul la concediul si indemnizatia de crestere a copilului si conditii ce trebuie indeplinite

Cine are dreptul la CCC?

Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor urmatoarele persoane:

 1. oricare dintre parintii firesti ai copilului/copiilor;
 2. oricare dintre sotii carora li s-a/s-au incredintat copilul/copiii in vederea adoptiei sau au adoptat copilul/copiii;
 3. persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta;
 4. asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii sai naturali ori adoptati;
 5. persoana care a fost numita tutore.

Conditii de indeplinit:

Pot beneficia de concediul si indemnizatia de crestere a copilului persoanele care:

1) se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) sau, dupa caz, in prevederile art. 2 alin. (5) si (6) ori in prevederile art. 31 alin. (1) si ale art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta;

Adica, fie au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, fie se regasesc intr-una dintre situatiile asimilate pevazute de lege. Dintre aceste situatii amintim, fara a le enumera exhaustiv: situatia in care au beneficiat de indemnizatie de somaj sau s-au aflat in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca; au fost in somaj tehnic; au beneficiat de pensie de invaliditate; au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate; au frecventat, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului "A doua sansa", sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master; etc.

2) sunt cetateni romani sau, dupa caz, straini ori apatrizi;

3) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;

4) locuiesc in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;

In cazul in care ambii parinti indeplinesc conditiile pentru a solicita concediul de crestere a copilului, cel putin o luna din perioada totala a acestui concediu trebuie alocata parintelui care nu a solicitat acest drept. Daca, de exemplu, mama copilului a solicitat concediul si indemnizatia, tatal trebuie sa solicite o luna de concediu si invers.

CCC pentru copiii cu handicap

Perioada concediului de crestere a copilului este mai mare in cazul copiilor cu handicap. Acesta se poate acorda pentru maxim primii 3 ani din viata copilului.

Documente necesare pentru a beneficia de concediu si indemnizatie

Cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, insotita de actele doveditoare, se depune in cel mult 60 zile lucratoare de la incetarea concediului de maternitate, indiferent de parintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal si postnatal, este de maximum 126 zile si are dreptul doar mama; concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice, dupa data de nastere a copilului).

Documente necesare:

 • Cerere tip;
 • Nota de informare;
 • Declaratii ambii parinti - solicitate de catre Agentia de Plati si Inspectie Sociala;
 • Adeverinta tip eliberata de catre angajator;
 • Dovada eliberata de autoritatile competente sau de angajatori, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului (decizia de suspendare a contractului de munca);
 • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul - xerocopie si original;
 • Acte identitate parinti - xerocopie si original;
 • Certificat de casatorie - xerocopie si original;
 • In situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, dar copilul a fost recunoscut, indeplinirea conditiilor pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului se demonstreaza prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus in dosarul pentru acordarea dreptului impreuna cu celelalte acte doveditoare), numai in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de catre tatal copilului;
 • Opis;
 • Declaratia celuilalt parinte;
 • Declaratie titular;
 • Extras de cont pe numele titularului stimulentului de insertie pentru cresterea copilului (daca se doreste plata in cont);
 • Imputernicire - in cazul in care persoana indreptatita nu poate fi prezenta la depunerea dosarului, isi poate numi un reprezentant printr-o imputernicire;
 • Dosar cu sina;
 • Alte acte, dupa caz:
 • Certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;
 • Adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;
 • Hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
 • Hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;
 • Hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului;
 • Decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
 • Hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
 • Actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca;
 • Dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
 • Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberate de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. In situatia in care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;
 • Dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
 • Adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, de angajator sau, dupa caz, de Casa Teritoriala de Asigurari de Sanatate ori de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de munca in strainatate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
 • Adeverinta eliberata de institutia de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere;
 • Alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.

CIM pe perioada CCC

Contractul individual de munca al salariatei/salariatului, va fi suspendat pe toata durata concediului de crestere a copilului.

Aceasta perioada se considerata vechime si reprezinta stagiu de cotizare pentru pensie.

Sursa foto:unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide