</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Modificari aduse indemnizatiilor de maternitate primite de o persoana care nu este salariata

Modificari aduse indemnizatiilor de maternitate primite de o persoana care nu este salariata

În data de 16 martie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 218, Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate .

Ordonanta a aparut ca urmare a presiunile financiare exercitate asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, determinate de creşterea cheltuielilor şi a numărului beneficiarilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, nedublată însă de o creştere proporţională a veniturilor realizate din sumele reprezentând contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate si având în vedere faptul că stabilirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se raportează la valoarea salariului minim brut pe ţară, care în anul 2023 s-a majorat cu aproximativ 110% faţă de valoarea celui stabilit pentru anul 2017, ceea ce a condus la majorarea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază persoanele asigurate şi, implicit, la majorarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, așa cum prevede nota de fundamentare a Ordonanței de urgență nr.158/2005.

Astfel, pentru persoanele fizice care se asigură în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se reformulează condițiile în care pot beneficia de concedii și indemnizații aceste persoane astfel:

-dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate pentru aceste persoane este condiționat de plata unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare.

Până în data de 16 martie, când a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr.10/2023,venitul lunar pentru care se optează pentru plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia, cu excepția persoanelor care optează pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

Pentru persoanele fizice ce nu sunt salariate și au semnat contracte de asigurare înainte de data de 16 martie 2023, în OUG nr.10/2023 avem următoarea prevedere:

“Contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1alin. (2)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de maternitate, se modifică prin acte adiţionale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Astfel termenul limită pentru modificarea prin acte adiționale, este de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a acestei ordonanțe, deci 15 mai, dar conform prevederii citate mai sus, acest termen se împlinește la 1 iunie 2023.

Art. II “(3)Venitul lunar înscris în contractele prevăzute laalin. (1), precum şi contribuţia lunară calculată şi achitată asupra acestui venit, pentru perioada de până la termenul prevăzut la alin. (1), nu se modifică. Drepturile reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate până la termenul prevăzut la alin. (1) se acordă până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării respectivelor certificate medicale”, ceea ce înseamnă că pentru indemnizațiile ce sunt în plata până la 1 iunie, nu se vor aplica noile prevederi ale OUG nr.10/2023.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide