</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Noile modificari aduse Codului Fiscal incepand cu anul 2021, din perspectiva angajatorilor

Noile modificari aduse Codului Fiscal  incepand cu anul 2021, din perspectiva angajatorilor

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020. Forma aplicabila la 24 decembrie 2020.

Aceasta a adus o serie de modificari importante Codului Fiscal, dintre care le prezentam pe urmatoarele, de interes pentru angajatori:

Venituri si avantaje de natura salariala

Regimul avantajelor primite de la terti

Incepand cu luna ianuarie 2021, se inlcud in categoria avantajelor salariale si cele primite de la terti (in bani sau in natura) ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, iar obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului pe venit si a contributiilor sociale revine:

  • angajatorului-rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;
  • platitorilor de venituri-rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si in natura sunt acordate de alte entitati decat angajatorul, in situatia in care acestea din urma sunt rezidenti fiscali romani.

Daca platitorii avantajelor in bani sau in natura de la terti nu sunt rezidenti fiscali romani, se aplica reguli specifice acestei categorii, si anume:

In cazul contribuabililor care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, impozitul se calculeaza, se declara si se plateste de catre contribuabil. Prin exceptie, angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit datorat.

Rezidența în Romania a persoanei juridice străine se stabileste de catre organul fiscal central competent pe baza chestionarului «Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în Romania»

Venituri neimpozabile, scutite de CAS si CASS:

Incepand cu luna ianuarie 2021se adauga ajutoarele pentru adoptie in lista ajutoarelor neimpozabile si scutite de contributii pe care le poate oferi angajatorul.

Astfel, sunt scutite de impozit (si de plata CAS si CASS):

a)ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului de odihna, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile (si scutite de CAS si CASS), in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 150 lei:

(i)cadouri oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

(ii)cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii)cadouri oferite salariatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Incepand cu luna ianuarie 2021 se introduce un plafon pentru scutirea de impozit si contributii in cazul contravalorii serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Acestea sunt neimpozabile, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate. - Cuantumul acestor avantaje nu era, anterior, limitat.

Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget, cu exceptia contravalorii serviciilor turistice si a indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.

- Incepand cu luna ianuarie 2021, se scot din sfera contributiilor sociale sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor. Acestea au fost scutite de la plata impozitului pe venit anterior, fiind introduse la 09/11/2020 prin Legea 239/2020.

- Incepand cu luna ianuarie 2021, sunt exceptate de la impozit si contributii sociale sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern.

Scutirea se aplica in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca.

Sumele vor fi acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative;

Cheltuielile suportate de angajator aferente activitatii in regim de telemunca pentru salariatii care desfasoara activitatea in acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

Citeste aici mai multe despre acordarea sumelor reprezentand cheltuieli cu telemunca

- Angajatii microintreprinderilor care utilizeaza autoturismele societatii si in scop personal nu sunt impozitati pentru acest avantaj. De asemenea, nu se retin contributii CAS si CASS. (Scutirea se aplica incepand cu luna ianuarie 2021)

- Plafonul neimpozabil pentru primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, devine echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana.

Reglementarea anterioara se referea la un nivel anual care nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 400 euro, fara sa faca mentiunea ca acest prag se aplica pentru fiecare persoana in parte.

- Incepand cu luna ianuarie 2021, avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu, de urgenta sau de alerta, potrivit legii – sunt scutite de impozit si contributii sociale.

Scutirea exista si inainte, insa doar daca aceste avantaje se acordau in cazul instituirii starii de urgenta sau de asediu si nu se puteau aplica in contextul actual (al starii de alerta).

- Incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021, nu se datoreaza impozit si contributii sociale pentru acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajatilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor care pun in pericol sanatatea angajatilor si cea publica.

Ramane in vigoare si scutirea de la plata impozitului si a contributiilor pentru contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, din initiativa acestuia, pentru angajati, pe perioada instituirii starii de urgenta sau de alerta, potrivit legii. Prevazuta de Ordonanta de urgenta181/2020 si introdusa in Codul fiscal la 26/10/2020.

Modificari privind domeniul constructiilor:

Incepand cu luna ianuarie 2021, se aliniaza si tratamentul fiscal al veniturilor asimilate veniturilor de natura salariala, cum ar fi veniturile din contractele de management, in cazul in care acestea sunt realizate la companii din domeniul constructiilor, asa cum sunt definite de Codul Fiscal la art. 60, pct. 5.

Astfel, aceste venturi vor fi scutite de la plata contributiei sociale de sanatate si li se aplica procentul diminuat cu 3,75 puncte procentuale in cazul contributiei de asigurari sociale (pensii). Anterior prezentei legi aceste venituri erau scutite doar de la plata impozitului pe venit.

Asadar, in urma modificarilor aduse de legea 296/2020, atat veniturile din salarii in baza unor contracte individuale de munca, cat si veniturile asimilate salariilor (cum ar fi cele obtinute in baza contractelor de management) sunt:

- scutite de impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor, in conditiile art. 60 pct. 5 din Codul Fiscal

- scutite de la plata CASS

- platesc CAS diminuat cu 3,75 puncte procentuale

De asemenea, nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv. –anterior, aceasta scutire se aplica doar pentru veniturile obtinute in baza contractelor individuale de munca.

Calculul deducerii personale

Modificarea vizeaza stabilirea deducerilor personale – mai exact, modul in care se aplica rotunjirile.

Inainte de modificare, la deducerea personala de baza se aplica o regula speciala de rotunjire: sumele erau calculate prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei. Dupa modificare, se aplica regula generala: neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani inclusiv si majorarea la leu a fractiunilor ce depasesc 50 de bani.

Aceasta este regula generala pentru stabilirea sumelor fixe, prevazuta de Legea 296/2020.

Acordarea de salarii/diferente de salarii sau reintegrarea in munca in baza unor hotarari judecatoresti

In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/diferente de salarii in baza unor hotarari judecatoresti damase definitive si irevocabile/definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale/ asigurari sociale de sanatate care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

Nu se modifica modalitatea de calcul al contributiilor sociale sau a impozitului in aceste situatii. Modificarea consta in faptul ca acest calcul se va efectua si daca acordarea sumelor respective s-a dispus printr-o hotarare judecatoreasca nedefinitiva, dar executorie.

Acestor sume li se aplica regulile de impunere proprii veniturilor din salarii si asimilate salariilor.

Declaratia unica

Termenul de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si termenul de plata al acestora, va fi data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor (in loc de 15 martie).

Prevederea se aplica incepand cu veniturile realizate in 2020. Prin urmare, 25 mai 2021 este termenul de declarare pentru anul 2020.

25 mai este si termenul pentru declararea si plata contributiilor sociale, pentru activitate desfasurata in strainatate, de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori etc.

Citeste aici mai multe despre modificarile propuse pentru Declaratia unica in 2021

Contributiile sociale, pentru activitate desfasurata in strainatate, de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori etc.

Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura, obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venituri care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, au obligatia:

- Sa calculeze si sa plateasca Contributia de asigurari de sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate pana la termenul de depunere a Declaratiei unice.

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale (si al contributiei de asigurari sociale de sanatate) o reprezinta castigul brut realizat din venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

- Sa depuna declaratia Unica pana la data de 25 mai.

formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”

Noul termen pentru depunerea formularului 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat” este 25 mai.

Modificari privind aspecte fiscale internationale - Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

Pentru a se acorda creditul fiscal/ scutirea este necesara dovedirea platii impozitului in strainatate. Vechea reglementare prevedea ca dovada se face cu un document justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv.

Conform modificarii aduse, daca autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un document justificativ privind plata impozitului in strainatate, poate fi utilizat pentru acordarea creditului fiscal/a scutirii si:

  • documentul eliberat de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozit in statul strain
  • copia declaratiei fiscale depuse la autoritatea competenta straina, insotita de documentatia care atesta plata acestuia (in cazul veniturilor pentru care nu se realizeaza retinerea la sursa)

Modificari privind impozitul datorat de persoana fizica nerezidenta

- Persoana fizica nerezidenta care are centrul intereselor vitale ale acesteia amplasat in Romaniaeste supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi in care declara ca centrul intereselor vitale se afla in Romania.

-Persoana fizica nerezidenta care este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat,este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi a sosirii in Romania.

Vechea reglementare prevedea, in ambele cazuri, ca aceste persoane vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidente in Romania. Modificarea produce efecte de la 1 ianuarie 2021.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide