</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Medicina muncii – ce este, cand se fac controalele medicale si care sunt obligatiile angajatorului

Medicina muncii – ce este, cand se fac controalele medicale si care sunt obligatiile angajatorului

Medicina muncii este o specialitate importanta, al carei rol principal este acela de a proteja sanatatea angajatilor la locul de munca. Medicii specialisti in medicina muncii se ocupa cu prevenirea afectiunilor provocate de mediul de lucru, au responsabilitatea identificarii bolilor profesionale, sunt implicati direct in managementul afectiunilor cauzate de conditiile improprii de desfasurare a activitatii, precum si in asigurarea sanatatii lucratorilor, in vederea cresterii eficientei acestora.

Ce este medicina muncii si ce obligatii au angajatorii

Specialistul in medicina muncii este principalul consilier al angajatorului si al reprezentantilor angajatilor in probleme de promovare a sanatatii in munca, avand scopul de a imbunatati mediul de lucru din punctul de vedere al factorilor care pot afecta sanatatea. Medicul de medicina a muncii supravegheaza sanatatea angajatilor, raportat la prevederile legale, luand in calcul riscurile profesionale ale angajatilor (atat din mediul privat, cat si din cel public), in functie de fiecare domeniu de activitate in parte.

Medicul s-a specializat in acest domeniu in cursul rezidentiatului, prin parcurgerea unui program complet de specialitate, aprobat de Ministerul Sanatatii si de Colegiul Medicilor din Romania, fiind confirmat prin promovarea examenului de specialitate. Activitatea sa se supune eticii medicale, este independenta de interesele angajatorului si are cateva obligatii foarte clare, stabilite de lege.

Una dintre acestea este de a recomanda si urmari modul in care sunt asigurate conditiile optime de munca, astfel incat mediul de lucru sa nu afecteze sanatatea angajatilor. In plus, medicul stabileste care este necesarul echipamentelor de protectie si verifica daca acestea sunt asigurate angajatilor, daca sunt folosite corect si daca au caracteristicile cerute.

Investigatiile clinice pe care acesta le face lucratorilor la angajare si pe parcursul activitatii, in anumite conditii, reprezinta baza de date pentru evaluarea ulterioara a oricaror modificari ale starii de sanatate, ce ar putea fi clasificate in categoria bolilor profesionale. Mai trebuie spus ca medicul de medicina a muncii este parte in ancheta de stabilire a cauzelor ce duc la accidentele de munca.

Cadrul legal

Activitatea specialistului in medicina muncii este reglementata prin prevederi ale Codului Muncii, ale Legii privind securitatea si sanatatea in munca si prin dispozitiile Legii 418 din 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii.

Codul Muncii

La capitolele referitoare la siguranta si sanatatea in munca (articolele 175-191), Codul Muncii pune in sarcina angajatorului obligatia de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor. In toate aspectele legate de munca, acesta trebuie sa evalueze riscurile care nu pot fi prevenite, astfel incat acestea sa fie aduse la cunostinta angajatilor, iar obligatia de a le respecta cade in sarcina acestora din urma.

La art. 27-28, Codul Muncii impune ca angajarea sa se faca numai dupa eliberarea unui certificat medical din care sa rezulte ca cel in cauza este apt pentru prestarea respectivei munci. Nerespectarea acestei dispozitii duce la nulitatea de drept a contractului individual de munca. Pe de alta parte, Codul Muncii arata ca solicitarea unui test de graviditate, la angajare, este interzisa, iar nerespectarea prevederilor se sanctioneaza. In plus, pentru unele domenii de activitate (sanatate, alimentatie publica, educatie si altele, stabilite prin acte normative), este obligatorie efectuarea unor teste medicale specifice.

Legea privind siguranta si sanatatea in munca

Actul normativ reglementeaza obligatiile pe care le are Ministerul Sanatatii si stabileste ca acesta este coordonatorul activitatii de medicina a muncii la nivel national, dar si faptul ca elaboreaza si avizeaza reglementari pentru protectia sanatatii in munca si pentru medicina muncii.

Statutul profesional al medicului de medicina a muncii

Medicul de medicina a muncii supravegheaza sanatatea angajatilor, pe baza prevederilor legale, luand in calcul riscurile profesionale pentru sanatatea angajatilor pentru fiecare profesie in parte, asa cum dispun normele legale, cu obligatia de a respecta etica profesionala.

Acestea reprezinta atributiile principale ale medicului de medicina a muncii, asa cum sunt ele reglementate prin lege:

 • efectueaza examinarile medicale la incadrarea in munca si pe cele periodice, asa cum sunt prevazute;
 • coordoneaza monitorizarea biologica a expunerii profesionale la factori nocivi si evalueaza efectele;
 • tine evidenta si supravegheaza bolile profesionale si pe cele cronice ale angajatilor, raportate la munca pe care acestia o desfasoara;
 • declara cazurile de boli profesionale;
 • inregistreaza bolile legate de profesie;
 • semnaleaza afectiunile care pot avea drept cauza conditiile de munca;
 • stabileste capacitatea de munca a angajatilor.
 • intocmeste rapoarte catre angajator, angajati si autoritatile competente legate de protectia si sanatatea in munca;
 • face recomandari privind organizarea muncii, amenajarea locului de munca, utilizarea substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinand seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor;
 • consiliaza angajatorul cu privire la locul si conditiile de munca ale persoanelor vulnerabile: femei gravide, mame in perioada de alaptare, adolescenti, varstnici si persoane cu handicap;
 • verifica si avizeaza concediile medicale.

Controlul medical la medicul de medicina a muncii

Medicul de medicina a muncii este cel care avizeaza angajarea in munca si intocmeste fisa medicala la angajare. Avizul se da pe baza unor investigatii clinice si paraclinice, in functie de unele criterii care depind de meseria in care este angajata persoana si de varsta acesteia. Controlul este gratuit si obligatoriu si stabileste daca lucratorul este apt inainte de repartizarea acestuia la locul de munca sau daca acesta trebuie sa primeasca sarcini specifice, care nu ar putea implica un pericol pentru sanatatea lui sau a altora. Uneori, in anumite profesii, mai sunt necesare controlul si evaluarea psihologica. Rezultatele se mentioneaza, toate, in fisa medicala a angajatului, document la care are acces medicul de medicina a muncii si angajatul.

Medicul face o anamneza si pune intrebari cu privire la istoricul medical al persoanei care urmeaza sa fie angajata, dar ia in calcul si activitatile anterioare ale acesteia, precum si afectiunile de care sufera sau a suferit. Doctorul realizeaza un examen clinic general si, in functie de fiecare caz in parte, poate solicita o serie de investigatii suplimentare (consult oftalmologic, ORL, analize medicale de laborator, electrocardiograma sau radiografie pulmonara, control psihologic etc.). Pe baza acestora, medicul de medicina a muncii poate declara o persoana apta sau inapta pentru munca pe care urmeaza sa o desfasoare dupa angajare.

Pentru persoanele care se angajeaza in anumite domenii (alimentație publica, sanatate, uzine de apa, invatamant, domeniul zootehnic, unele servicii publice, activitati publice), se efectueaza o serie de investigatii medicale suplimentare la angajare.

Certificatul medical avizat de medicul de medicina a muncii este obligatoriu si in cazul in care activitatea angajatului a fost intrerupta o perioada mai mare de sase luni, dar si in cazul ucenicilor, elevilor si studentilor insituatia in care urmeaza sa fie instruti pe meserii si profesii, precum si în situatia schimarii meseriei pe parcursul instruirii; sau la schimbarea meseriei si a locului de munca.

Medicul de medicina a muncii va face controale periodice, la intervale care variaza in functie de profilul activitatii, conditiile de munca, antecedente medicale, boli cronice sau profesionale ale angajatilor, pentru a confirma daca angajatul este in continuare apt sau si-a pierdut aptitudinile. Sunt vizate mai ales sectoarele de activitate unde angajatii lucreaza in medii nocive, care sunt reglementate ca atare, sau desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli (cei care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la uzinele de apa, in colectivitati de copii, unitati sanitare si altele).

Medicul de medicina a muncii efectueaza, pe langa aceste controale la angajare, si pe cele periodice, dar si alte tipuri de controale medicale. Astfel, acesta face o evaluare, din punct de vedere medical, a persoanelor care sunt angajate pentru prima data in munca, indiferent de varsta, dupa cum prevede legea, in acele profesii care necesita o exameniare speciala . De regula medicii de medicina a muncii fac acest control la o luna de la angajare.

Compatibilitatea si incompatibilitatea medicala

In functie de concluziile la care ajunge medicul de medicina a muncii, in urma investigatiilor si testelor de laborator care sunt mentionate in fisa medicala, acesta poate declara ca persoana este apta pentru munca pe care urmeaza sa o efectueze sau pe care o desfasoara.

In cazul in care se constata o incompatibilitate, din punct de vedere medical, cu activitatea, medicul de medicina a muncii face recomandari angajatorului, pentru adaptarea locului de munca la caracteristicile fizice si psihice ale angajatului sau recomanda acestuia orientarea catre alte activitati unde este compatibil.

Compatibilitatea sau incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni pe care persoana le are, la momentul examinarii, si locul de munca, se stabilesc si in functie de urmatoarele criterii:

 • existenta unei boli care pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti angajati;
 • existenta unei afectiuni care pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor sau a serviciilor efectuate de catre angajator;
 • existenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia angajatul ii asigura servicii.

Mai trebuie spus ca, in functie de mediul de lucru si activitatea desfasurata, medicul poate recomanda schimbarea locului de munca sau a conditiilor de munca sau poate semnala angajatorului ca un angajat nu mai este apt pentru activitatea pe care o desfasoara, facand recomandari in acest sens.

Avantajele pe care le aduce medicina muncii

Medicina muncii este o ramura a medicinei orientata, in primul rand, catre partea de preventie. Medicul, prin strategiile pe care le aplica, poate contribui la reducerea numarului de zile de concediu medical si poate creste eficienta activitatii angajatilor.

O buna strategie, propusa de medicul de medicina a muncii si pusa in practica de angajator, poate preveni accidentele de munca si poate reduce riscul aparitiei bolilor profesionale.

Medicul de medicina a muncii este cel care are obligatia de a instrui angajatii cu privire la normele de siguranta in munca, la masurile igienico-sanitare pe care acestia trebuie sa le respecte pentru a preveni unele afectiuni, dar si legat de masurile elementare de prim ajutor.

In functie de numarul de angajati pe care ii are o unitate economica, aceasta poate apela la serviciile unui medic de medicina a muncii sau trebuie sa angajeze cu program permanent un cadru medical cu aceasta specializare. Examinarile pentru medicina muncii se pot desfasura la sediul angajatorului, atata vreme cat exista un spatiu corespunzator din punct de vedere igienico-sanitar pentru efectuarea examinarilor medicale.De regula, de la 50 de angajati in sus, prezenta unui medic de medicina a muncii este necesara. Se cuvine adaugat ca medicul este membru al Comitetul de securitate si sanatate in munca, organism care functioneaza obligatoriu in unitatile cu mai mult de 50 angajati.

Implicarea medicului de medicina a muncii, cu scopul mentinerii si protejarii sanatatii angajatilor, este benefica, pentru ca permite accesul neingradit al tuturor angajatilor la evaluari de baza din punct de vedere medical.

Sursa foto: pexels.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide