</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Impozitarea veniturilor din activitati sportive  

Impozitarea veniturilor din activitati sportive   

Prezentam mai jos modificarile introduse incepand cu luna aprilie 2018 in Codul fiscal cu privire la impozitarea veniturilor obtinute de persoane fizice din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, precum si clarificarile aduse in proiectul de norme metodologice in aceasta privinta.

Impozitul pe venit

Conform noilor prevederi introduse in Codul fiscal, veniturile obtinute din activitati independente din contracte de activitate sportiva, incheiate conform Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt impozitate prin retinere la sursa de catre platitorii de venit a impozitului pe venit si a contributiilor sociale.

Platitorii de venit care au obligatia retinerii la sursa sunt entitatile cu personalitate juridica care au obligatia de a conduce evidenta contabila.

Impozitul pe venit aplicabil este de 10%. Impozitul este final si se declara si se plateste catre bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Platitorii de venituri nu au obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit daca efectueaza platile catre asocierile fara personalitate juridica, precum și catre entitati cu personalitate juridica, care organizeaza ai conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.

Contribuabilii pot opta pentru redirectionarea a 2% sau a 3,5% din impozitul pe venit catre entitati non-profit prin depunerea declaratiei unice (formularul 212) sau prin exprimarea optiunii la platitorul de venit, inainte de termenul de plata a impozitului pe venit. Optiunea astfel exprimata va ramane valabila pe durata contractului de activitate sportiva, dar nu mai mult de 2 ani.

Contributia de asigurari sociale (CAS)

Contributia de asigurari sociale (CAS), in cota de 25%, este aplicabila doar daca veniturile din activitati independente, inclusiv cele din activitati sportive, estimate a fi obtinute de persoana fizica in decursul anului, depasesc plafonul anual de 12 salarii minime brute pe economie, respectiv 22.800 lei pentru anul 2018.

In cazul in care este depasit plafonul, se datoreaza CAS, iar baza impozabila lunara va fi la alegerea persoanei fizice, insa nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie.

In cazul in care nu este depasit plafonul, dar persoana fizica doreste sa contribuie la pensie, poate opta sa plateasca CAS in aceleasi conditii ca si persoanele care depasesc plafonul.

In cazul in care sunt mai multi platitori de venituri din activitati sportive, apare obligatia retinerii la sursa daca la cel putin unul dintre acestia veniturile anuale estimate depasesc plafonul anual. In acest caz platitorul de venit care trebuie sa retina la sursa contributiile sociale este cel care este desemnat prin contract, sau prin actul aditional la contract, de catre persoana fizica care presteaza serviciile in legatura cu activitatea sportiva. Platitorul de venit desemnat prin contract trebuie sa fie selectat dintre platitorii de venit la care se depaseste plafonul pe baza veniturilor estimate.

In practica aceasta situatie ar putea fi mai dificil de gestionat, tinand cont de faptul ca de regula platitorii de venit nu se cunosc intre ei si nici nu stiu si nici nu ar avea de ce sa stie daca persoana care le presteaza serviciile respective mai presteaza astfel de servicii si catre altii.

Fiind pusi in situatia de a retine la sursa contributiile sociale, platitorii de venituri pot avea un risc fiscal in cazul in care ar fi trebuit sa retina la sursa aceste contributii si nu au facut-o. In sensul ca la o inspectie fiscala li s-ar putea stabili obligatii suplimentare de plata plus dobanzi si penalitati de intarziere.

Astfel, pentru a elimina acest risc fiscal, in special platitorii de venituri la care veniturile estimate a fi platite catre persoana fizica in baza contractelor de activitate sportiva depasesc plafonul anual, ar trebui sa se asigure:

- fie ca au o declaratie de la persoana fizica prestatoare de servicii de activitate sportiva ca CAS este platit in alta parte, sau ca persoana respectiva are si calitatea de pensionar, caz in  care nu datoreaza CAS. Acest lucru ar putea fi mentionat si intr-un act aditional la contractul de activitate sportiva;

- fie ca au trecute in contractul de activitate sportiva sau in actul aditional la contract faptul ca sunt platitorul de venit desemnat pentru retinerea contributiilor sociale.

Tot in contract sau in actul aditional la contract trebuie sa fie precizat nivelul lunar al bazei impozabile pentru CAS. Din felul in care este formulata prevederea: „Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat in contract”, se intelege ca se pot retine la sursa in lunile urmatoare inclusiv contributiile pentru lunile ianuarie si februarie 2018, pentru care nu se aplica la acel moment retinerea la sursa.

Platitorii de venit vor declara contributiile retinute la sursa prin acelasi formular prin care le declara pentru angajatii proprii, respectiv declaratia 112. Termenul de declarare si plata este data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile.

Daca contractul incepe sau inceteaza in decursul anului, plafonul si contributiile datorate vor fi ajustate in functie de numarul efectiv de luni de activitate.

In cazul in care veniturile estimate nu depasesc plafonul la nici un platitor de venit, insa ulterior veniturile efectiv realizate depasesc plafonul, persoana fizica va trebui sa declare singura veniturile obtinute prin declaratia unica (formularul 212) si sa plateasca contributiile sociale (CAS si CASS) aferente. Termenul general de depunere a declaratiei unice este 15 martie a anului urmator celui in care s-au obtinut veniturile.

Daca persoana fizica obtine venituri din contracte de activitate sportiva pentru care i se retin la sursa contributiile sociale si obtine si alte venituri din activitati independente, pentru acestea din urma nu mai are obligatia depunerii declaratiei unice si nu plateste contributii suplimentare.

Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

Si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), in cota de 10%, se datoreaza de catre contribuabil daca veniturile estimate anuale depasesc plafonul de 12 salarii minime pe economie, respectiv 22.800 lei pentru anul 2018.

Atat doar ca pe langa veniturile din activitati independente (inclusiv veniturile din desfasurarea de activitati sportive si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala) sunt incluse, pe cumulat, la comparatia cu plafonul si urmatoarele: venituri din asocieri cu persoane juridice, venituri din investitii, venituri din agricultura, silvicultura si piscicultura, venituri din transferul dreptului de proprietate si venituri din alte surse.

Similar cu CAS, daca plafonul este depasit din veniturile estimate a fi obtinute din contractele de activitate sportiva de la un singur platitor de venit, atunci acel platitor de venit are obligatia calcularii si retinerii la sursa a CASS, baza impozabila lunara fiind la nivelul salariului minim brut pe economie.

Si la CASS este formulata prevederea: „Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat in contract”, de unde se intelege ca se pot retine la sursa in lunile urmatoare inclusiv contributiile pentru lunile ianuarie si februarie 2018, pentru care nu se aplica la acel moment retinerea la sursa. Acest lucru trebuie precizat in contractul dintre parti sau in actul aditional la contract.

Daca sunt mai multi platitori de venit, apare obligatia retinerii la sursa a CASS daca veniturile nete estimate a fi obtinute de la cel putin un platitor de venit depasesc plafonul anual. Platitorul de venit care efectueaza retinerea la sursa este cel desemnat prin contract, dintre platitorii de venit la care se depaseste plafonul pe baza veniturilor estimate.

Daca veniturile estimate sunt sub plafon, iar veniturile efectiv realizate depasesc plafonul, persoana fizica va trebui sa depuna declaratia unica si sa plateasca CASS la nivelul a 12 salarii minime pe economie.

Daca veniturile estimate se situeaza sub plafon, iar persoana fizica nu a avut in anul fiscal precedent si calitatea de salariat si nici nu s-a incadrat la categoria de persoane exceptate de la plata CASS, atunci va datora CASS la o baza impozabila situata la nivelul a 6 salarii minime brute pe economie.

Recapitulare pe scurt

Pentru veniturile obtinute de persoane fizice din contracte de activitate sportiva se va datora impozit pe venit in cota de 10%, prin retinere la sursa, impozitul fiind final.

In ceea ce priveste CAS si CASS, principalele situatii care ar putea fi intalnite in practica ar putea fi rezumate astfel:

 

 1. Venitul este obtinut de la un singur platitor de venit, iar venitul anual estimat depaseste plafonul anual de 12 salarii minime brute pe economie.

CAS 

Platitorul de venit retine la sursa CAS, in cota de 25%, la o baza lunara la alegerea persoanei fizice (prestatoare de servicii de activitate sportiva), dar care nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie, si care este prevazuta in contractul dintre parti. Deci contributia minima va fi 457 lei lunar.

Daca persoana fizica are si calitatea de pensionar, atunci nu datoreaza CAS pentru veniturile din activitati sportive.

CASS

Platitorul de venit retine la sursa CASS in cota de 10% la o baza impozabila lunara situata la nivelul salariului minim pe economie, respectiv 190 lei lunar.

 

2. Venitul este obtinut de la unul sau mai multi platitori de venit si venitul estimat nu depaseste plafonul anual de 12 salarii minime brute pe economie la niciunul dintre acestia.

CAS

Nu se datoareaza CAS.

Daca venitul anual efectiv realizat depaseste plafonul, atunci persoana fizica trebuie sa depuna declaratia unica si va plati CAS 25% la o baza impozabila anuala situata la nivelul a cel putin 12 salarii minime brute pe economie.

CASS

Nu se datoreaza CASS.

Daca venitul anual efectiv realizat depaseste plafonul, atunci persoana fizica trebuie sa depuna declaratia unica si va plati CASS 10% la o baza impozabila anuala situata la nivelul a 12 salarii minime brute pe economie.

 

3. Venitul este obtinut de la mai multi platitori de venit, si la cel putin unul dintre acestia este depasit plafonul anual de 12 salarii minime brute pe economie.

CAS 

Se datoreaza CAS 25% la o baza impozabila lunara la alegerea persoanei fizice, dar care nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie, prin retinere la sursa. Persoana fizica desemneaza platitorul de venit care face retinerea la sursa. Selectia este facuta dintre platitorii de venit la care veniturile estimate depasesc plafonul.Optiunea referitoare la platitorul de venit care retine la sursa si la nivelul bazei impozabile este precizata in contractul dintre parti.

CASS

Se datoreaza CASS 10% la o baza impozabila lunara la nivelul salariului minim brut pe economie, prin retinere la sursa.

Persoana fizica desemneaza platitorul de venit care face retinerea la sursa. Selectia este facuta dintre platitorii de venit la care veniturile estimate depasesc plafonul.

 

Optiunea referitoare la platitorul de venit care retine la sursa si la nivelul bazei impozabile este precizata in contractul dintre parti.

Acest sistem cred ca este destul de greu de urmarit si de pus in practica atat din perspectiva persoanelor fizice si a platitorilor de venit, cat si din perspectiva ANAF care va trebui sa monitorizeze toate aceste aspecte si corelari dintre platitori de venituri, tipuri de venituri, cine si cand trebuia sa retina si /sau sa plateasca contributiile sociale, etc. Poate va usura situatia faptul ca se va putea comunica cu ANAF prin intermediul spatiului privat virtual si sa se depuna acolo documentele justificative.

Prevederile proiectului de norme metodologice la Codul fiscal

Prin proiectul de norme publicat la finalul saptamanii trecute se aduc urmatoarele clarificari:

  • Se precizeaza cum se poate face distribuirea a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit catre organizatiile non-profit si sunt oferite si cateva exemple in acest sens
  • Sunt oferite exemple si cu privire la modalitatea de calcul a CAS si a CASS
  • Se aduc clarificari cu privire la cazurile cand se retin contributiile la sursa si cand trebuie sa depuna persoana fizica declaratia unica si sa efectueze singura plata. Si sunt furnizate mai multe exemple de calcul.

Autor: Ina Tornea, ADIT

 

 

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide