</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Diferente intre PFA in sistem real si PFA cu norma de venit

by Mihaela Colesnic, 21 nov 2019 PFA
Diferente intre PFA in sistem real si PFA cu norma de venit

Obligatiile fiscale ale contribuabililor care isi desfasoara activitatile economice ca persoane fizice autorizate si ca titulari ai unor intreprinderi individuale sau familiale se calculeaza diferit, in functie de modul in care este determinat venitul net anual: in sistem real sau pe baza normelor de venit.

In continuare, va propunem un scurt ghid despre diferentele dintre cele doua sisteme, care sunt obligatiile fiscale ale PFA-urilor in sistem real si cu norma de venit si care dintre cele doua regimuri fiscale este mai avantajos.

Diferente intre PFA in sistem real si PFA cu norma de venit

PFA-ul este forma cea mai simpla prin care o persoana fizica poate desfasura individual si independent activitati economice, din toate domeniile, facand uz, in principal, de forta de munca proprie. Desfasurarea acestor activitati este reglementata de OUG 44 din 2008, cu modificarile aduse. PFA se refera atat la titularii unor intreprinderi individuale (IL), cat si familiale (IF).

Care sunt veniturile din activitatile independente

Potrivit legii, veniturile din activitati independente sunt obtinute din activitati de:

 • productie;
 • comert - respectiv cumparare de bunuri pentru a fi revandute;
 • organizarea de spectacole culturale, sportive si de entertainment;
 • facilitare a incheierii de tranzactii printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agentie, de agent de asigurare;
 • vanzare in regim de consignatie a bunurilor cumparate pentru a fi revandute sau produse destinate vanzarii;
 • editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita;
 • transport de bunuri si de persoane;
 • prestari servicii.

Tot venituri din activitati independente sunt si cele din profesii liberale. Toate aceste venituri pot fi realizate individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Pentru a sti exact la ce obligatii fiscale se pot astepta, persoanele fizice autorizate este bine sa aiba la indemana un sistem eficient de calcul al veniturilor pentru PFA.

Ce inseamna PFA in sistem real, respectiv PFA cu norma de venit

Obligatiile fiscale fata de statul roman sunt reglementate de Noul Cod Fiscal (Legea 227/2015 actualizata) si difera in functie de modul in care este determinat venitul net anual: in sistem real sau pe baza de norma de venit.

In sistem real, venitul net anual se stabileste in baza datelor din contabilitate. In aceasta situatie, contribuabilii au obligatia sa completeze in totalitate rubricile din Registrul de evidenta fiscala, potrivit prevederilor Ordinului Minstrului de Finante nr 3.254/2017.

In cazul persoanelor fizice autorizate, ale caror obligatii fiscale sunt calculate in sistem de norma de venit, acestea trebuie sa completeze in Registrul de evidenta fiscala numai partea referitoare la venituri.

In situatia unei asocieri, indiferent ca este vorba de sistemul real sau de cel cu norma de venit, operatiunile referitoare la Registrul de evidenta fiscala ii revin asociatului care a fost desemnat sa se ocupe de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de stat.

Registrul de evidenta fiscala functioneaza ca un centralizator al informatiilor care stau la baza determinarii venitului net anual sau al pierderii nete anuale, date care sunt mentionate in Declaratia privind venitul realizat in Romania. Acest registru se completeaza in fiecare an, cu totalul veniturilor si al cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat in Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege.

Obligatiile fiscale pentru PFA in sistem real

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile facute in sensul realizarii de venituri, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private sau destinate protocolului. Acestea din urma sunt deductibile partial, dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza.

PFA cu norma de venit

Care sunt veniturile brute

Potrivit Noului Cod Fiscal si normelor metodologice care reglementeaza aplicarea prevederilor legale, veniturile brute, in cazul unei activitati independente, se refera la:

 • totalul sumelor incasate;
 • echivalentul in lei al bunurilor in natura;
 • dobanzile din creante comerciale sau din alte creante;
 • castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 • sumele obtinute din anularea sau scutirea unor datorii de plata;
 • veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Sume care nu sunt considerate venituri brute

Exista si sume acumulate dintr-o activitate independenta care nu se incadreaza in categoria veniturilor brute, cum ar fi:

 • creditele bancare sau imprumuturile de la persoane fizice sau juridice;
 • despagubirile;
 • sponsorizarile;
 • sume sau bunuri primite sub forma de mecenat sau donatii;
 • aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia.

Care sunt cheltuielile deductibile

Legea mentioneaza anumite conditii pe care cheltuielile facute in legatura cu o activitate independenta trebuie sa le intruneasca pentru a fi considerate deductibile. Iata care sunt acestea:

 • sa existe documente justificative care sa ateste ca aceste cheltuieli au legatura cu o activitate independenta;
 • sa fie incluse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 • sa fie cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor, in conditiile legii;
 • sa respecte regulile privind amortizarea si/sau regulile privind deducerea cheltuielor care reprezinta investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • sa fie prime de asigurare pentru:
  • active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
  • active care servesc drept garantie bancara pentru creditele folosite in desfasurarea activitatii autorizate;
  • bunurile utilizate potrivit prevederilor unor contracte de inchiriere sau de leasing
  • asigurarea de risc profesional.
 • indemnizatii, cheltuieli de transport si cazare pentru salariatii care au fost detasati sau trimisi in delegatii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interes de serviciu;
 • sa fie sume cheltuite chiar de contribuabil in deplasarile din tara sau din strainatate (transport, cazare) si care deservesc activitatea desfasurata individual sau intr-o forma de asociere;
 • contributii de asigurari sociale platite in sistemele proprii de asigurari sociale sau contributii profesionale obligatorii platite catre organizatiile profesionale din care fac parte contribuabilii;
 • sa fie cheltuieli facute in scopul desfasurarii activitatii respective, pentru care contribuabilul are autorizatie;
 • daca este vorba despre active neamortizate, cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si inseamna pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, in functie de situatie.

Care sunt cheltuielile deductibile partial

Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, dar care nu se refera la sponsorizare, mecenat, acordarea burselor private sau protocol. Acestea sunt definite de lege ca fiind „cheltuieli deductibile limitat” si se refera la:

 • sponsorizari, mecenat, burse private, in limita unei cote de 5% din baza de calcul
 • cheltuieli de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul
 • cheltuieli sociale (ex.: ajutoare de inmormantare, tichetele cadou oferite salariatilor, servicii de sanatate in cazul unor boli profesionale), in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor cu salariile personalului
 • scazamintele si pierderile din cauza manipularii, depozitarii, perisabilitatii
 • tichetele de masa, voucherele de vacanta acordate salariatilor
 • contributiile la fondurile de pensii facultative (Pilonul III), directionate catre entitati autorizate, stabilite in statele membre UE sau apartinand Spatiului Economic European, platite in scopul personal al contribuabilului, in limita echivalentului in lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoana
 • primele de asigurare voluntara de sanatate, serviciile medicale sub forma de abonament, in limita echivalentului in lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoana
 • cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii pentru autoturismele folosite in scopul desfasurarii activitatii independente se rezuma la un singur automobil de persoana
 • cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori
 • sumele destinate asigurarii securitatii si sanatatii in munca
 • dobanzile pentru imprumuturile de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional
 • chiriile, rata de leasing, amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar
 • cotizatiile platite la asociatiile profesionale, in limita a 4.000 de euro anual
 • contributii profesionale obligatorii datorate organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

Cheltuieli care nu sunt deductibile

Potrivit legii, urmatoarele tipuri de cheltuieli nu sunt deductibile:

 • sumele sau bunurile folosite in scop personal sau familial;
 • cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
 • impozitul pe venit;
 • cheltuielile cu primele de asigurare sau serviciile medicale sub forma de abonament, altele decat cele mentionate mai sus;
 • dobanzile sau majorarile de intarziere, amenzile, penalitatile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii legii;
 • ratele aferente creditelor angajate;
 • cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 • bunurile care lipsesc din gestiune sau sunt degradate si neimputabile, daca nu exista o polita de asigurare pentru ele;
 • impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate in scopul activitatii independente si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 de kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri (inclusiv cel al soferului). Exceptii fac urmatoarele situatii, pentru care cheltuielile sunt deductibile 100%:
  • daca vehiculele sunt folosite exclusiv pentru servicii de urgenta, paza, protectie, curierat;
  • automobilele sunt utilizate de agenti de vanzari si de achizitii;
  • vehicule folosite pentru transportul de persoane cu plata (inclusiv taximetrie), prestarea de servicii cu plata (inclusiv inchirierea catre alte persoane sau pentru scolile de soferi);
  • vehicule utilizate ca marfuri, in scop comercial.
 • alte sume prevazute de lege.

Obligatiile fiscale pentru PFA cu norma de venit