</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Diferente intre PFA in sistem real si PFA cu norma de venit

by Mihaela Colesnic , 21 nov 2019 PFA
Diferente intre PFA in sistem real si PFA cu norma de venit

Obligatiile fiscale ale contribuabililor care isi desfasoara activitatile economice ca persoane fizice autorizate si ca titulari ai unor intreprinderi individuale sau familiale se calculeaza diferit, in functie de modul in care este determinat venitul net anual: in sistem real sau pe baza normelor de venit.

In continuare, va propunem un scurt ghid despre diferentele dintre cele doua sisteme, care sunt obligatiile fiscale ale PFA-urilor in sistem real si cu norma de venit si care dintre cele doua regimuri fiscale este mai avantajos.

Diferente intre PFA in sistem real si PFA cu norma de venit

PFA-ul este forma cea mai simpla prin care o persoana fizica poate desfasura individual si independent activitati economice, din toate domeniile, facand uz, in principal, de forta de munca proprie. Desfasurarea acestor activitati este reglementata de OUG 44 din 2008, cu modificarile aduse. PFA se refera atat la titularii unor intreprinderi individuale (IL), cat si familiale (IF).

Care sunt veniturile din activitatile independente

Potrivit legii, veniturile din activitati independente sunt obtinute din activitati de:

 • productie;
 • comert - respectiv cumparare de bunuri pentru a fi revandute;
 • organizarea de spectacole culturale, sportive si de entertainment;
 • facilitare a incheierii de tranzactii printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agentie, de agent de asigurare;
 • vanzare in regim de consignatie a bunurilor cumparate pentru a fi revandute sau produse destinate vanzarii;
 • editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita;
 • transport de bunuri si de persoane;
 • prestari servicii.

Tot venituri din activitati independente sunt si cele din profesii liberale. Toate aceste venituri pot fi realizate individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Pentru a sti exact la ce obligatii fiscale se pot astepta, persoanele fizice autorizate este bine sa aiba la indemana un sistem eficient de calcul al veniturilor pentru PFA.

Ce inseamna PFA in sistem real, respectiv PFA cu norma de venit

Obligatiile fiscale fata de statul roman sunt reglementate de Noul Cod Fiscal (Legea 227/2015 actualizata) si difera in functie de modul in care este determinat venitul net anual: in sistem real sau pe baza de norma de venit.

In sistem real, venitul net anual se stabileste in baza datelor din contabilitate. In aceasta situatie, contribuabilii au obligatia sa completeze in totalitate rubricile din Registrul de evidenta fiscala, potrivit prevederilor Ordinului Minstrului de Finante nr 3.254/2017.

In cazul persoanelor fizice autorizate, ale caror obligatii fiscale sunt calculate in sistem de norma de venit, acestea trebuie sa completeze in Registrul de evidenta fiscala numai partea referitoare la venituri.

In situatia unei asocieri, indiferent ca este vorba de sistemul real sau de cel cu norma de venit, operatiunile referitoare la Registrul de evidenta fiscala ii revin asociatului care a fost desemnat sa se ocupe de indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de stat.

Registrul de evidenta fiscala functioneaza ca un centralizator al informatiilor care stau la baza determinarii venitului net anual sau al pierderii nete anuale, date care sunt mentionate in Declaratia privind venitul realizat in Romania. Acest registru se completeaza in fiecare an, cu totalul veniturilor si al cheltuielilor efectuate in scopul realizarii veniturilor, in anul curent, pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii Declaratiei privind venitul realizat in Romania, dar nu mai tarziu de termenul de depunere stabilit de lege.

Obligatiile fiscale pentru PFA in sistem real

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile facute in sensul realizarii de venituri, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private sau destinate protocolului. Acestea din urma sunt deductibile partial, dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza.

PFA cu norma de venit

Care sunt veniturile brute

Potrivit Noului Cod Fiscal si normelor metodologice care reglementeaza aplicarea prevederilor legale, veniturile brute, in cazul unei activitati independente, se refera la:

 • totalul sumelor incasate;
 • echivalentul in lei al bunurilor in natura;
 • dobanzile din creante comerciale sau din alte creante;
 • castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, exclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
 • sumele obtinute din anularea sau scutirea unor datorii de plata;
 • veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Sume care nu sunt considerate venituri brute

Exista si sume acumulate dintr-o activitate independenta care nu se incadreaza in categoria veniturilor brute, cum ar fi:

 • creditele bancare sau imprumuturile de la persoane fizice sau juridice;
 • despagubirile;
 • sponsorizarile;
 • sume sau bunuri primite sub forma de mecenat sau donatii;
 • aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia.

Care sunt cheltuielile deductibile

Legea mentioneaza anumite conditii pe care cheltuielile facute in legatura cu o activitate independenta trebuie sa le intruneasca pentru a fi considerate deductibile. Iata care sunt acestea:

 • sa existe documente justificative care sa ateste ca aceste cheltuieli au legatura cu o activitate independenta;
 • sa fie incluse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 • sa fie cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor, in conditiile legii;
 • sa respecte regulile privind amortizarea si/sau regulile privind deducerea cheltuielor care reprezinta investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • sa fie prime de asigurare pentru:
  • active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
  • active care servesc drept garantie bancara pentru creditele folosite in desfasurarea activitatii autorizate;
  • bunurile utilizate potrivit prevederilor unor contracte de inchiriere sau de leasing
  • asigurarea de risc profesional.
 • indemnizatii, cheltuieli de transport si cazare pentru salariatii care au fost detasati sau trimisi in delegatii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interes de serviciu;
 • sa fie sume cheltuite chiar de contribuabil in deplasarile din tara sau din strainatate (transport, cazare) si care deservesc activitatea desfasurata individual sau intr-o forma de asociere;
 • contributii de asigurari sociale platite in sistemele proprii de asigurari sociale sau contributii profesionale obligatorii platite catre organizatiile profesionale din care fac parte contribuabilii;
 • sa fie cheltuieli facute in scopul desfasurarii activitatii respective, pentru care contribuabilul are autorizatie;
 • daca este vorba despre active neamortizate, cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si inseamna pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, in functie de situatie.

Care sunt cheltuielile deductibile partial

Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, dar care nu se refera la sponsorizare, mecenat, acordarea burselor private sau protocol. Acestea sunt definite de lege ca fiind „cheltuieli deductibile limitat” si se refera la:

 • sponsorizari, mecenat, burse private, in limita unei cote de 5% din baza de calcul
 • cheltuieli de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul
 • cheltuieli sociale (ex.: ajutoare de inmormantare, tichetele cadou oferite salariatilor, servicii de sanatate in cazul unor boli profesionale), in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor cu salariile personalului
 • scazamintele si pierderile din cauza manipularii, depozitarii, perisabilitatii
 • tichetele de masa, voucherele de vacanta acordate salariatilor
 • contributiile la fondurile de pensii facultative (Pilonul III), directionate catre entitati autorizate, stabilite in statele membre UE sau apartinand Spatiului Economic European, platite in scopul personal al contribuabilului, in limita echivalentului in lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoana
 • primele de asigurare voluntara de sanatate, serviciile medicale sub forma de abonament, in limita echivalentului in lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoana
 • cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii pentru autoturismele folosite in scopul desfasurarii activitatii independente se rezuma la un singur automobil de persoana
 • cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori
 • sumele destinate asigurarii securitatii si sanatatii in munca
 • dobanzile pentru imprumuturile de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional
 • chiriile, rata de leasing, amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar
 • cotizatiile platite la asociatiile profesionale, in limita a 4.000 de euro anual
 • contributii profesionale obligatorii datorate organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

Cheltuieli care nu sunt deductibile

Potrivit legii, urmatoarele tipuri de cheltuieli nu sunt deductibile:

 • sumele sau bunurile folosite in scop personal sau familial;
 • cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
 • impozitul pe venit;
 • cheltuielile cu primele de asigurare sau serviciile medicale sub forma de abonament, altele decat cele mentionate mai sus;
 • dobanzile sau majorarile de intarziere, amenzile, penalitatile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii legii;
 • ratele aferente creditelor angajate;
 • cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 • bunurile care lipsesc din gestiune sau sunt degradate si neimputabile, daca nu exista o polita de asigurare pentru ele;
 • impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate in scopul activitatii independente si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 de kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri (inclusiv cel al soferului). Exceptii fac urmatoarele situatii, pentru care cheltuielile sunt deductibile 100%:
  • daca vehiculele sunt folosite exclusiv pentru servicii de urgenta, paza, protectie, curierat;
  • automobilele sunt utilizate de agenti de vanzari si de achizitii;
  • vehicule folosite pentru transportul de persoane cu plata (inclusiv taximetrie), prestarea de servicii cu plata (inclusiv inchirierea catre alte persoane sau pentru scolile de soferi);
  • vehicule utilizate ca marfuri, in scop comercial.
 • alte sume prevazute de lege.

Obligatiile fiscale pentru PFA cu norma de venit

PFA in sistem real vs cu norma de venit

Nu orice persoana fizica autorizata poate sa aleaga determinarea venitului net pe baza de norma de venit, ci numai cele care au codurile CAEN corespunzatoare (Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobata prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica). Aceste coduri sunt specificate in Ordinul 925/2017, emis de Ministerul Finantelor.

Daca o persoana fizica autorizata pentru care venitul net este determinat pe baza de norma de venit obtine in anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 de euro, are obligatia ca, incepand cu anul fiscal care urmeaza, sa treaca pe sistemul real. Cursul de schimb valutar este stabilit de BNR, la sfarsitul anului fiscal. Prin urmare, plafonul este de 466.390 de lei (4,66 lei pentru 1 euro, la 31 decembrie 2018). In acest caz, contribuabilul are obligatia de a completa si de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Norma de venit pentru fiecare activitate in parte difera in functie de judet, respectiv Municipiul Bucuresti. Cifrele sunt stabilite de Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv ale Municipiului Bucuresti. Lista cu normele de venit este publicata, anual, pe site-ul oficial al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica. De asemenea, Directiile finantelor publice au datoria de a publica si coeficientii de corectie care se stabilesc in urma consultarilor cu reprezentantii Consiliilor Judetene, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Folosindu-se de acesti coeficienti de corectie, contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit mentionate in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Procedura de ajustare a normei de venit este stabilita prin normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Valoarea normei de venit pentru fiecare activitate in parte nu poate fi mai mica de 12 salarii minime de baza brute. Acest lucru este valabil si pentru asocierile fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.

Daca persoana fizica autorizata are venituri pentru perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se reduce proportional, astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

In cazul in care un contribuabil desfasoara mai multe activitati care duc la obtinerea de venituri din activitati independente, altele decat profesiile liberale, venitul net se stabileste de catre contribuabil prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

Daca este vorba despre un contribuabil care desfasoara o activitate inclusa in CAEN si o alta activitate independenta care nu este inclusa pe lista celor pentru care se poate stabili norma de venit, atunci venitul anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Cand trecerea de la norma de venit la sistemul real este o optiune

Mai sus, am precizat cateva situatii in care persoana fizica autorizata cu norma de venit are obligatia sa treaca in sistem real sau i se impune acest lucru, prin lege. Exista, insa, si cazuri in care contribuabilul care in mod normal ar trebui sa functioneze cu norma de venit poate opta sa treaca in sistem real. Iata care sunt acestea:

 • contribuabilii care au desfasurat activitate in anul precedent si au fost impusi pe baza de norma de venit - completeaza si depun declaratia unica pana la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care excercita optiunea;
 • contribuabilii care incep activitatea in cursul anului fiscal - completeaza si depun declaratia unica in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii.

In cazul in care persoana fizica autorizata opteaza pentru sistemul real, este obligatorie mentinerea acesteia pentru o perioada de doi ani fiscali consecutivi. In cazul in care contribuabilul nu solicita, dupa acest interval, revenirea la sistemul anterior, optiunea se prelungeste automat pentru inca doi ani fiscali consecutivi. Revenirea la sistemul anterior se face prin depunerea declaratiei unice.

Sistemul real sau cu norma de venit - care este mai avantajos

Obligatii fiscale

Incepând cu 2018, PFA-urile au contributii CAS si CASS (pensie, respectiv asigurari de sanatate) la valoarea salariului minim brut, iar impozitul pe venit a scazut de la 16%, la 10%. Mai exact, o persoana fizica autorizata datoreaza statului roman urmatoarele taxe, calculate, insa, diferit in functie de sistemul real sau cu norma de venit, astfel:

 • 10% impozit pe venit - in sistem real, este calculat din venitul net determinat ca diferenta intre veniturile brute si cheltuielile deductibile; pentru PFA cu norma de venit, este calculat din norma de venit stabilita pentru activitatea pentru care are autorizatie;
 • 25% CAS - valabil atat pentru PFA in sistem real, cat si pentru PFA cu norma de venit, numai daca persoana fizica autorizata obtine, pe parcursul unui an, un venit net mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie; salariul minim brut pe economie in 2019 este de 2.080, dar pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare este de 2.350, iar prin derogare, in domeniul constructiilor (pana la sfarsitul anului 2019), este de 3.000 de lei; prin urmare, plafoanele maxime pentru 2019 sunt de: 24.960 de lei sau 28.200, respectiv 36.000 de lei;
 • 10% CASS - valabil atat pentru PFA in sistem real, cat si pentru PFA cu norma de venit, in aceleasi conditii ca mai sus, pentru CAS;
 • taxa pe valoare adaugata - persoana fizica autorizata, indiferent ca este vorba despre sistemul real sau de norma de venit, are obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA daca cifra de afaceri anuala este de peste 88.500 de euro.

Citeste si: Impozitarea veniturilor din alte surse in 2019

Dupa cum putem observa, diferenta dintre cele doua sisteme vine din faptul ca o persoana fizica autorizata este impozitata, in sistem real, la valoarea venitului net, care se obtine din venitul brut incasat din care se scade valoarea totala a cheltuielilor deductibile. Aceasta, in vreme ce in sistemul celalalt se folosesc norme de venit, stabilite in mod diferit in functie de judet si domeniul de activitate. Mai mult decat atat, normele de venit pot fi ajustate.

Si intr-un caz, si in celalalt, impozitarea se face in functie de estimarea pe care o face contribuabilul in ceea ce priveste venitul incasat pentru anul fiscal ce urmeaza si cheltuielile deductibile efectuate. Prin urmare, valoarea venitului net estimat trebuie comparata cu norma de venit corespunzatoare activitatii. Daca venitul net este mai mare decat norma, atunci este mai avantajos sistemul cu norma de venit. In schimb, daca venitul net este mai mic decat norma, atunci este mai avantajos sistemul real. De asemenea, in situatia in care nu se realizeaza venituri nete estimate de peste 12 salarii minime brute pe economie, sistemul real de impozitare este o optiune mai buna decat norma de venit.

Prin urmare, obligatiile fiscale ale persoanelor fizice autorizate sunt calculate in functie de modul in care este determinat venitul net anual. In sistemul real, venitul net anual este diferenta intre veniturile brute anuale si cheltuielile deductibile, in vreme ce in sistemul pe baza de norma de venit, acestea sunt determinate in functie de niste norme stabilite de directiile financiare ale judetelor, respectiv ale Municipiului Bucuresti. Estimarea veniturilor din declaratia unica este foarte importanta pentru a se vedea care dintre cele doua sisteme este mai avantajos.

Sursa foto: Shutterstock

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

 • Elenapop Pop 11 ian 2020

  Un articol atat de clar si frumos prezentat.

  Multumesc mi-a fost de un real folos.
 • Mihai Enache 29 ian 2020

  Buna ziua, 

  Am un PFA, facut cu norma de venit, dar pentru care in 2019 am depasit cu foarte putin plafonul. Cu aproximativ 2000 euro. Imi este clar ca din pentru 2020 trebuie sa platesc in sistem real, dar trebuie sa fac asta si pentru ce ceea s-a incasat in 2019 ?

  Altfel spus impozitul in sistem real se plateste doar din urmatorul an celui in care s-a depasit plafonul? Adica daca in 2019 au fost incasari de 102k, voi plati impozit petru norma de venit, iar in 2020 daca sunt incasari de 80k voi plati 10% + restul contributiilor. 

  Va multumesc mult pentru raspuns

  • Mircea Cristian 19 ian 2022

   Scuze ca intervin, dar parca pentru astfel de situatii se plateste impozit la sistem real doar pentru suma care depaseste plafonul, in speta pentru 2k, inseamnand 10%, deci 200 eur merg la impozitare . In consecinta, pentru intreg anul se impoziteaza in sistem de norma de venit pana la 100 000, iar in sistem real diferenta de 2000 EUR. 

   Puteti clarifica va rog ? 
Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide