</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Concediul pentru supravegherea copiilor: ce este si cine poate beneficia

by Calculator Venituri , 23 mar 2020 Data modificarii: 22 mai 2020 Venituri salariale / Beneficii / Concedii / COVID-19
Concediul pentru supravegherea copiilor: ce este si cine poate beneficia

Informatii generale

Concediul pentru supravegherea copiilor este reglementat de mai multe acte normative aparute recent in contextul prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID-19), desi acest concediu a fost obiectul unui proiect legislativ aparut in vara anului trecut.

Cadru legislativ

Concediul pentru supravegherea copiilor este reglementat de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, modificata si aprobata prin Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative si prin Hotararea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020.

De asemenea, prevederi referitoare la zilele libere platite acordate parintilor se regasesc si in Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta, publicat pe 16 martie 2020.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Vezi aici impactul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta!

Cand se acorda concediul pentru supravegherea copiilor

Legea nr. 19/2020 prevede ca se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.

Astfel, cazurile in care parintii pot beneficia de aceste zile libere platite sunt conditii meteorologice nefavorabile sau alte situatii extreme decretate de autoritatile competente, cum este si situatia actuala a inchiderii unitatilor scolare pentru prevenirea infestarii cu coronavirus (COVID-19).

Parintii au dreptul la zile libere platite, pe toata perioada in care autoritatile competente decid inchiderea unitatilor de invatamant, inclusiv in perioada vacantelor scolare.

Cine poate beneficia de zile libere platite pentru supravegherea copiilor

Acest beneficiu se acorda, conform Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;

b)locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. (vezi aici ce presupune telemunca)

Precizam ca acest concediu se acorda, la cerere, unuia dintre parinti, in consecinta nu pot beneficia de zile libere platite ambii parinti, in acelasi timp.

Beneficiaza de concediul pentru supravegherea copiilor inclusiv:

a) adoptatorul;

b) persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei;

c) persoana care are in plasament copilul sau in tutela;

d) persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrisa intr-o unitate de invatamant.

f) parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei de handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar in conditiile in care activitatea serviciului de zi este suspendata in conditiile legii

g) parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizatiei de handicap, conform Legii nr. 448/2006, doar daca beneficiaza de servicii de zi, a caror activitate a fost suspendata.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Cine nu poate beneficia de zile libere platite pentru supravegherea copiilor

Potrivit Legii cadru in materie nr. 19/2020, prevederile nu se aplica in cazul in care parintele se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

a) beneficiaza de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, conform art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata.

Totodata, prevederile legii nu se aplica in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sunt suspendate pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului sau in cazul sotului/sotiei acestora, in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (somaj tehnic). De asemenea, acest concediu nu se acorda nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inclusiv Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cuprinde limitari, si anume, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz.

Personalul prevazut mai sus are dreptul la o majorare a salariului in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege. Majorarea este, asadar, in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Cum se acorda concediul pentru supravegherea copiilor

Zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in perioada inchiderii unitatilor de invatamant. Cererea va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv ca nu se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata, precum si de copia certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor. Modelul acestei declaratii face parte integranta din Anexa la Hotararea nr. 217/2020.

Acordarea zilelor libere pentru angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, comert alimentar, productie si distributie medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti, personalul din cadrul unitatilor farmaceutice se realizeaza doar cu acordul angajatorului.

Angajatorii din domeniile mentionate mai sus acorda zilele libere doar dupa epuizarea optiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Indemnizatia aferenta zilelor libere pentru supravegherea copiilor

Parintii beneficiaza, pentru fiecare zi libera, de o indemnizatie care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului. Prin urmare, aceasta indemnizatie se plateste de catre angajator.

Indemnizatia este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Vezi aici cat este castigul salarial mediu brut in anul 2020!

Aceasta indemnizatie reprezinta un venit asimilat salariului, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel, se vor datora impozit pe venit si contributii sociale obligatorii intocmai ca si pentru un venit salarial.

Pentru decontarea sumelor acordate cu titlu de indemnizatie, angajatorul va transmite prin posta electronica o cerere catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, dupa caz.

Important! Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentand indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Cererea pentru decontarea indemnizatiei va fi insotita de urmatoarele documente:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;

b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;

c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Legea nr. 19/2020; modelul declaratiei este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

d) dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.

Cererea va fi datata si semnata de reprezentantul legal si va contine obligatoriu urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;

b) contul bancar;

c) numele reprezentantului legal al angajatorului;

d) suma totala solicitata;

e) numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma.

Documentele enumerate mai sus se transmit in cel mult 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei. Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.

Mentionam ca prevederile Legii nr. 19/2020 se aplica tuturor angajatilor din mediul public si privat.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide