</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Parintii pot beneficia de zile libere platite in cazul suspendarii cursurilor scolare

by Maria Ciudin , 12 mar 2020 Data modificarii: 31 mar 2020 Legislatia muncii / COVID-19
Parintii pot beneficia de zile libere platite in cazul suspendarii cursurilor scolare

UPDATE

Ordonanta de Urgenta nr. 32/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 30/2020 clarifica anumite aspecte si prevede faptul caindemnizatia de care beneficiaza parintii este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca. Acestea se suporta de catre angajator, in conditiile prevazute de Codul Fiscal.

Calculeaza concediu supraveghere copii

***

Astazi, 21 martie 2020, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020, prin care se modifica Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Astfel, Ordonanta de Urgenta prevede faptul ca se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.

In plus, Ordonanta defineste notiunea de “parinte” si stabileste ca beneficiaza de aceste prevederi si reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat care a optat pentru acordarea indemnizatiei de handicap, doar in conditiile in care activitatea serviciului de zi este suspendata ca urmare a conditiilor meterologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate de autoritatile cu atributii in domeniu. In aceleasi conditii, va beneficia de aceste dispozitii si parintele sau reprezentantul legal care are in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in grad de handicap grav cu asistent personal care beneficiaza de indemnizatie de handicap.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Prevederile legii nu se aplica persoanelor care se afla in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

a) beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului, conform Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere

c) se afla in concediu de odihna/concediu fara plata

d) persoana ori sotul/sotia se afla in somaj tehnic, conform art. 52 alin. (1) lit c) din Codul Muncii

e) celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Parintele care doreste sa beneficieze de zile libere platite pentru supravegherea copiilor trebuie sa adrese o cerere angajatorului, cerere care va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca aceste zile libere si nici nu se afla intr-una din situatiile descrise mai sus.

Ordonanta de Urgenta stabileste, de asemenea, faptul ca acordarea zilelor libere pentru angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, comert alimentar, productie si distributie de medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti, personalul din cadrul unitatilor farmaceutice se realizeaza doar cu acordul angajatorului.

In plus, acesti angajatori acorda zilele libere doar daca au fost epuizate optiunile prevazute de reglementarile in vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, prin programe individualizate de lucru, munca in schimburi, munca la domiciliu si telemunca.

In ceea ce priveste indemnizatia acordata parintilor, aceasta se plateste de angajator si se deconteaza din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale numai pe perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant. Angajatorii pot solicita doar decontarea sumelor reprezentand indemnizatie neta, incasata efectiv de parinte.

Impozitele si contributiile de asigurari sociale aferente indemnizatiei se suporta din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului.

Angajatii sistemului national de aparare, angajatii din penitenciare, personalul din unitatile sanitare publice si alte categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei si al ministrului transporturilor, dupa caz, au dreptul la o majorare acorddata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada starii de urgenta, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de aceste zile libere platite.

Calculeaza concediu supraveghere copii

In plus, tot astazi a fost publicata in Monitorul Oficial Hotararea de Guvern nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Hotararea stabileste ca zile libere platite pentru unul dintre parinti zilele lucratoare pana la incetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia zilelor lucratoare din perioada vacantelor scolare.

Pentru decontarea de catre angajator a sumelor pentru plata indemnizatiei, acesta va depune o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a muncipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea angajatorul, insotita de urmatoarele documente:

a) lista angajatilor care au beneficiat de zile libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada

b) copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei

c) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care atesta ca lista de la punctul a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Legea nr. 19/2020; modelul acestei declaratii este prevazut in Anexa la prezenta Hotarare.

d) dovada platii indemnizatiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia

Cererea va fi datata si semnata de reprezentantul legal si va contine obligatoriu:

a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de email

b) contul bancar

c) numele reprezentantului legal al angajatorului

d) suma totala solicitata

e) numarul angajatilor pentru care s-a solicitat suma

Calculeaza concediu supraveghere copii

Documentele se vor transmite in cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei, prin posta electronica. Decontarea sumelor se face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.

***

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Legea nr. 19/2020 pentru acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Astazi a fost votata in sedinta extraordinara si adoptata cu unanimitate de voturi in Parlament legea care permite parintilor sa beneficieze de zile libere platite in cazul inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Astfel, pot beneficia de zile libere platite, la cerere, parintii care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;

b) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Precizam ca acest beneficiu se acorda unuia dintre parinti, pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Asadar, nu pot beneficia de zile libere platite ambii parinti, in acelasi timp.

Astfel, cazurile in care parintii pot beneficia de aceste zile libere platite sunt conditii meteorologice nefavorabile sau alte situatii extreme decretate de autoritatile competente, cum este si situatia actuala a inchiderii unitatilor scolare pentru prevenirea infestarii cu coronavirus (COVID-19).

In plus, este asimilata parintelui persoana singura din familia monoparentala, astfel cum este definita de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum si persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de copil.

Parintele va depune o cerere in acest sens la angajator. Cererea va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni.

Pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, parintele care sta acasa pentru supravegherea copilului beneficiaza de o indemnizatie pentru fiecare zi libera care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Vezi aici cat este castigul salarial mediu brut in anul 2020!

Sumele pentru plata indemnizatiei se deconteaza din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale numai pe perioada in care autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant.

Numarul de zile libere acordat potrivit prezentei legi se stabileste de catre Guvern, prin hotarare, pentru fiecare situatie dintre cele enumerate mai sus.

Dezbaterea acestei legi a aparut ca o necesitate in contextul inchiderii unitatilor de invatamant din toata tara din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide