</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru zilele libere acordate conform OUG 147/2020 publicate in Monitorul Oficial

Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru zilele libere acordate conform OUG 147/2020 publicate in Monitorul Oficial

  1. Ordinul MMPS nr. 1375/2020 - cererea si declaratia pe proprie raspundere ce pot fi depuse de parinti

In Monitorul Oficial a fost publicat ieri, 10.09.2020, Ordinul MMPS nr. 1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Ordinul intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii adica duminica, 13.09.2020.

Asa cum am detaliat intr-un articol anterior, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Aceasta este in suma bruta si este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si platii contributiei asiguratorii pentru munca. Contirbutiile se platesc de angajator, iar angajatorul isi va deconta ulterior suma (neta) aferenta indemnizatiei.

Decontarea sumelor acordate de catre angajatori salariatilor care au solicitat zile libere in conditiile OUG nr. 147/2020 se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca in conformitate cu Procedura de decontare, aprobata prin ordin al preşedintelui ANOFM.

Pentru transmiterea documentelor necesare decontarii sumelor acordate de catre angajatori, ANOFM pune la dispozitia angajatorilor platforma aici.gov.ro.

Citeste aici mai mutle despre conditiile de acordare a zilelor libere si indemnizatia aferenta.

Zilele libere se acorda la cererea parintelui si este depusa la angajatorul acestuia.

Cererea este insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atesta calitatea prevazuta la art. 1 alin. (3) in care solicita zilele libere, precum si, daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani. Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonante de urgenta, ca nu are contractul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (6) al OUG 147/2020.

Prin Ordinul 1375/2020 au fost aprobate:

  • modelul cererii prevazute la art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020. Acesta este , prevazut in anexa nr. 1 a Ordinului 1375/2020

  • modelul declaratiei pe propria raspundere prevazute la art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020. Acesta este prevazut in anexa nr. 2 a Ordinului 1375/2020

2.Proiect ordin: Procedura de decontare a indemnizatiei pentru parinti acordată conform OUG 147/2020 de catre angajatori

UPDATE: în data de 11.09.2020, Ordinul 593/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial- citeste aici care sunt prevederile ordinului

In legatura cu procedura de decontare a sumelor aferente indemnizatiei pt fiecare zi libera acordata in conditiile OUG 147/2020 s-a publicat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) un Proiect de Ordin.

Conform acestuia:

Angajatorii depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetena, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala acestia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, dupa caz, isi desfasoara activitatea, o cerere, intocmita conform modelului prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta procedura, care va fi datata si semnata de reprezentantul legal.

Cererea prevazuta la art. 1 va fi insotita de urmatoarele documente justificative:

  1. lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform modelului prevazut in Anexa nr. 2 la prezenta procedura;
  2. copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;
  3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in Anexa nr. 3 la prezenta procedura;
  4. dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

Cererea si documentele justificative se transmit de catre angajatori electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul de 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei, prevazut de art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele transmise.

Descarcă aici forma propusă pentru documente:

In situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise, precum si in cazul in care informatiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina indeplinirea conditiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicita angajatorilor clarificari scrise si/sau prezentarea de documente suplimentare.

Verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5) din OUG nr. 147/2020 se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, intocmite conform modelului prevazut inAnexa nr. 4la prezenta procedura, transmise de catre institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi in termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi prevazut de OUG nr. 147/2020.

Stabilirea sau, dupa caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se respinge in situatia in care cererea si documentele justificative se transmit dupa implinirea termenului prevazut de art. 5 alin. (2) din OUG nr. 147/2020, precum si in situatia in care se constata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, neindeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, in termenul de 15 zile calendaristice prevazut de art. 5 alin. (3) din OUG nr. 147/2020, care curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a cererii si documentelor justificative.

In situatia prevazuta la art. 2 alin. (4) (adica in situatia identificarii unor inadvertente in documentele transmise), termenul de 15 zile calendaristice prevazut de art. 5 alin. (3) din ordonanta de urgenta curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a clarificarilor scrise si/sau a documentelor suplimentare solicitate.

Potrivit proiectului de act normativ, debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a nerespectarii conditiilor de decontare a indemnizatiei pentru fiecare zi libera se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide