</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Veniturile din profesii liberale si obligatiile fiscale pentru 2021

Veniturile din profesii liberale si obligatiile fiscale pentru 2021

Veniturile rezultate din profesiile liberale nu sunt scutite de plata impozitelor. Desi la calculul acestora sunt luate in considerare deducerile, sumele rezultate sunt taxate conform unor dispozitii specifice, prevazute in Codul Fiscal. Sumele impozitate sunt virate catre bugetul general consolidat, asigurarile de sanatate si contributiile la fondul de pensii de stat, in functie de suma totala a veniturilor anuale.

 • Profesiile liberale si cadrul legal
 • Venituri din profesii liberale
 • Obligatii fiscale
 • Stabilirea veniturilor si cheltuielile deductibile
 • Impozit si contributii sociale obligatorii
 • Termene, sanctiuni si bonificatii

Profesiile liberale si cadrul legal

Prin profesii liberale si freelancing se inteleg acele activitati care nu sunt inregistrate la Registrul Comertului si care sunt exceptate de la obligativitatea de a utiliza aparate de marcat electronice.

Legislatia comunitara, prin Directiva 2005/36/CE a Parlamentului si a Consiliului European, defineste profesiile liberale ca fiind cele exercitate pe baza unor calificari profesionale relevante, cu titlu personal, avand propria lor responsabilitate si o maniera profesionala independenta, de catre persoanele care ofera servicii intelectuale si conceptuale, in interesul clientului si al publicului. Exercitarea profesiilor liberale, in statele membre ale UE, face obiectul unor obligatii juridice specifice, bazate pe legislatia nationala a fiecarui stat membru si pe reglementarile stabilite, in mod autonom.

Legislatia din Romania trateaza global profesiile liberale, in cadrul profesiilor reglementate si al activitatilor independente, prin OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si cea de a furniza servicii, coroborata cu Legea 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania si cu legislatia fiscala, respectiv Codul Fiscal si OUG 44/2015.

Cea mai clara definitie a profesiilor liberale spune ca acestea sunt exercitate in baza unei calificari profesionale, cu titlu personal, pe propria raspundere, in mod independent, implicand activitati de natura intelectuala. Caracteristice pentru aceste profesii sunt existenta unui cod de etica (desi nu este mereu obligatoriu ca acesta sa existe), pregatirea profesionala continua si confidentialitatea relatiilor cu clientul. In lista profesiilor liberale sunt inclusi: avocatii, notarii, contabilii, practicienii, evaluatorii autorizati, auditorii financiari, consultantii fiscali, medicii, farmacistii, medicii veterinari, jurnalistii, arhitectii, scriitorii si altii. In Romania, sunt peste 350.000 de oameni care castiga venituri din profesii liberale.

Din punctul de vedere al organizarii, multe dintre profesiile liberale au legi speciale de functionare, in timp ce altele isi desfasoară activitatea in absenta unor astfel de reglementari (jurnalistii si topografii, de exemplu).

Pentru buna identificare a profesiilor liberale si a celor considerate in categoria liber profesionistilor (artisti, interpreti), exista urmatoarele caracteristici:

 • libertatea de a alege programul de lucru;
 • locul desfasurarii activitatii este la alegerea acestora;
 • in desfasurarea activitatii pot oferi servicii pentru mai multi clienti, concomitent;
 • practicienii unor profesii liberale isi asuma neconditionat si integral riscurile activitatii;
 • pentru punerea in practica a activitatii, este utilizat un patrimoniu propriu;
 • activitatea in sine se realizeaza de catre persoana fizica ce practica o profesie liberala, prin utilizarea capacitatilor sale intelectuale si/sau fizice;
 • practicienii tuturor profesiilor liberale au dreptul de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane.

Venituri din profesii liberale

Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective. Sunt considerate venituri provenite din activitati si profesii liberale sumele obtinute de catre medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, jurnalisti, precum si de catre alte persoane fizice cu profesii reglementate, in conditiile legii.

Este important de precizat ca veniturile obtinute din profesii liberale desfasurate de persoane cu rezidenta fiscala in Romania se considera ca fiind obtinute in Romania, indiferent daca sunt primite din tara sau din strainatate.

O alta modalitate utilizata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), pentru a incadra veniturile ca fiind rezultate din activitati liberale sau pentru ca prestatia remunerata sa fie considerata ca fiind din categoria liber profesionistilor, trebuie indeplinite, simultan, minim patru dintre criteriile care descriu profesiile liberale (program si loc de munca ales, asumarea responsabilitatilor si a riscurilor, utilizarea unui patrimoniu propriu si a propriilor capacitati intelectuale si fizice).

Obligatii fiscale

Persoanele fizice din Romania, care realizeaza venituri in urma unor activitati liberale, trebuie sa depuna formularul de inregistrare 070 la unitatea fiscala teritoriala pe raza careia domiciliaza. Denumirea completa a formularului 070 este: „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”.

Concret, persoanele fizice au obligatia legala, conform Codului Fiscal, de a depune aceste declaratii in termen de 30 de zile de la data infiintarii sau din momentul modificarilor (care trebuie anuntate organului fiscal).

In cazul in care veniturile sunt realizate in cadrul unei asociatii profesionale, este necesar formularul 010. Denumirea completă a acestuia este: „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”. Contribuabilii care se incadreaza in aceasta categorie trebuie sa depuna si un formular care cuprinde castigurile realizate.

Stabilirea veniturilor si cheltuielile deductibile

Impozitarea veniturilor rezultate din profesiile liberale este precedata de modalitati reglementate de calculare a veniturilor. In cazul profesiilor liberale, sunt luate in calcul veniturile anuale, dat fiind faptul ca unul dintre elementele specifice acestor profesii este variatia sumelor castigate de la o luna la alta. Venitul net anual, obtinut in urma desfasurarii profesiilor liberale, se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii acestora. Aceasta prevedere este mentionata ca atare in Codul Fiscal.

Cheltuielile deductibile sunt stabilite prin lege si trebuie sa respecte prevederile articolului 68 din Codul Fiscal. Nu exista o limita a cheltuielilor care pot fi deduse din suma impozitata, in raport cu veniturile, dar, in cazul inregistrarii unor cheltuieli care urmeaza a fi deduse din venituri, acestea trebuie justificate economic, nefiind acceptate cheltuieli care nu au legatura cu activitatea economica.

Cheltuielile deductibile se supun unor conditii generale si trebuie sa fie efectuate cu scopul desfasurării activitatii independente. Acestea se stabilesc in functie de natura activitatii independente si pot sa fie, dupa caz:

 • efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
 • cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 • cheltuieli cu salariile sau asimilate salariilor;
 • cheltuieli reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale, prime de asigurare pentru risc profesional sau sa reprezinte achizitia de bunuri;
 • contributii profesionale obligatorii, datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale.

Sunt deductibile partial cheltuielile de sponsorizare, mecenat, in limita unei cote de 5%, cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul, cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5%, dar si scazamintele, perisabilitatile, pierderile, precum si contributiile la fonduri de pensii facultative si primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita echivalentului, in lei, a 400 de euro anual, pentru fiecare persoana. Intra la aceasta categorie si cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil cu scopul exercitarii profesiei.

Nu sunt cheltuieli deductibile sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale, cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau sunt venituri realizate in strainatate.

Impozit si contributii sociale obligatorii

Impozitul anual datorat se calculeaza pentru sumele rezultate, dupa scaderea celor deductibile, pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil. Plata efectiva a impozitului anual datorat, pentru venitul net anual impozabil, se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui in care au fost realizare veniturile, daca nu au fost retinute la sursa. Sumele pot fi esalonate, daca contribuabilul considera necesar.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din profesii liberale, din una sau mai multe surse ori categorii de venituri datoreaza contributia de asigurari sociale, daca valoarea veniturilor cumulate atinge un plafon egal cu suma a 12 salarii minime brute, garantate in plata, la momentul depunerii declaratiei unice. Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat suma a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice. In situatia in care venitul net realizat, corespunzator lunilor de activitate, este mai mic decat plafonul, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale. In replica, daca venitul realizat este mai mare decat cel anticipat si se depaseste plafonul, contribuabilul este obligat la plata asigurarilor sociale.

Incadrarea in acest nivel minim anual se efectueaza prin cumularea veniturilor nete din activitati independente sau a venitului brut realizat in baza contractelor de activitate sportiva ori, dupa caz, a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuala, care se estimeaza a se realiza in anul curent. Contributia de asigurari sociale se calculeaza prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Persoanele fizice care nu se incadreaza in minimul prevazut mai sus, pot plati contributiile de asigurari sociale, daca doresc acest lucru, in conditiile prevazute pentru persoanele ce realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute.

Nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile din profesii liberale persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii, si pensionarii.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia. Si de data aceasta, sumele datorate pot fi esalonate la cererea contribuabilului.

Termene, sanctiuni si bonificatii

Prin Legea 296/2020 de modificare a Codului Fiscal, publicata in Monitorul Oficial la finalul anului 2020, noul termen de depunere a declaratiei unice este 25 mai a anului urmator celui in care se obtin veniturile. Salariul minim brut in plata la care se raporteaza calculul pentru plata contributiilor sociale este, pentru anul 2021, de 2.300 de lei, fiind utilizat la calcularea plafonului pentru plata contributiilor sociale, aferente veniturilor estimate in anul curent. In 2021, persoanele care au venituri impozabile din activitati si profesii liberale sau din drepturi de autor au de completat un nou tip de formular al declaratiei unice.

Nedepunerea declaratiei unice in termenul limita prevazut de lege se sanctioneaza cu amenda, de la 50 la 500 de lei. Institutia de administrare fiscala competenta are abilitatea de a acorda si avertismente, nu doar amenzi, iar recomandarea generala este aceea de a lua in calcul metode graduale de penalizare. In paralel, este prevazut si un sistem de bonificatii, pentru depunere online si/sau plata la timp sau anticipata a obligatiilor fiscale. Modalitatea de acordare a bonificatiilor nu a fost, la data redactarii acestui material, precizata de ANAF. Conform Legii, 296/2020, metodologia de aplicare a bonificatiilor ar trebui sa fie publicata la maximum 60 de zile dupa intrarea in vigoare a Legii Bugetului de Stat.

Afla tot ce trebuie sa stii despre Declaratia Unica.

In 2020, s-a acordat o bonificatie de 5% din valoarea impozitului si a contributiilor sociale aferente anului 2019, daca acestea erau stinse integral – prin plata sau compensare – pana la data de 30 iunie 2020. In plus, se acorda o bonificatie suplimentara de 5%, daca declaratia unica era depusa prin mijloace electronice pana la aceeasi data. Aceasta din urma era conditionata si de plata taxelor aferente. Practic, daca obligatiile fiscale erau stinse in termenul prevazut, insa declaratia unica nu era depusa prin mijloace electronice, contribuabilul beneficia doar de bonificatia de 5%, pentru plata taxelor in termen. Achitarea integrala a taxelor si depunerea declaratiei prin mijloace electronice, venea, in 2020, cu o bonificatie de 10%.

Declaratiile depuse in termen pot fi rectificate de fiecare data cand este necesar, pentru ca taxele si impozitele sa fie in concordanta directa cu valoarea castigurilor, conform dispozitiilor legale.

Pentru a clarifica toate aspectele, ANAF a publicat o brosura explicativa, care acopera cea mai mare parte a situatiilor posibile si care aduce lamuriri explicite contribuabililor care trebuie sa completeze declaratia unica si sa plateasca taxe si impozite, in urma sumelor rezultate din activitatile liberale sau independente desfasurate.

Sursa foto: Pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide