</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Prelungirea termenului de depunere a Declaratiei Unice, acordarea unor bonificatii si alte modificari fiscale

by Maria Ciudin , 18 mai 2020 Beneficii / Drepturi de autor / Venituri independente / COVID-19
Prelungirea termenului de depunere a Declaratiei Unice, acordarea unor bonificatii si alte modificari fiscale

Legislatia fiscala a suferit din nou modificari, prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale.

In concret, cele mai importante modificari in domeniul fiscal sunt urmatoarele:

1. Dispozitii referitoare la Declaratia Unica si Declaratia 230

Termenul de depunere a Declaratiei Unice si a Declaratiei 230 privind redirectionarea cotelor din impozitul pe venit se proroga pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

In cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii Declaratiei Unice, daca formularul se depune pana la 30 iunie 2020 inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume, daca toate aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate.

Bonificatia mentionata la litera b) se acorda numai daca este indeplinita conditia de acordare a bonificatiei prevazuta la litera a), caz in care se aplica ambele bonificatii.

Totodata, bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.

Contribuabilii pot beneficia de bonificatiile mentionate mai sus prin completarea si depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Contribuabilii care au depus Declaratia unica pentru veniturile realizate in anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fara acordarea bonificatiilor pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaratii rectificative pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

In cazul contribuabilii au efectuat deja plata obligatiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 69/2020 (14 mai 2020) sau ulterior acestei date, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, aceasta se ia in considerare pentru acordarea bonificatiilor.

2. Conform art. 121 din Codul Fiscal, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venitul anual estimat se acorda o bonificatie. Ordonanta de Urgenta nr. 69/2020 prevede faptul ca incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

3. In ce priveste contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, persoanele fizice pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata.

Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din contributia de asigurari sociale. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

4. Au fost adaugate urmatoarele persoane care au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate:

- art. 153 alin. (1) lit. f1 “persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora si care potrivit legii datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii”.

Pentru persoanele fizice prevazute anterior, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

De asemenea, persoanele juridice mentionate la lit. f1 calculeaza si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.

Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1 nu au realizat in cursul lunii venituri din salarii si asimilate salariilor.

Dispozitiile analizate in cadrul acestui punct se aplica incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Data intrarii in vigoare este 14 mai 2020.

5. Intocmai ca si in situatia contributiei de asigurari sociale, incepand cu anul 2021 se pot acorda bonificatii de pana la 10% din contributia de asigurari sociale de sanatate. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

6. In cazul in care au fost acordate sume reprezentand stimulente/prime de catre angajator din fondul de salarii, pentru perioada starii de urgenta decretate potrivit legii pentru prevenirea raspandirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii in baza contractului individual de munca, ca urmare a desfasurarii de activitati care presupun contact direct cu cetatenii si sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2, nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de sanatate, respectiv al contributiei asiguratorie pentru munca.

Pentru aplicarea acestui regim fiscal decizia angajatorului constituie document justificativ. Aceste prevederi se aplica pentru sumele acordate incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 69/2020, pe perioada starii de urgenta decretate potrivit legii, platite pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide