</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Noi modificari ale legislatiei privind concediile medicale

by Maria Ciudin , 07 aug 2020 Concedii / COVID-19
Noi modificari ale legislatiei privind concediile medicale

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 1395/830/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017.

Astfel, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate au fost, din nou, modificate.

Cele mai importante prevederi ale Ordinului nr. 1395/2020 sunt urmatoarele:

1. Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare, daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:

a) indeplinesc stagiul minim de asigurare prevazut la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, precum si in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.

Asadar, modificarea priveste litera b), intrucat au fost adaugate printre exceptiile de la prezentarea adeverintei de la angajator carantina si bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020.

2. Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara si pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020.

Pentru situatiile in care masura carantinei este dispusa pentru doua sau mai mult de doua luni calendaristice, certificatele de concediu medical pentru aceste situatii se elibereaza lunar sau dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina.

3. Certificatele de concediu medical se pot solicita si elibera, dupa caz, si prin mijloace de transmitere la distanta.

4. Asiguratii pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii, in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare beneficiaza de concediu medical pe toata perioada pentru care s-a instituit aceasta masura.

Pentru persoana asigurata pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit legii, exclusiv in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare, medicul currant elibereaza certificatul de concediu medical la externarea din spital, atat pentru perioada internarii, cat si pentru perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator.

Certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.

Daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea de sanatate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medical de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune pe durata recomandata in scrisoarea medicala eliberata de medicul curant din spital.

5. Pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata, medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pe o perioada stabilita de acesta, conform prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.321/2020.

In situatia in care medicul nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de aceasta, certificatul de concediu medical se acorda pentru aceeasi afectiune de catre medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei prin sistemul de telemedicina sau prin consultatii medicale la distanta.

Certificatul de concediu medical mentionat se acorda pentru o durata care nu poate depasi cumulat durata maxima a perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pentru o perioada stabilita de medicul curant din spital si comunicata prin scrisoare medicala medicului de familie. Certificatul de concediu medical se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de izolare.

Daca durata perioadei de izolare depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

6. In situatia in care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus masura izolarii pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 136/2020 (21 iulie 2020) nu au fost emise concedii medicale, certificatele de concediu medical se elibereaza, avand in vedere art. 20 alin. (1) din acelasi act normativ, de catre medicii de familie pentru perioada si pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica.

Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 prevede faptul ca pentru persoanele care se afla in carantina sau izolare instituita pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, certificatele de concediu medical se acorda potrivit actelor normative in vigoare la data acordarii.

7. In vederea acordarii certificatelor de concediu medical, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 7.

8. Persoanele asigurate pentru care s-a instituit masura carantinei, in conditiile Legii nr. 136/2020 beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina indiferent de locul in care acestea se instituie.

Certificatele de concediu medical pentru carantina se elibereaza de catre medicii curanti, respectiv de catre medicii de familie, dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii perioadei de carantina.

Daca durata perioadei de carantina depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

9. Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Pentru concediile medicale mentionate platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte, cu exceptia cazurilor de tuberculoza, precum si a celor pentru carantina sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.

10. Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

Pentru recuperarea sumelor, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate, pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta solicitarea scrisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevazut in anexa nr. 1.

Casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide