</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Modificari privind concediul pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie

by Maria Ciudin , 31 mar 2020 Concedii / COVID-19
Modificari privind concediul pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie

Ordonanta de Urgenta nr. 32/2020, publicata recent in Monitorul Oficial al Romaniei, modifica si completeaza Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020. Printre noutatile aduse de aceasta noua ordonanta se numara si prevederi in materia concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentului de insertie.

Astfel, art. II alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020 prevede faptul ca acordarea stimulentului de insertie se efectueaza fara intrerupere, pe o perioada de 90 zile in cazul persoanelor care, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (21 martie 2020), se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) beneficiaza de concediile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, si anume:

  • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii
  • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale
  • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav

b) beneficiaza de concediul prevazut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant;

c) se afla in perioada prevazuta la art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (somaj tehnic)

d) li s-a suspendat ori le-a incetat raportul de munca ori de serviciu, ca urmare a instituirii situatiei de urgenta.

Documentul care atesta ca se afla in una sau mai multe dintre aceste situatii poate fi, dupa caz, certificatul medical sau adeverinta de la angajator.

Documentul doveditor pentru situatiile prevazute la art. II alin. 1 lit. c) si d) din Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020 poate fi adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere a persoanei ca se afla in una dintre aceste situatii. In cazul in care persoana depune declaratia pe propria raspundere, agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti verifica in registrul general de evidenta a salariatilor veridicitatea celor declarate.

Ordonanta de Urgenta nr. 32/2020 stabileste procedura in baza careia articolul enuntat mai sus se poate aplica. Persoanele indreptatite vor transmite agentiei pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, prin posta electronica, documentele doveditoare, dupa cum urmeaza:

a) pentru persoanele aflate in plata drepturilor, copia documentului care atesta ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, explicate mai sus;

b) pentru persoanele care urmeaza sa solicite drepturile, documentele doveditoare prevazute de art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, precum si copia documentului care atesta ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020. Documentele doveditoare prevazute de art. 13 din Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 sunt urmatoarele:

  • copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele
  • actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul
  • actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadei de stagiu de cotizare si/sau a perioadelor asimilate
  • dovada privind veniturile realizate, eliberata de angajator/platitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaratia fiscala, prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015 nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central
  • dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului
  • orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Pentru persoanele beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copiilor, care se afla in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului la data instituirii starii de urgenta, plata acestei indemnizatii se asigura pe toata durata instituirii starii de urgenta si in situatia in care copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap sau urmeaza sa implineasca varsta prevazuta de lege, in aceasta perioada.

Persoanele care urmeaza sa solicite drepturile pot opta intre acordarea stimulentului de insertie sau reintoarcerea in concediul pentru cresterea copiilor si acordarea indemnizatiei aferente acestuia. In aceasta situatie, persoana indreptatita transmite, prin posta electronica, la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti numai cererea prevazuta in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010.

Pentru persoanele care se afla in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, precum si pentru cele care urmeaza sa solicite drepturile, prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, acordarea stimulentului de insertie se face de la data depunerii cererii, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide