</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Modelul cadru al contractului individual de munca a fost modificat

Modelul cadru al contractului individual de munca a fost modificat

În Monitorul OficialParteaI, nr. 712/19.07.2021, a fost publicat Ordinul 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.64/2003.

Principala modificare se referă la fișa postului, și anume, se prevede că atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la CIM, cu excepția microintreprinderilor cu până la 9 salariați, care vor completa doar o scurtă caracterizare/descriere a activității.

Se introduce, de asemenea, menționarea unei noi obligații ce cade în sarcina angajatorului, respectiv aceea de a informa angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat și se aplică doar persoanelor prevăzute la art.30 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Modelul cadru al contractului individual de muncă , se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Litera F se modifică și va avea următorul cuprins:

F.Atribuțiile postului

Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin (1) lit.a) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității: …………………………………………..”

  1. La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă litera, litera c1) , cu următorul cuprins:

“c1) să informeze angajatul cu privire la obligația de adera la un fond de pensii administrat privat”

Obligația prevăzută la lit.M, pct.4, lit. c1), se aplică doar persoanelor prevăzute la art.30 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și anume:

“Art.30

(1)Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5alin. (1)din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.

(2)Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

(3)Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60pct. 5din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederilealin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv.”

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide