</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

In anumite situatii CAS si CASS se vor stabili din oficiu

In anumite situatii CAS si CASS se vor stabili din oficiu

În Monitorul Oficial Partea I, nr.1039/01.11.2021,a fost publicat Ordinul nr. 1608 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

OUG nr.30/2020 și OUG nr.132/2020 reglementează acordarea unor indemnizații lunare pentrupentru profesionişti, avocaţi şi persoane fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activităţii că urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru aceste venituri se datorează impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate. Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declara prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la dată de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.226/2020privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare,, stabilește la art.IX alin.(1)că indemnizațiile acordate prin OUG nr.30/2020 și OUG nr.132/2020 nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii, iar pentru acestea calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii.

Potrivit dispoziţiilor art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2547/2019pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 2 octombrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d)se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:

e)Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la art. XValin (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum și laart.3din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexă nr. 7 la prezentul ordin;

f)Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la art. XValin.(1) , (11) și (4)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art.3din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prinLegeanr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexă nr. 8 la prezentul ordin;

g)Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XValin (1), (11) și (4)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum și laart.3din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând anexă nr. 9a «Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art. XValin (1), (11) și (4)Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare», și anexă nr. 9b «Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art.3din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare», prevăzute în anexă nr. 9 la prezentul ordin;

h)Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XValin (1), (11) și (4)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum și laart.3din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexă nr. 10 la prezentul ordin."

  1. La articolul 2, după alineatul (2)se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3)Formularele de la alin. (1) lit. e) -h) se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XValin (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum și laart.3din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare."

3.Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin."

  1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"Art.4

Prevederile cap. II1și IV din anexă nr. 1 se aplică pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la art. XValin (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legeanr.59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art.3din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.282/2020, cu modificările și completările ulterioare."

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide