</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligatia de a declara veniturile realizate din strainatate 2021

Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligatia de a declara veniturile realizate din strainatate 2021

Pe pagina oficiala ANAF a fost publicat Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligatia de a declara veniturile realizate din strainatate.

In esenta, ghidul se refera la modalitatea in care se declara veniturile obtinute din strainatate, clarifica care sunt persoanele care au obligatia sa le declare prin depunerea declaratiei unice, cum se declara aceste venituri, care sunt contributiile obligatorii pentru acest tip de venituri si care sunt sanctiunile in caz de nedeclarare a lor.

Ghidul integral poate fi accesat AICI.

Noul model al Declaratiei unice poate fi accesat pe site-ul oficial ANAF aici.

1. Cum se declara veniturile obtinute din strainatate

Conform documentului, contribuabilii persoane fizice care realizeaza individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din strainatate au obligatia sa declare veniturile si sa plateasca impozit pe venit si contributii sociale obligatorii prin completarea si depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale.

2. Cine trebuie sa declare veniturile din strainatate prin Declaratia unica

Declaratia unica se depune de catre:

2.1. persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si

2.2. persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv:

a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania

b) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat si care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania, cum ar fi:

- venituri din activitati independente (profesii liberale, venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii);

- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;

- venituri din cedarea folosintei bunurilor;

- venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura;

- venituri sub forma de dividende;

- venituri sub forma de dobanzi;

- venituri din premii;

- venituri din jocuri de noroc;

- castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;

- venituri din lichidarea unei persoane juridice;

- venituri din pensii;

- remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/ cenzori si alte venituri similare cum ar fi:

  • sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori; - remuneratii primite de directori in baza unui contract de mandat;
  • indemnizatia administratorilor, inclusiv indemnizatia asociatului unic;
  • sume din profitul net cuvenite administratorilor;
  • sume primite de reprezentanti in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de administratie;
  • beneficiile in bani sau in natura obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
  • oricare alte sume similare obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/ administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;

- venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

- alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal

Persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la pct. 2.2. lit. a) sau b) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu cu prima zi in care declara ca centrul intereselor vitale se afla in Romania. Prin exceptie, nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora.

2.3. Persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si de catre persoanele fizice nerezidente care indeplinesc conditiile de rezidenta, care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in urmatoarele situatii, dupa caz:

a) in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;

b) in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

3. Ce documente trebuie sa insoteasca Declaratia unica

In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia de rezidenta, depun declaratia unica la organul fiscal competent, insotita de urmatoarele documente justificative:

a) documentul intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala, din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut in Romania pentru salariul platit in strainatate;

b) contractul de detasare;

c) documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;

d) certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.

Documentele justificative, certificate sau alte inscrisuri care se vor anexa la declaratia unica si sunt intr-o limba straina, vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei, in conditiile legii.

4. Cand si cum se depune Declaratia unica

Declaratia unica se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii impozitului anual pe venit.

Se completeaza cate o sectiune pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare sursa de venit realizat.

Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe veniturile obtinute din strainatate, au obligatia depunerii declaratiei unice.

Contribuabilii care obtin venituri din strainatate au obligatia sa le declare in declaratie, precum si sa efectueze calculul si plata impozitului datorat, cu luarea in considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevazuta de conventia de evitare a dublei impuneri.

Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si pentru aceeasi perioada impozabila, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in statul strain cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda creditului au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, in limitele prevazute de Codul fiscal.

Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente care realizeaza un venit si care, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, poate fi impus in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit in Romania si se declara in declaratie.

Ai nevoie de asistenta in completarea si depunerea Declaratiei Unice, pentru venituri realizate din strainatate? Alege serviciul de care ai nevoie,AICI, si te vom contacta in maxim 24 de ore!

Sursa foto:pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide