</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Decontarea salariului de catre stat in contextul pandemiei

Decontarea salariului de catre stat in contextul pandemiei

Informatii generale despre decontarea salariului de catre stat in contextul pandemiei

De la 1 iunie, autoritatile romane sprijina firmele care reincadreaza angajatii care au beneficiat de indemnizatie somaj tehnic prin decontarea a 41,5 din salariul brut.

In continuare, am pregatit un articol prin care explicam pe larg in ce consta acest beneficiu acordat angajatorilor, cine nu poate beneficia de decontarea sumelor, precum si care este procedura de urmat.

Cadru legislativ

Reglementarea in materie se regaseste in Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARSCoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Totodata, modelul documentelor necesare pentru obtinerea acestui beneficiu Ordinul nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute de art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

In plus, Ordinul nr. 491/2020 aduce un nou model al listei persoanelor care beneficiaza de decontarea sumei de 41,5% din salariul de baza.

Angajatori care beneficiaza si care nu beneficiaza de decontarea sumelor

Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 reglementeaza atat sfera angajatorilor care pot beneficia de decontarea a 41,5% din salariul de baza al salariatilor, cat si sfera angajatorilor carora nu li se poate acorda acest beneficiu.

Angajatori care beneficiaza

Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 prevede faptul ca, incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 (au beneficiat de subventionarea de catre stat a indemnizatiei de somaj tehnic), precum si angajatorii ai caror angajati au avut contractele individuale de munca suspendate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii si nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 in perioada starii de urgenta sau alerta, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Angajatori ai caror salariati au avut CIM suspendate in baza somajului tehnic si au beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic platita de stat

In concret, acest act normativ vine in sprijinul angajatorilor si angajatilor afectati de pandemia de coronavirus si vizeaza doua categorii de beneficiari. Prima categorie este cea a angajatorilor ai caror salariati au avut contractele individuale de munca suspendate in baza somajului tehnic si au beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic platita de stat.

Angajatori ai caror salariati au avut CIM suspendate in baza somajului tehnic, dar care nu au beneficiat de subventionarea indemnizatiei de la stat

De asemenea, cea de-a doua categorie vizeaza angajatorii ai caror salariati au avut contractele individuale de munca suspendate in baza somajului tehnic, dar care nu au beneficiat de subventionarea indemnizatiei de somaj tehnic de catre stat.

De aceste prevederi beneficiaza si persoanele care au conventii individuale de munca incheiate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Angajatori care nu beneficiaza

Art. V alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 reglementeaza angajatorii care nu pot beneficia de aceste prevederi.

Institutii si autoritati publice

Astfel, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare se regasesc printre angajatorii carora nu li se poate acorda acest beneficiu prevazut de Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020.

Angajatori care la data solicitarii acordarii sumelor se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate

In plus, nici angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 nu pot beneficia de decontarea a 41,5% din salariul angajatilor.

Procedura decontarii sumelor

In scopul obtinerii decontarii sumelor, angajatorii trebuie sa urmeze procedura reglementata de Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020.

Acte necesare

In vederea decontarii sumelor, angajatorii suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor care beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si ulterior, incepand cu data de intai pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social urmatoarele:

a) o cerere semnata si datata de reprezentantul legal

b) o declaratie pe propria raspundere

c) lista persoanelor care beneficiaza de aceasta decontare, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

DESCARCA aici documentele necesare pentru decontarea sumelor!

Cum se depun

Documentele necesare se depun prin mijloace electronice la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii isi au sediul social.

In baza caror calcule se acorda sumele

Asa cum mentionam anterior, decontarea este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si reprezinta 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile ulterioare.

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Plata sumelor se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, dupa verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor legale.

Obligatiile angajatorului

Decontarea a 41,5% din salariul de baza se aplica numai persoanelor care au avut o durata a suspendarii a contractului individual de munca de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta.

Totodata, acesti angajatori au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului.

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel putin unul se afla sub incidenta restrictiilor stabilite prin acte ale autoritatilor competente opteaza fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020.

Acest lucru inseamna ca angajatorii mentionati pot opta fie pentru decontarea sumei de 41,5% din salariul de baza al salariatilor, fie pentru subventionarea indemnizatiei de somaj tehnic din bugetul asigurarilor pentru somaj, cata vreme activeaza in unul din domeniile de activitate in care se mentin respectivele restrictii.

Alte masuri de sprijin

Nu in ultimul rand, Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 prevede si alte masuri de sprijin ce pot fi acordate firmelor, in anumite conditii.

Prelungirea posibilitatii de a pastra angajatii in somaj tehnic platit de stat si dupa data de 31 mai 2020 in domeniile in care se pastreaza restrictiile, dar maxim pana la 31 decembrie 2020

Potrivit legislatiei aplicabile pe perioada starii de alerta, angajatorii au posibilitatea de a mentine masura somajului tehnic si de a obtine subventionarea indemnizatiei si dupa data de 31 mai 2020 in domeniile in care se pastreaza restrictiile prevazute de lege, insa doar pana la data de 31 decembrie 2020.

Ordinul nr. 1107/2020, publicat recent in Monitorul Oficial, modifica modelele de documente necesare pentru obtinerea subventionarii indemnizatiei de somaj tehnic de catre angajatori, iar in declaratia pe propria raspundere necesara pentru acordarea subventionarii sunt precizate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, precum si perioadele aferente.

DESCARCA aici documentele pentru subventionarea indemnizatiei de somaj tehnic!

Bani pentru angajarea persoanelor cu varsta de peste 50 de ani care si-au pierdut locul de munca pe durata starii de urgenta si alerta

Un alt beneficiu acordat prin Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 este reprezentat de un sprijin financiar acordat angajatorilor pentru incadrarea in munca a persoanelor cu varsta de peste 50 de ani care si-au pierdut locul de munca pe durata starii de urgenta si alerta.

Astfel, angajatorii care in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta si sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Bani pentru stimularea angajarii de persoane intre 16-29 de ani, inregistrate ca someri

Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Ambele categorii de angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni mentionat mai sus.

Sumele se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Aceste prevederi se aplica si in cazul incadrarii in munca a cetatenilor romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini aflate in derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Nu beneficiaza de sumele mentionate pentru incadrarea in munca a salariatilor definiti mai sus urmatorii angajatori:

a) institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Sumele se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora acestia isi au sediul social.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide