</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Statul va suporta 41,5% din salariul angajatilor care au beneficiat de somaj tehnic

by Maria Ciudin , 02 iun 2020 Data modificarii: 01 iul 2020 Venituri salariale / Beneficii / Legislatia muncii / COVID-19
Statul va suporta 41,5% din salariul angajatilor care au beneficiat de somaj tehnic

UPDATE

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 491/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute de art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Ordinul nr. 491/2020 aduce un nou model al listei persoanelor care beneficiaza de decontarea sumei de 41,5% din salariul de baza.

Descarca din acest articol documentele actualizate, necesare pentru decontarea sumei de 41,5% din salariul de baza!

***

UPDATE

In Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevazute de art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Ordinul nr. 457/2020 aproba modelul documentelor prevazute de art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. Actele necesare sunt urmatoarele:

a. cerere

b. declaratie pe propria raspundere

c. lista persoanelor care beneficiaza de decontarea sumei de 41,5% din salariul de baza.

***

In Monitorul Oficial, nr. 459 din 29/05/2020, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARSCoV- 2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Ordonanta stabileste faptul ca, incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 (au beneficiat de subventionarea de catre stat a indemnizatiei de somaj tehnic), precum si angajatorii ai caror angajati au avut contractele individuale de munca suspendate in conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii si nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 in perioada starii de urgenta sau alerta, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, de decontarea unei parti din salariu, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

In concret, Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 vine in sprijinul angajatorilor si angajatilor afectati de pandemia de coronavirus. Astfel, Ordonanta vizeaza doua categorii de beneficiari:

a. angajatorii ai caror salariati au avut contractele individuale de munca suspendate in baza somajului tehnic si au beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic platita de stat

b. angajatori ai caror salariati au avut contractele individuale de munca suspendate in baza somajului tehnic, dar care nu au beneficiat de subventionarea indemnizatiei de somaj tehnic de catre stat.

Aceste doua categorii de angajatori vor putea obtine, pentru o perioada de trei luni, decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a 41,5% din salariul de baza al salariatului, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut pentru anul 2020. De aceste prevederi beneficiaza si persoanele care au conventii individuale de munca incheiate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Totodata, acesti angajatori au obligatia mentinerii raporturilor de munca pana la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care incetarea contractului de munca intervine din motive neimputabile angajatorului.

Decontarea a 41,5% din salariul de baza se aplica numai persoanelor care au avut o durata a suspendarii a contractului individual de munca de minimum 15 zile in perioada starii de urgenta sau de alerta.

In vederea decontarii sumelor, angajatorii suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor care beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si ulterior, incepand cu data de intai pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia ii sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social urmatoarele:

1. o cerere semnata si datata de reprezentantul legal

2. o declaratie pe propria raspundere

3. lista persoanelor care beneficiaza de aceasta decontare, asumata de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data indeplinirii de catre angajatori, potrivit legii, a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Plata sumelor se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, dupa verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor legale.

Nu beneficiaza de decontarea acestor sume urmatorii angajatori:

a) institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Sumele decontate nu se cumuleaza cu subventiile care se acorda in cazul angajatilor pentru care angajatorii au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in baza Legii nr. 76/2002.

In plus, angajatorii care in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta si sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Asadar, daca in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, angajatorii incheie contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu persoane in varsta de peste 50 ani care au ramas fara loc de munca din motive neimputabile lor in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta si sunt inregistrati ca someri, respectivii angajatori vor putea obtine lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoana, decontarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii care incadreaza in munca, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Ambele categorii de angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni mentionat mai sus.

Sumele se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Aceste prevederi se aplica si in cazul incadrarii in munca a cetatenilor romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini aflate in derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Angajatorii care incalca obligatia de a mentine raporturile de munca si inceteaza contractele individuale de munca ale salariatilor anterior expirarii termenelor mentionate sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul art. 55 lit. b) (incetare cu acordul partilor), art. 56 alin. (1) lit. d) (ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca) si e) (ca urmare a admiterii cererii de reintegrare) si art. 65 (concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului) din Codul Muncii.

Nu beneficiaza de sumele mentionate pentru incadrarea in munca a salariatilor definiti mai sus urmatorii angajatori:

a) institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Sumele se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa, prin mijloace electronice, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora acestia isi au sediul social.

De asemenea, Ordonanta de Urgenta nr. 92/2020 modifica Ordonanta de Urgenta nr. 70/2020, adoptata la momentul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Astfel, acordarea indemnizatiilor de somaj tehnic din bugetul asigurarilor pentru somaj, atat pentru salariati, cat si pentru ceilalti profesionisti, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii in conditiile Legii nr. 55/2020 se prelungeste si dupa data de 31 mai 2020, pana la ridicarea acestor restrictii.

Prin urmare, se poate solicita in continuare acordarea indemnizatiei de somaj tehnic din bugetul asigurarilor pentru somaj pana la ridicarea totala a restrictiilor impuse de lege pentru prevenirea raspandirii coronavirusului.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide