</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Contractul de donatie: norme legale, tipuri si model

Contractul de donatie: norme legale, tipuri si model

Donatia reprezinta transmiterea, prin intermediul unui contract, in mod gratuit si irevocabil, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, de catre o persoana denumita donator catre o alta persoana numita donatar. Donatia este consfintita printr-un contract cu titlu gratuit, avand in vedere faptul ca una dintre parti are ca scop sa procure pentru cealalta parte un beneficiu, fara a obtine la schimb vreun avantaj.

Care este cadrul legislativ

Potrivit Codului Civil, articolul 985, trasatura definitorie a contractului de donatie este transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor, cu intrunirea a doua elemente:

  • intentia de a gratifica, fapt ce are rolul de cauza a liberalitatii;
  • micsorarea patrimoniului dispunatorului, in favoarea gratificatului, prin transmiterea unui drept de proprietate sau a unui drept de creanta, fara existenta unei contraprestatii realizate.

Cine dispune prin donatii

Conform aliniatului 1 al articolului 987 din Codul Civil, orice persoana poate face si primi liberalitati, cu singura conditie a respectarii capacitatii necesare pentru a incheia acte de dispozitie. Cei lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu pot dispune de bunurile lor prin liberalitati. Printre acestia se numara minorii si persoanele cu interdictie judecatoreasca.

Ce se dispune prin donatii

Prin intermediul actiunii de donatie, se pot transfera de la donator la donatar bunuri mobile si imobile, bunuri de natura corporala (organe) sau incorporala, cum ar fi drepturile reale, altele decat dreptul de proprietate, si bunuri prezente sau viitoare, cu exceptia unei mosteniri, nedeschise.

Bunuri mobile corporale, cum ar fi banii in numerar cu o valoare de pana la 25.000 de lei, se supun celei mai simple forme de donatie, denumita darul manual. Acesta reprezinta o exceptie de la principiul solemnitatii donatiei, prevazut de articolul 1011, alineatul 1, din Codul Civil.

Ce tipuri de donatii poti face

In functie de scopul lor, donatiile se impart in urmatoarele categorii particulare:

  • donatii indirecte: reprezinta renuntarea la un drept, remiterea de datorie, asigurarea in favoarea altei persoane sau stipulatia pentru altul, prin impunerea obligativitatii ca promitentul sa execute o prestatie in favoarea unei terte persoane;
  • donatii deghizate: ascunse sub forma unui act juridic, cu titlu oneros, astfel de donatii sunt valabile doar daca nu incalca dispozitiile imperative ale legii. Aceste donatii nu trebuie sa se incheie in forma autentica, ci numai daca se respecta forma actului oneros in care se deghizeaza. Demascarea donatiei deghizate se face prin intermediul actiunii in simulatie.
  • donatii cu sarcina: prin apecificul acestui tip de donatii, donatorul impune donatarului o obligatie determinata numita sarcina. Neexecutarea ei atrage dupa sine revocarea contractului de donatie.

Cum se incheie contractul de donatie

Acest act se incheie in mod obligatoriu in forma autentica, indiferent care este natura bunurilor donate. Nerespectarea formei autentice are drept consecinta nulitatea absoluta a contractului. Incheierea contractului de donatie intre persoane absente presupune exprimarea consimtamantului partilor la momente diferite, prin implicarea existentei unei oferte de donatie, precum si a unei acceptari.

Ce implica irevocabilitatea donatiilor

Potrivit prevederilor aliniatului 1 al articolului 1270 din Codul Civil, contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante, adica orice contract valabil este si irevocabil. Exceptie de la aceasta prevedere fac donatia cu termen, donatia sub conditie cazuala, donatia cu rezerva uzufructului sau abitatiei, precum si donatia intre soti.

Conditiile revocarii contractului de donatie

Exista anumite actiuni ale donatarului care compromit procesul de transfer al bunurilor sau drepturilor dinspre donator. Daca donatarul a atentat la viata donatorului sau a unei persoane apropiate lui, precum si daca nu l-a instiintat cu privire la intentia unor terte persoane de a face acelasi lucru, actul de donatie poate fi oprit.

De asemenea, daca donatarul se face vinovat de fapte penale, de cruzime sau daca a adresat injurii grave catre donatar, cel din urma poate revoca procesul de donatie. Daca donatarul refuza in mod nejustificat sa ii asigure alimente donatorului aflat in nevoie, in limita valorii actuale a bunului donat, rezultatul este similar.

Care sunt obligatiile donatorului

Desi contractul de donatie este unul cu titlu gratuit, donatorul are cateva obligatii ca urmare a incheierii acestuia. Acesta este obligat sa ofere donatarului garantii cu privire la eventualele vicii ascunse sau cu privire la evictiune in cazul in care a promis expres o garantie sau daca evictiunea decurge din fapta sa.

In cazul in care evictiunea decurge dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis sau daca donatia este cu sarcina, apare din nou necesitatea garantiilor. La fel, in cazul in care donatorul cunoaste viciile ascunse, dar nu le aduce la cunostinta donatarului in momentul in care are loc incheierea contractului.

Care sunt obligatiile donatarului

Donatarul datoreaza recunostinta donatorului, iar dovezile de ingratitudine ale acestuia reprezinta o nerespectare a obligatiei, care atrage dupa sine revocarea donatiei.

Actele necesare donarii unui imobil

Pentru incheierea unei donatii al carei obiect este un imobil, sunt necesare actele de identitate ale partilor, actul de proprietate al imobilului, certificatul fiscal pe numele proprietarului. Mai sunt necesare documentatia cadastrala, extrasul de carte funciara, adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari, care sa ateste faptul ca proprietarul nu are datorii fata de asociatie.

Taxele pe care trebuie sa le achiti

Intocmirea unui contract de donatie este conditionata de achitarea unor taxe specifice. Valoarea acestora este calculata conform cu expertizele disponibile pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania. Pentru calcularea veniturilor din alte surse, poti apela cu usurinta la unelte online accesibile.

Durata si procedura intocmirii contractului

In mod normal, timpul necesar pentru autentificarea contractului de donatie este de trei-patru zile, iar actiunea necesita doua etape:

  • depunerea actelor necesare de catre donator la notariat;
  • prezentarea partilor la notariat pentru semnarea contractului de donatie, in termen de doua-trei zile, dupa ce biroul notarial obtine extrasul de carte funciara.

Achitarea impozitului catre stat

Notarul public are obligatia legala de a incasa nu doar taxele proprii, ci si impozitul datorat statului pentru transferul proprietatii. Aceasta prevedere se aplica in cazul partilor care incheie un contract de donatie si care nu sunt rude sau afini pana la gradul al III-lea, inclusiv soti. Rudele si afinii pana la gradul al III-lea, inclusiv sotii, sunt persoane scutite de plata impozitului.

Model de contract de donatie

Contractul de donatie ar trebui sa cuprinda urmatoarele elemente:

Contract de donatie

Incheiat astazi…

La…

Partile contractante

1.1 D..., domiciliat in..., str. ...., nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ...., apartament ...., sector/judet ....., nascut la data de (ziua, luna, anul) ...... in (localitatea) ......, sector/judet ...., fiul lui ..... si al ....., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ......, cod numeric personal ....., in calitate de donator, pe de o parte, si

1.2 D...., domiciliat in..., str. ...., nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ...., apartament ...., sector/judet ....., nascut la data de (ziua, luna, anul) ...... in (localitatea) ......, sector/judet ...., fiul lui ..... si al ....., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ......, cod numeric personal ....., in calitate de donatar.

  1. Obiectul contractului

  1. Clauze finale

DONATOR

DONATAR

Fiind o forma de manifestare a generozitatii umane, gestul de a dona este complet doar atunci cand formalitatile legale sunt indeplinite intru totul.

Sursa foto: Shutterstock

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide