</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

A fost stabilita procedura de decontare si plata a sumelor prevazute de OUG 132/2020

by Alina Chirila , 02 sept 2020 COVID-19
A fost stabilita procedura de decontare si plata a sumelor prevazute de OUG 132/2020

Asa cum am amintit intr-un articol anterior, Ordonanta de Urgenta 132/2020 prevede masuri de sprijin pentru angajatori in contextul pandemiei COVID-19. In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 719 din 27 august 2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza acestei ordonante.

Hotararea reglementeaza procedura de decontare si plata a celor 4 categorii de indemnizatii:

 1. Indmenizatia pentru reducerea timpului de munca
 2. Indemnizatia pentru profesionisti si persoane care au incheiate conventii individuale de munca
 3. Indemnizatia pentru zilieri
 4. Suma reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru contractele de munca pe perioada determinata

Indmenizatia pentru reducerea timpului de munca

Asa cum am amintit intr-un articol anterior, una dintre aceste masuri de refera la posibilitatea de a reduce timpul de lucru al salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive. Pe parcursul reducerii programului de lucru, salariatii afectati de aceasta masura vor beneficia de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru, indemnizatie care va veni in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Hotararea 719/2020 prevede ca aceasta indemnizatie se va deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj la cererea angajatorilor. Indemnizatia se va deconta pentru luna anterioara celei in care se depune cererea.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

1. O declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute laart. 1 alin. (2),(3) si (11) din ordonanta de urgenta,

Conditiile prevazute la art. 1 alin. (2),(3) se refera la:

 • Stabilirea reducerii timpului de munca prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare consecutive.
 • Stabilirea de catre angajator a programului de munca pentru intreaga luna, fie ca este vorba de program de munca in ture sau program de munca inegal.
 • Comunicarea deciziei angajatorului privind reducerea timpului de munca, programului de lucru, modului de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente catre salariat cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii si transmiterea in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara producerii acesteia.

La art. 1 alin 11 sunt prevazute alte doua conditii:

 • Masura trebuie sa afecteze cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
 • Reducerea activitatii sa fie justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel putin 10% fata de luna similara din anul anterior. In cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor din categoria reglementata deOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prinLegea nr. 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

2. Lista persoanelor pentru care se solicita decontarea, semnata de reprezentantul legal al angajatorului

Cererea si documentele se vor depune in format electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora angajatorii au sediul social.

Angajatorii, prin reprezentantii legali, vor fi raspunzatori pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele depuse.

Decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a indemnizatiei se va efectua in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii si a documentelor si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.

Plata indemnizatiei se va face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit.

Modelele cererii si documentelor ce trebuie depusese aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Indemnizatia pentru profesionisti si persoane care au incheiate conventii individuale de munca

OUG 132/2020 reglementeaza si o masura de sprijin aplicabila profesionistilor,asa cum sunt reglementati de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, dar si persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca. Acestia vor putea beneficia in baza unei cereri, de o indemnizatie lunara de 41.5% din castigul salarial mediu brut prevazut pentru anul 2020, indemnizatie pentru care se va datora impozit pe venit si contributii sociale. Aceste obligatii fiscale vor fi declarate prin intermediul declaratiei unice, exceptie facand persoanele care au incheiate conventii individuale de munca, pentru care angajatorii sunt cei care retin, declara si platesc contributiile sociale si impozitul pe venit aferent acestei indemnizatii.

Pentru a beneficia de indemnizatie, persoanele indreptatite vor depune direct sau, dupa caz, prin cooperatie, in format electronic sau in format letric, la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea insotita de copia actului de identitate si de o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei.

Cererea si declaratia pe propria raspundere se vor transmite la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul social, in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

Plata indemnizatiei se va efectua in cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.

Modelele cererii si declaratiei pe propria raspundere se vor stabili prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Indemnizatia pentru zilieri

OUG 132/2020 reglementeaza si situatia persoanelor care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional (zilieri). Acestorali se va acorda pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, o suma de la bugetul de stat reprezentand 35% din remuneratia cuvenita pentru ziua de lucru, numai in situatia in care aceste persoane colaboreaza cu unitati care activeaza in domeniile reglementate de art. 13 din Legea nr. 52/2011 (lista domeniilor in care se poate presta munca necalificata cu caracter ocazional) si a caror activitate a fost afectata de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmarea a virusului SARS-CoV-2.

Decontarea acestor sumese va realiza de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Cererea prevazuta si listele cu zilierii beneficiarise vor depune in format electronic de catre beneficiarii de lucrari, spre decontare si incasare, la agentiile pentru plati si inspectie sociala in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, in luna curenta, pentru luna anterioara.

Listele cu zilierii beneficiari ai sumei de 35%, asumate de beneficiarii de lucrari, se vor verifica de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea sau isi au sediul social, pe baza numelui si a codului numeric personal, cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de munca.

Decontarea sumeise va face in termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru zilierii inregistrati in Registrul electronic de evidenta a zilierilor.

Modelele cererii si listelor cu zilierii pentru solicitarea de catre beneficiarii de lucrari a decontarii sumei prevazute de OUG 132/2020, precum si procedurile de colaborare intre agentiile pentru plati si inspectie sociala si inspectoratele teritoriale de munca se vor stabili prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Suma reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru contractele de munca pe perioada determinata

Conform OUG 132/2020, pana la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni,angajatorii care au salariati cu contracte individuale de munca pe perioada determinata de nu mai mult 3 luni, beneficiaza de decontarea unei parti din salariu acordat acestora, reprezentand 41.5% din salariul aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41.5% din castigul salarial mediu brut pentru anul 2020.La fel ca in restul situatiilor, sumele sunt vor fi platite integral de angajator din bugetul propriu, urmand a fi mai apoi decontate din bugetul de stat.

Sumelese vor deconta de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca, la cererea angajatorilor.

Cererea va fi insotita de

 • o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute de 5 alin. (1) din ordonanta de urgenta (contractele individuale de munca cu norma intreaga au fost incheiate pe o perioada determinata, de pana la 3 luni pana la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni),
 • lista persoanelor pentru care se solicita decontarea sumei, asumata de reprezentantul legal al angajatorului.

Cererea si documentele se vor depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in format letric sau in format electronic, in luna curenta pentru luna anterioara, dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.

Angajatorii, prin reprezentantii legali, vor fi raspunzatori pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documentele depuse.

Decontarea sumei se va face in termen de 10 zile de la depunerea cererii, numai pentru angajatii care se regasesc in Registrul general de evidenta a salariatilor si dupa plata impozitelor si contributiilor aferente.

Modelele cererii si documentelor se vor aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in termen de cel mult 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pentru depunerea in format electronic a cererilor si a documentelorse vor putea folosi modele de cereri si formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.

Pentru anul 2020, masurile prevazute deart. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta se aplica pana la 31 decembrie 2020.

Vezi aici care este forma propusa pentru cereri si documente in Proiectul de Ordin publicat pe site-ul Minsiterului Muncii

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide