</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ce taxe platim pe perioada starii de urgenta?

Ce taxe platim pe perioada starii de urgenta?

In contextul actual al pandemiei create de coronavirus (COVID-19), Guvernul a adoptat o serie de masuri economice si fiscal-bugetare, menite sa sprijine mediul de afaceri afectat de actuala criza.

Informatii generale despre taxele pe perioada starii de urgenta

Intrucat raspandirea infectiei cu coronavirus afecteaza mediul de afaceri si economia Romaniei, Guvernul a reglementat mai multe masuri fiscal-bugetare prin care se doreste ameliorarea acestei crize. Implicit, sunt afectate si persoanele fizice, prin scaderea veniturilor in aceasta perioada, dar si prin incertitudinea creata de situatia actuala si de avalansa modificarilor legislative.

Din aceste motive, ne propunem sa explicam masurile recent aparute in legislatie si taxele pe care le platim pe perioada starii de urgenta.

Citeste mai mult despre impactul Decretului privind instituirea starii de urgenta!

Cadru legislativ

Reglementarile referitoare la taxele si impozitele pe care contribuabilii le datoreaza pe perioada starii de urgenta sunt cuprinse in mai multe acte normative adoptate recent, dintre care amintim:

a) Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

b) Ordonanţa de urgenta nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare

c) Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

d) Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2.

In continuare, explicam masurile recente adoptate de Executiv si modalitatea de calcul a taxelor si impozitelor datorate pe perioada starii de urgenta, pentru fiecare masura in parte.

Somajul tehnic

Intreruperea sau reducerea temporara a activitatii din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, este cauzata de motive economice, tehnologice, structurale sau similar si este reglementata de Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, fiind denumita in limbajul comun “somaj tehnic”.

Masura somajului tehnic se aplica de catre angajator, printr-o decizie unilaterala si presupune urmatoarele posibilitati:

a) In cazul reducerii temporare a activitatii pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul are posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz. In acest caz, reducerea programului de lucru poate avea semnificatia unei zile de concediu fara plata saptamanal, pana la remedierea situatiei care a determinat aplicarea masurii.

b) Cea de-a doua masura pe care o poate adopta angajatorul este suspendarea contractelor individuale de munca. In acest caz, pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, cu exceptia situatiei in care angajatorul a optat pentru reducerea programului de lucru la 4 zile pe saptamana.

Calculator somaj tehnic

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 30/2020, statul va suporta plata indemnizatiei, daca angajatorul indeplineste urmatoarele conditii:

a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Plata indemnizatiei se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020, si ca nu are capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii.

Pentru aceasta indemnizatie nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca! De asemenea, impozitul pe venit se va calcula potrivit regulilor de la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (venituri obtinute in afara functiei de baza)! Pentru plata contributiilor sociale obligatorii nu sunt prevazute derogari.

Citeste mai mult despre: Statul va plati indemnizatia de somaj tehnic!

c) In situatia in care angajatorul nu indeplineste conditiile enumerate in Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020, nu va beneficia de subventie de la stat. Acest lucru inseamna ca indemnizatia de somaj tehnic se va plati de catre angajator, din fondul de salarii, iar impozitul pe venit se calculeaza conform regulilor enuntate la art. 78 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal. De asemenea, in aceasta situatie se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.

Concediul pentru supravegherea copiilor

Concediul pentru supravegherea copiilor este reglementat de mai multe acte normative aparute recent in contextul prevenirii raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID-19), desi acest concediu a fost obiectul unui proiect legislativ aparut in vara anului trecut.

Calculeaza concediu supraveghere copii

Parintii beneficiaza, pentru fiecare zi libera, de o indemnizatie care se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului. Prin urmare, aceasta indemnizatie se plateste de catre angajator.

Indemnizatia este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Citeste mai mult despre: Concediul pentru supravegherea copiilor: ce este si cine poate beneficia

Masuri pentru persoanele care obtin venituri din activitati independente (PFA, intreprindere individuala, intreprindere familiala)

Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020 instituie anumite masuri si pentru persoanele care obtin venituri din activitati independente, precum persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale si membrii intreprinderilor familiale. Astfel, alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Codul civil, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

Asadar, profesionistii care nu au calitatea de angajatori si isi intrerup activitatea pe perioada starii de urgenta vor beneficia de o indemnizatie egala cu salariul de baza minim brut pe tara stabilit pentru anul 2020. Pentru aceasta indemnizatie se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit regulilor prevazute de Codul Fiscal pentru veniturile din salarii.

Masurile cerute de firme din Romania pentru a depasi aceasta perioada

Peste 10.000 de firme din Romania au semnat o petitie ce cuprinde 22 de masuri si recomandari pentru autoritatile statului venite din partea firmelor, pentru a depasi criza actuala instituita de coronavirus (COVID-19), precizeaza Mediafax.ro.

Cele 22 de masuri propuse de firme sunt:

 • ajutor de stat pentru taxele salariale pentru firmele aflate in dificultate
 • modificarea legislatiei pentru somaj tehnic
 • scutirea de la plata sumelor accesorii, dobanzi si penalitati de intarziere la ANAF pentru societatile afectate
 • amanarea termenului de plata a taxelor, minimum 60-90 de zile de la declarare
 • deblocarea urgenta a TVA de rambursat de catre ANAF
 • compensarea indemnizatiei de concediu medical de recuperate de la Casa de Sanatate
 • eliminarea celor 5 zile de concediu medical suportate din Fondul de salarii de catre angajator
 • bonificatii pentru contribuabilii care platesc obligatiile in termen, cu aplicabilitate directa 10-20% si imediata
 • scutiri de impozite pentru angajari noi
 • extinderea scutirii pentru profitul reinvestit
 • amanarea la plata a creditelor bancare pentru persoanele juridice afectate, pe o perioada de minimum doua luni
 • acordarea de imprumuturi pentru IMM cu dobanda zero si garantate de stat pentru societatile aflate in dificultate
 • digitalizarea si debirocratizarea institutiilor publice
 • eliminarea restrictiilor pentru angajarea zilierilor
 • eliminarea taxei pentru handicap sau inlocuirea cu achizitii de la unitati protejate
 • modificarea plafonului pentru esalonare fara garantii
 • eliminarea popririlor pe perioada fortei majore pentru domeniile de activitate aflate in dificultate
 • scutiri de la plata impozitelor pe cladiri
 • obligativitatea legala de a se achita facturile furnizorilor in termen de maximum 45 de zile
 • modificarea legislatiei fiscale in privinta clientilor incerti, a ajustarii de TVA pentru acestia si a eliminarii plafonului de 30% pentru constituirea de provizionare pentru riscul de neincasare a clientilor
 • posibilitatea de a te inscrie la TVA in timpul anului, nu doar la inceputul acestuia
 • modificarea procedurii pentru obtinerea certificatului de forta majora si eliminarea taxei pentru obtinerea acestuia.

In urma Ordonantei de Urgenta nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, au fost adoptate cateva dintre masurile cerute de firme, printre care se numara: scutirea de la plata sumelor accesorii, dobanzi si penalitati de intarziere la ANAF pentru societatile afectate, suspendarea executarilor silite, acordarea de credite si linii de credit pentru intreprinderile mici si mijlocii, subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari ori facilitati pentru societatile care intampina dificultati financiare.

Citeste mai mult despre: Masuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea mediului de afaceri

Scutiri de taxe pe perioada starii de urgenta

Ordonanta de Urgenta nr. 29/2020 prevede, printre altele, amanarea termenului de plata a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si impozitului pe mijloace de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

Totodata, s-a decissa se suspende sau sa nu inceapa masurile de executare silita prin poprirea persoanelor fizice, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.

Pe perioada starii de urgenta, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a acestei Ordonante de Urgenta si neachitate pana la incetarea masurilor prevazute de starea de urgentanu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziereconform Codului de procedura fiscala. Aceasta facilitateva fi mentinuta pentru inca 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.

In plus, intreprinderile mici si mijlocii care detin certificatul de situatie de urgentaemis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide