</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Termenele de raportare in REVISAL in anul 2021

Termenele de raportare in REVISAL in anul 2021
 1. Informatii generale despre termenele de raportare in REVISAL in anul 2021
 2. Cadru legislativ
 3. Termene de raportare in REVISAL in anul 2021

Informatii generale despre termenele de raportare in REVISAL in anul 2021

REVISAL reprezinta denumirea prescurtata a “registrului general de evidenta a salariatilor”, care cuprinde toate contractele individuale de munca in desfasurare. In aceasta baza de date sunt inregistrate incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor de munca. Toti angajatorii au obligatia de a completa registrul cu ajutorul aplicatiei informatice distrbuite gratuit de catre Inspectia Muncii sau prin intermediul aplicatiilor informatice proprii (care corespund criteriilor prevazute de lege).

Codul Muncii prevede obligatia fiecarui angajator de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Incepad cu data de 1 ianuarie 2011, carnetul de munca a fost inlocuit in totalitate de registrul general de evidenta a salariatilor – Revisal, reglementat prin Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

In REVISAL se inregistreaza:

 • datele de identificare ale angajatorului (persoana fizica sau juridica de drept privat, respectiv institutie/autoritate publica/alta entitate juridica care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca), cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscala - CIF, sediul social si numele si prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;
 • datele de identificare ale salariatilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
 • data incheierii contractului individual de munca si data inceperii activitatii;
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
 • tipul contractului individual de munca;
 • durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata;
 • durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;
 • salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca;
 • datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;
 • data transferului astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
 • data preluarii prin transfer, astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;
 • perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
 • data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca.

Orice modificare a acestor elemente (de exemplu, modificarea salariului sau modificarea tipului contractului individual de munca din contract individual de munca in contract de munca la domiciliu) va fi inregsitrata in REVISAL, intr-un anumit termen prevazut de lege.


Vrei sa scapi de grija raportarii in REVISAL? Alege solutia automata de transmitere a registrului catre ITM. Afla mai multe AICI.

Cadru legislativ

Cadrul legal pentru efectuarea transmiterilor in REVISAL il reprezinta Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor.

Termene de raportare in REVISAL in anul 2021

Vom vedea in continuare care sunt termenele de raportare ale principalelor elemente pe care angajatorul este obligat sa le transmita in REVISAL

Majorarea salariului/ sporuri/ adaosuri

Modificarea elementelor privind salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, sau alte adaosuri se transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand transmiterea in registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

Angajat nou

In cazul unui angajat nou, datele esentiale ale contractului (datele de identifiare ale angajaotului si ale angajatului, data incheierii contractului si a inceperii activitatii, tipul contractului, functia ocupata, durata contractului, durata timpului de munca si repartizarea acestuia, salariul de baza si datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara) se transmit cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca;

Modificari aduse CIM

Modificarile privind functia/ocupatia, tipul contractului individual de munca, durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata, durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial se transmit in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

Modificarile privind datele de identificare ale angajatorului sau ale salariatului se transmit la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

Suspendarea CIM

Perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.

Incetarea CIM

Data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca se transmit cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca.

Alte termene

Data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului.

Datele privind detasarea transnationala se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului pe teritoriul altui stat.

Datele privind transferul salariatilor de transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului pe teritoriul altui stat.

Nerespectarea termenelor in care se trebuie sa fie efectuate transmiterile in REVISAL pot atrage sanctiuni contraventionale pentru angajatori.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide