</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Statutul de coasigurat: conditii de eligibilitate si acte necesare

by Mihaela Colesnic, 24 sept 2019 Venituri salariale / Legislatia muncii
Statutul de coasigurat: conditii de eligibilitate si acte necesare

Lipsa unui loc de munca nu este o piedica in calea celor care vor sa beneficieze de servicii medicale acordate la standardele oferite persoanelor asigurate. Potrivit legii din domeniul sanatatii, membrii familiilor angajatilor pot beneficia de statutul de coasigurat in baza unor conditii ce trebuie indeplinite de fiecare dintre parti.

Ce prevede cadrul legislativ

Accesul la servicii medicale, fara obligatia de a plati contributii, este reglementata de legea numarul 95/2006. In cadrul acesteia, la articolul 71, figureaza atributia cabinetului de medicina de familie de a furniza servicii chiar si catre pacientii care nu sunt asigurati. Potrivit articolului 213, litera c, sotul, sotia si parintii fara venituri din salarii, care sunt aflati in intretinerea unei persoane angajate si asigurate, au dreptul sa beneficieze de tratamente medicale de specialitate. Mai mult, Capitolul II, articolul 6, al Ordinului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, numarul 1549/2018, stabileste statutul de coasigurati al persoanelor care sunt intretinute de o persoana ce este asigurata.

Care sunt persoanele ce pot fi coasigurate

Persoanele aflate in intretinerea asiguratului si care pot sa beneficieze de servicii medicale, indiferent daca domiciliaza la o adresa comuna cu cea a acestuia, trebuie sa se incadreze intr-unul dintre urmatoarele grade de rudenie:

  • sotul sau sotia asiguratului;
  • mama sau tatal asiguratului.

Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi coasigurat

Potrivit legii, persoanele din familiile asiguratilor, care intrunesc conditia de baza a gradului de rudenie, trebuie sa inregistreze lunar venituri de sub 510 lei si sa nu aiba in proprietate terenuri agricole sau silvice a caror suprafata sa fie mai mare de 10.000 mp si care se afla in zona de deal sau de ses. Interdictia se aplica si asupra persoanelor care detin terenuri cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele montane.

Care sunt actele necesare

Actele pe care o persoana interesata sa dobandeasca statutul de coasigurat trebuie sa le stranga, si care trebuie prezentate la biroul de resurse umane de catre salariatul cu care acestea se inrudesc, includ:

  • cartea de identitate cu data valabila in momentul solicitarii;
  • declaratia pe propria raspundere prin care persoana coasigurata dovedeste ca nu realizeaza venituri din salariu sau venituri din alte surse;
  • documentele doveditoare ale relatiei de rudenie sau de casatorie cu asiguratul;
  • declaratia pe propria raspundere prin care asiguratul dovedeste ca are in intretinere coasiguratul.