</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Starea de alerta a fost prelungita pentru inca 30 de zile: masuri care se aplica incepand cu 17 iunie

by Maria Ciudin , 17 iun 2020 Data modificarii: 02 iul 2020 COVID-19
Starea de alerta a fost prelungita pentru inca 30 de zile: masuri care se aplica incepand cu 17 iunie

UPDATE

In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 511/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotararea nr. 511/2020 modifica anumite masuri care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Modificarile aduse prin Hotararea nr. 511/2020 sunt urmatoarele:

a) Se instituie obligatia de a asigura masurile de continuitate a activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si de a stabili programul de lucru al angajatilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu avizul directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

b) Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna, respective ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

c) Se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

Se permite organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, a activitatilor specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane si sub supravegherea unui medic epidemiolog.

Se permite organizarea si desfasurarea activitatilor specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate in aer liber, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de protectie sanitara.

Masurile mentionate aplica incepand cu data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv 1 iulie 2020.

***

In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotararea nr. 476/2020 a fost publicata joi, 16 iunie 2020, si prelungeste starea de alerta instituita pe teritoriul Romaniei incepand cu 18 mai prin Hotararea nr. 394/2020. Prin adoptarea Hotararii nr. 394/2020 a fost inlocuita Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 din 15 mai prin care s-a instituit starea de alerta. Hotararea nr. 24/2020 a fost adoptata pentru a se evita un vid legislativ de trei zile, pana ce legea speciala adoptata de Parlament urma sa intre in vigoare, astfel ca starea de alerta a avut o durata de 33 de zile.

Starea de alerta - ce inseamna si care sunt implicatiile sale

Asadar, incepand cu data de 17 iunie 2020, se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Pana la emiterea actelor pentru punerea in executare a Hotararii nr. 476/2020, se mentine aplicabilitatea actelor emise pentru punerea in executare a Hotararii Guvernului nr. 394/2020, in masura in care dispozitiile acestora nu contravin masurilor stabilite in Anexele nr. 1-3 la prezenta hotarare.

In continuare, prezentam cateva dintre masurile dispuse prin Hotararea nr. 476/2020:

1. Se instituie obligatia de a asigura masurile de continuitate a activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si de a stabili programul de lucru al angajatilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020.

2. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie.

3. Pentru toate persoanele care vin in Romania din tarile care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare se instituie pe o perioada de 14 zile masura carantinarii/izolarii la locuinta/locatia declarata de persoana in cauza, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.

Citeste mai multe despre exceptiile de la carantinare/izolare aici!

Persoanele care vin in Romania din tarile care fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare, prevazuta la pct. 2, dar care, inaintea plecarii din tara respectiva, nu au stat cel putin 14 zile pe teritoriul acesteia, intra in carantina/izolare la locuinta/locatia declarata de persoana in cauza, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.

Persoanele care fie au plecat din Romania si petrec o perioada mai scurta de 14 zile in alta tara exceptata de la masura carantinarii/izolarii, fie au petrecut o perioada de cel putin 14 zile cumulativ in tari exceptate de la masura carantinarii/izolarii nu intra in carantina/izolare la intrarea in Romania.

Sunt exceptate de la prevederile enuntate la punctul 3 urmatoarele categorii de persoane care nu prezinta simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protectie impotriva COVID-19:

a) conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone;

b) conducatorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului;

c) conducatorii auto prevazuti la lit. a) si lit. b) care se deplaseaza in interesul desfasurarii profesiei din statul de rezidenta al acestora intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene in statul de rezidenta, indiferent daca deplasarea se face prin mijloace individuale sau in cont propriu;

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari si personal apartinand institutiilor internationale si sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala;

e) pilotii de aeronave si personalul navigant;

f) mecanicii de locomotiva si personalul feroviar;

g) personalul navigant roman, maritim si fluvial care se repatriaza prin orice mijloc de transport, care prezinta autoritatilor competente „certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale”, al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

h) personalul navigant maritim si fluvial care efectueaza schimbul de echipaj la bordul navelor aflate in porturile romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, daca la intrarea in tara, precum si la imbarcarea/debarcarea de pe nava prezinta autoritatilor competente „certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale”, al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

i) personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului pentru lucratorii din transportul international si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri;

j) lucratorii transfrontalieri care intra in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum si cetatenii romani angajati ai operatorilor economici din tarile mentionate, care la intrarea in tara fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

k) angajati ai operatorilor economici din Romania care efectueaza lucrari, conform contractelor incheiate, in afara teritoriului Romaniei, la intoarcerea in tara, daca dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului national;

l) reprezentantii companiilor straine care au filiale/ sucursale/reprezentante sau agentii pe teritoriul national, daca la intrarea pe teritoriul Romaniei dovedesc raporturile contractuale cu entitatile economice de pe teritoriul national;

m) persoanele care intra in Romania pentru activitati de utilizare, instalare, punere in functiune, mentenanta, service al echipamentelor si tehnicii din domeniile medical, stiintific, economic, aparare, ordine publica si securitate nationala, transporturi, precum si persoanele care desfasoara activitati profesionale specifice in domeniile mentionate, daca dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul Romaniei, precum si inspectorii organismelor internationale;

n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ai altor reprezentante diplomatice acreditate la Bucuresti, posesori de pasapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum si memorii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei si posesorii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, precum si membrii familiilor acestora;

o) angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala care se intorc in Romania din misiuni executate in afara tarii;

p) elevii/studentii, cetateni romani sau cetateni cu domiciliul sau resedinta in afara Romaniei si care au de sustinut probe sau examene la incheierea ciclurilor de invatamant gimnazial/liceal/invatamant superior ori pentru activitati legate de finalizarea studiilor in unitati/institutii de invatamant de pe teritoriul tarii noastre.

4. Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise.

5. Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc impreuna, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vanatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.

6. Se interzice participarea la evenimente private in spatii inchise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica.

Se interzice participarea la evenimente private in spatii deschise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 50 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare fizica.

7. In interiorul localitatilor se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.

8. Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, definiti potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, cu urmatoarele exceptii:

a) membri de familie ai cetatenilor romani;

b) membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;

c) persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritati ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit legislatiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetatori in domeniul medical, cadre medicale pentru ingrijire geriatrica, precum si transportatorii si alte categorii de personal implicat in transportul de bunuri care asigura astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;

g) pasageri care calatoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.

9. Se suspenda consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul cladirilor.

In aceste spatii sunt permise prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.

Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 4 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara.

In interiorul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici nu se permite:

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unitati de alimentatie publica, cu exceptia celor care functioneaza potrivit regulilor mentionate.

b) exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri si a cinematografelor.

Se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in urmatoarele domenii: activitati in piscine, locuri de joaca si sali de jocuri.

10. Se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea, astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologie si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori.

11. Accesul persoanelor pe suprafetele de plaje amenajate cu sezlonguri se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide