</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Noi modificari aduse Codului Fiscal

Noi modificari aduse Codului Fiscal

In Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii contabilitatii nr. 82/1991

 1. Modificari privind beneficiile neimpozabile si scutite de contributii sociale obligatorii
 2. Corelari privind obligatia de plata a impozitului pe venituri din salarii
 3. Corelari privind regimul fiscal aplicabil avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti sau de la angajatori care nu sunt rezidenti fiscali

Vom prezenta in continuare modificarile aduse Codului Fiscal:

1. Modificari privind beneficiile neimpozabile si scutite de contributii sociale obligatorii pe care angajatorii le pot acorda salariatilor

Avand in vedere necesitatea corelarii prevederilor existente privind veniturile din salarii si asimilate salariilor, neimpozabile, cu reglementarile similare privind veniturile care nu intra in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale obligatorii, referitor la contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, s-au modificat articolul 76 alineatul (4), litera a) si articolul 142, litera b) din Codul fiscal, iar astfel:

Nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit si nu se includ in baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale obligatorii (contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari sociale de sanatate si contributia asiguratorie pentru munca):

ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern. Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, cu exceptia indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.

In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 150 lei:

(i)cadouri oferite angajatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

(ii)cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii)cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, este neimpozabila, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;

S-au adus astfel doua modificari importante in ceea ce priveste scutirea de impozit si contributii a acestor beneficii:

 1. Anterior, pentru a fi aplicabile facilitatile fiscale, aceste benficii trebuiau sa fie cuprinse fie intr-un act aditional la contractul individual de munca, fie in contractul colectiv. Aceasta ultima modificare le permite angajatorilor sa stabileasca si prin regulamentul intern beneficii reprezentand:
 • suportarea de catre angajator a contravalorii serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora
 • ajutoarele de inmormantare,
 • ajutoarele pentru bolile grave si incurabile,
 • ajutoarele pentru dispozitive medicale,
 • ajutoarele pentru nastere/adoptie,
 • ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale,
 • cadourile in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora cu ocazia Pastelui, Craciunului, in limita a 150 lei,
 • cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in limita a 150 lei,
 • cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, in limita a 150 lei,
 • contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului
 1. Se stabileste ca nu numai pentru beneficiile reprezentand contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de angajator pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora prin contractul de munca sau regulamentul intern legea impune un plafon neimpozabil si scutit de contributii, ci si pentru cele primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, care anterior nu erau limitate.

Astfel, pentru beneficiile reprezentand contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament acordate conform legilor speciale si/sau finantate din buget, plafonul neimpozabil si scutit de contributii sociale obligatorii, intr-un an fiscal, se stabileste pentru fiecare angajat la nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate.

Valoarea care depaseste acest plafon va fi supusa impozitului si contributiilor sociale obligatorii, avand regimul fiscal general al veniturilor din salarii si asimilare salariilor. Anterior, daca acest beneficiu era primit in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, acesta era neimpozabil, indiferent de valaorea sa.

Modificarile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordonantei de urgenta (incepand cu veniturile lunii martie 2021).

2. Corelari privind obligatia de plata a impozitului pe venituri din salarii

La articolul 78, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Beneficiarii de venituri din salarii si asimilate salariilor datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri, cu exceptia persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.

Asadar, modificarea a fost necesara pentru a corela dispozitiile existente privind obligatia de a calcula si plati impozitul pe venit: Regula este ca, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, impozitul se plateste de catre platitorul de venit (angajatorul). Prin exceptie, angajatii care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani, sunt obligati sa plateasca impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul .

3. Corelari privind regimul fiscal aplicabil avantajelor in bani si/sau in natura de la terti sau de la angajatori care nu sunt rezidenti fiscali

3.1 Impozitarea avantajelor in bani si/sau in natura de la terti sau de la angajatori care nu sunt rezidenti fiscali

Prin Legea 296/2020 s-au introdus doua aliniate la articolul 82 din Codul Fiscal si s-a stabilit ca:

In cazul contribuabililor care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, impozitul se calculeaza, se declara si se plateste de catre contribuabil.

Prin exceptie, in cazul contribuabililor care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit datorat.

Citeste mai multe despre modificarile aduse de Legea nr. 296/2020 aici!

 • In vederea corelarii articolului 78 alineatul (2^1), litera b) cu articolul 82, acesta a fost modificat si astfel :

In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului revine, dupa cum urmeaza:

a) angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b)platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat angajatorul, cu exceptia situatiei persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.

Coroborand dispozitiile art. 78 cu cele ale articolului 82, constatam ca, in cazul avantajelor in bani sau in natura, obligatia de plata a impozitului revine:

- angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de terti (alte entitati decat acesta – indiferent de rezidenta fiscala a tertului) si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului,

- de tertii platitori de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat angajatorul (cu alte cuvinte, atunci cand tertii, rezidenti fiscali romani, acorda direct persoanei fizice avantajele in bani sau in natura, iar nu prin intermediul angajatorului acesteia),

- de contribuabilul (angajatul) care obtine avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani. Prin exceptie, in cazul contribuabililor care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit datorat,

- de catre contribuabilul persoana fizica care obtine avantaje in bani sau in natura in baza unui contract de munca incheiat cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani.

3.2 Corelari privind obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei asiguratorii pentru munca in cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti sau de la angajatori care nu sunt rezidenti fiscali

 • La articolul 146, alineatul (2^1), articolul 168, alineatul (2^1) si articolul 282 alineatul (3), litera b) s-au modificat si astfel:

In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei asiguratorie pentru munca datorata potrivit legii, revine dupa cum urmeaza:

a)angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b)platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de alte entitati decat angajatorul,

Face exceptie situatia persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. Aceste persoane au obligatia de a calcula contributiile sociale obligatorii pentru avantajele primite, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

c)persoanelor fizice, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de platitori de venituri care nu sunt rezidenti fiscali romani, altii decat angajatorul.

Asadar, obligatia de retinere si plata a contributiilor sociale obligatorii, in cazul avantajelor in bani sau in natura, revine:

- angajatorului rezident fiscal roman pentru avantajele in bani si/sau in natura acordate de terti, dar platite prin intermediul angajatorului,

- tertilor rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de catre acestia,

- persoanelor fizice, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de terti care nu sunt rezidenti fiscali romani,

- persoanelor fizice, numai daca au incheiat un acord in acest sens cu angajatorul, atunci cand avantajele in bani sau in natura sunt obtinute in baza unui contract individual de munca cu un angajator care nu este rezident fiscal roman care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide