</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ce trebuie sa faca angajatorii pentru a deconta 50% din salariile persoanelor in varsta de peste 50 de ani sau cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani angajate in perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021

Ce trebuie sa faca angajatorii pentru a deconta 50% din salariile persoanelor in varsta de peste 50 de ani sau cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani angajate in perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021

In Monitorul OficI al Partea I nr. 17 din 07 ianuarie 2021 a fost publicata Procedura de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, din 06.01.2021.

Procedura de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 220/2020

Conform OUG 220/2020, angajatorii care in perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cetateni romani, incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Procedura reglementeaza modul de acordare din bugetul asigurarilor pentru somaj a acestor sume:

Astfel, pentru acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, angajatorii incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in raza carora acestia isi au sediul social, dar nu mai tarziu de data de 1 septembrie 2021, o conventie potrivit acestui model, prevazut la anexa nr. 1 la procedura:

Termenul de depunere este unul de decadere din dreptul de a beneficia de sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta.

In vederea incheierii conventiei, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanta o cerere care poarta semnatura electornica, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, insotita de urmatoarele documente:

a)declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una dintre situatiile in care nu pot beneficia de aceasta masura:

  • nu sunt institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea 500/2002privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legeanr. 273/2006privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • nu sunt angajatori care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-

b)actele de identitate ale persoanelor incadrate in munca din categoriile prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, in copie;

c)actele in baza carora au fost incadrate in munca persoanele din categoriile prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, in copie.

Pentru cetatenii romani din categoriile de varsta prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, pe langa documentele prevazute anterior, angajatorii depun actele in baza carora au incetat raporturile de munca, in copie, insotite de traducerea legalizata in limba romana a acestora sau, dupa caz, documente care atesta incetarea raporturilor de munca.

Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

In situatia in care documentele transmise nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.

In situatia in care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele in termenul de 5 zile lucratoare, acesta poate solicita acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin depunerea documentelor pana la 1 septembrie 2021.

Sumele se acorda daca persoanele angajate din categoriile prevazute de OUG 2020/2020 sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Sumele se acorda angajatorilor lunar, de la data incheierii, proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate in munca in conditiile prevazute de OUG 220/2020. Sumele se acorda si pentru perioada concediului de odihna.

In perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate in baza conventiei prevazute sunt suspendate, sumele prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta nu se acorda.

Perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.

Angajatorul are obligatia de a depune lunar urmatoarele documente:

Pentru verificarea si decontarea sumelor lunare prevazute de art. I alin. (1)din ordonanta de urgenta, angajatorii depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legiinr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in raza carora acestia isi au sediul social un tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in anexanr. 4la prezenta procedura, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva semnat de salariati, extras, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul sau, in situatia in care plata salariului se efectueaza prin virament intr-un cont bancar, de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, extras, precum si de ordinele de plata a salariului si extrasele de cont aferente, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele pana la 25 inclusiv a lunii urmatoaresau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare prevazute de art. I alin. (1)din ordonanta de urgenta nu se acorda. Prin exceptie, sumele lunare se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor sume.

Perioada pentru care nu se acorda sumele lunare prevazute de art. I alin. (1)din ordonanta de urgenta din motivele nedepunerii in termen sau completarii eronate a documentelorface parte din perioada de acordare a acestor sume.

In situatia in care documentele transmise in termen, nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen. Daca angajatorii nu tirmit in termen documentele, sumele lunare prevazute de art. I alin. (1)din ordonanta de urgenta nu se acorda, iar aceasta perioada face parte din perioada de acordare a acestor sume.

Termenul de 5 zile lucratoarese implineste la ora 24,00 a celei de-a 5-a zile lucratoare, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.

Sumele lunare cuvenite conform art. I alin. (1)din ordonanta de urgenta se deconteaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si decontarea acestor sume.

Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevazute de art. I alin. (1)din ordonanta de urgenta se fac in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti efectueaza controlul asupra:

a)indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea conventiilor, derularea acestora si acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta;

b)respectarii de catre angajatori a obligatiilor prevazute de ordonanta de urgenta si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acesteia, precum si a obligatiilor asumate prin incheierea conventiilor.

Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute de art. I alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si a obligatiilor asumate de angajatori prin incheierea conventiilor se recupereaza in pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca

Masura prevazuta la art. I alin (1) din OUG 220/2020 nu se cumuleaza pentru aceleasi persoane cu masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide