</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Prelungirea unor masuri de protectie sociala incepand cu ianuarie 2021

Prelungirea unor masuri de protectie sociala incepand cu ianuarie 2021

Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1326 din 31 decembrie 2020.

In esenta, ordonanta prevede continuarea acordarii unor masuri active de protectie sociala si dupa data de 31 decembrie 2020, dupa cum urmeaza:

1. 50% din salariile persoanelor in varsta de peste 50 de ani sau cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani angajate in perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021

Angajatorii care in perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cetateni romani, incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Angajatorii au obligatia mentinerii raporturilor de munca pentru o perioada de minimum 12 luni de la implinirea termenului de 12 luni in care se obtine indemnizatia.

Sumele se acorda pentru plata salariului proportional cu timpul efectiv lucrat de salariat si nu se cumuleaza, pentru acelasi angajat, cu subventiile care se acorda angajatorilor care au incheiat cu agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti contracte sau conventii in temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii care inceteaza contractele individuale de munca ale acestor persoane anterior termentelor mentionate sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii contractelor individuale de munca, daca incetarea acestora a avut loc in temeiul:

  • art. 55 lit. b) (ca urmare a acordului partilor),
  • art. 56 alin. (1)lit. d) (ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca) sie)(ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate)
  • art. 65(concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului)

din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele se deconteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj, la cererea angajatorilor, depusa prin mijloace electronice la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti in raza carora acestia isi au sediul social, dupa plata de catre angajator a drepturilor salariale.

Procedura de acordare a sumelor se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 5 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta.

Nu pot beneficia de aceste prevederi urmatorii angajatori:

a)institutii si autoritati publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legeanr. 500/2002privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legeanr. 273/2006privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)angajatorii care la data solicitarii acordarii acestor sume se afla in faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitatile suspendate sau asupra carora sunt impuse restrictii din alte motive decat cele generate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

2. Modificari aduse Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca

2.1. Se prelungeste masura de acordare a sumei de 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca pentru zilieri pana la 30 iunie 2021

Pentru persoanele care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare zilieri, care isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile prevazute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2021, se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca.

2.2. Se prelungeste masura decontarii a 41,5% din salariul angajatilor pentru care se incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni pana la 30 iunie 2021

Pana la 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioada de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata de pana la 3 luni, se asigura decontarea unei parti din salariul acordat acestora, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate in aceste locuri de munca, pentru o perioada de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei lucrate.

3. Modificari aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 – parintii pot beneficia in continuare de zile libere in situatia desfasurarii activitatilor didactice in sistem online

Prevederile ordonantei de urgenta nr. 147/2020 privind zilele libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, se aplica pana la 30 iunie 2021 si in situatia in care prin ordin al ministrului educatiei se dispune suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem on-line.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide