</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Ce sunt sindicatele - lege, rolul lor

Ce sunt sindicatele - lege, rolul lor

Un sindicat este o forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul.

Informatii generale despre sindicate, lege si rolul lor

Sindicatele sunt organizatii constituite potrivit legii, cu scopul de a promova interesele profesionale, economice si sociale si de a apara drepturile individuale si colective ale salariatilor.

Salariatii pot adera la un sindicat in virtutea dreptului la libera asociere, fiind garantata independenta sindicatului fata de autoritatile publice, de partidele politice si de organizatiile patronale.

Cadru legislativ

Reglementarea sindicatelor se regaseste atat in Codul Muncii (Titlul IV – Dialogul social), cat si in Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.

Potrivit definitiei legale prevazuta de Legea dialogului social, sindicatul este o forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul.

Totodata, organizatia sindicala este o denumire generica pentru sindicat, federatie sau confederatie sindicala. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca, precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai.

Care este rolul sindicatului

Rolul sindicatului este, potrivit prevederilor legale, de a promova interesele profesionale, economice si sociale si de a apara drepturile individuale si colective ale salariatilor.

In vederea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa foloseasca mijloace specifice, precum negocierile, concilierea, medierea, arbitrajul, petitia, pichetul de protest, marsul, mitingul si demonstratia sau greva, in conditiile prevazute de lege. De asemenea, sindicatele au dreptul de a intreprinde orice actiune legala, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora.

Astfel, sindicatul actioneaza ca un reprezentant al salariatilor in relatia cu angajatorul, fiindu-i permis sa intreprinda orice actiune prevazuta de lege pentru promovarea intereselor si apararea drepturilor membrilor sai.

Conditii pentru infiintarea unui sindicat

Legea dialogului social instituie anumite conditii care trebuie indeplinite pentru constituirea unui sindicat.

Numar necesar de persoane

Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 stabileste ca pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 angajati din aceeasi unitate. Unitatea este persoana juridica care angajeaza nemijlocit forta de munca, asadar, angajatorul.

Totodata, o persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintr-o singura organizatie sindicala la nivelul aceluiasi angajator.

Categorii de persoane care se pot asocia

Conform art. 3 din Legea dialogului social, se pot asocia urmatoarele categorii de persoane:

Salariatii

Pot fi membrii de sindicat persoanele incadrate cu contract individual de munca, indiferent de tipul de contract (pe durata determinata/nedeterminata, cu norma intreaga/cu timp partial). Un salariat poate fi membru al unui singur sindicat constituit la nivelul aceluiasi angajator.

Functionarii publici si functionarii publici cu statut special, in conditii legii

Astfel, se pot constitui in sindicate si persoanele carora le este aplicabila Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici. Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.

Functionarii publici cu statut special sunt functionarii publici carora li se aplica statute speciale, potrivit legii, si care isi desfasoara activitatea in:

 • structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;
 • structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
 • structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
 • serviciile diplomatice si consulare;
 • autoritatea vamala;
 • politia si alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • alte servicii publice stabilite prin lege.

Membrii cooperatori si agricultori incadrati in munca

Se pot constitui in sindicate si membrii cooperatori si agricultori incadrati in munca, potrivit Legii cooperatiei agricole nr. 544/2004.

Cooperativa agricola reprezinta o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, persoana juridica de drept privat, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de parti, in scopul promovarii intereselor membrilor cooperatori, in conformitate cu principiile cooperatiste, a implementarii politicilor agricole de stimulare a asocierii producatorilor din domeniu, care se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.

Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani

Legea dialogului social stabileste faptul ca salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.

Categorii de persoane care nu se pot asocia

Art. 4 din Legea dialogului social prevede ca nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora.

Procedura ce trebuie parcursa in vederea constituirii

Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prevederilor legale. Asadar, primul pas necesar a fi parcurs pentru infiintarea unui sindicat este adoptarea statutului. Statutul trebuie sa contina:

 • scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;
 • modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;
 • drepturile si indatoririle membrilor;
 • modul de stabilire si incasare a cotizatiei;
 • organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;
 • conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;
 • marimea si compunerea patrimoniului initial;
 • divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului.

Ulterior, sindicatul trebuie sa dobandeasca personalitatea juridica. Pentru a fi posibil acest lucru, se va incheia un proces-verbal de constituire prin care membrii fondatori vor desemna un imputernicit special. Imputernicitul special prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul acesta, pentru ca sindicatul sa dobandeasca personalitate juridica.

In acest sens instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii. Judecatoria este obligata sa tina un registru special al sindicatelor, iar in situatia in care admite cererea, sindicatul dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special. Inscrierea se face din oficiu de catre judecatorie, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate.

Cand este un sindicat reprezentativ

Simpla constituire a unui sindicat nu este suficienta, ci acesta trebuie sa devina reprezentantiv pentru a putea fi un partener social abilitat sa isi reprezinte membrii in cadrul dialogului social. Dialogul social este procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaza, se consulta si negociaza in vederea stabilirii unor acorduri in probleme de interes comun.

Astfel, sindicatul este reprezentantiv atunci cand indeplineste urmatoarele conditii:

 • au statut legal de sindicat;
 • au independenta organizatorica si patrimoniala;
 • numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii.

Indeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica. Aceasta hotarare judecatoreasca de acordare a reprezentativitatii este valabila timp de 4 ani.

Sindicatul este un instrument foarte util salariatilor, fiind abilitat de lege sa intreprinda orice actiune pentru promovarea intereselor si apararea drepturilor acestora. Legislatia in vigoare garanteaza independenta sindicatelor, astfel incat este interzisa orice interventie a autoritatilor publice de natura a limita exercitiul drepturilor sindicale, precum si orice ingerinta din partea patronilor sau organizatiilor patronale.

Sursa foto: pixabay.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide