</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Un nou model cadru al contractului individual de munca- Legea nr.283/2022 pentru modificarea Codului Muncii

Un nou  model cadru al contractului individual de munca- Legea nr.283/2022 pentru modificarea Codului Muncii

În data de 19 octombrie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1013,Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (funcționari publici).

Prin Legea nr.283/2022 ce modifică prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, se introduce prevederea conform căreiaInspecția Muncii pune la dispoziția angajaților și a angajatorilor modelul-cadru al contractului individual de muncă, stabilit prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, prin publicarea pe site-ul instituției.

Toate informațiile menționate la art. 17 alin. (3) din Codul muncii vor fi cuprinse în acest model cadru al contractului individual de muncă.

În termen de 30 de zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la inițiativa Inspecției Muncii, modelul-cadru al contractului individual de muncă.

Art. 17 alin.(3) din Codul muncii prevede că persoană selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:

a) identitatea părților;

b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea că salariatul să-și desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz (articol modificat prin Legea 283/2022)

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;

e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

f) riscurile specifice postului;

g) data de la care contractul urmează să își producă efectele;

h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

j) condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;

k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul și metoda de plată (articol modificat prin Legea 283/2022)

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi (articol modificat prin Legea 283/2022)

m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

n) durata și condițiile perioadei de probă, dacă există(articol modificat prin Legea 283/2022)

o) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii electronice calificate.

p) dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator (prevedere nou introdusă prin L 283/2022)

q) suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului că urmare a activității profesionale a acestuia, după caz (prevedere nou introdusă prin Legea 283/2022).

Și art. 18 alin (1) lit a) se modifică prin Legea nr.283/2022și va avea următorul cuprins: „a) țara sau țările, precum și durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;”.

Astfel în plus față de prevederile actuale ale Codului Muncii, angajatorii vor trebui să includă în contractele de muncă , următoarele informații:

- metoda de plata, menționată expres, referitor la salariu;

- dacă munca este fără loc fix și se desfășoară în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;

- în afară de durata normală a muncii, persoana va trebui informată despre condițiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă e cazul, cum e organizată munca în schimburi;

- pentru perioada de proba,va fi necesar să se precizeze și condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia;

- precizarea avantajelor acordate (suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului);

- pentru angajații care urmează să desfășoare activitate în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lângă durata perioadei de muncă.

Totodată, Legea nr.283/2022, prevede și următoarele informații care trebuie oferite salariaților, însă nu trebuie incluse și în contractul individual de muncă:

- indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

- procedurile privind utilizarea semnăturilor electronice;

- dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide