</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Starea de alerta, redeclarata pe teritoriul Romaniei: masuri aplicabile din data de 18 mai

by Maria Ciudin , 19 mai 2020 Legislatia muncii / COVID-19
Starea de alerta, redeclarata pe teritoriul Romaniei: masuri aplicabile din data de 18 mai

Incepand cu 18 mai 2020 a intrat in vigoare Hotararea nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin adoptarea acestui act normativ este inlocuita Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 adoptata vineri, prin care s-a instituit starea de alerta. Hotararea nr. 24/2020 a fost adoptata pentru a se evita un vid legislativ de trei zile, pana ce legea speciala adoptata de Parlament urma sa intre in vigoare.

Totusi, actele emise in temeiul Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 raman aplicabile, in masura in care nu contravin prevederilor Hotararii nr. 394/2020 in ceea ce priveste masurile propuse, pana la adoptarea actelor in temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, masurile legislative adoptate prin intermediul Hotararii nr. 24/2020, precum si prin intermediul Ordonantei de Urgenta nr. 70/2020 raman in vigoare atat timp cat nu contravin dispozitiilor Hotararii nr. 394/2020.

Cele mai importante masuri impuse de acest act normativ sunt urmatoarele:

1. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie.

2. Pentru toate persoanele care vin in Romania din strainatate se instituie masura carantinarii/izolarii la locuinta/locatia declarata de persoana in cauza, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.

Prin exceptie, persoanele care nu au posibilitatea indeplinirii conditiilor pentru carantina/izolarea la locuinta/alta locatie sau care solicita acest lucru pentru a nu isi expune familia pot opta pentru masura carantinei institutionalizate, in spatii special destinate puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale.

Persoanele care nu respecta masurile de carantina/izolare la locuinta/alta locatie sunt introduse in carantina institutionalizata pentru o perioada de 14 zile si obligate sa suporte contravaloarea cazarii si hranirii pe perioada carantinei institutionalizate.

Persoanele aflate in carantina institutionalizata la data intrarii in vigoare a Hotararii nr. 394/2020 (18 mai 2020) raman in carantina in spatiile respective pana la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrarii in carantina.

Sunt exceptate de la regula carantinarii/izolarii la intrarea in Romania urmatoarele categorii de persoane care nu prezinta simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protectie impotriva COVID-19:

a) conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone;

b) conducatorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului;

c) conducatorii auto prevazuti la lit. a) si lit. b) care se deplaseaza in interesul desfasurarii profesiei din statul de rezidenta al acestora intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene in statul de rezidenta, indiferent daca deplasarea se face prin mijloace individuale sau in cont propriu;

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari si personal apartinand sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala;

e) pilotii de aeronave si personalul navigant;

f) mecanicii de locomotiva si personalul feroviar;

g) personalul navigant roman, maritim si fluvial care se repatriaza prin orice mijloc de transport, care prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale";

h) personalul navigant maritim si fluvial care efectueaza schimbul de echipaj la bordul navelor aflate in porturile romanesti, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza, daca la intrarea in tara, precum si la imbarcarea/debarcarea de pe nava prezinta autoritatilor competente "certificatul pentru lucratorii din sectorul transporturilor internationale";

i) personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigatie interioara, care arboreaza pavilion roman, intr-un port romanesc, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certificatului pentru lucratorii din transportul international si a echipamentelor individuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasarii de la nava la locatia unde poate fi contactat in perioada dintre voiajuri;

j) lucratorii transfrontalieri care intra in Romania din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;

k) angajati ai operatorilor economici din Romania care efectueaza lucrari, conform contractelor incheiate, in afara teritoriului Romaniei, la intoarcerea in tara, daca dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului national;

l) reprezentantii companiilor straine care au filiale/sucursale/reprezentante sau agentii pe teritoriul national, daca la intrarea pe teritoriul Romaniei dovedesc raporturile contractuale cu entitatile economice de pe teritoriul national;

m) persoanele care intra in Romania pentru prestarea unor activitati de utilizare, instalare, punere in functiune, mentenanta, service a echipamentelor si tehnicii medicale, precum si a echipamentelor din domeniile stiintific, economic, aparare, ordine publica si securitate nationala, daca dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul Romaniei, precum si inspectorii organismelor internationale;

n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si ai altor reprezentante diplomatice acreditate la Bucuresti, posesori de pasapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum si membrii Corpului Diplomatic si Consular al Romaniei si posesorii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, precum si membrii familiilor acestora;

o) angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala care se intorc in Romania din misiuni executate in afara tarii;

p) elevii/studentii, cetateni romani sau cetateni ai statelor vecine Romaniei, cu domiciliul sau resedinta in afara Romaniei si inmatriculati in unitatile/institutiile de invatamant de pe teritoriul tarii noastre, care au de sustinut probe sau examene la incheierea ciclurilor de invatamant gimnazial/liceal/invatamant superior.

3. Se instituie obligatia de a asigura masurile de continuitate a activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile si de a stabili programul de lucru al angajatilor, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020.

4. Sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri in spatii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment in spatii inchise.

5. Se interzice participarea la evenimente private in spatii inchise, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a cel mult 8 persoane si cu respectarea regulilor de distantare sociala.

6. Se instituie interdictia deplasarii persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;

c) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;

e) deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;

f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;

g) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;

h) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

i) deplasarea pentru activitati recreative sau sportive individuale desfasurate in aer liber, respectiv ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit sau alte activitati recreative si sportive desfasurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului tineretului si sportului sau al ministrului mediului, apelor si padurilor, dupa caz;

j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;

k) deplasarea pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu;

l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale, care nu se pot achizitiona din localitatea de domiciliu/resedinta.

La solicitarea personalului institutiilor abilitate cu exercitarea controlului respectarii interdictiei prevazute la pct. 2, pentru justificarea deplasarii in afara localitatii persoanele prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere cu privire la motivul deplasarii, completata in prealabil.

7. Ramane in vigoare interdictia instituita de Hotararea nr. 24/2020 privind intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu exceptiile prevazute de Hotararea nr. 24/2020.

8. Se suspenda consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atat in interiorul, cat si la terasele din exteriorul acestora. In aceste spatii sunt permise prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice care nu se consuma in spatiile respective.

Totodata, se suspenda activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici. Sunt exceptate urmatoarele categorii de activitati comerciale:

a) activitatea desfasurata in centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incinta de sub 500 mp fiecare;

b) activitatea de vanzare a produselor electronice si electrocasnice, doar daca operatorii economici asigura livrarea acestora la domiciliul/sediul cumparatorului;

c) activitatea desfasurata de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei si este intrerupta comunicarea cu restul complexului;

d) activitatea desfasurata de catre magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curatatorii de haine si centrele de ingrijire personala, precum si vanzarea produselor si serviciilor de optica medicala.

9. Se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea, astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

10. Se mentine masura suspendarii temporare a cursurilor/activitatilor din unitatile de nivel anteprescolar si din toate unitatile si institutiile de invatamant pana la finalul anului scolar/universitar.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide