</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Salariatii care au avut contractele de munca suspendate pentru somaj tehnic si-au pierdut calitatea de asigurati in sistemul de asigurari de sanatate

by Maria Ciudin , 13 iul 2020 Data modificarii: 27 iul 2020 Legislatia muncii / COVID-19
Salariatii care au avut contractele de munca suspendate pentru somaj tehnic si-au pierdut calitatea de asigurati in sistemul de asigurari de sanatate

IMPORTANT!

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a emis un comunicat de presa prin care solutioneaza situatia salariatilor care au beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic si au fost eliminati in mod automat din sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, pentru a restabili calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru angajatii aflati in somaj tehnic, pentru care angajatorii au virat sumele aferente contributiilor la asigurarile sociale de sanatate, CNAS a solicitat Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele cuprinse in listele, asumate de reprezentantul legal al angajatorului, depuse potrivit art. XII din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020, referitoare la persoanele si perioadele in care aceste persoane au fost in somaj tehnic.

In baza acestor informatii oficiale, CNAS a operat in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) modificarile necesare pentru ca salariatii care s-au aflat in somaj tehnic, dar care nu figurau in baza de date ca persoane asigurate in perioadele in care acestea au beneficiat de indemnizatia prevazuta la alin. (1) al art. XI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020, sa isi pastreze calitatea de asigurat, chiar daca aceasta indemnizatie a fost constituita ca obligatie de plata in Declaratia 112 la o data ulterioara, respectiv in luna aprilie 2020 pentru luna martie 2020.

Prin aceasta procedura, a fost restabilita calitatea de asigurat pentru aproximativ 90 de mii de salariati care au fost in somaj tehnic, dar pentru care Declaratia 112 nu a fost completata in conformitate cu reglementarile prevazute in Ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1942/979/819/2020. Mai exista insa situatii in care angajatorul a declarat incetarea raporturilor de munca, prin completarea in Declaratia 112 a datei lichidarii raporturilor de munca. In aceste cazuri este necesara depunerea unei declaratii rectificative din care sa rezulte situatia reala a raporturilor de munca. Mentionam ca Declaratiile 112 sunt depuse de angajatori la ANAF, iar datele sunt importate de CNAS in SIUI.

Persoanele care indeplinesc conditiile legale pentru a beneficia de calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate trebuiau repuse in drepturi. Am gasit o formula care sa ajute la acest demers, respectand reglementarile in vigoare, si multumesc conducerii ANOFM pentru sprijinul acordat. Vom continua sa rezolvam punctual toate situatiile in care persoanele ce indeplinesc conditiile necesare pentru a fi asigurat in sistemul de sanatate sa beneficieze de acest drept. Principala noastra misiune este de a veghea ca drepturile asiguratilor sa fie respectate si vom interveni ori de cate ori va fi nevoie pentru a asigura accesul populatiei la asistenta medicala”, a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS.

Pentru a evita astfel de situatii in viitor, angajatorii trebuie sa completeze Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, respectand reglementarile prevazute in Ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1942/979/819/2020.

De asemenea, precizam ca este necesar ca angajatorii care vor beneficia de masurile fiscale aprobate prin OUG nr. 99/2020, prin care se creeaza posibilitatea amanarii platii taxelor pana la data de 25 octombrie 2020, sa completeze in Declaratia 112 constituirea lunara a obligatiei de plata, indiferent de data la care va fi efectuata efectiv plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.

***

UPDATE

Agentia de Nationala de Administrare Fiscala a emis un comunicat de presa pe pagina proprie de internet referitor la asigurarile sociale de sanatate in situatia persoanelor care s-au aflat in somaj tehnic.

In situatia in care ati beneficiat de somaj tehnic ca masura de limitare a efectelor negative cauzate de criza COVID-19 si ati constatat ca nu mai figurati ca asigurat in sistemul national de sanatate, va rugam sa va adresati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, autoritatea competenta in ceea ce priveste aplicarea legislatiei din domeniul sanatatii, precizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

In ceea ce priveste calitatea de asigurat in sistemul national de sanatate, aceasta este reglementata prin Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mecanismul de declarare a obligatiilor fiscale aferente indemnizatiilor de somaj tehnic, introdus prin Ordinul nr.1942/979/819/2020 din 12 mai 2020, a fost elaborat si aprobat in comun de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

De asemenea, potrivit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din punctul de vedere al legislatiei fiscale si al modului de completare a declaratiei 112, incetarea calitatii de asigurat nu trebuia sa apara, avand in vedere ca pentru indemnizatia de somaj acordata potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 30/2020 se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, iar persoanele beneficiare ale indemnizatiei raman in continuare asigurate.

***

Amintim ca, in urma pandemiei de coronavirus, o majoritate covarsitoare a angajatilor din Romania au avut contractele de munca suspendate si au beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic, subventionata sau nu de catre stat.

Potrivit prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 30/2020, “Pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”.

Acelasi articol evocat stabileste, in cuprinsul alin. (5), faptul ca “In cazul indemnizatiei prevazute la alin. (1), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj”, iar “Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale prevazute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj”.

Desi prevederea legala mentionata impune declararea indemnizatiei acordate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 cu o luna intarziere, salariatii din Romania ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate pe o perioada mai mare de 30 de zile se regasesc in situatia indezirabila de a fi eliminati in mod automat din sistemul de asigurari de sanatate.

Acest lucru este cauzat de o neconcordanta intre dispozitiile legale in vigoare si modalitatea de preluare a informatiile raportate de angajatori prin Declaratia 112 de catre Casele de Asigurari de Sanatate.

Solutia oferita de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti printr-un comunicat de presa publicat pe pagina proprie de internet pe 7 iulie 2020 este “aplicarea dispozitiilor Ordinului nr. 611/138/127/2019 din 31 ianuarie 2019, respectiv la revenirea dintr-o perioada nesalariata, data intrarii ȋn categoria de asigurat (data angajarii) devine data la care se reiau raporturile de munca (va fi o data dupa 01.04.2020) si ramane asa pana la o noua astfel de situatie”. In acest sens, se propune depunerea de declaratii rectificative pentru luna incetarii suspendarii, prin introducerea manuala a datei de inceput a contractului individual de munca ca fiind un nou contract individual de munca pentru fiecare salariat care se afla in aceasta situatie.

Prin urmare, chiar daca angajatorii au completat in mod corespunzator Declaratia 112 pentru salariatii ale caror contracte de munca au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, totusi acesti salariati si-au pierdut calitatea de asigurati in sistemul de asigurari de sanatate.

Solutia oferita de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti de a fi asimilata situatia somajului tehnic cu situatiile de concediu fara plata si concediu pentru cresterea copilului nu poate fi considerata legala. In conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 611/138/127/2019, persoanele aflate in concediu fara plata sau concediu pentru cresterea copilului nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate si sunt raportate de angajator in casetele aferente datei iesirii din categoria de asigurat si data intrarii in categoria de asigurat cu data ultimei zile de activitate la angajator, respectiv data la care persoana si-a reluat activitatea.

Consideram ca acest artificiu nu poate fi in mod echitabil aplicat in cazul somajului tehnic, intrucat potrivit art. XI alin. (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 30/2020, “Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”. De asemenea, in Instructiunile de completare a Declaratiei 112 aprobate prin Ordinul nr. 1942/979/819/2020 se precizeaza urmatoarele:

Caseta "Data intrarii in categoria de asigurat" - se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate - se completeaza cu data de la care asiguratii incep activitatea dependenta la un angajator, respectiv data de la care incepe relatia de dependenta dintre asigurat si institutia asimilata.

Caseta "Data iesirii din categoria de asigurat" - se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate - se completeaza cu data la care inceteaza activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care inceteaza relatia de dependenta dintre asigurat si institutia asimilata angajatorului.

Mai mult decat atat, Ordinul 611/138/127/2019 nu se aplica pentru declaratiile lunilor martie – iunie 2020. Pentru aceasta perioada se aplica Ordinul nr. 3063/1376/1430/2019, respectiv Ordinului comun nr. 1942/979/819 al MFP/MMJS/MS, recomandarea de aplicare a unor prevederi legale care nu sunt incidente, printr-un comunicat de presa, neputand fi acceptata ca solutie legala.

Gravitatea problemei nu poate fi ignorata, avand in vedere faptul ca se poate ajunge la situatia in care salariatului i se refuza un consult medical pe motivul ca nu apare ca asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, desi, atat angajatul, cat si angajatorul nu au facut altceva decat sa respecte obligatiile legale.

Ministerul Finantelor Publice a emis un comunicat de presa prin care anunta demararea unor actiuni verificare a conditiilor in care salariatii care au beneficiat de somaj tehnic ca masura de limitare a efectelor negative cauzate de criza COVID-19 au constatat ca nu mai figureaza asigurati in sistemul national de sanatate. De asemenea, reprezentantii Ministerului precizeaza ca aceasta situatie nu trebuia sa apara, avand in vedere ca pentru indemnizatia de somaj acordata potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 30/2020 se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, iar persoanele beneficiare ale indemnizatiei raman in continuare asigurati. In ipoteza in care au aparut, insa, si erori de inregistrare a persoanelor asigurate din cauza completarii gresite de catre angajatori a formularului 112, acesta trebuie corectat prin depunerea declaratiei rectificative, adauga Ministerul Finantelor Publice.

Avand in vedere aspectele analizate, societatea Romanian Software a transmis un semnal de alarma autoritatilor prin care solicita sprijinirea mediului de afaceri prin solutionarea de urgenta a acestei situatii cu care se confrunta peste un milion de salariati romani care s-au aflat in somaj tehnic in aceasta perioada.

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide