</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Reforma fiscala. Modificari aduse regimului fiscal de taxare pentru anumite domenii

Reforma fiscala. Modificari aduse regimului fiscal de taxare pentru anumite domenii

În data de 27 octombrie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 977, Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

Legea nr.296/2023 cuprinde o serie de modificări importante aduse Codului Fiscal, dintre care una dintre cele mai importante modificări se aplică facilităților din domeniile IT, construcții și agroalimentar.

Măsurile ce intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a Legii nr.296/2023 şi se aplică începând cu veniturile aferente aceleiaşi luni, deci începând cu veniturile aferente lunii noiembrie, sunt cele legate de regimul fiscal în domeniile IT, construcții și industria agroalimentară.

Pentru domeniul IT, Legea nr.296/2023, prevede:

“La articolul 60,punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"2.persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), până la 31 decembrie 2028 inclusiv, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului educaţiei şi al ministrului finanţelor.

Scutirea se aplică la locul unde se află funcţia de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obţinute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale."

Astfel, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie, scutirea de impozit în domeniul IT se va aplica doar pe un singur contract de muncă, la locul unde se află funcția de bază și doar salariaților cu venituri brute de până la 10.000 de lei pe lună, iar partea ce depășește suma de 10.000 lei pe lună nu beneficiază de facilități fiscale.

Scutirea de impozit se va mai aplica doar la până la data de 31 decembrie 2028, așa cum avem deja reglementat pentru domeniul construcțiilor și agroalimentar.

În ceea ce privește cota de contribuții pentru asigurările sociale (CAS), începând cu data de 01 noiembrie 2023,cota de 25% a CAS, a fost redusă la 21,25% și, doar salariaților care doresc să contribuie cu diferența de procent de 3.75%la Pilonul II de pensii private li se va reține contribuția integral.

De la 1 ianuarie 2024, cota de 25% a CAS, va fi redusă la 20,25%, astfel că doar salariații care doresc să contribuie cu procentul de 4.75% la Pilonul II de pensii private, vor putea opta pentru asta, în scris, la angajator, pentru ca acesta să-i rețină contribuția integrală, adică 25%, similar cu domeniul tratamentul fiscal aplicabil angajaților din domeniul construcțiilor și agroalimentar.

Având în vedere că, în acest moment, nu avem încă o procedură de acordarea a facilităților pentru domeniul IT, ne vom ghida după legislația aplicabilă celor două domenii (contrucții și agroalimentar), care aveau deja plafonul de 10.000 lei stabilit. Modalitatea de calcul o vom putea cunoaște exact în momentul în care vor apărea clarificări în acest sens, însă considerăm că prudent este ca în momentul de față să analizam impactul prin aplicarea cotelor pentru CAS diferențiat în funcție de nivelul venitului brut.

Pentru domeniul construcțiilor, Legea nr.296/2023 prevede:

La articolul 60 punctul 5,literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c)veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut de lege pentru activităţile din domeniul construcţiilor prevăzute la lit. a). Scutirea se aplică la locul unde se află funcţia de bază, pentru veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv, realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale;

d)scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanţelor."

Astfel scutirea de impozit se va acorda pe un singur contract de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor. Scutirea de impozit se va aplica la un singur angajator, în limita plafonului de 10.000 de lei.

Cu privire la cota de contribuții pentru asigurările sociale de la 1 ianuarie 2024, cota contribuției de asigurări sociale se va reduce cu 4,75%, procentul contribuției la fondul de pensii administrat privat, prevăzută de Legea 411/2004. Astfel, reducerea CAS este de 3,75% până la 31 decembrie 2023 și de 4,75% de la data de 1 ianuarie 2024.

Tot de la 01 noiembrie 2023, nu vom mai avea scutirea de la plata contribuției la sănătate(CASS), în procent de 10%.

Pentru sectorul agroalimentar, Legea nr.296/2023 prevede:

La articolul 60 punctul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c)veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare lunar pentru 8 ore de muncă/zi, prin raportare la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în domeniul/sectorul agricol şi în industria alimentară, stabilit potrivit legii pentru domeniul/sectorul agricol şi în industria alimentară. Scutirea se aplică la locul unde se află funcţia de bază, pentru veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor de până la 10.000 lei inclusiv, realizate de persoana fizică în baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale;".

La fel ca pentru domeniul construcțiilor scutirea de impozit se va acorda pe un singur contract de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor. Scutirea de impozit se va aplica la un singur angajator, în limita plafonului de 10.000 de lei.

Cu privire la cota de contribuții pentru asigurările sociale de la 1 ianuarie 2024, cota contribuției de asigurări sociale se va reduce cu 4,75%, procentul contribuției la fondul de pensii administrat privat, prevăzută de Legea 411/2004. Astfel, reducerea CAS este de 3,75% până la 31 decembrie 2023 și de 4,75% de la data de 1 ianuarie 2024.

De la 01 noiembrie 2023, nu vom mai avea scutirea de la plata contribuției la sănătate(CASS), în procent de 10%.

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide