</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Proiect de Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate

by Alina Chirila , 06 oct 2020 Legislatia muncii
Proiect de Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate

Pe site-ul Ministerului Muncii a fost supus dezbaterii publice, pana la data de 29.10.2020, Proiectul de Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate.

La data intrarii in vigoare a acestui ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 05 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ar fi abrogat.

Proiectul prevede procedura de autorizare a unitatilor protejate.

Procedura stabileste modalitatea de autorizare si functionare a unitatilor protejate pe baza autorizatiei eliberate in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizatia reprezinta actul administrativ care da dreptul de functionare ca unitate protejata.

Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 1 a proiectului de ordin:

Conditiile si procedura de autorizare

Autorizatia este eliberata de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (in continuare, Autoritatea), prin ordin al presedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate.

In vederea autorizarii ca unitate protejata, o entitate trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

 1. sa fie operator economic cu personalitate juridica si gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III inseamna cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor.
 2. sa fie sectie, atelier sau alta structura, fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, din cadrul unei institutii publice sau din cadrul unei organizatii fara scop patrimonial, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor sectiei, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III inseamna cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor din sectie, atelier sau structura.
 3. sa fie persoana fizica detinatoare a unui document care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III in situatia in care:
 • este autorizata in baza unei legi speciale sa desfasoare activitati independente, atat individual, cat si in una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
 • este persoana fizica autorizata;
 • este membru titular al unei intreprinderi individuale ori al unei intreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

In situatia in care intervin modificari cu privire la indeplinirea conditiilor, Autoritatea este notificata prin cerere de retragere a autorizatiei de catre reprezentantul legal al autoritatii protejate.

Procedura:

In vederea autorizarii ca unitate protejata, dosarul se depune personal, prin posta cu confirmare de primire, la sediul Autoritatii din municipiul Bucuresti, B-dul. Ghe. Magheru, nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: contact@andpdca.gov.ro.

Modelul de cererea pentru eliberarea autorizatiei este prevazut in Anexa nr. 2:

Modelul tabelului cu structura si numarul total al personalului angajat este prevazut in Anexa nr. 3:

In termen de 20 de zile de la data inregistrarii, dosarul este analizat de catre structura de specialitate din cadrul Autoritatii care propune presedintelui acesteia eliberarea autorizatiei, in baza unei Note, aprobate si semnate de presedintele Autoritatii.

Fiecare Autorizatie este inregistrata in Registrul unitatilor protejate, gestionat de structura de specialitate si postat pe site-ul Autoritatii. Autorizatiile eliberate au valabilitate de 3 ani. Autorizatia isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite dispozitiile legale referitoare la autorizarea unitatilor protejate.

Eliberarea unei noi autorizatii ori de cate ori situatia o impune, atrage dupa sine incetarea valabilitatii autorizatiei detinute. La expirarea termenului de valabilitate a Autorizatiei, entitatea interesata reia procesul de autorizare.

Unitatea protejata autorizata are obligatia ca, pana la data de 31 ianuarie a anului in curs, sa prezinte Autoritatii raportul de activitate pentru anul precedent, al carui model este prevazut in Anexa nr. 4 a Proiectului de Ordin. Anual, structura de specialitate analizeaza rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat in Raportul de activitate a Autoritatii.

Cazuri de suspendare a autorizatiei

Suspendarea autorizatiei se poate face in urmatoarele situatii:

a) in caz de neprezentare a raportului de activitate;

Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia poate solicita anularea masurii luate, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ordinului de suspendare emis de presedintele Autoritatii, pe adresa electronica a acesteia, prezentand in acest sens raportul de activitate.

b) la propunerea organelor competente sa verifice respectarea conditiilor de autorizare.

Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia poate solicita anularea masurii luate, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ordinului ordinului de suspendare emis de presedintele Autoritatii, pe adresa electronica a acesteia, prezentand in acest sens un raport cu privire la remedierea deficientelor constatate de catre organele competente sa verifice respectarea conditiilor de autorizare.

Pe perioada suspendarii autorizatiei, unitatea protejata autorizata nu mai beneficiaza de facilitatile prevazute de lege.

Cand poate interveni retragerea autorizatiei

Retragerea autorizatiei se poate face in urmatoarele situatii:

 1. nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea si functionarea ca unitate protejata, constatate de structura de specialitate, in urma analizarii raportului de activitate;
 2. neprezentarea de catre unitatea protejata, in termen de 30 de zile de la data suspendarii, a raportului de activitate
 3. nerespectarea contitiilor de autorizare;
 4. nerespectarea procedurii de autorizare, constatata in urma analizei, de catre structura de specialitate, a documentelor.
 5. la propunerea organelor competente, ca urmare a nerespectarii conditiilor de autorizare si de functionare.
 6. la cerere.

Retragerea autorizatiei se face prin ordin al presedintelui Autoritatii, in baza unei Note intocmite de structura de specialitate. Ordinul se consemneaza in Registrul unitatilor protejate si este comunicat atat pe adresa electronica a unitatii protejate cat si prin posta, cu confirmare de primire. Retragerea autorizatiei presupune radierea unitatii protejate din Registrul unitatilor protejate.

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordinului, unitatile protejate autorizate in baza Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.372/2010, cu modificarile si completarile ulterioare ar trebui sa completeze dosarul, in vederea emiterii unei noi autorizatii. Nerespectarea termenului reprezinta situatie de retragere a autorizatiei.

Aceste dispoziții nu vor produce efecte decat dupa publicarea Ordinului in Monitorul Oficial:

Sursa foto: unsplash.com

www.calculatorvenituri.ro este un produs marca Romanian Software ce are la baza un calculator de salarii, aplicatie software ce a fost dezvoltata si este in permanenta actualizata pentru a putea face oricand calcule avansate de la salariul brut la salariul net. Aplicatia mobila calculatorvenituri.ro poate fi de asemenea descarcata gratuit de pe platformele Google Play si Apple Store. Romanian Software este unul dintre principalii furnizori de solutii software in domeniul resurselor umane din Romania.
Pe langa calculatorvenituri.ro, compania a dezvoltat si platforma colorful.hr, o platforma de management al capitalului uman (human capital management) care ajuta la cresterea productivitatii departamentelor de resurse umane si reducerea muncii repetitive prin automatizarea si optimizarea proceselor de salarizare si administrare de personal. Platforma este folosita in prezent de peste 600 de clienti din toate industriile. Pe langa serviciile software compania ofera si servicii de externalizare de salarizare si administrare de personal, recrutare si leasing de personal.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide